DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

6F7F6'3OXWHNNJXQKLJNHOJQY'

I bogen ”The Transformation of Political Communication” anlægger Ralph Negrine en tilgang til

udviklingen i politisk kommunikation, som i højere grad tager hensyn til, at forholdet mellem

medierne og politikerne går begge veje. Selvom politik i høj grad formes af de forandringer, der

sker i medieverdenen, så er medierne også et produkt af politik 34 (Negrine, 2008: 21). Norris

anlægger samme perspektiv. Hun argumenterer for, at den moderniseringsproces, politisk

kommunikation har gennemgået, simultant har forandret partiorganisationer, nyhedsmedier og

vælgere (Norris, 2000: 137). Moderniseringsprocessen anklages ofte for at være en negativ

udvikling for demokratiet, men både Norris og Negrine forsøger med deres tilgang at sætte sig

udover denne såkaldte ”media malaise” 35 (Norris, 2000: 4-5).

Professionaliseringen betegner den proces, hvormed politiske aktører har ændret deres

kommunikationspraksis for bedre at matche medierne. Overordnet set indebærer

professionaliseringen en mere professionel og strategisk brug af medierne, en optimeret brug af

meningsmålinger og overtalelsesteknikker, mere strategisk bevidste politiske partier, bedre

medietrænede og mere professionelle individuelle politikere samt regeringer, der kommunikerer

mere bevidst (Negrine, 2008: 2-4, 195-196). Igennem de seneste årtier har både ministerier og

partier oprustet deres sekretariater og presseenheder ved at opbygge deciderede medieberedskaber

og ansætte politiske rådgivere, som spiller en stadig vigtigere rolle i politikernes hverdag (Esmark

& Kjær, 2000: 32-33; Negrine, 2008: 69). Man kan således argumentere for, at politikere og partier

i dag befinder sig i en permanent kampagne 36 , hvor negativ omtale og personaliseret politik er

hverdagspraksis (Blumler & Kavanagh, 1999: 214; Norris, 2000: 140). Det betyder, at politikerne

konstant er på jagt efter gode meningsmålinger – og i sidste ende – vælgernes stemme (Hansen,

2008: 150). Når der hele tiden er fokus på valg, kan en skandale have fatale konsekvenser for

partiets popularitet og valgresultat 37 (Midtbø, 2012: 151). Derfor kan en politiker, der er involveret i

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

34 Ifølge den institutionelle tilgang er der også tale om et interdependent forhold mellem medierne og politikerne, men

Negrines begreb fokuserer på begge sider, hvor Hjarvard m.fl. tager udgangspunkt i mediernes udvikling og betydning i

begrebet medialisering. I denne diskussion støder vi desuden også på problematikken omkring at undersøge

medieeffekter versus at undersøge interaktioner, interdependens og transaktioner på systemniveau – forhold de

medieeffektfokuserede studier ofte overser (Strömbäck, 2008: 232).

35 Media malaise indebærer, at medierne og partiernes kommunikationsafdelinger vanskeliggør og endda forhindrer

borgernes engagement i samfundet, det kan for eksempel være viden om offentlige forhold, tillid til regeringen eller

politisk aktivisme. Udviklingen i den politiske kommunikation bliver dermed årsag til borgernes desillusionering i

forhold til politik (Norris, 2000: 4-5).

36 Pippa Norris tager i bogen ”A Virtuous Circle” udgangspunkt i den politiske kampagnes moderniseringsproces i

USA.

37 Midtbøs undersøgelse viser dog, at skandaler i Norge ikke har den store betydning for et partis popularitet blandt

vælgerne (Midtbø, 2012: 161).

28

More magazines by this user
Similar magazines