DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

kommunikationsforum.dk

DEN PERSONLIGE POLITISKE SKANDALE - Kommunikationsforum

Den personlige politiske skandale Anna Louise Højbjerg Henrichsen & Lise Lybeck Sørensen

oplysninger, men i pressen – særligt i B.T.’s spalter – bliver det tolket, som om hun dækker over

noget (Krog & Navntoft, 2010, 18. september). At pressen overhovedet kan kritisere Thorning for

ikke at offentliggøre meget private forhold, som skatteforhold må siges at være, er også et tegn på,

at skellet mellem offentligt og privat er udvisket – i hvert fald når det gælder højtprofilerede

politikere (Merkelsen, 2007: 161-163, Thompson, 2002: 53, 277).

Men da Skats afgørelse bliver lækket en uge inden folketingsvalget i 2011, i skattesagens anden del,

viser det sig, at Thorning rent faktisk dækker over noget. Hun har nemlig i en årrække uretmæssigt

udnyttet Kinnocks personfradrag, fordi han har været registreret som skatteborger i Danmark, men

ikke har haft nogen indtægt i landet. Dermed har Thorning betalt for lidt i skat 82 (Krog, 2011, 8.

september). Samtidig har hun – som B.T. gør opmærksom på – flere gange hævdet, ”at hun og

hendes mand havde ’fulgt skattereglerne til punkt og prikke’” (Krog, 2011, 8. september). Der er

altså tale om en andengradsovertrædelse, fordi Thorning har påstået, at hun har overholdt reglerne i

flere omgange, men det har hun reelt ikke 83 (Vangkilde, 2010, 2. juli; Kaae, 2010, 18. september).

Således kan begrundelsen for ikke at offentliggøre hele Skats afgørelse være, at Thorning ønskede

at dække over det forhold, at hun uberettiget havde benyttet Kinnocks fradrag i ni år.

?F7F7',GNKZLJQY'Gb'KQSHQYOKSNXPHOMO[SHLNHOQH'J'SH'MOH'NRKQSKLHO'

Alle tre skandaler er i form af andengradsovertrædelserne kendetegnet af hemmeligholdelser. En

fællesnævner for alle tre skandaler er, at andengradsovertrædelsen på et tidspunkt i skandaleforløbet

tager opmærksomheden; Foghs viden om Løkkes bilag, Rønn, der slukker for mikrofonen i

samrådet og Thorning, der en uge før folketingsvalget bliver konfronteret med, at alt ikke var fulgt

til punkt og prikke. Andengradsovertrædelserne stjæler alle opmærksomheden fra de egentlige

overtrædelser, og de viser altså, hvordan skandalen ikke kun består af den fejl, der bliver begået –

det er også ofte de efterfølgende fejl, der betyder, at sagerne udvikler sig til egentlige skandaler.

I forhold til både bilagssagen og statsløsesagen er det desuden bemærkelsesværdigt, at skattesagen

kun består af en enkelt andengradsovertrædelse.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

82 Men fordi Skat selv har sløset i sagsbehandlingen, blev fejlen aldrig rettet, og Thorning skulle ikke betale penge

tilbage, fordi sagen var forældet, da Skat blev opmærksom på fejlen i 2010 (Krog, 2011, 11. september) .

83 Samtidig hævder B.T., at afgørelsen ikke indeholder alle de personlige oplysninger, som Socialdemokraterne påstod,

at den gjorde, og som var begrundelsen for, hvorfor Thorning ikke ville offentliggøre dem (Andersen, 2011, 8.

september).

97

More magazines by this user
Similar magazines