DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

studier af personalisering ligger i, hvilken vej forholdet går: Er personalisering et produkt af

udviklingen i politik eller af udviklingen i medierne?

Som nævnt argumenterer Strömbäck m.fl. for, at politikerne adopterer mediernes logik, og at

personalisering som storytelling-teknik er en del af denne logik. Det er således politikkens

indordning under medierne, der øger personlighedens betydning i den politiske kultur (Strömbäck

2008: 238; Driessens et al., 2010: 315). I modsætning til dette står blandt andre de israelske forskere

Gideon Rahat og Tamir Sheafer, som mener, at ændringer i politik frem for i medierne forudsætter

den stigende tendens til personalisering 41 . Rahat & Sheafer deler personalisering op i tre typer:

institutionel personalisering, mediepersonalisering og politisk adfærdspersonalisering.

Den institutionelle personalisering betyder, at det politiske system adopterer regler, mekanismer og

institutioner, der favoriserer den individuelle politiker frem for politiske grupper og partier.

Mediepersonaliseringen refererer til mediernes ændrede formidling af politik, som i højere grad

fokuserer på den individuelle politiker og i mindre grad på partier, organisationer og institutioner.

Den politiske adfærdspersonalisering henviser både til politikeres personlige politiske adfærd og til

offentlighedens stigende fokus på politikernes person. I forhold til politikerne medfører

adfærdspersonaliseringen en stigning i individuel politisk adfærd og et fald i partiaktivitet. For

offentligheden repræsenterer personalisering et skift fra en politisk kamp mellem partier til en

politisk kamp mellem individer (Rahat & Sheafer, 2007: 66-68). Rahat & Sheafer finder empirisk

bevis for, at udviklingen i personaliseringen er drevet af politiske ændringer (institutionel

personalisering), som resulterer i, at medierne ændrer deres måde at dække politik på

(mediepersonalisering), hvilket efterfølgende fører til, at politikerne ændrer adfærd –

adfærdsmæssig personalisering øges og partiaktiviteten falder (Rahat & Sheafer, 2007: 77;

Driessens et al., 2010: 315-316).

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

41 Rahat & Sheafer fremhæver i en artikel fra 2007, der tager udgangspunkt i det israelske politiske system, at selve det

politiske system har ændret sig til fordel for den individuelle politiker (Rahat & Sheafer, 2007).

32

More magazines by this user
Similar magazines