DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

straffelovens §163 om urigtig erklæring til myndighederne, og Venstres Ungdom melder hende til

politiet (Beder, Kristensen & Nielsen, 2010, 30. juli; Krog & Vedsmand, 2010, 31. juli).!

Den sidste lovmæssige overtrædelse i sagen handler ikke om Thorning, men om en lang række

forhold, der vedrører Venstre og embedsværkets mulige magtmisbrug. Det centrale er her

skatteminister Troels Lund Poulsens rolle i sagen, embedsmændenes involvering, særligt

departementschef i Skatteministeriet, Peter Loft, samt spørgsmålet om, hvem der lækkede den

fortrolige afgørelse fra Skat til B.T. en uge inden folketingsvalget i 2011. Anklagen mod Troels

Lund Poulsen går på, hvorvidt han har forsøgt at påvirke Skats afgørelse af Thornings sag. Det vil i

fald, der er hold i anklagen, være et brud på skattelovgivningens §14, der siger, at skatteministeren

ikke må blande sig i afgørelsen af konkrete skattesager. Ombudsmanden har endvidere fastslået i en

udtalelse, at det også gælder Skatteministeriets departement. Dog må departementet gerne indhente

oplysninger, hvis de skal bruges til at orientere ministeren om sager af særlig politisk interesse

(Agger & Pedersen, 2011, 11. november). Men da det kommer frem, at Peter Loft har holdt en

række møder om Thornings sag med direktøren for Skat København, Erling Andersen, skærpes

mistanken om, at han har blandet sig i den konkrete sag (Agger & Pedersen, 2011, 11. november).

Endnu mere problematisk bliver det, da der kommer oplysninger frem om, at Peter Loft – efter

sigende med pres fra Troels Lund Poulsen og dennes særlige rådgiver – skulle have forsøgt at få et

bestemt afsnit med i afgørelsen (bilag 3C; Brandstrup & Maltesen, 2011, 11. november). Også

lækket af Skats afgørelse af Thorning og Kinnocks sag en uge inden folketingsvalget i 2011 er en

lovmæssig overtrædelse, idet det er ulovligt at videregive fortrolige oplysninger ifølge straffelovens

§ 152 (Davidsen-Nielsen & Maltesen, 2011, 9. oktober). Noget kan tyde på, at Troels Lund

Poulsens særlige rådgiver, Peter Arnfeldt, kan være manden bag dette læk, men hvorvidt det er

tilfældet, og hvorvidt Troels Lund Poulsen og Peter Loft er gået over stregen og har forsøgt at

blande sig i Skats sagsbehandling, er en undersøgelseskommission i øjeblikket i gang med at

granske (bilag 3d). En ting er dog sikkert: Peter Loft er fritaget fra sin stilling som

departementschef i Skatteministeriet uden særlig begrundelse fra den nuværende skatteminister,

Thor Möger Pedersen (Beim, 2012, 21. marts).

?F6F7',GNKZLJQY4'-XPZ[NNJYH'XPHOMO[SHLNHO'J'SH'MOH'NRKQSKLHO'

Ud fra de lovmæssige overtrædelser kan vi dermed se forskellen i de tre skandaler i forhold til

distinktionen mellem den offentlige og private sfære. Bilagssagen drejer sig om uretmæssig brug af

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

87

More magazines by this user
Similar magazines