DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

.JYTO'114'!OMJRLHO'GOF'SKY'J'NRKMMHNKYHQ'd'KQSHQ'SHL'

Som figuren viser, resulterer B.T.’s offentliggørelse i den anden del af skandalefasen i en del

skriverier i midten af september 2011, hvor folketingsvalget også præger mediebilledet. I oktober

begynder Politiken at sætte spørgsmålstegn ved, hvem der lækkede afgørelsen til B.T., men først i

november begynder sagen atter at fylde i avisernes spalter, da Politiken afslører, at

departementschefen i Skatteministeriet, Peter Loft, har holdt møder med SKAT København

omkring afgørelsen (Brandstrup & Maltesen, 2011, 11. november). Sagen ændrer sig derfor fra at

handle om Thornings skatteforhold til at være en sag om muligt magtmisbrug, da der også sættes

spørgsmålstegn ved skatteminister Troels Lund Poulsens rolle i sagen, som afspejles i stigningen i

antallet af artikler i starten af december. At den egentlige skandalefase forløber over to perioder er

et godt eksempel på den uforudsigelighed, Thompson hævder er kendetegnede for skandalerne.

Figur 12 er en tidslinje over skandalens forløb, og giver dermed et mere detaljeret overblik over

skandalen.

76

More magazines by this user
Similar magazines