DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

karakterbrister og den manglende dømmekraft, politikeren besidder (Thompson, 2002: 121-122).

Og ifølge Thompson skaber det en ond cirkel: ”Skandaler fører til flere skandaler, netop fordi hver

skandale yderligere skærper opmærksomheden om politiske lederes troværdighed og pålidelighed”

(Thompson, 2002: 122).

Dermed kan en af forklaringerne på, hvorfor vi ser en stigning i politiske skandaler i Danmark,

være, at en politikers personlighed og personlige egenskaber har fået en helt fremtrædende og

afgørende rolle i politik – altså at personaliseringstendensen er fremherskende. Sat på spidsen kan

politiske skandaler således ses som personaliseringen i sin yderste konsekvens (Tumber &

Waisbord, 2004: 1036).

;8E8E8B!I#(&#,*'-#!'.11#$75$+#!1#/!/#$!%()*,*'-#!'-.$/.)#!

Sammenhængen mellem personaliseringen og politiske skandaler er altså ikke til at tage fejl af.

Figur 3 viser, hvordan både medialisering, professionalisering og personalisering kan forklare en

delmængde af, hvad en politisk skandale er.

.JYTO'84'#KZZHQ][QYHQ'ZHLLHZ'ZHSJKLJNHOJQY_'GHONXQKLJNHOJQY_'GOXWHNNJXQKLJNHOJQY'XY'SHQ'GXLJMJNRH'

NRKQSKLH'

'

34

More magazines by this user
Similar magazines