DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

supplement til den kvalitative del af indholdsanalysen. Alle de politiske dokumenter er vedlagt som

bilag til specialet, og bilagsnummeret fremgår af tabel 4 samt af bilagsoversigten.

8F7F6'$JSNZ[NNJYH'SKMKKWYO[QNQJQYHO'

Baggrundsresearchen dannede også udgangspunkt for fastsættelsen af skandalens længde og

dermed de tidsmæssige søgekriterier i Infomedia. For hver skandale har vi taget udgangspunkt i

afsløringen – i den fase, som Thompson kalder den egentlige skandalefase. Derfor starter hver case,

der hvor et medie første gang bringer historien. I forhold til afgrænsningen af skandalens

sluttidspunkt har vi kigget på Thompsons tredje fase – klimakset – det vil sige, der, hvor afgørelsen

eller opklaringen opstår, og tilføjet et par ekstra dage i søgningen i Infomedia. Begrundelsen for de

ekstra dage er, at vi har vurderet, at skandalens klimaks ikke kun bliver beskrevet på en dag, men

over flere dage uden at der dog er tale om det egentlige eftervirkningsforløb, som er det, Thompson

betegner som sin fjerde fase (Thompson, 2002: 82-87).

For at få et samlet og mere fuldstændigt billede af skandalen, har vi valgt at begrænse antallet af

dagblade, frem for at begrænse tiden, vi ser på. Hvis vi kun havde afdækket en uge eller to, havde

der i flere af skandalerne været få artikler, fordi der kan gå flere dage, før de andre medier vælger at

dække en sag. I statsløsesagen går der således tre uger, før et andet medie end Information skriver

en selvstændig historie om sagen. Desuden ville der være utallige væsentlige aspekter i den enkelte

skandale, der ikke ville være inkluderet i datamaterialet, hvis vi havde valgt en tidsmæssig

afgrænsning. Ulempen er naturligvis, at sammenligningen af skandalerne bliver svær at foretage,

idet vi ikke har tre sammenlignelige perioder at gå ud fra. Men af hensyn til datamaterialets

størrelse og den enkelte skandales forløb var det en nødvendig afgrænsning at foretage. De udvalgte

tidsperioder fremgår af tabel 5, som viser, at skattesagen er delt op i to perioder med cirka et års

mellemrum. Årsagen til dette er, at skandalen indholdsmæssigt har to forløb, først i forbindelse med

Helle Thorning-Schmidts private skattesag, og dernæst i forbindelse med Troels Lund Poulsen og

Skatteministeriets mulige indblanding. De enkelte skandale forløb vil blive behandlet mere

dybdegående i kapitlet om skandalernes forløb.

Selve artiklerne har vi fundet gennem søgninger i Infomedia ud fra søgeord som fremgår af tabel 5.

Søgeordene har vi også valgt med udgangspunkt i vores baggrundsresearch. Ud af de artikler

Infomedia generede ud fra vores søgeord, har vi endvidere frasorteret dem, vi vurderede ikke havde

relevans for sagen eller simpelthen omhandlede noget helt andet. Antallet af artikler fremgår også af

tabel 5.

57

More magazines by this user
Similar magazines