DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

7F1F6'+HLLH'$]XOQJQYc#I]ZJSM''

”Hun mangler vom og røde seler og besidder ikke den underdanighed, en socialdemokrat bør

have” (Manø, 2010, 29. juni). Sådan beskriver en læserbrevsskribent i Jyllands-Posten Helle

Thorning-Schmidt. Spørgsmålet om, hvorvidt Thorning er en rigtig socialdemokrat, har været

centralt for hende, siden hun som ganske nyslået folketingsmedlem i 2005 blev valgt som

Socialdemokraternes første kvindelige formand. Hendes velklædte, feminine ydre og ikke mindst

øgenavnet Gucci-Helle, der har klæbet til hende siden tiden i Europaparlamentet, hvor hun var

medlem fra 1999 og frem til 2004, har også forstærket det elitære udtryk (Brix & Cordsen, 2010, 8.

august). På trods af at hun en overgang prøvede at iscenesætte sig selv som skilsmissebarn fra Ishøj

(Østergaard, 2011, 9. november), er der ingen tvivl om, at Thornings liv ikke er lig med en typisk

socialdemokratisk arbejders (Nielsen, 2007: 121-122). Hun er cand.scient.pol af uddannelse, hun

har en karriere i Bruxelles bag sig og er gift med den britiske diplomat Stephen Kinnock. Men på

trods af at Thorning aldrig har været indbegrebet af en klassisk socialdemokrat, skriver hun historie.

Først ved formandsvalget i 2005, og siden ved folketingsvalget i september 2011, hvor hun bliver

Danmarks første kvindelige statsminister.

7F1F8'"JOM]H'%`QQ'+XOQUHI]''

Birthe Rønn Hornbech har i sine mange år som folketingspolitiker 68 og som Integrationsminister i

VK-regeringen fra 2007 til 2011 altid sat en ære i sit job. Information beskriver hende som ”en

jernlady, en dansk Thatcher, en løvinde, en barsk vogter af grundloven og garant for den

borgerlige anstændighed” (Lavrsen & Schmidt, 2011, 5. februar). Rønn har altid sørget for at have

juraen i orden, og i rollen som minister så hun sig selv som en avanceret sagsbehandler. I 1996

foreslog hun endda at oprette et ministerium for retssikkerhed, der skulle stoppe lovsjusk (Lavrsen

& Schmidt, 2011, 5. februar; Wamsler, 2011, 3. marts). Men Rønn var ikke kun garant for

retsstaten, hun havde også kultstatus som folketingspolitikeren, der revsede alle – især regeringens

ministre (Tang, 2011, 5. marts). Denne side af Rønn står i skarp kontrast til den attitude, hun har

overfor medierne og offentligheden. Berlingske Tidende beskriver den som en ”anvendelse af den

nihalede pisk mod enhver, der nærmer sig med spørgsmål eller kritiske kommentarer (…), en uhørt

magtarrogance overfor pressen som offentlighedens repræsentanter og en kritisabel mangel på

åbenhed”. De to sider af Rønn levner ikke tvivl om, at Rønn altid har været sin egen. Indtil

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

68 Rønn blev første gang valgt ind i Folketinget i 1984, men hun blev ikke genvalgt ved valget i 1987. Hun stillede dog

op igen i 1990, og hun har været folketingsmedlem for Venstre lige siden (Hornbech, 2011).

69

More magazines by this user
Similar magazines