DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

I dette speciale opererer vi altså med personlige politiske skandaler, der er opstået som følge af

afsløringer i medierne. Det betyder, at ideen om, at politik i stigende grad bliver personaliseret er en

implicit del af den form for politisk skandale, vi undersøger. Vi opererer med et skandalebegreb,

hvor personaliseringstendensen er et integreret element – og derfor betegner vi det den personlige

politiske skandale.

6F?F6'2KOKRMHOJNHOJQY'KW'SHQ'GHONXQLJYH'GXLJMJNRH'NRKQSKLH'

Efter at have placeret de personlige politiske skandaler i det mediestyrede spændingsfelt mellem

den private og den offentlige sfære, er den næste opgave at karakterisere den personlige politiske

skandale. Først definerer vi den politiske skandale ud fra Thompsons fem karakteristika og tilføjer

et sjette karakteristika i form af Dalen og Skovsgaards practice as you preach-dimension.

;8J8;8

More magazines by this user
Similar magazines