AUKTIONEN,

kunstbib.dk

AUKTIONEN,

■ t ø

KATALOG

til

AUKTIONEN,

der afholdes

Mandag den 2. November 1914, Kl.' 10 Form.,

og følgende Dage

Allégade 35,

hvor der bortsælges det Dødsboerne efter afdøde Enkefrue

Nielsine S Høyer, Mari« E. Monberg, fhv. Kaptajn Carl C.

Berg, pens. do. Andersens Konkursbo m. fi. Boer tilhørende

Løsøre, samt eh Del ved Execution udlagte Effekter.

Rekvirenter er Frederiksberg Birks Skifteret og Overretssagførerne

Poul Meyer, Aage Thomsen, N. Westergaard, M

Østergaard og Sagfører J. Wentzzel m. fl

Af Kataloget fremhæves: en kostbar Plattesamling

samt en Del Porcellæns Figurer og Service, 2 Mah. Chatoller,

I Egetræs do., Mah. Klædeskabe med og uden Spejldøre, I

Egetræs Spisestuemøblement, omt nyt, 1 Mah. Hjørneskab, Kurvemøbler,

Dagligstu ^møbler, I opretstaaende Piano, Malerier og

Skilderier af forskellige Kunstnere, Prof. Chr Zacho, L. A.

Ring m. f l , Bøger. I bornholmsk Stueuhr 2 Filtdøre, 2 Dampkedler,

I liggende Dampmaskine, 5 Cycler, I Egetræs Herreværelses

Møblement m. Mekka, Mah. Senge m Fjedermadrat-

ser m. m.

Tirsdag Kl I1/® sælges Plattesamlingen og Malerierne.

Eftersyn paa Auktionsstedet Snndag den J. November fra

Kl. 11—3, hvor autor. Taksator Sognefoged N. Christiansen,.

Adilsvej- 4, Telef. Godthaab 422, modtager Kommissioner.

Fr. Jensens Tryk. — Falkunerallé 58.


KONDITIONER.

§ i-

Alt sælges i den Stand, hvori det ved Hammerslaget

Ille Maaeder°g “ f ° T Køberens Re&nin& Risiko i

§ 2.

D et Købte skal afhentes Auktionsdagen.

§ 3.

•j Hv^ d df r m^ 8 afhentes t]1 ovennævnte Tid, kan uden

videre Varsel stilles til ny Auktion for første Købers Regning

e le i afhændes underhaanden, og er denne da pligtig til

skadesløst at tilsvare de derved fo raarsagede Omkostninger

og Tab uden at have nogen Ret til det mulige Overskud

kautionist" køber 1,1 en anden, hæfter som Selvskyldner-

8 4.

Ejendom sretten til det Solgte overaraar først

til Køberen, naar Betaling finder Sted.

§ 5.

Betalingen, foruden Auktionsbudet 10°/o af samme i

Auktionsomkostninger, erlægges ved Hammerslaget, eller paa

Anfordring til Undertegnede, dog kunne Inkassator personlig

bekendte vederhæftige Købere forvente 6 Ugers rentefri

Kredit. Sikkerhed kan affordres de Bydende saavel

under som efter Auktionen, til hvilkensomhelst Tid, og stilles

S^kerhed ikke paa Anfordring, er det skyldige Beløb strax

forfalden til Betaling Sølv betales kontant ved Hammerslaget.

§ 6.

»etales ikke til rette Tid, er Køberen pligtig at erlægge

skadesløs Betaling og 6 °/0 Rente fra Auktionsdasen, hvorhos

han skal være underkastet Retsforfølgning efter Forordning al

2 5 . Januar 1828 og Udpantningsloven af 29. Marts 1873.

Tillægskonditioner forbeholdes.

Frederiksberg, d. 25. Oktober 1914.

Carl Waagechristensen,

cand. juris, Birkefuldmægtig.

Auktions-Kontoret for Ind- og Udbetaling er

Allégade 35, Beletagen (aabent Kl. 10— 2).

Nikolaj Faber (3567).

Nr.

1 1 Glasmojntre

a 1 KonJtofpult

b 1 Montre

c 1 Reol

d 3 Udhængsskabe

e 1 Isskab

Viehe.

1 f 1 Hjørnegarderobe, 1 Konsol

2 1 Lænestol

j 3 1 Klapbord

a 1 Konsotskab

b 1 Stumtjener

4 2 Stole med Rørsæder

5 1 Skrivebordsstol

6 3 Reoler

7 1 stor Kasse

8 1 Egetræs Bogskab med Underskab

9 3 Haandklædestativer


Nr.

10 1 Etagere

4

11 2 broderede Stykker, 1 Kedel, 1 Haandkurv

12 1 Hundakurv, 1 Vandfordamper, 1 defekt

Kakkelovn

13 6 Spisestues tole

14 1 Egetræs Spisebord (3 Plader, 6 Ben)

15 1 Homadrats

1!> 1 Stuekloset, 1 Klaver

17 2 Man. Senge med Fjedermadratser

18 1 Maleri

C. D. Villesen.

19 2 Borde, 1 Stol

20 1 Kikkert, 1 Paraply

21 2! Skrivetøj, 1 Vandstel, 1 Bækken,, 1 Blomsterampel

22 2 Malerier

23 2 Prøvekasser, nogle Gardinstænger, 1 Blomsterstativ

24 5 Skilderier

25 2 do.

26 3 Løbere, 2 Dynebetræk, noget Plvds

27 il Forhøjning med Skuffe

28 1 Etagere

20 1 lille Skab m. m.

30 2 Fjedermadratser

B.

31 1 Nøddetræs Skrivebord

32 1 do. Pillespejl

33 1 Sofa, 2 Lænestole, I Salonstole

34 1 Kar, 1 Bænk, 1 Skammel

36 1 Klædeskab

37 1 Nøddetræs Salonmøbel

Christensen.

38 1 Mah1. Chatol (rigt indlagt,)

Frederik 6 Allé

%

40 1 Nøddetræs Salonbord

Frk Svendsen.

41 1 Gaskrone

42 1 Egetræs Arbejdsbord

C. Andersen.

43 1 Remontoiruhr

44 1 do.

46 1 do.

46 1 Nøddetræs Toiletmøbel

47 1 elektrisk Krone -(4» Blus)

48 1 Mah. Sybord (Chr. VIII.) med Indlægning

49 |1 do. Servante med Marmorplade

50 1 do. Hjørneskab

51 1 Egetræs Spisestuemøblement, best. af: 1 Buffet,

1 Dækketøjsskab, 1 Anretterbord, 1 Spisebord

og 8 Stole


Nr.

(i

H. C

52' 1 Skrivetøj, 1 Udregner, 1 Vægt med Lodder

53 3 Stk. Nips

a 1 Jakkesæt

54 6 Bøgjecr m. m.

55 1 Uniform, 1 trekantet Hat

56 1 Maleri: Nord for Kronborg (O. H.)

57 1 do.: F ra Sorgenfri (A. Jacobsen)

58 2 kinesiske Malerier

59 2 do. do.

a 1 Væddeløbsspil

Fhv Kaptajn, Havnemester C C.

Bergs Dødsbo

60 1 Potageske, 1 Bakice

61 1 Messing Kande med Fyrfad

62 2 Lysestager, 2 smaa Vaser

6! 20 P ar Kopper

64 2 Platter

65 2 kinesiske Vaser

6(3 1 Opsats

67 2 Glasskaale

68 3 Glaskander

69 3' Vinkaraffer

70 10 Kagetallerkeuer

71 1 Ch'okoladekande, i Kaffekande

72 1 opretstaaende Piano

73 1 Messing Standerlampe

74

1

Nr.

75 1 Cigarstativ

76 1 Mah. Cigarkasse, i do. Tobak!

i i

78 4 Duge

79 3 do.

80 1 Bord tæppe

81 1 Fag Juttes Gardiner

82 1 Fag brune Gardiner

83 1 Puf

84 1 do.

85 1 Nøddetræs Buffet

86 1 Spisebord med 2 Plader

87 1 Strygebrædt

88 1 Maleri

89 1 do.: Badendel Drenge

90 1 do (C. L. Petersen)

91 1 Skilderi

92 1 do.

93 2 do.

94 .3 do.

95 1 Sofa med Damask

96 1 Chaiselongue med Granité

97 2 Ballier, 1 Spyttebakke

98 1 Haandkl ædestativ

99 1 Etagere

100 1 P lydses Bord

101 1 Skærm. 1 Stol


I

Nr.

Frk Bagge

102 1 Staalampe

103 1 Hængelampe

10 l 2 Stole

105 1 ifiille Bord, 1 Bogreol

10G 1 Skærm'

107 1 Reol

108 1 malet Klædeskab

Jensen

108a 1 Pakke Bøger

G

109 1 Kasjse Forskelligt

Ulrich

110 1 Fjedermadrats, 1 Fodstykke

111 1 Tæppefejemaskine, 1 Symaskine

112 2 Stole

113 1 Spejl, 3 Skilderier, nogle Rammer

114 1 Æ ske Forskelligt, 1 Bakke

Fælleskassen

115 1 Gryde m. m.

116 1 Kasse Forskelligt.

117 il Æ'ske do.

118 1 Kurv med Rammer og 2 Lampetter

G

Enkefru M E Monbergs Dødsbo

119 .1 lille Tæppe, 1 Avisholder

120 1 Figur

121 1 Melssing Maskine

1.22 1 do. Kaffekande med Fyrfad

123 1 do. Tfae.cande, 1 Bordklokke

121 1 Gaslysekrone

125 1 Egetræs Cliatol med Opsats

126 1 Pianobænk

127 1 Etagere

128 1 Mali. Buffet

129 1 Messing Skjold

130 1 Spisebord med 3 Plader

131 1 Skilderi, 1 Olietryk

132 1 Linoleumstæppe

133 6 Gardinstænge]', 1 Gasapparat

134 5 Puder

135 1 Sengetæppe, 2 Tæpper

136 1 Figur

137 1 do.

138 Na. 50 Bind Bøger

139 1 Figur

140 2 Bisquitfigurer

141 1 Fag grønne Damaskes Gardiner

142 2 Servantestel

143 1 Sengetæppe

144 1 Uldtæppe, nogle Køkkengardiner

145 4 Stk. hvide Gardiner med Blonder

146 1 Fag gr. Portierer


Nr.

147 2 Fag. hvide Gardiner

148 1 Duntæppe, 2 Puder

149 2 Dyner, 2 Puder

150 1 Mah. Servante

151 1 Maleri

152 1 do. (sign. Ole Due)

153 1 do.

154 1 do.

155 2 Skilderier

156 1 Klædeskab

157 2 Kobberstik

158 2t smaa Spejle

159 1 malet Servante

160 2 Borde

161 1 lille Bord

162 2 Servanteborde

163 5 Patent Rullegardiner

164 1 malet Klædeskab

165 1 Nøddetræs Bogskab

166 1 Jernseng med Krølhaarsmadrats

167 1 do. med Tangmadrats, 1 Fjedennadrats

168 1 Petroleumsovn

L69 1 do.

170 .

171 1 Klo verbord

172 1 Blomsterstander, 1 Sykurv

173 1 Pianostol, 1 Gyngeskammel

174 1 Skrivebordsstol

175 1 Stol med Plyds

11

Nr.

176 3 Stole med Granité

177 3 Stole med monstret Betræk

178 7 Spisestuestole med Rørsæder

J G

179 1 gi. Majh. Sofa (Chr. Vi 11. Stil)

Fru Petersen

180 Nogle Fryndseservietter

181 1 Ståender

Jensen

182 Nogle Flipper og Mansjeitter

183 1 Pianostol

184 1 Herrecykle

185 1 do.

186 1 do.

187 1 do.

188 1 do.

Hansen

Sognefoged Christiansen (Skat)

189 1 Egetræs Anretterbord

190 1 do. Dækketøjsskab

N. N

191 Div-erse Hefter

192 1 Toiletmøbel med ovalt Spejl


12

Nr.

193 1 Servantebord

194 4 Stol© med Mekka

195 1 Chaiselongtie med do.

190 2 Stole

197 1 Vadskebord, 1 Etagerebord

Paa Begæring af

Sagfører Wentzzel-

198 1 Sofa og 2 Stole med Plyds

199 1 Bogskab

200 1 Nøddetræs Skrivebord med Opsats

201 1 Egetræs Buffet med Opsats

202 1 Skakbord

203 1 Egetræs Spisebord

204 6 Spiseistuestole

Oberstinde Jensen.

205 2 hvide Skindslag

20G 1 Gaskrone, 1 Staffeli

207 1 malet Servante, 2 Vandste]

208 1 .Divan

209 1 stor Kasse Forskelligt

210 2 Jernsenge

21.1 2 Tønder, 1 Kloset, i Hængelampe, 2 smaa

Lamper

212 1 Sengetæppe, 2 broderede Tæpper m. m ,

213 10 Rammer, 1 Spejl, 1 Olietryk

214 1 Æ ske Forskelligt, 1 Tæppe, 1 Bakke

Nr.

215 1 Hundekurv. 3 Stk. Tæpper m. m.

216 1 Bord

217 2 Stumtjenere, 5 Blomsterstativer m. i:i.

218 3 Sofapuder, 1 Stk. Gardin

2^19 1 Toiletspejl

220 2 Kufferter, 1 Symas'due

221 1 Pianostol, 3 gi. Stole

222 4 Stole med Rørsæder

233 Nogle Bøger og Noder

234 2 Træsenge med Hømadratser

235 1 Dyne, 1 Vattæppe

2136 1 Gulvtæppe, 1 Rejsetæppe

2-37 1 dobbelt Klædeskab

238 1 Klædeskab

2-39 1 Bogskab

240 6 Messing Bøjler

241 24 Hattestativer

242 3 Stativer

2431 1 Udhængsskab

244 1 Træskilt

Malmqvist

H F A Andersens Konkursbo-

Plattesamlingen sælges Tirsdag Kl. 11/,.

245 1 Stk. Stockholms Platten

246 1 Stk. Aarhus Udstillings Platten

247 1 Stk. Roplatten


Nr.

248 1 Stk. Flyveplatten

21,9 1 Stk. Danseaindepla»tten

250 1 Stk. A1 d erstr0 stplatten

251 1 Stk. Juleplatten 1909

252 1 Stk. du. LO 10

253 1 Stk. do. 1911

251 1 Stk. do. 1912

255 1 Stk. do. 1913

256 9 Stk. Oarlisberg Platter og 1 Plaquette

257 1 Stk. Husarplatten

258 1 Stk. Messingplatte

259 1 Stk. V estindi ep I at t en

260 1 Stk. Koiklinghusplu (ten

261 1 Stk. Amerika Danskplatten

262 1 Stk. Zoologisk Have-Platten

263 1 Stk. SkagenpJatten

264 1 Stk.. Fanøplatten

265 1 Stk. ilandellsrejsendeplatteii

266 1 Stk. Kalmarplatten

267 1 Stk. Jyllandsp'i&ttén

268 1 Stk. Aarhus Domkirkeplatten

269 i Stk. Odenseplatten

270 1 Stk. Viborgplatten

271 1 Sftk. Ravnplatten

272 1 Stkv Bispeplatten

273 4 Stk. Børnehjæipsplatter 1910—1913

274 1 Stk. Fiskeriplatten

275 1 Stk. Danske Kvinders Forsvarsplatte

276 1 Stk. Frederik VIII. Platten 1906

15

Nr.

277 1 Stk. Christian X. Platten 1912

278 1 Stk. Prins Harald og Prinsesse Helene Fl.

279 1 S1 k. Georg og Mary-Platten (engelsk)

280 1 Stk. Postplatten

281 1 Sttek. Prinsesse Mariei-Platten

282 1 Stk. Frederik VT11.-Platten

283 1 Stk. 1 )anmarksparquette

284 1 Stk. Kunstplatteai1

285 1 Kaffekande, 1 Sukkerskaal, 1 Flødekande

og 6 Par Kopper

286 1 Frugtopsats

287 1 Mokka Kaffestel til 6 Personer

288 1 S pisestel' til 6 Personer (muss

e 1 m a I e t), hest. af 1 Terrin, 1 Ragoutfad.

1 Sauoeskaal. 3 Fade, 6 store, dybe

Tallerkener, 6 store i'lade do., 6 smaa dybe

do. og 6 smaa flade do.

289 1 Spisestel (halvblonde), hest. af 6 smaa

dybe Tallerkener, 6 store flade do., 1 Ragoutfad.

1 Brødskaal, 1 Assiet. 1 lille ovalt

Fad, 1 stort do., 6 smaa finde Tallerkener

290 6 Fingerskaale

291 4 Æggebægere

292 1 Smørkande

293 1 Eddikeflaske

294 2 Saltkar

295 1 Sennepsflaske;, 1 Peberbosse

296 1 Figur (Kbh.s Pore.): Maage

297 1 do. (do.): Bondepige


le

Nr.

298 1 Figur (Kbh.s Pore.)

299 1 Blomsterjaifdiniere (do.)

300 1 Askebæger (do.): Firben

301 1 do. (do.): Kunst

302 1 Figur (do.): Badende Pige

a 1 do.: hvid Elefant

303 Noget Nips

304 4 Skilderier

305 2 Raderinger

306 2 Skilderier

307 2 do.

308 1 Gulvtæppe

309 4 Stk. I ’or træksgardiner

310 1 Fag Portiere

311 1 malet Klædeskab

312 1 do. Kommode

313 1 malet Servante

314 1 lille Bord

315 1 Stol

316 1 Fag Gardiner med Stang

317 6 Skilderier

318 1 lille Lampe

319 1 Ampel

320 1 Servantestel

321 1 lille Spejl med Konsol

322 1 Snorelampe

323 Diverse Fajance

324 1 Snorelampe

•'25 18 forskellige Glas

17

Nr.

326 1 Porcellæns Kabaret

327 17 Tallerkener

328 5 Kompotskaale

329 1 Bisquitskaal

330 1 Bordsæt

331 1 Figur (Kbh.s Pore.)

3)2 1 do. (do.): Hund

333 1 Brevpresser (do.): Ugle

334 1 Figur (do.): Elefant

335 1 Blomstervase (do.)

336 1 kinesisk Kaffestel til 12 Personer, komplet,

best. af 12 P ar Kopper, .12 Tallerkener, 1

Kaffekande, 1 Sukkerskaal og Flødekande

337 1 Maleri: Krysantimum (sign. Anker Lund)

338 1 do.: En japanesisk Pige (sign. Anker Lund)

339 1 lille indisk Bordtæppe

340 4 Skilderier

341 1 Kultegning: Urskov

342 1 udsk. Skrivebordsstol

344 7 mindre Skilderier ,

345 1 Egetræs Buffet med Skabopsats

346 1 do. Dække) øjsskab

347 1 do. Spisebord med 2 Plader

348 1 do. Anretterbord

349 8 do. Stole

350 1 Mahi. Sofa med graat Damask

351 2 do. Lænestole med do. do.

352 2 do. Salonstole' med do. do.


Nr.

353 1 Mali. Klaverstol med graat, 1 »amask

354 1 do. Salonbord

355 1 do. Bogskab

356 1 Nøddetræs Skrivebord

357 1 Kurvesofa med .rødt Damask

358 ! Kurvestole med do. do.

359 1 Kurvebord

360 1 Kurvethebord

361 1 Stander

362 1 Taburet

363 1 lilie Prismekrone

364 i Lygte

365 1 Messing Bordlampe i(elektrisk)

366 1 Kakkelovnsskærm

367 2 smaa Skilderier

368 2 do. do.

369 2 smaa Gulvtæpper

370 1 trebenet Skammel

371 1 Hjørnehylde

372 Nogle Konsoller

377 2 Fag hvide Gardiner med Stænger

378 1 Fag Portierer

379 17 Stk. Nips

380 1 lille Blomsterstander

381 5 orientalske Vifter, 1 P ar Tøfler

382 1 Amagerhylde

19

Nr.

383 1 Reguiatoruhr

384 3 Fag hvide Gardiner med Stænger

385 1 Portiere med Kappe

386 1 elektrisk Krone til 4 Blus

387 4 Skilderier, 1 Blomsterstander

388 1 Etagere

389 1 lille firkantet Bord

390 2 Biomsterstandere

391 1 poleret Blomsterstativ

392 1 Messing Standerlampe

393 1 Lysekrone til 3 Blus

394 il Blomsterstativ

395 2 Lampetter

39(5 2 Smedejerns Lysestager

397 4 Krystal Blomsterglas

398 1 Giasflacon

399 1 lille Bakke

400 1 Thekande

401 6 Faglietter

402 4 Lagener, 3 Pudebetræk

403 1 Dug m. m.

404 Nogle kulorte Pyntestykker

405 1 Pakke Bøger

406 1 Pakke do.

407 1 Pakke do.

408 1 Pakke do.

409 1 Voksdugstæppe

410 1 Strvgebrædt


Nr.

411 1 Kaffemølle

412 1 do.

V Petersen

Frøken Svendsen

413 1 Rullegardin, 3 Stænger, 1 Tæppefoolder

414 1 Dameskrivebord

415 2 Blomster stativer, 1 Taburet

416 2 Stager, 1 Gryde, 1 Hakkebrædt m. m.

417 1 Sengetæppe, 1 Fag Gardiner

418 1 Bakke, 1 Blomsterglas

41Q Noget Fajance, 1 Karaffe, 1 Glas.

420 2 Skilderier

421 1 Petroleumsovn

422 1 Spejl, 1 Skilderi

423 1 Amagerhylde

424 1 Pianobænk

425 1 Klædeskab

426 1 ovalt Muhi. Bord

Skouv

427 1 Sofa med grønt Plyds

428 1 Klædeskab

429 1 Klædeskab

480 1 Jakkesæt

Fru Jacoby-

Boch

Nr.

i

21

Schultz

431 1 Dragt, 1 Nederdel, IBarnetrøje

1 2 1 Jakke med Faareskind

433 1 Sommeroverfrakke, 1 P ar Benklæder

434 2 Vinterf i ak ker

Enkefru Nielsine Sophie Høyers

Dødsbo-

435 1 Kommode med Spejl

436 1 Nøddetræs Salonmøbel

437 2 Kulkasser

438 1 Mah. Spejl og Konsol

!39 2 Forliggere, 1 Skindtæppe

410 1 engelsk Jernseng med 1 Spiral- og 1 Kapo

kmad rats

441 1 Salonbord

142. 1 Bordlampe. 1 Haandklædeholder

443 1 Vandfordamper, noget Nips

444 1 Klapboid

145 1 Dyne, 2 Puder

446 1 Gulvtæppe

147 1 Stander, 1 Figur

a 3 Stole med Damask

448 3 Stole

449 2 Akvareller, 1 Spejl

450 l1 Væk^keuihr

150 1 Vækkeuhr

451 IBordtæppe

452 1 Servante, 1 Vandstel


Nr.

453 4 Urtepotter

45é’ 1 Nikkelkande, Flode- og Sukkerskaal

155 1 Vesteka'de

4*56 Nogle Smykker

457 1 Silkekjole, 1 Skørt

458 1 Puf med Gardiner

459 1 Flueskab

N N

460 Noget Fajance, 1 Gryde m. m.

461 14 I saslsietter, 1 Kuppel

462 2 gamle Theklander

463 1 Bord

4i64 2 Rammer

H Jensen

465 1 Havebord

466 4 Skilderier

467 1 Skib

468 1 Stegeovn;. 1 Servantestativ

469 1 D am csk ri v eb o r d

470 1 Amagerhylde

471 1 Maleri

572 1 Stumtiener

473 1 Hamgelampe

Valrik.

474 1 Gulvtæppe (8% Al.)

Nr.

Frøken Svendsen

475 3 Stole

476 1 Gulvtæppe, 1 Spand, 3 Gardinstænger

477 1 Servantestel

478 1 Servante

23

Jensen.

479 IKasse Forskelligt

Paa Begæring af

Sagfører Holger Jensen

480 1 Chaiselongue med gr. Piyd s

481 1 12 Hestes liggende Dampmaskine (mærket

482 1 do. Salonbord

483 1 Rokkestol

181 1 Sybord

Sælges Tirsdag Kl. 1.

485 1 Oliemaleri: Ved Kronborg (sign.


Nr.

24

Paa Begæring af

Overretssagfører P. Meyer

180 1 opretøtaaende Dampkedel

490 1 lille Dampkeuel

Paa Begæring af

Overretssagfører Vestergaard

401 1 12 Hestes liggende Dampmaskine (mrkt.

Dahlerups Eftfl.)

492

493

Paa Begæring af

Overretssagfører Aage Thomsen

Paa Begæring af

Overretssagfører Østergaard

Johansen

494 1 Mah. Toiletmøbel

495 1 do. Servante med Opsats

49;'x 1 do. Klædeskab med Spejldør

F- K-

497 1 Mah. Buffet med Skabopsate

Bollerup-

198 Hagerups Leksikon. 1—9, sidste Udg.

499 Troels Lund: Dagligt Liv i Norden, 1—14

Nr.

500 Bergsøe: Poetiske Skrifter, 1—7

501 Bjørnsons samlede Værker, 1—5, Mindeudg.

502 Esmanns samlede Værker, 1—3

503 I. P. Jacobsens samlede Skrifler, 1—2

501 Gustav Wied: F ra Land og By

Rasmussen

■05 1 Badekar

506 1 Servante med Stel

507 1 Hængelampe

508 lKuppel

509 1 \ ugge paa, Hjul med Madratser

510 1 Seng med Fjedermadrats

511 1 Egetræs Herreværelsesmøblement, best. af

1 Sofa. 4 Salonstole og 2 Lænestole med

Mekka

512 1 Egetræs Herreskrivebord med Skabe (fritstaaende)

513 1 Egetræs Arbejdsbord

Carlsen

513a 1 Mah. Chatol

N

513b 1 Mah. Hjorneskab


Nr.

514

Malerier.

Sælges Tirsdag Kl I1/,.

Joh. N e u m a n n :

Baadene gaar ud fra Raageleje.

515 Samme:

Udfor Vestborg Fyr.

516 Wildenrath:

Fra Himmelbjerget.

517 Rasmug Sørensen

Landskab.

518 Fritz Kraul:

Parti fra Sæby.

519 S. 0 j v i n d :

Norsk Landskab.

Nr.

27

520 William Stuhr :

Skagens* Stiand.

521 O l e Due:

F ra Frederiksberg Have.

522 S. K 1 o s s :

Blomster.

523 A. Jacobsen:

Kildesøen i Dyrehaven.

:|l24 Kyhn?

Studie.

525 Carl Mørk:

F ra Kalkbrænderihavnen.

226 Signeret S. R .:

Lyngbakker ved Juel Sø.

527 Augusta Tliejl Clemmensen

En ung Pige.

528 L. A. Ring:

Landskab.

529 Sally X. P h i 1 i p s e n :

Landskab.


R a s m u s kS o r c n s e n :

Parti fra Hasteskib.

H a n s R a s rn u ssen :

Amalienborg Plads.

Professor C h r. Zacho :

Landskab.

Signeret H. L e t h Jensen

Landskab.

C h r. Algens :

Bondegaard i Taastrup.

R. S.:

Bondegaard.

Ubekendt:

Bondegaard.

S. K 1 o s s :

Kirsebærtræer i Blomst.

O. H.:

Hvilende Hjorte.

Gabriel Jensen:

Sornmeriandskab.

II. S.:

Parti fra Capri.

U b e k e n d t :

Maa*neskinsbi 11 ed e.

A ti g. D æ n k e r : .

Parti fra Lundehuskroen.

Gyde Petersen:

Plarti fra Dyrehaven.

Fr. H e n n i n g s e n :

Akvarel.

V. K y h n

Akvarel.

More magazines by this user
Similar magazines