DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

følge af udviklingen i den politiske kommunikation, er derfor af afgørende betydning for

skandalerne – ikke mindst i forhold til deres omfang og gennemslagskraft. Det følgende afsnit ser

derfor nærmere på mediernes udvikling og sammenhængen mellem medier og politiske skandaler.

Pippa Norris foretager i bogen ”A Virtuous Circle” en omfattende undersøgelse af politisk

kommunikation i postindustrielle samfund 27 . Her finder hun, at fire tendenser har medvirket til det

udviklingstræk, der kan karakteriseres som mediekrisen. Den første krisetendens er det faldende

avissalg, som har fundet sted i de fleste postindustrielle samfund. Den skrevne presse er udfordret af

et svindende antal læsere, især i blandt de yngre generationer, et tab af markedsandele på reklamer

på grund af de elektroniske mediers dominans og en stigende koncentration af ejerskab hos store

mediehuse. Det faldende avissalg forklares oftest med forekomsten af alternative nyhedskilder –

radioen i 1920’erne, tv’et i 1950’erne og internettet i 1990’erne. En af de alvorligste konsekvenser

af de pressede aviser er, at udviklingen truer de traditionelle journalistiske standarder. Den anden

krisetendens er derfor mediernes stigende tendens til tabloidisering (Norris, 2000: 64-65).

Tabloidisering, som er et fænomen, der ikke mindst skyldes internettet og tv-nyhedskanalernes

umættelige nyhedssult 28 , er et omstridt begreb 29 . I denne sammenhæng betegner tabloidisering den

simplificerede og sprogligt lettilgængelige journalistiske stil, hvor intensiv brug af farverige

billeder, levende grafik og dramatiske overskrifter er essentiel samt kendetegnende for

formiddagsavisernes nyhedsdækning (Norris, 2000: 70-73). Dermed indebærer tabloidisering et fald

i ”hard news”, som er den tungere nyhedsdel om politik og økonomi, og en stigning i ”soft news”,

det vil sige nyheder om skandaler, sensationer og underholdning (Blach-Ørsten, 2011: 8). Herunder

hører også mediernes stigende fokus på enkeltsager og personhistorier. På den måde er der tale om

et skift i eller en udvidelse af, hvad medierne mener, vælgerne har brug for at vide for at evaluere en

persons egnethed til at besidde en offentlig position (Blach-Ørsten, 2011: 7-8; Norris, 2000: 70-73;

Esser, 1999: 291-293; Esmark & Kjær, 2000: 32).

Den tredje krisetendens er, at medieselskabers ejerskab i stigende grad koncentreres hos

multinationale medieselskaber 30 . Undersøgelser viser, at økonomisk kontrol kan begrænse

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

27 Norris baserer sin undersøgelse på data fra USA og Europa (Norris, 2000).

28 Desuden er tabloidisering beskrevet som et direkte resultat af mediernes kommercialisering, fordi kommercielle

interesser ønsker at nå et så bredt publikum som muligt, når de reklamerer for produkter i medierne, og dermed må

medierne gå på kompromis med den journalistiske kvalitet (Norris, 2000: 70-73).

29 Begrebet er blandt andet omstridt, fordi der mangler systematiske longitudinale studier af fænomenets udvikling i de

fleste lande (Norris, 2000: 70-73).

30 Rupert Murdochs New International ejer for eksempel en lang række internationale medievirksomheder (Norris,

2000: 73-79).

23

More magazines by this user
Similar magazines