DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

I bilagssagen tydeliggjorde oplysningen om det skattefrie tillæg, folketingsmedlemmer modtager

månedligt, at Løkke ikke blot overskred reglerne for repræsentation; bilagsrodet blev også udtryk

for mangel på omtanke i brugen af skatteborgernes penge. I skattesagen blev Thornings private

skatterod synonymt med en overtrædelse af dogmet om, at danskerne velvilligt betaler skat. Både i

skattesagen og i bilagssagen er der således tale om overtrædelser af velfærdsstatens kerneværdier.

Den pointe underbygges desuden af practice as you preach-dimensionerne i begge sager. Her

straffes Løkke for, at han handler i strid med den velfærdsstat, han selv er blevet en garant for, ved

at bruge løs af offentlige midler. Thorning revses, fordi billedet af en socialdemokratisk leder, der

værner om velfærdsstaten og det høje skattetryk, for det første ikke harmonerer med hendes private

skatterod, og fordi hun for det andet som statsministerkandidat ikke har styr på sin egen økonomi.

Fælles for bilagssagen og skattesagen er dermed, at de begge handler om brud på velfærdstatens

kerneværdier og om økonomi. Det er de økonomiske forhold, der forarger i sagerne og i mindre

grad, at Løkke for eksempel har drukket og røget på det offentliges regning. Selvom bilagssagen har

rod i et økonomisk problem og på den måde i sin kerne er mere et økonomisk spørgsmål end et

spørgsmål om alkohol og smøger, bekræfter sagen, at danskerne, sammenlignet med indbyggerne i

de andre nordiske lande, har en tendens til at blive mindre forargede over skandaler, der involverer

sex og alkohol. Sagen viser samtidig, at danskerne, ligesom resten af skandinaverne, netop bliver

mere forargede over økonomisk uredelighed (Allern et. al, 2012: 36; Granvig & Lauridsen, 2012, 1.

april).

Statsløsesagen er derimod i højere grad et brud med, hvad der etisk set og måske endda

menneskeretligt er retfærdigt, idet afvisningen af en gruppe statsløses ret til statsborgerskab kan

opfattes som moralsk forkastelig, hvilket også betyder, at den stramme danske udlændingepolitik

misbilliges for sin uanstændighed. Samtidig kan vi se, at practice as you preach også i høj grad er til

stede i statsløsesagen. Det er interessant i forhold til distinktionen mellem det offentlige og private,

fordi statsløsesagen i udgangspunktet primært placerer sig i den offentlige sfære. Dermed kan vi

konkludere, at practice as you preach, er et karakteristika, der er tydeligt i alle tre sager – upåagtet,

om de befinder sig i den private eller offentlige sfære.

93

More magazines by this user
Similar magazines