NSU CUP 2013 - Sønderborg Fremad

sonderborgfremad.dk

NSU CUP 2013 - Sønderborg Fremad

NSU CUP 2013

NSU INdbyder tIl INdefodbold I dIamaNteN, KUltUr- & IdrætSceNtret fyNShav

1


• Autolakering • Bilpleje • Alt i Klargøring HJ. LAKERING SYD

Ring og få et godt tilbud

på tlf. 74 45 88 99

Smedevænget 30 · 6430 Nordborg

2

E-mail: hjlakering@mail.dk

Web: www.hjlakering.dk

- eksklusiv bilpleje


Velkommen

NSU byder velkommen til NSU-cUP 2013 i de dejlige rammer i ”diamanten”

Kultur & Idrætscenteret fynshav.

vi er rigtig glade for igen at kunne inviterer til vores afholdte indefodboldstævne.

vi vil gerne takke alle de klubber som har meldt sig til årets indefodboldstævne

2013. vi kan se at succesen fra de tidligere mange år gentager sig, og vi kan

konstatere at vi i år har haft en fremgang af tilmeldte hold, så vi i år når op på

næste 150 hold, på trods af at stævnet ligger så sent i indefodboldsæsonen.

vi fortsætter succesen fra tidligere år, med spil på de store mål fra og med U-13

drenge og piger og opefter.

vi har gode præmier til alle finaledeltagere og præmier til alle i U-6 og U-7 rækkerne.

I rækker hvor der spilles finalerunder er der også præmie til 3. pladsen

vi ønsker Jer alle et rigtig godt stævne.

Sponsorer:

opbakningen blandt de lokale erhvervsdrivende er igen i år meget stor. vi vil derfor

rette en stor tak til alle sponsorer som er med til at gøre et stævne af denne

kaliber muligt.

Støt derfor de lokale erhvervsdrivende… de støtter nemlig jer.

Dommere:

der anvendes egne lokale dommere. vi gør opmærksom på, at dommerne gør et

frivilligt stykke arbejde og at alle deres kendelser selvfølgeligt skal respekteres.

men ved uoverensstemmelser kan halvagten kontaktes. ligeledes skal hallens

ordensregler overholdes. opvarmning må ikke foregå på gangarealerne, området

bag målene kan evt. bruges.

Spilleregler:

til og med U-12 spilles der mod håndbold mål og JbU’s regler hertil er gældende.

for U-6 og U-7 gælder JbU’s nye regler.

fra og med U-13 og opefter spilles der mod store mål, og dbU’s regler hertil er

derfor medtaget her i programmet.

Specielt målmands reglerne bør studeres.

Afgørelse af placering:

(gældende for samtlige rækker)

3


APS

4

Gyden 7A · Fynshav

6440 Augustenborg

Tlf. 74 47 42 97

Mob. 20 14 00 97

MURERMESTER · AUT. KLOAKMESTER


Hvis 2 eller flere hold står lige i point,

afgøres holdenes placering således:

1. point i indbyrdes kamp(e)

2. målforskel i indbyrdes kamp(e)

3. flest scorede mål i indbyrdes kamp(e)

4. målforskel i samtlige kampe

5. flest scorede mål i samtlige kampe

6. lodtrækning

Såfremt semi- eller finalekampe ender uafgjort i ordinær spilletid, forlænges

spilletiden med max. 5 min (spillet fortsætter), eller indtil det først scorede

mål. Såfremt der ikke bliver scoret i de ekstra 5 min. afgøres kampen ved

straffespark, 5 til hvert hold. Såfremt holdene stadig står lige skydes et

straffespark ad gangen indtil der er fundet en afgørelse.

Præmier:

der er præmier til max. 7 spillere til alle finaledeltagende hold.

I U-6 og U-7 rækkerne er der medaljer til alle deltagere.

Tilmeldingsgebyr:

U17 drenge, Senior damer og herrer ...... 300 kr.

U8 – U15 ............................................. 250 kr.

U6 – U7 ............................................... 175 kr.

Gebyret betales på stævnedagen inden holdets første kamp, eller ved indbetaling

på konto min. 2 dage inden stævnedagen.

Afbud:

ved afbud senest 2 dage før opkræves der almindeligt deltagergebyr.

Senere er der dobbelt deltagergebyr.

afbud kan gives før stævnet - til: lars thomsen tlf. 5122 6920

Under stævnet gives afbud til fryndesholm hallen tlf. 7447 4645

hUSK! Stævne gebyret skal være betalt før den første kamp!

rigtig God forNØJelSe!

5

emarks of the adidas Group. Gråsten · Rohleder Sport · Tlf. 74 65 21 21 · Sønderborg · Rohleder Sport ApS · Tlf. 74 42 41 10


• Tagarbejde

• Vinduer og døre

• Gulve og lofter

• Køkkenmontering

• Renovering

• Tilbygning

Ring for et uforpligtende tilbud

FYNSHAV

snedker- tømrer

F O R R E T N I N G

v/ Martin Thomsen

Tlf.: 29 42 35 02

6

KLIK IND PÅ

WWW.BYGMA.DK

HER FINDER DU ALTID

VORES AKTUELLE

TILBUDSAVISER

ALS - Nymøllevej 8 - Guderup - Tlf. 74 45 85 90


Stævne kalender NSU - CUP 2013

Søndag d. 27. januar:

11:00 – 12:50 ............................. U15 drenge b .......................... side

12:50 – 15:30 ............................. U17 drenge b .......................... side

15:30 – 17:30 ............................. Sen. damer & herrer ................ side

Lørdag d. 9. februar:

9:30 – 12:40 ............................. U13 drenge b+c ...................... side 15 - 17

11:40 – 13:10 ............................. U14 drenge b+c ...................... side 15 - 17

13:20 – 15:00 ............................. U13 Piger b .............................. side 15 - 17

13:40 – 15:30 ............................. U15 Piger b .............................. side 15 - 17

Lørdag d. 9. marts:

10:00 – 12:10 ............................. U12 Piger b .............................. side 19 - 21

12:20 – 13:40 ............................. U12 drenge a .......................... side 19 - 21

12:40 – 15:20 ............................. U12 drenge b .......................... side 19 - 21

14:00 – 15:40 ............................. U12 drenge c .......................... side 19 - 21

Lørdag d. 16. marts:

10:00 – 12:00 ............................. U10 Piger........................................ side 23

12:00 – 13:30 ............................. U11 Piger........................................ side 23

Søndag d. 17. marts:

09:00 – 10:50 ............................. U10 drenge a .......................... side 25 - 27

09:10 – 13:30 ............................. U10 drenge b .......................... side 25 - 27

11:20 – 13:10 ............................. U10 drenge c .......................... side 25 - 27

13:40 – 15:20 ............................. U11 drenge a .......................... side 25 - 27

15:30 – 17:20 ............................. U11 drenge b .......................... side 25 - 27

15:40 – 20:20 ............................. U11 drenge c .......................... side 25 - 27

Lørdag d. 6. april:

09:00 – 09:45 ............................. U6 .......................................... side 29 - 35

10:00 – 11:30 ............................. U7 .......................................... side 29 - 35

12:00 – 15:30 ............................. U8 drenge ............................... side 29 - 35

15:40 – 19:10 ............................. U9 drenge ............................... side 29 - 35

7

www.diamanten-fynshav.dk


Agtoftsvej 3A · 6400 Sønderborg

Telefon 30 30 54 46

mail@bsskadeservice.dk

www.bsskadeservice.dk

8


Spilleregler for indefodbold på store mål

lovgrundlaget for indefodbold er fodbold-loven udgivet af the board (2006/2007-ud-

gaven) med de ændringer, tilføjelser og undtagelser, der fremgår af de efterfølgen-de

paragraffer.

§ 1. Banen.

banen og dens indretning skal være som følger:

dimension:

håndboldbane (minimum 18 x 36 meter).

afmærkning:

af håndboldbanens afmærkninger anvendes:

1. midterlinien.

2. målfeltet, der afgrænses af den fuldt optrukne linie,

som målfelt og straffesparkfelt (kaldet målfeltet).

3. den stiplede 3-meter linies midte som straffesparkmærke.

4. den stiplede 3-meter linie, som afstandslinie m.v.

Målene:

målenes størrelse er 5 x 2 meter.

- banen er uden for målstængerne omgivet af en bande, der er 1 meter høj.

- målstængerne og overliggeren betragtes som bande. målstængerne må maksimalt

have samme bredde som bandens højde.

- banens normale hjørner er afgørende for, om bolden er gået til indkast eller målspark/

hjørnekast, selv om banen har “skrå hjørner”.

§ 2. Bolden.

Jfr. fodboldloven.

§ 3. Spillernes antal.

- et hold består af 4 eller 5 spillere (se turneringsreglement), af hvilke èn skal være

målmand, plus indtil 3 udskiftningsspillere.

- en kamp kan ikke begynde, hvis et af holdene består af færre end 3 spillere.

- Udskiftning skal foregå fra det af turneringsledelsen anviste sted, og kan finde sted

når som helst.

- medens bolden er i spil, må en “ny” spiller ikke betræde banen,

før den “udskiftede” spiller helt har forladt denne.

- målmanden må kun udskiftes, når bolden er ude af spil.

- ved forkert udskiftning reduceres holdet med 1 spiller.

9


en spiller kan udvises:

1. Uden brug af kort (er udelukket til næste scoring - kan herefter genindtræde eller

erstattes af en anden spiller).

2. med brug af gult kort (er udelukket for resten af kampen - kan erstattes af en

anden spiller efter scoring).

3. med brug af rødt kort (er udelukket for resten af kampen og holdets resterende

kampe samme dag - kan erstattes af en anden spiller i de resterende kampe).

ved stævner, hvor der er et disciplinærudvalg tilstede, fastsætter dette karantænens

længde ved "rødt kort".

- hvis et hold har fået alle spillere udvist, får modspillerne lov til at score indenfor 10 sek.

- Scores der, kan udviste spillere genindtræde eller erstattes, som efter andre scoringer.

- Scores der ikke, standses spillet, og udviste spillere kan genindtræde eller erstattes

som efter en scoring, hvorefter dommeren lader bolden falde på banens midte.

§ 4. Spillernes udstyr.

- Gummisko (ikke afsmittende) skal benyttes.

- benskinner er ikke obligatoriske.

- turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der skal skifte i tilfælde af trøjelighed.

§ 5. Dommeren.

- dommerens trøjefarve er sort.

- det kan ikke forlanges, at spillerne skal skifte trøjer, hvis dommeren bruger anden

farve end sort.

§ 6. Liniedommere.

anvendes ikke.

§ 7. Spilletid.

Spilletiden fastsættes af turneringsledelsen og kan afvikles med såvel 1 som 2 halvlege.

§ 8. Spillets igangsættelse.

- begyndelsesparket er retningsfrit.

- Spillerne på det hold, der ikke giver bolden op, skal være mindst 3 meter fra bolden,

indtil den er i spil.

- turneringsledelsen fastsætter hvilket hold, der giver bolden op.

- Standser dommeren spillet som følge af spilleruheld eller andet spillet uvedkommende,

genoptages spillet med et frispark - fair play-frispark - til det hold, som dommeren

vurderer sandsynligvis ville være i boldbesiddelse, såfremt den pågældende - spillet

uvedkommende - situation ikke var opstået.

- Genoptagelsen sker, hvor bolden var på standsningstidspunktet, jfr. dog §§ 12 og 13.

- der kan ikke scores direkte på begyndelses-sparket og fair play-frisparket, men hvis

bolden rammer banden og derfra går i mål, godkendes scoringen.

10


§ 9. Bolden i og ude af spil.

Jfr. fodboldloven.

§ 10. Betingelserne for scoring af mål.

Jfr. fodboldloven.

§ 11. Off side.

reglen anvendes ikke.

§ 12. Utilladelig spillemåde.

en spiller straffes med direkte frispark og udvisning, såfremt han begår en af følgende

forseelser:

1. en af de i fodboldloven, § 12, nævnte forseelser, der medfører direkte eller

indirekte frispark. Kun lettere - ikke glidende - tacklinger og lettere kontakt i

forbindelse med angreb med skulderen er tilladt.

2. er årsag til kraftigt sammenstød med en modspiller.

3. opnår en fordel ved forsætligt at holde i banden.

4. Udskifter ulovligt.

5. forsætligt sinker spillet, ikke forsøger at tilspille sig målchancer eller undlader at

udnytte disse (medfører ikke udvisning)

6. Spiller bolden i loftet, rammer lamper, bjælker eller lign. over banen

(medfører ikke udvisning).

7. ved straffespark igen spiller bolden før den er rørt af en anden spiller. ved begyndelsesspark,

frispark, indkast, målspark og hjørnekast igen spiller bolden, før den

er rørt af en anden spiller eller banden (medfører ikke udvisning).

8. hvis målmanden spiller bolden ulovligt, jf. afsnittet “målmanden”

(medfører ikke udvisning). Sker forseelsen i eget målfelt, skal der dømmes

straffespark, såfremt forseelsen er begå-et mod en modspiller, eller bolden spilles

forsætligt med hånd eller arm.

- Øvrige forseelser i eget målfelt straffes med et frispark fra det punkt ved den stiplede

3-meter linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået.

- forud for en mulig kendelse, jf. stk. 1, nr. 5, skal dommeren normalt varsle denne ved

at strække en arm i vejret.

- Gult og rødt kort anvendes efter reglerne i fodboldloven, § 12, idet der dog ved

berøvelse af mål eller oplagt scorings-mulighed kun anvendes gult kort.

- Spilles bolden med forsæt ud af banen, i loftet, mod lamper, bjælker eller lignende

over banen for at sinke spillet, anses dette for usportslig opførsel.

11


målmanden:

- målmanden må spille bolden med hænderne i eget målfelt.

- Når målmanden holder/har holdt bolden, må han ikke spille den direkte over midterlinien.

- bolden skal forinden have rørt gulv, bande eller en anden spiller udenfor eget målfelt.

- eventuel forseelse straffes med et frispark, der hvor bolden passerer midterlinien.

- målmanden kan ikke opnå ret til på ny at røre bolden med hænderne ved at spille den

mod banden.

- hvis en spiller sparker bolden til sin egen målmand via banden, betragtes bolden som

sparket forsætligt til ham.

§ 13. Frispark.

- der findes kun direkte frispark.

- et frispark til det angribende hold inden for den stiplede 3-meter linie tages fra det

punkt ved den stiplede linie, der er vinkelret på mållinien, hvor forseelsen blev begået.

- ved frispark skal modspillerne være mindst 3 meter fra bolden.

- ved frispark i eget målfelt, skal modspillerne dog være uden for den stiplede 3-meter linie.

§ 14. Straffespark.

- med undtagelse af målmanden, og den spiller, der tager straffesparket, skal øvrige spillere

være mindst 3 meter fra straffespark-mærket og uden for den stiplede 3-meter linie.

- hvis målmanden bevæger sig fremad, før sparket er taget, og bolden ikke går i mål,

skal sparket tages om, men målmanden skal ikke udvises. Gentager det sig i omsparket,

skal målmanden udvises.

§ 15. Indkast.

- Kasteren skal være placeret indenfor banden, således at mindst en fod er i umiddelbar

nærhed af denne.

- Kasteren kan ikke benytte den sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller" og

derved igen spille bolden.

- der kan ikke scores direkte på indkast, men hvis bolden rammer banden og derfra går

i mål, godkendes scoringen.

§ 16. Målspark.

ved målspark skal modspillerne være uden for den stiplede 3-meter linie.

§ 17. Hjørnekast.

- hjørnekast udføres som indkast.

- Kasteren kan ikke benytte den ende- og sidebande, hvorfra kastet udføres, som "medspiller"

og derved igen spille bolden.

- der kan ikke scores direkte på hjørnekast, heller ikke via den ende- og sidebande,

hvorfra kastet udføres.

- ved forkert udført kast tilkendes modspillerne et indkast.

- mere end blot et trykkeri..! t. 74 45 88 88

12


Storegade 46 · 6400 Augustenborg · tlf. 74 37 71 50

70 15 38 00

13


Kirke Hørupvej 17 . 6470 Sydals

Tlf. 74 41 69 66 . Mobil 40 17 69 66

www.kellmann-vvs.dk

14


Lørdag den 9. februar

U-13 Drenge B+C

Pulje 5

NSU

Svenstrup

midtals

lysabild

dybbøl 1

dybbøl 2

U-13 Piger B

Pulje 7

Svenstrup

Nordals

Sønd. fremad

egen

U-14 Drenge B+C

Pulje 6

NSU

midtals

dybbøl 1

dybbøl 2

U-15 Piger B

Pulje 8

Nordals

SUb

dybbøl (U13a)

Sønd. fremad (U13a)

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

38 5 9:30 NSU Svenstrup

39 5 9:40 midtals lysabild

40 5 9:50 dybbøl 1 dybbøl 2

41 5 10:00 Svenstrup midtals

42 5 10:10 lysabild dybbøl 1

43 5 10:20 dybbøl 2 NSU

44 5 10:30 Svenstrup dybbøl 1

45 5 10:40 midtals NSU

46 5 10:50 lysabild dybbøl 2

47 5 11:00 dybbøl 1 midtals

48 5 11:10 Svenstrup dybbøl 2

49 5 11:20 NSU lysabild

50 5 11:30 dybbøl 2 midtals

51 6 11:40 NSU midtals

52 6 11:50 dybbøl 1 dybbøl 2

53 5 12:00 dybbøl 1 NSU

54 6 12:10 midtals dybbøl 1

55 6 12:20 dybbøl 2 NSU

56 5 12:30 lysabild Svenstrup

12:40 Præmie overrækkelse U-13 Drenge B+C

57 6 12:50 NSU dybbøl 1

58 6 13:00 midtals dybbøl 2

13:10 Præmie overrækkelse U-14 Drenge B+C

15


Huset

Skadborg Huset

Landbrug

v/ Bent Bladt

Nordborgvej 153 · 6430 Nordborg · Tlf. 74 45 95 82 · Bil tlf. 20 2

0 Nordborg · Tlf. 74 45 95 82 · Bil tlf. 20 29 06 20

Nordborgvej 153 · 6430 Nordborg

Tlf. 74 45 95 82 · Bil tlf. 20 29 06 20

16

Landb

v/ Bent Bladt


Lørdag den 9. februar

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

59 7 13:20 Svenstrup Nordals

60 7 13:30 Søn. fremad egen

61 8 13:40 Nordals SUb

62 8 13:50 dybbøl (U13a) Søn. fremad (U13a)

63 7 14:00 Nordals Søn. fremad

64 7 14:10 egen Svenstrup

65 8 14:20 SUb dybbøl (U13a)

66 8 14:30 Søn. fremad (U13a) Nordals

67 7 14:40 Svenstrup Søn. fremad

68 7 14:50 Nordals egen

15:00 Præmie overrækkelse U-13 Piger B

69 8 15:10 Nordals dybbøl (13a)

70 8 15:20 SUb Søn. fremad (13a)

15:30 Præmie overrækkelse U-15 Piger B

Augustenborg-Hørup

&

I/S

Aut. VVS installatør v/Jürgensen

Sørens Møllevej 31 · Asserballeskov · 6440 Augustenborg

17

Tlf. 74 47 46 33


Hele familiens frisør

KliP, farve og

Permanent

uden

TidsbesTilling..!

v. Morten Struck

Perlegade 62 · 6400 Sønderborg

Tlf. 74 43 13 90

Bestil tid online på www.kam-saks.dk


Lørdag den 9. marts

U-12 Piger B

Pulje 9

NSU

hørup 1

bov 2

broager

U-12 Drenge B

Pulje 12

NSU

Nordals

Sønd. fremad

U-12 Piger B

Pulje 10

hørup 2

dybbøl

bov 1

U-12 Drenge C

Pulje 13

egen

Nordals

hørup

Sønd. fremad

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

71 9 10:00 NSU hørup 1

72 10 10:10 hørup 2 dybbøl

73 9 10:20 bov 2 broager

74 10 10:30 bov 1 hørup 2

75 9 10:40 hørup 1 bov 2

76 10 10:50 dybbøl bov 1

77 9 11:00 broager NSU

78 10 11:10 dybbøl hørup 2

79 9 11:20 NSU bov 2

80 10 11:30 hørup 2 bov 1

81 9 11:40 hørup 1 broager

82 10 11:50 bov 1 dybbøl

83 finale 12:00 vinder Pulje 9 vinder Pulje 10

12:10 Præmie overrækkelse U-12 Piger B

84 11 12:20 Nordals SUb

85 11 12:30 hørup Sønd. fremad

86 12 12:40 NSU Nordals

87 11 12:50 SUb hørup

88 11 13:00 Sønd. fremad Nordals

89 12 13:10 Sønd. fremad NSU

90 11 13:20 Nordals hørup

91 11 13:30 SUb Sønd. fremad

13:40 Præmie overrækkelse U-12 Drenge A

19

U-12 Drenge A

Pulje 11

Nordals

SUb

hørup

Sønd. fremad


Meget mere discount!

Høruphav

Meget mere discount!

Høruphav

20


Lørdag den 9. marts

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

92 12 13:50 Nordals Sønd. fremad

93 13 14:00 egen Nordals

94 13 14:10 hørup Sønd. fremad

95 12 14:20 Nordals NSU

96 13 14:30 Nordals hørup

97 13 14:40 Sønd. fremad egen

98 12 14:50 NSU Sønd. fremad

99 13 15:00 egen hørup

100 13 15:10 Nordals Sønd. fremad

15:20 Præmie overrækkelse U-12 Drenge C

101 12 15:30 Sønd. fremad Nordals

15:40 Præmie overrækkelse U-12 Drenge B

Velkommen til en verden af

teknik og innovation!

Tlf. 74 45 04 08 · Fax 74 45 11 29 · pehama@pehama.dk · www.pehama.dk

21


Lørdag den 16. marts

U-10 Piger

Pulje 14

bNS

dybbøl

Sønd. fremad 1

Sønd. fremad 2

Sønd. fremad 3

U-11 Piger

Pulje 15

midtals

hørup

dybbøl 1

dybbøl 2

Sønd. fremad

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

102 14 10:00 bNS dybbøl

103 14 10:10 Sønd. fremad 1 Sønd. fremad 2

104 14 10:20 Sønd. fremad 3 bNS

105 14 10:30 dybbøl Sønd. fremad 1

106 14 10:40 Sønd. fremad 2 Sønd. fremad 3

107 14 10:50 Sønd. fremad 1 bNS

108 14 11:00 dybbøl Sønd. fremad 3

109 14 11:10 bNS Sønd. fremad 2

110 15 11:20 midtals hørup

111 15 11:30 dybbøl 1 dybbøl 2

112 14 11:40 Sønd. fremad 3 Sønd. fremad 1

113 14 11:50 Sønd. fremad 2 dybbøl

12:00 Præmie overrækkelse U-10 Piger

114 15 12:10 Sønd. fremad midtals

115 15 12:20 hørup dybbøl 1

116 15 12:30 dybbøl 2 Sønd. fremad

117 15 12:40 dybbøl 1 midtals

118 15 12:50 hørup Sønd. fremad

119 15 13:00 midtals dybbøl 2

120 15 13:10 Sønd.fremad dybbøl 1

121 15 13:20 dybbøl 2 hørup

13:30 Præmie overrækkelse U-11 Piger

23


A /S P. Moos Eftf.

ENTREPRENØRFORRETNING . LAVENSBY . 6430 NORDBORG . TLF. 74 45 06 00 . FAX 74 45 06 02

24


Søndag den 17. marts

U-10 Drenge A

Pulje 16

SUb 1

SUb 2

hørup

U-10 Drenge C

Pulje 19

NSU

midtals

SUb

U-11 Drenge C

Pulje 22

NSU

Nordals

bNS

dybbøl 1

U-10 Drenge B

Pulje 17

NSU

Sønd. fremad 2

lysabild

SUb

U-11 Drenge A

Pulje 20

SUb 1

SUb 2

egen

Sønd. fremad 1

Sønd. fremad 2

U-11 Drenge C

Pulje 23

egen

broager

SUb 1

dybbøl 2

25

U-10 Drenge B

Pulje 18

midtals

hørup

Sønd. fremad 1

U-11 Drenge B

Pulje 21

midtals

bNS

Sønd. fremad

lysabild

U-11 Drenge C

Pulje 24

Svenstrup

midtals

SUb 2

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

122 16 09:00 SUb 1 SUb 2

123 17 09:10 NSU Sønd. fremad 2

124 16 09:20 hørup SUb 1

125 17 09:30 lysabild SUb

126 16 09:40 SUb 2 hørup

127 17 09:50 Sønd. fremad 2 lysabild

128 16 10:00 SUb 2 SUb 1

129 17 10:10 SUb NSU

130 16 10:20 SUb 1 hørup

131 17 10:30 NSU lysabild

132 16 10:40 hørup SUb 2

10:50 Præmie overrækkelse U-10 Drenge A


Søndag den 17. marts

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

133 17 11:00 Sønd. fremad 2 SUb

134 18 11:10 midtals hørup

135 19 11:20 NSU midtals

136 18 11:30 Sønd. fremad 1 midtals

137 19 11:40 SUb NSU

138 18 11:50 hørup Sønd. fremad 1

139 19 12:00 midtals SUb

140 18 12:10 hørup midtals

141 19 12:20 midtals NSU

142 18 12:30 midtals Sønd. fremad 1

143 19 12:40 NSU SUb

144 18 12:50 Sønd. fremad 1 hørup

145 19 13:00 SUb midtals

13:10 Præmie overrækkelse U-10 Drenge C

146 finale 13.20 vinder pulje 17 vinder pulje 18

13:30 Præmie overrækkelse U-10 Drenge B

147 20 13:40 SUb 1 SUb 2

148 20 13:50 egen Sønd. fremad 1

149 20 14:00 Sønd. fremad 2 SUb 1

150 20 14:10 SUb 2 egen

151 20 14:20 Sønd. fremad 1 Sønd. fremad 2

152 20 14:30 egen SUb 1

153 20 14:40 SUb 2 Sønd. fremad 2

154 20 14:50 SUb 1 Sønd. fremad 1

155 20 15:00 Sønd. fremad 2 egen

156 20 15:10 Sønd. fremad 1 SUb 2

15:20 Præmie overrækkelse U-11 Drenge A

MIDTALS BILER

tlf. 40 87 00 01

26


Søndag den 17. marts

Kampnr. Pulje Tid Hold Resultat

157 21 15:30 midtals bNS

158 22 15:40 NSU Nordals

159 21 15:50 Sønd. fremad lysabild

160 22 16:00 bNS dybbøl 1

161 21 16:10 bNS Sønd. fremad

162 22 16:20 Nordals bNS

163 21 16:30 lysabild midtals

164 22 16:40 dybbøl 1 NSU

165 21 16:50 midtals Sønd. fremad

166 22 17:00 NSU bNS

167 21 17:10 bNS lysabild

17:20 Præmie overrækkelse U-11 Drenge B

168 22 17:30 Nordals dybbøl 1

169 23 17:40 egen broager

170 24 17:50 Svenstrup midtals

171 23 18:00 SUb 1 dybbøl 2

172 24 18:10 SUb 2 Svenstrup

173 23 18:20 broager SUb 1

174 24 18:30 midtals SUb 2

175 23 18:40 dybbøl 2 egen

176 24 18:50 midtals Svenstrup

177 23 19:00 egen SUb 1

178 24 19:10 Svenstrup SUb 2

179 23 19:20 broager dybbøl 2

180 24 19:30 SUb 2 midtals

181 finalerunde 19:40 vinder pulje 22 vinder pulje 23

5 min Pause

182 finalerunde 19:55 vinder pulje 23 vinder pulje 24

5 min Pause

183 finalerunde 20:10 vinder pulje 24 vinder pulje 22

20:20 Præmie overrækkelse U-11 Drenge C

Tandlæge Bent Ove Jørgensen

Louisegade 5 · 6440 Augustenborg · tlf. 74 47 11 09

27


Sammenhængende rådgivning

Grontmij rådgiver inden for både byggeri, plan & udvikling,

anlæg, miljø, vand, energi, industri samt GIS & IT.

Vi er repræsenteret i Sønderborg og resten af landet

- find din lokale rådgiver på www.grontmij.dk.

Grontmij

Jyllandsgade 30, 6400 Sønderborg

T +45 7340 7890


Lørdag den 6. april

U-6

Pulje 25

egen

broager

bNS 1

hørup

U-7

Pulje 27

NSU

egen 1

SUb 3

bNS 2

U-8 Drenge

Pulje 31

NSU 1

broager

SUb 2

dybbøl 1

lysabild

U-6

Pulje 26

bNS 2

midtals

Sønd. fremad

U-7

Pulje 28

egen 2

broager 1

SUb 2

bNS 3

U-8 Drenge

Pulje 32

NSU 2

midtals

SUb 1

dybbøl 2

bNS

29

U-7

Pulje 29

Sønd. fremad

lysabild

midtals

bNS 4

U-9 Drenge

Pulje 33

broager 1

broager 3

midtals

bNS 2

løjt

U-7

Pulje 30

broager 2

SUb 1

bNS 1

midtals 2

U-9 Drenge

Pulje 34

broager 2

SUb

bNS 1

rødekro

lysabild

Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat

184 25 1 9:00 egen broager

185 26 2 9:00 bNS 2 midtals

186 25 1 9:07 bNS 1 hørup

187 26 2 9:07 Sønd. fremad bNS 2

188 25 1 9:14 broager bNS 1

189 26 2 9:14 midtals Sønd. fremad

190 25 1 9:21 hørup egen

191 26 2 9:21 midtals bNS 2

192 25 1 9:28 egen bNS 1

193 26 2 9:28 bNS 2 Sønd. fremad

194 25 1 9:35 broager hørup

195 26 2 9:35 Sønd. fremad midtals

9:42 Præmie overrækkelse U-6


grafisk arbejde aps I t. 74 45 88 88 I www.grafisk-arbejde.dk

30


Lørdag den 6. april

Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat

196 27 1 10:00 NSU eGeN 1

197 27 2 10:00 SUb 3 bNS 2

198 28 1 10:07 eGeN 2 broaGer 1

199 28 2 10:07 SUb 2 bNS 3

200 29 1 10:14 SØNd. fremad lySabIld

201 29 2 10:14 mIdtalS bNS 4

202 30 1 10:21 broaGer 2 SUb 1

203 30 2 10:21 bNS 1 mIdtalS

204 27 1 10:28 eGeN 1 SUb 3

205 27 2 10:28 bNS 2 NSU

206 28 1 10:35 broaGer 1 SUb 2

207 28 2 10:35 bNS 3 eGeN 2

208 29 1 10:42 lySabIld mIdtalS

209 29 2 10:42 bNS 4 SØNd. fremad

210 30 1 10:49 SUb 1 bNS 1

211 30 2 10:49 mIdtalS 2 broaGer 2

212 27 1 10:56 NSU SUb 3

213 27 2 10:56 eGeN 1 bNS 2

214 28 1 11:03 eGeN 2 SUb 2

215 28 2 11:03 broaGer 1 bNS 3

216 29 1 11:10 SØNd. fremad mIdtalS

217 29 2 11:10 lySabIld bNS 4

218 30 1 11:17 broaGer 2 bNS 1

219 30 2 11:17 SUb 1 mIdtalS

11:24 PRæMIe OVeRRæKKeLSe U-7

31


Kennel Berner-Emma

Kennel Berner-Emma

Karin og Erik Nielsen

Østkystvejen 17

Karin og Erik Nielsen

Fynshav

Østkystvejen

6440

17 · Fynshav

Augustenborg

· 6440 Augustenborg

Denmark

www.berneremma.com

32


Lørdag den 6. april

Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat

220 31 12:00 NSU 1 broaGer

221 31 12:10 SUb 2 dybbØl 1

222 32 12:20 NSU 2 mIdtalS

223 32 12:30 SUb 1 dybbØl 2

224 31 12:40 lySabIld NSU 1

225 31 12:50 broaGer SUb 2

226 32 13:00 bNS NSU 2

227 32 13:10 mIdtalS SUb 1

228 31 13:20 dybbØl 1 lySabIld

229 31 13:30 SUb 2 NSU 1

230 32 13:40 dybbØl 2 bNS

231 32 13:50 SUb 1 NSU 2

232 31 14:00 broaGer lySabIld

233 31 14:10 NSU 1 dybbØl 1

234 32 14:20 mIdtalS bNS

235 32 14:30 NSU 2 dybbØl 2

236 31 14:40 lySabIld SUb 2

237 31 14:50 dybbØl 1 broaGer

238 32 15:00 bNS SUb 1

239 32 15:10 dybbØl 2 mIdtalS

240 fINale 15:20 vINder PUlJe 31 vINder PUlJe 32

15:30 PRæMIe OVeRRæKKeLSe

U-8 DReNge

RENE’S PLÆNEKLIPPERSERVICE

Lillehave 10, Fynshav • 6440 Augustenborg

51 22 69 39

www.rpservice.dk

33


Vi er godkendt af færdselsstyrelsen

Alle syn udføres af veluddannet synspersonale med mange års erfaring

Dennis 51 23 05 24

Skal din bil eller

varebil synes?

Ring og

bestil tid på

Vi syner alt op til 3500 kg

alsbilsyn v/Dennis Jessen

Smedevænget 4, Guderup, 6430 Nordborg

34

73 45 00 66

Book en tid på www.alsbilsyn.dk

707042


Lørdag den 6. april

Kampnr. Pulje Bane Tid Hold Resultat

241 33 15:40 broaGer 1 broaGer 3

242 33 15:50 mIdtalS bNS 2

243 34 16:00 broaGer 2 SUb

244 34 16:10 bNS 1 rØdeKro

245 33 16:20 lØJt broaGer 1

246 33 16:30 broaGer 3 mIdtalS

247 34 16:40 lySabIld broaGer 2

248 34 16:50 SUb bNS 1

249 33 17:00 bNS 2 lØJt

250 33 17:10 mIdtalS broaGer 1

251 34 17:20 rØdeKro lySabIld

252 34 17:30 bNS 1 broaGer 2

253 33 17:40 broaGer 3 lØJt

254 33 17:50 broaGer 1 bNS 2

255 34 18:00 SUb lySabIld

256 34 18:10 broaGer 2 rØdeKro

257

258

259

260

261

33

33

34

34

fINale

18:20 &lØJt mIdtalS

18:30 bNS 2 broaGer 3

18:40 lySabIld bNS 1

18:50 rØdeKro SUb

19:00 vINder PUlJe 33 vINder PUlJe 34

19:10 PRæMIe OVeRRæKKeLSe

U-9 DReNge

Augustenborg-Hørup I/S

Aut. VVS installatør v/Jürgensen

Sørens Møllevej 31 · Asserballeskov · 6440 Augustenborg

35

Tlf. 74 47 46 33


Kom i INTERSPORT. Vi har masser af sport på hylderne.

www.intersport.dk

Gråsten · Rohleder Sport ApS · Nygade 14 · Tlf. 74 65 21 21 · Sønderborg · Rohleder Sport ApS · Perlegade 27 · Tlf. 74 42 41 10

More magazines by this user
Similar magazines