DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2012: 14). Dermed foretager Allern og Pollack en væsentlig skelnen mellem institutionelle og

personlige skandaler, som hverken Blach-Ørstens eller Thompson tager højde for.

Thompson definerer en politisk skandale som: ”en skandale der omfatter personer eller handlinger,

der befinder sig i et politisk felt og har følger for relationerne inden for dette felt” (Thompson,

2002. 106). Thompson tager ikke højde for, at politiske skandaler ikke nødvendigvis omhandler

personer. Det samme gælder for Blach-Ørsten, som i sin definition af den politiske skandale lægger

sig tæt op af Thompson, og endda konstaterer, at skandaler af natur er persondrevne (Blach-Ørsten,

2011: 7-9). I det følgende ser vi derfor nærmere på distinktionen mellem institutionelle og

personlige politiske skandaler.

;8J8

More magazines by this user
Similar magazines