DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

2!3($/-'14'()*-/*)()0''

Øl og smøger på skatteborgernes regning; en ægtefælle, der ikke betaler skat i Danmark; rod i

privatøkonomien; en arabisk oversættelse af en bog om jægersoldater i krig; cafémøder med rockere

og fejlbehandling af statsløse er blot nogle af de sager, der har udviklet sig til politiske skandaler i

Danmark de seneste år. Det skorter ikke med saftige forsider på såvel formiddagsaviser som mere

seriøse dagblade, der hævder, at de har fanget en politiker på det forkerte ben. I de senere år har en

lang række betydningsfulde danske politikere således fået ørene i maskinen af den danske presse.

Alle er de blevet målt og vejet af medierne – nogle er fundet for lette, andre har ufortrødent fortsat

deres politiske karriere.

Politiske skandaler er blevet en integreret del af politik, som medier, politikere og politiske

institutioner forholder sig til med jævne mellemrum. Det konventionelle billede af de politiske

skandaler er, at medierne ikke lægger fingrene imellem i skildringen af politikernes fejl og mangler

– både i offentlige og private sammenhænge. Samtidig kommenterer politikerne heftigt på de

politiske skandalesager, særligt hvis sagerne omhandler politiske modstandere, mens embedsværket

oftest forsøger at holde sig langt ude af skandalerne. Men hvad ved vi egentlig videnskabeligt om

politiske skandaler?

I en ny undersøgelse af politiske skandaler påviser Sigurd Allern og Ester Pollack, at der er sket en

stigning i antallet af politiske skandaler i de nordiske lande (Allern et al., 2012; Thompson, 2002;

Blach-Ørsten, 2011). Det gælder især Danmark, hvor antallet af skandaler har bevæget sig fra 22

skandaler i perioden 1990-1999 til hele 54 skandaler fra 2000-2009. Antallet af skandaler er altså

næsten tredoblet fra 90’erne til 00’erne (Allern et al., 2012: 35).

I dette speciale argumenterer vi for, at skandaler ikke blot er flygtige fænomener, der sætter

medierne i selvsving i kortere eller længere perioder. Vi finder frem til en række kendetegn ved og

konsekvenser af den personlige politiske skandale, som tilsammen viser, at det – vi definerer –som

den personlige politiske skandale er blevet en fast bestanddel af dansk politik.

1F1'#GHIJKLHMN'OHLHPKQN4'#RKQSKLHO'HO'TQSHOUHLVNMH'

Forskningsmæssigt kan vi altså konstatere, at politiske skandaler i nordisk sammenhæng

forekommer i stadigt stigende omfang. Men selvom politiske skandaler fylder mere og mere i

medierne, er politiske skandaler ikke undersøgt tilstrækkeligt i politologisk sammenhæng (Bhatti et

al., 2012: 1). Kun få studier har undersøgt skandalernes væsen og de betingelser, der er med til at

forme deres fremkomst, udvikling og konsekvenser. En af årsag til dette kan være skandalens natur:

6

More magazines by this user
Similar magazines