DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

det danske, hvor medierne på samme måde som politikere befinder sig i en kamp for magt,

synlighed og troværdighed 45 (Blach-Ørsten & Lund, 2012: 110).

Samlet set har Thompsons teori altså en række mangler, men eftersom hans teoretiske ramme er den

mest udførlige og hyppigst refererede i litteraturen, er teorien det bedste alternativ til et teoretisk

udgangspunkt. For at imødekomme Thompsons teoretiske mangler supplerer vi hans teori. Først

anvender vi Arjen van Dalen og Morten Skovsgaards dimension practice as you preach som en

slags sjette karakteristika ved især den skandinaviske skandale (Dalen & Skovsgaard, 2011).

Herefter tilføjer vi norske Elin Strand Hornnes’ seks strategier for håndtering af den politiske

skandale, som både er et meget konkret værktøj til at undersøge politikerens strategiske håndtering

af sagen og kan fortælle os noget om sagens grad af professionalisering.

;8J8;8E!L,!'G#,,#!-.&.-,#&*',*-.@!H&.N,*N#!.'!O(D!%&#.N7!

Et sjette karakteristika ved skandalen er det, Dalen og Skovsgaard definerer, som practice as you

preach-dimensionen (Dalen & Skovsgaard, 2011: 24). Med andre ord skal politikerne i deres

privatliv leve op til det, de prædiker offentligt som politikere. Thompson har også dette aspekt med,

idet han pointerer, at mange skandaler indeholder et element af hykleri, i form af personer, der ikke

lever op til det, de selv prædiker 46 (Thompson, 2002: 28, 134). Dog har Thompson ikke denne

dimension med som et selvstædigt skandalekarakteristika, men vi mener, at dimensionen er helt

central, da moraliseren over politikere er et særligt kendetegn ved skandaler i Skandinavien, hvor

det anses for en politisk synd, hvis en politiker ikke lever op til velfærdsstatens lighedsideologi og

fællesskabsnormer (Blach-Ørsten, 2011: 9). Derfor har vi valgt at tage practice as you preach med

som et selvstændig karakteristika med udgangspunkt i den danske forskning på området (Bhatti et

al., 2012; Blach-Ørsten, 2011; Dalen & Skovsgaard, 2011). Det er ofte medierne, der i lederspalter

eller i politiske kommentarer, argumenterer for, at politikere skal leve op til deres egen moral, men

danskerne er tilsyneladende af samme holdning. Dalen og Skovsgaard henviser til en

meningsmåling foretaget af gratisavisen 24 timer (fra 10. februar 2011), hvor hele 84 procent af den

danske befolkning mener, at der skal være sammenhæng mellem det en politiker siger, og det en

politiker gør i sit privatliv (Dalen & Skovsgaard, 2011: 24). I Bhatti et al.’s undersøgelse fra 2011

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

45 Magt i politiske skandaler bør derfor behandles som et emne for sig, sådan som vi slog fast i indledningen.

46 Thompson kalder det ”Parkinsons dilemma”, idet han hentyder til den britiske konservative politiker, Cecil

Parkinson, der under Thatchers regeringstid fik et barn uden for ægteskabet. Handlingen stod i skarp kontrast til

Parkinsons politiske program, der handlede om at vende tilbage til de traditionelle værdier, med særlig fokus på

kernefamilien (Thompson, 2002: 28, 134-135).

43

More magazines by this user
Similar magazines