DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

mediernes ytringsfrihed på samme måde som politisk kontrol (Norris, 2000: 73-79). Den sidste

krisetendens er bekymringen for, at det faldende avissalg medfører en højere koncentration af

læsere blandt de veluddannede og en lavere koncentration hos de knap så velstillede grupper i

samfundet. Norris finder, at regelmæssig avislæsning er forudsat af folks sociale baggrund, hvilket

er problematisk, fordi det skaber informationsskel i samfundet mellem de informationsrige, som

oftest også deltager mest i politiske forhold, og de informationsfattige (Norris, 2000: 79-81).

6F8F1'9HSJHO'XY'NRKQSKLHO'

Ifølge Allern og Pollack er det ingen overdrivelse at påstå, at medierne og skandaler hænger

uløseligt sammen: Først og fremmest fordi medierne fungerer som en offentlig markedsplads, hvor

skandaler bliver præsenteret og udvikler sig som et drama med en forarget og nysgerrig

offentlighed som publikum (Allern & Pollack, 2012: 9). Som et led i de udviklingstendenser det

forrige afsnit beskrev, er den politiske skandale en nem og billig måde at producere journalistik på,

og mediernes incitament til at skabe eller dække en skandale kan derfor være røde tal på bundlinjen

(Blach-Ørsten, 2011: 7; Thompson, 2002: 88-89). I takt med det økonomiske pres på medierne

opstår også en øget tendens til skandalisering, hvor medierne er villige til at prøve hvad som helst i

jagten på en god skandale (Granvig & Lauridsen, 2012, 1. april). På den måde kan skandalisering

anskues som en særlig form af den tabloidisering, som det forrige afsnit beskrev.

;8B8

More magazines by this user
Similar magazines