DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

fremhævet da offentlighedsloven blev til i 1970. Som teorien fremhævede, var tanken dengang som

nu, at offentlighed skulle skabe tillid til den offentlige sektor og styrke demokratiet (Knudsen,

2007: 339). Offentlighed er dog ikke en prioritet i Integrationsministeriets behandling af de

statsløse, og dermed overtræder ministeriet værdien om offentlighed i forvaltningen. En leder i

Information opsummerer problemet således: ”Alle involverede – danskere og udlændinge – må føle

sig drevet rundt i en tåget verden af paragraffer og direktiver, regler og forordninger (…). Vi ved

fra det tidligere kommunistiske Østeuropa, at det nedbryder individer psykisk, når deres legitime

retskrav forsvinder i en sløret virkelighed af bureaukratiske forhindringer” (Information, 2011, 16.

februar).

Med statsløsesagen kom der samtidig nyt fokus på den danske udlændingepolitik, som

kendetegnede dansk politik i det mest af 00’erne. De overtrædelser, statsløsesagen indebar, betød, at

flere politikere fra Det Konservative Folkeparti til Socialdemokraterne blev enige om, at der

lovgivningsmæssigt er strammet lige til grænsen og måske lidt mere. Den anden normovertrædelse,

regeringen foretager i statsløsesagen, er dermed udlændingepolitikkens moralske grænse. På den

måde blev statsløsesagen et billede på kulminationen af et tiår med politiske stramninger i

udlændingepolitikken (Binde, 2011, 6. marts).

Men udover de tre ovennævnte normovertrædelser bryder regeringen i selve statsløsesagens kerne

desuden også med den moralske grænsedragning, at regeringen har afvist en gruppe statsløse, som

er født i Danmark og faktisk har søgt om statsborgerskab, men som har fået afslag. Historielektor

Michael Böss udtaler, at statsløshed er ”noget af det mest forfærdelige et menneske kan opleve”,

især fordi staten har væsentlig betydning for individets følelse af identitet, fællesskab og frihed

(Schjørring, 2011, 5. marts). Den ministerielle fejlbehandling i sagen er altså ikke kun en

lovovertrædelse, der er også tale om en overskridelse af moralske regler for, hvad der

samfundsmæssigt er i orden.

J8B8;8

More magazines by this user
Similar magazines