DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

politikudviklingen. Derfor er tendensen til et stigende antal politiske rådgivere 18 i dag udtalt,

ligesom de politiserede embedsmænd er blevet en integreret del af det politiske system (Christensen

et al., 2007: 56-57; Knudsen, 2007: 218; Negrine, 2008: 69-70).

6F6F6'3XLJMJNRH'JQNMJMTMJXQHO'XY'NRKQSKLHO'

Forandringsprocesserne i de politiske institutioner hænger også sammen med de personlige

politiske skandaler. I relation til de politiske institutioner kan politiske skandaler nemlig opstå som

følge af anklager om, at en minister bryder med de bestemmelser, der vedrører ministerens ansvar

(Blach-Ørsten, 2011: 9). I det følgende skitserer vi derfor først ministres politiske og retlige ansvar,

da det er relevant for alle tre udvalgte skandaler. Væksten og den stigende kompleksitet i

forvaltningen har også skabt et øget behov for kontrol, derfor redegør vi for en række

kontrolmuligheder i forbindelse med skandaler. Vi ser først på undersøgelseskommissioner, dernæst

på ombudsmanden og til sidst redegør vi for princippet om offentlighed i forvaltningen, da det er en

central forvaltningsmæssig problemstilling i forbindelse med skandaler i form af reglerne om

aktindsigt.

;8;8;8

More magazines by this user
Similar magazines