27.07.2013 Views

Pensionistkort - Nordjyllands Trafikselskab

Pensionistkort - Nordjyllands Trafikselskab

Pensionistkort - Nordjyllands Trafikselskab

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Vejledning til oplysningsskemaet

Du skal udfylde skemaet med dine personlige data.

Ønsker du at betale over internettet, skal du udfylde feltet

med din e-mail adresse og afkrydse JA-feltet i “Tilmelding

til internetbetaling”. Så modtager du en e-mail med et link,

hvor du kan betale med dit Dankort. Husk du også kan betale

over PBS/Betalingsservice – spørg i dit pengeinstitut.

Startdato og slutdato bestemmer, hvornår dit kort er gyldigt

fra og til. Perioden skal mindst være 30 dage. Du bestemmer

derudover selv, hvornår perioden starter og slutter.

Du skal udfylde de zoner, du rejser imellem. Du kan få

hjælp til at finde de rigtige zonenumre på busterminalen, på

98 11 11 11 eller du kan finde et zonekort på hjemmesiden.

Du kan genbestille dit pensionistkort, ved at skrive nye

genbestillingsperioder i skemaets nederste felter. Så modtager

du automatisk nye kort med posten og kan derved

betale løbende for de perioder du ønsker.

Ønsker du, at NT løbende fornyer dit kort hver måned, indtil

du selv afmelder kortet, kan du sætte kryds i automatisk genbestilling.

Du kan afmelde kortet ved at ringe på 99 34 11 11

eller sende en mail til info@NTmail.dk. Mangler betalingen

for to perioder, afmelder NT automatisk kortet.

Bruger du skemaet til genbestilling, og har et stamkort som

du i forvejen betaler på girokort, skal du skrive dit stamkortnummer

i det nederste felt. Så behøver du ikke indsende et

foto.

Er du under 65 år eller modtager af sociale ydelser, skal

du huske at fremvise dokumentation, når du afleverer

skemaet. Eneste gyldige dokumentation er det kort,

DSB udsteder særligt for pensionister. Sender du skemaet

med posten, skal du vedlægge en kopi af dokumentationskortet.

Husk at vedlægge et pasfoto (35x45mm).

www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

Værd at vide…

Pensionistkortet er et periodekort med 50% rabat til

pensionister.

• Dit pensionistkort har ingen begrænsninger og

fungerer som et normalt periodekort.

• Alle pensionister kan køre med pensionistkort

– også når du er på social pension.

• Du skal altid vise dit periodekort til chaufføren ved

påstigning – og på opfordring. Du skal også kunne

fremvise ID eller dokumentationskort fra DSB på

forlangende.

• Værdikortet skal altid være synligt og kvitteret –

ellers er periodekortet ikke gyldigt.

• Er dit kort ikke gyldigt, opkræver NT en kontrolafgift

på 600 kr.

• Har du et pensionistkort er du automatisk medlem

af NT’s fordelsklub, NT Inclusive. Se mere på

www.NTinclusive.dk.

Mere info

Ring til NT’s kundeinformation på tlf. 98 11 11 11

eller se mere på www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

Nordjyllands Trafikselskab

J. F. Kennedys Plads 1 R

Postboks 1359

9100 Aalborg

Tlf 99 34 11 11

Fax 99 34 11 02

www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

amj kommunikation 2009

Pensionistkort

Periodekort til pensionister

www.NordjyllandsTrafikselskab.dk


Halv pris på dit periodekort

Hvis du er over 65 år eller modtager social pension, kan du få

50% rabat på et periodekort hos NT.

NT kan udstede kortet for minimum 30 dage ad gangen, og så

længe du ønsker det. Du bestemmer selv start- og slutdato

og for hvilke zoner, kortet skal gælde - og du kan altid bestille

for flere perioder ad gangen.

Pensionistkortet består af et stamkort med foto og et værdikort,

der er udformet som et girokort.

Bestiller du et pensionistkort for 6 eller 12 måneder ad

gangen, får du yderligere 11,3% i rabat.

Få dit kort – husk foto og dokumentation

I denne folder findes et ansøgningsskema til bestilling af

pensionistkortet. På skemaet skal du bl.a. skrive den rejserute

og de perioder, kortet skal gælde.

Du kan aflevere skemaet på NT’s bemandede busterminaler

og salgssteder samt på DSB’s stationer.

Du skal medbringe et vellignende pasfoto. Er du ikke over

65 år, skal du forevise gyldig dokumentation for, at du er

pensionist i form af det gratis dokumentationskort, du kan få

udstedt hos DSB.

Du kan også sende det hele til NT (se adressen bag på

folderen). Husk at vedlægge foto. Husk også en kopi af

dokumentationskortet, hvis du ikke er fyldt 65 år.

Du modtager dit pensionistkort med posten senest fem

hverdage efter at NT har modtaget din bestilling.

Vælger du at bestille pensionistkort for flere perioder, modtager

du i god tid et nyt værdikort (girokort) med posten.

Gør dit kort gyldigt

Når du modtager dit pensionistkort med posten, finder du

et etui med dit stamkort og et værdikort. Dit pensionistkort

er først gyldigt, når værdikortet er betalt, og du har sat

kvitteringen ind i venstre halvdel af etuiet, så det er synligt

ved fremvisning.

Har du bestilt for flere perioder af gangen, erstatter du det

gamle og udløbne værdikort med det nye. Husk at værdikortet

skal være betalt og kvitteret, inden du sætter det i etuiet.

Genbestilling

Hvis ikke du har valgt at genbestille på skemaet, kan du på

www.NordjyllandsTrafikselskab.dk genbestille dit pensionist-

kort. Du skal blot oplyse navn og stamkortnummer samt

start- og slutdato. Du kan bestille flere fornyelser på en gang.

Her kan du rejse

Periodekortet er gyldigt til rejser med bus og tog i Region

Nordjylland. Du kan rejse inden for de zoner og den

gyldighedsperiode, der er angivet på værdikortet. Hvis du

vil rejse længere end de zoner, der er angivet på kortet,

skal du købe en tillægsbillet efter gældende regler for den

resterende del af rejsen.

Betaling

Du kan betale dit pensionistkort på posthuset, i et pengeinstitut,

gennem betalingsservice eller med Dankort over

internettet.

Hvis du ønsker at betale med Dankort over internettet,

skal du oplyse din mailadresse ved bestilling.

Du vil så modtage en mail med oplysninger om kortets

gyldighed og pris. Mailen indeholder et link, hvor du skal

indtaste dine Dankort-oplysninger. Bemærk at linket kun er

gyldigt indtil syv dage før kortets første gyldighedsdag.

Har du modtaget et girokort til betaling, men ønsker at benytte

Dankort-betaling i stedet for, skal du foretage betalingen på

www.NordjyllandsTrafikselskab.dk, under Dankort-betaling.

Hvis du ønsker at tilmelde dig betalingsservice, skal du

henvende dig til dit pengeinstitut for at oprette en kundeaftale,

når du har modtaget det første girokort fra NT.

Ønsker du at opsige aftalen igen, skal du også gøre det i dit

pengeinstitut. Læs meget mere om betaling af periodekort

på www.NordjyllandsTrafikselskab.dk

Dit pensionistkort giver dig

rabat på alt det sjove

Med et NT Pensionistkort er du automatisk

medlem af fordelsklubben NT

Inclusive. Det sikrer dig rabat på alt

fra rejser til museer og restauranter og

teater.

Det eneste, du skal gøre for at få

rabatten, er at vise dit NT Pensionistkort,

et af det mange steder, der giver

tilbud til klubbens medlemmer.

Så får du rabatten med det samme.

Se mere om klubben i NT Inclusive

magasinet, som du kan få helt

gratis på NT’s terminaler, eller

på www.NTinclusive.dk.

Oplysningsskema

CPR nr.:

Navn:

Adresse:

Postnr.: By:

Tlf.nr:

Mail adr.:

Startdato: Slutdato:

Påstigningssted: Zonenr.:

Afstigningssted: Zonenr.:

Genbestillingsperioder:

Startdato: Slutdato:

Startdato: Slutdato:

Startdato: Slutdato:

Startdato: Slutdato:

Startdato: Slutdato:

Startdato: Slutdato:

Ved genbestilling anføres stamkort nr. her:

Tilmelding til internetbetaling: JA NEJ

Automatisk genbestilling: JA NEJ

Skemaet skal sendes sammen med et pasfoto

(35x45mm) til:

Nordjyllands Trafikselskab

John F. Kennedys Plads 1R, 3.

Postboks 1359

9100 Aalborg

Eller du kan aflevere det på en busterminal eller DSB

station i Region Nordjylland.

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!