DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

anvendelige i vores undersøgelse, fordi de udelukkende beskæftiger sig med den kategori af

skandaler, vi er interesserede i at undersøge. Men det er væsentligt at understrege, at deres

forståelser både er snævrere og mere ukonkrete, end den vi selv anvender, fordi de udelader

distinktionen mellem institutionelle og personlige skandaler. Det er desuden væsentligt at bemærke,

at de politiske konsekvenser af skandalerne er væsensforskellige i forhold til, om en skandale er

institutionel eller personlig. Rene institutionelle skandaler, hvor en enkelt person ikke hænges ud

som ansvarlig, vil som regel søge at finde et politisk ansvar gennem kommissionsdomstole,

undersøgelsesretter og dommerundersøgelser og lignende organer, mens de personlige politiske

skandaler ikke altid kan afkræves samme politiske ansvar. Det afhænger nemlig af, hvorvidt den

skandaleramte politiker kan gøres politisk ansvarlig for skandalen – kan der med en vis rimelighed

lægges et institutionelt ansvar på den skandaleramte politikers skuldre (Christensen, 1997: 540;

Mortensen, 2011: 27-28)?

;8J8

More magazines by this user
Similar magazines