DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

?F7'!QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO'

I forlængelse af de lov- og normmæssige overtrædelser falder kategorien andengradsovertrædelser,

der ifølge Thompson indtræffer, når opmærksomheden bliver flyttet fra den egentlige overtrædelse

til en række handlinger, hvor de eller den implicerede prøver at dække over sine fejltrin (Thompson,

2002: 30-31).!

Det interessante ved andengradsovertrædelsen er, at den kan gå hen og blive vigtigere end selve

overtrædelsen (Thompson, 2002: 29). Som nævnt i indledningen var dette blandt andet tilfældet i

tamilsagen, hvor statsminister Poul Schlüter proklamerede, at der ikke var fejet noget ind under

gulvtæppet, og han dermed skjulte Statsministeriets kendskab til sagen 78 (Christensen, 1997: 313-

316). Andengradsovertrædelser finder sted i alle tre skandaler i undersøgelsen, hvilket bliver påvist

i det følgende.

?F7F1'!QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO'J'UJLKYNNKYHQ'

Tabel 18 viser andengradsovertrædelser i bilagssagen.

$KUHL'1=4'!QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO'J'UJLKYNNKYHQ'

!

!QMKL' !QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO''

1! .`aaR!O^TM[RS!^NRSR!c]URS[`PRN[RS!

;! BR][R]H^XSN`ZRQ!

=! *XPd[!YcNMPR!TMUR]!XY![OPR]'

!

Den første andengradsovertrædelse i bilagssagen er, da Løkke selv afviser, at der skal ske nærmere

undersøgelse af hans bilag udover Sundhedsministeriets egen undersøgelse 79 (artikel 68, bilag 2C).

Senere viser det sig, at Sundhedsministeriets undersøgelse i forhold til de interne

repræsentationsudgifter – det vil sige nogle af de helt centrale bilag – kun dækker over en detaljeret

gennemgang af bilagene for 2004, mens Løkkes resterende periode som indenrigs- og

sundhedsminister (2002-2007) ikke er blevet gennemgået lige så detaljeret. Derudover er

taxaudgifter også undtaget (bilag 2E; Kjærgaard, 2008a, 8. april). Dermed kan man argumentere

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

78 Det samme var desuden tilfældet i Watergateskandalen, hvor Nixon aldrig blev dømt for de egentlige overtrædelser,

men i stedet blev fældet på, at han benægtede sit kendskab til indbruddene i Watergatebygningen, selvom han reelt var

fuldt oplyst om dem (Thompson, 2002: 213).

79 To dage inden Løkke afviser yderligere undersøgelser har Sundhedsministeriet afsluttet deres undersøgelse af Løkkes

bilag (bilag 2E), hvor departementschef Christian Schønau og sekretariatschef Kaj Nørrehede Christensen konkluderer,

at der generelt er sket en tilfredsstillende administration af repræsentationsudgifterne i ministeriet. Der har dog været

mindre fejl i forbindelse med dokumentationen af bilagene, og derfor skal Løkke betale 386,50 kr. tilbage til

ministeriet, mens Venstre skal betale knap 10.000 kr. tilbage (bilag 2D og 2E).

94

More magazines by this user
Similar magazines