DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

I statsløsesagen drejer andengradsovertrædelserne sig om tilfælde, hvor Rønn hemmeligholder

oplysninger i sagen. I begyndelsen af februar 2011 modtager Rønn den interne redegørelse fra

Integrationsministeriet. Den nægter hun for det første at svare på spørgsmål om, og for det andet at

udlevere til medierne og offentligheden 80 . Som Information skriver: ”det eneste Rønn kan

garantere, er tavshed” (Geist & Dahlin, 2011, 1. februar; Geist & Dahlin, 2011, 2. februar; Geist &

Dahlin, 2011, 10. februar). For det andet får Rønn udsat det samråd i Indfødsretsudvalget,

Enhedslistens Johanne Schmidt-Nielsen har indkaldt til i sagen, fordi hun ikke mener at kunne svare

på spørgsmål om sagen. Da hun så endelig sidder i samrådet d. 9. februar 2011, beslutter hun til

sidst at slukke sin mikrofon, fordi hun ikke har mere at sige i sagen (bilag 1A). Ti dage senere

proklamerer Rønn, at hun tvivler på, at sagen nogensinde bliver opklaret (Gaardmand, 2011, 19.

februar). Sidst i februar 2011 kommer det frem, at Rønn har kendt til den ulovlige sagsbehandling

længe, men har foregivet, at hun er overrasket over embedsmændenes fejlbehandling i sagen 81

(Geist & Dahlin, 2011, 1. marts). Tavsheden i forhold til medier, politiske modstandere og

medarbejdere i ministeriet kommer til sidst til at fremstå som en andengradsovertrædelse i sig selv,

idet det bliver mere og mere tydeligt, at Rønn dækker over væsentlige informationer. Dermed

kommer tavsheden til slut næsten til at skygge for selve hovedovertrædelsen – overtrædelsen af de

internationale konventioner. Det forhold vender vi tilbage til i analysekapitlet om Rønns håndtering.

?F7F8'!QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO'J'NRKMMHNKYHQ'

Tabel 20 viser andengradsovertrædelser i skattesagen.

$KUHL'6A4'!QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO'J'NRKMMHNKYHQ'

!

!QMKL' !QSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHO''

1! )dXS]M]P!TMN!MaaR!X^^R]QNMPP`SR!dRNR!&aOQ[!O^P`SRN[R!

!

Ligesom Rønn i statsløsesagen tilbageholder Thorning også oplysninger. I skattesagen er

andengradsovertrædelsen nemlig, at Thorning kun vil fremlægge to linjer af afgørelsen fra Skat, på

trods af at Skat har frikendt Thorning og Kinnock. Thornings begrundelse er, at det er fortrolige

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

80 Ifølge offentlighedslovens §7 er visse interne arbejdsdokumenter fritaget fra aktindsigt (Offentlighedsloven, 1985),

og derfor har Rønn ikke juridisk pligt til at offentliggøre redegørelsen. Denne problemstilling vender vi tilbage til i

analysekapitlet om den politiske involvering.

81 Udover de tilfælde, hvor Rønn har dækket over sine handlinger, dækker en række andre politikere også over

handlingerne – Søren Pind, Simon Emil Ammitzbøll, Karsten Lauritzen og ikke mindst daværende statsminister Lars

Løkke Rasmussen.

96

More magazines by this user
Similar magazines