DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Knudsen, Tim. (2003). Sammenligning af dansk og svensk offentlighed i forvaltning. I Knudsen,

Tim (red.): Offentlighed i det offentlige: Om historiens magt. Aarhus: Aarhus Universitetsforlag, s.

29-44.

!

Knudsen, Tim. (2004). Forvaltning. I: Knudsen, Tim (red.). Kernebegreber i politik. København:

Forlaget Thomson, GadJura,

!

Knudsen, Tim. (2007). Fra folkestyre til markedsdemokrati. Dansk demokratihistorie efter 1973.

København: Akademisk Forlag.

!

Krause-Kjær, Niels. (2009). Lars Løkke. Et portræt af Danmarks statsminister. København:

Jyllands-Postens Forlag

L 195. (2012). Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven.

Lokaliseret d. 25. august 2012 på

http://www.ft.dk/samling/20111/lovforslag/L195/som_fremsat.htm?/samling/20111/lovforslag/L19

5/som_fremsat.htm

Lov om undersøgelseskommissioner. (1999). Lokaliseret 12. juli 2012 på

https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=341

Madsen, Tanja Nyrup. (2009). Danskerne elsker at betale skat. I: Ugebrevet A4, nr. 07, 2009.

Lokaliseret d. 1. juli 2010 på

http://www.ugebreveta4.dk/2009/200907/Baggrundoganalyse/Danskerne_elsker_at_betale_skat.asp

x

Mancini, Paolo. (1999). New Frontiers in Political Professionalism. I: Political Communication,

vol. 16, (no. 3), s. 231–245

!

Merkelsen, Henrik. (2007). Magt og medier - en introduktion. Fredriksberg:

Samfundslitteratur.

!

Midtbø, Tor. (2012). Do Mediated Political Scandals Affect Party Popularity in Norway?, I: Allern,

Sigurd & Pollack, Ester (red.) Scandalous!"The Mediated Construction of Political Scandals in

Four Nordic Countries. Göteborg: Nordicom

!

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside. (2012). Departementschef. Lokaliseret d.

12. august 2012 på http://www.mbbl.dk/ministeriet/departementschef

!

Mortensen, Peter Bjerre. (2011). Forvaltningens organisering og mediernes placering af det

politiske ansvar. I: Tidsskriftet Politik. Tema: Skandale! 14. årgang, (no. 3), s. 27-34

!

Negrine, Ralph & Lilleker, Darren G. (2002). The Professionalization of Political Communication:

Continuities and Change in Media Practices. I: European Journal of Communication, vol. 17, (no.

3), s. 305–323

!

Negrine, Ralph. (2008). The Transformation of Political Communication. Basingstoke: Palgrave

Macmillan

168

More magazines by this user
Similar magazines