DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

Figur 6 opsummerer de fire overordnede parametres sammenhæng med speciales

problemformulering og illustrerer på den måde specialets formål: At få begreb om, hvad en

personlig politisk skandale er i dansk kontekst samt at forstå, hvilke konsekvenser skandaler har.

.JYTO'54',GHOKMJXQKLJNHOJQY'

Som figur 6 viser, er de fire overordnede parametre udtryk for problemformuleringens første led:

Hvad kendetegner en politisk skandale? Dette spørgsmål behandler vi i specialets analyse.

Specialets diskussion, der følger efter analysen, tager afsæt i problemformuleringens andet led:

Hvilke konsekvenser har den personlige politiske skandale? Det er med udgangspunkt i de fire

parametre, at vi undersøger og analyserer de tre personlige politiske skandaler, der tilsammen

danner grundlag for diskussionen af den personlige politiske skandales konsekvenser. Det

efterfølgende metodekapitel tydeliggør, hvordan undersøgelsen er tilrettelagt i forhold til

udvælgelse af datamateriale og cases samt analyse af den indsamlede empiri.

48

More magazines by this user
Similar magazines