DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

offentlige midler og handler derfor om en lovovertrædelse inden for den offentlige sfære.

Skattesagen drejer sig i første omgang i højere grad om overtrædelser af skattelovgivningen i den

private sfære. Dog udvikler skattesagen sig også til at handle om et muligt magtmisbrug, og

bevæger sig derfra fra at handle om en overtrædelse i den private sfære til at handle om en

overtrædelse i den offentlige sfære. Overtrædelserne i statsløsesagen befinder sig primært i den

offentlige sfære, da de vedrører konventionsbrud og muligt magtmisbrug.

?F8',PHOMO[SHLNHO'KW'P[OSJHO_'QXOZHO'XY'ZXOKLNRH'OHYLHO'

Den anden kategori af overtrædelser er normovertrædelserne, som ifølge Thompson er en

overtrædelse af enten værdier, normer eller moralske regler, herunder den såkaldte ”practice as you

preach-dimension”, som handler om, at politikere skal leve op til det, de prædiker offentligt som

politikere (Dalen & Skovsgaard, 2011: 24). Normovertrædelserne gennemgår ligesom de

lovmæssige overtrædelser skandalerne hver for sig og ser i hver sag først på de generelle

normovertrædelser og derefter på practice as you preach-dimensionen.

?F8F1')XOZXPHOMO[SHLNHO'J'UJLKYNNKYHQ'

Tabel 15 viser normovertrædelserne i bilagssagen.

$KUHL'1?4')XOZXPHOMO[SHLNHO'J'UJLKYNNKYHQ'

!QMKL' )XOZXPHOMO[SHLNHO'

1! .`aaR!^WS![aOQQR^SMR!NXYYRVR]PR!

;! $S][Q!I!9Xc]P!RS!M]dOZMNR!

=! .`aaR!XP!VSO\QM\R!O[!bXc!VSRO\d!

I forlængelse af hovedovertrædelsen i bilagssagen, der omfatter den uretmæssige brug af

skatteydernes penge, er det særligt problematisk, da Ekstra Bladet gør opmærksom på, at Løkke

hver måned modtager et skattefrit tillæg på 4402 kroner til at dække ekstra udgifter som kaffe, mad

mv. Løkke får tillægget på lige fod med andre folketingsmedlemmer, men han har også valgt at få

Sundhedsministeriet til at dække netop den slags udgifter, tillægget skal dække. Han får altså både

det skattefrie tillæg, og han fakturerer Sundhedsministeriet for disse mindre udgifter (Kjærgaard,

2008, 16. april). Oplysningen bidrager til den offentlige misbilligelse af Løkkes uretmæssige brug

af de offentlige midler, og gør Løkkes normative overtrædelse i sagen endnu tydeligere.

En anden normovertrædelse er, da Løkke i et forsøg på at lukke sagen, efter Statsforvaltningen

Hovedstaden har afvist at tage den op, får revisionsfirmaet Ernst & Young til at gennemse sagen. I

88

More magazines by this user
Similar magazines