DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

overnatninger på hoteller, kasino- og diskoteksbesøg, rejser samt taxakørsel. Her overtræder Løkke

ikke kun de formelle, men dog noget uklare, regler for repræsentation, men også et sæt normer om,

at man som folkevalgt ikke sløser med offentlige midler. Denne kategori er hovedovertrædelsen,

fordi det er denne række af overtrædelser, bilagssagen primært drejer sig om, og fordi det også er en

overtrædelse inden for denne kategori, der starter hele skandaleforløbet. De enkelte overtrædelser i

hovedovertrædelsen kan forekomme som petitesser, men efterhånden som der tegner sig et billede

af systematisk sjusk og rod i bilagene, udvikler sagen sig alligevel til en omfattende skandale 69 .

Den anden overtrædelse vedrører Sundhedsministeriets betaling for deciderede Venstre-møder. Den

hænger også tæt sammen med den første kategori, idet den omhandler uretmæssig brug af

skatteydernes penge. Ved at lade Sundhedsministeriet betale regningen for Venstre-møder, er der

sket en overtrædelse af reglerne for, om et møde afholdes i en ministeriel eller partimæssig

sammenhæng 70 (Kjærgaard, 2008, 20. maj). Løkke er som minister øverste ansvarlig for ministeriet,

og han er dermed også ansvarlig for, at de møder, han holder i partimæssig sammenhæng bliver

betalt af Venstre og ikke ministeriet. Den tredje lovmæssige overtrædelse handler ikke om Løkkes

bilag, men falder, mens bilagene flyver om ørene på Løkke, hvor han bliver beskyldt for at ryge på

sit finansministerkontor. Det er i strid med den rygelov, han selv har været med til at vedtage som

sundhedsminister 71 (Høj, 2008, 28. marts). At den uretmæssige brug af skatteborgernes penge fører

til en anklage om at overtræde rygeloven viser, at en afsløring og misbilligelse sjældent kommer

alene i et skandaleforløb.

?F6F6F'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'NMKMNL`NHNKYHQ'

I statsløsesagen er to lovmæssige overtrædelser centrale, som det fremgår af tabel 13.

$KUHL'184'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'NMKMNL`NHNKYHQ'

!QMKL' -XPXPHOMO[SHLNHO'

1! -ScU!VW!aX]TR]QMX]RS!

;! >OPQYM[ZScP!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

69 En sammentælling foretaget af Politiken viser, at det totale beløb, der sættes spørgsmålstegn ved, om Løkke

retmæssigt har brugt, løber op i cirka 375.000 kroner (Faurfelt & Hüttemeier, 2008, 25. maj).

70 Regler som VK-regeringen i øvrigt selv var med til at skærpe, da de tiltrådte i 2001 (Høj, 2008, 12. april).

71 Løkke indrømmer, at han har røget på ministerkontoret, men at han også er holdt op med det. Alligevel bliver han

meldt til Arbejdstilsynet af Enhedslistens Per Clausen. Arbejdstilsynet går ind i sagen, men de blåstempler

finansministeriet efter at have udført en kontrol (Frederiksborg Amts Avis, 2008, 29. april; Høj, 2008, 28. marts).

84

More magazines by this user
Similar magazines