Læs det nye PULS her! - Næstved Musik- og Kulturskole

musikkultur.dk

Læs det nye PULS her! - Næstved Musik- og Kulturskole

Næstved Musik- og Kulturskole

27. årgang nr. 2 april 2013

Afdelinger:

Fensmark

NordVest

Næstved

SydØst

• Housewarming på Skellet 29

Musik er samvær

• To prismodtagere

• Kunstværksted

• Beatles i Fensmark

• Tilmelding til sæson 2013-14

• Truede instrumenter

TILMELDING 2013-14

SENEST 15. MAJ


Udgiver

Næstved Musik- og Kulturskole

Skellet 29

4700 Næstved

Tlf. 55 88 39 20

E-mail: musikkultur@naestved.dk

Redaktion

Jens Due

Jørgen Kronback

Maria Wolder

Hanne Winther Knudsen

Steffen Sommerstedt

Jørgen Graven Nielsen (ansv.)

Layout

Afdelingsleder Jens Due

Korrekturlæsning

Bodil Droob

Hanne Winther Knudsen

Tryk

GP-TRYK, 8500 Grenå

Oplag

1.000

PULS udkommer

i november og april

Redaktionen sluttede

20-03-2013

Deadline til næste blad

Artikler bedes afl everet senest 03-10-2013

Indlæg

Ønskes indlæg i bladet, kontakt da

Jens Due på mail jedue@naestved.dk

mrk. „PULS“.

Forsidefoto

Fra Åbningskoncerten på Skellet 11. januar

(Jens Due)

Indhold

Jørgens hjørne ................................................3

Housewarming på Skellet 29 ..........................4-5

Musik er samvær ..........................................6-8

Tilmelding til sæson 2013-14 ....................... 9-10

To prismodtagere .......................................... 11

Kunstværksted ......................................... 12-15

Lærerportræt - Hanne Winther Knudsen ........... 16

Truede instrumenter ...................................... 17

Beatles i Fensmark ................................... 18-19

Velment ros .................................................. 20

Øv dig - på den rigtige måde ........................... 21

Caution - tromboneplayer with attitude ............ 22

Annonce fra Musikhuset.................................. 23

PriMus - gratis nodeskrivningsprogram ............. 23

Bagsiden - vittigheder .................................... 24

Musikalske ord og udtryk - taskebog til salg ...... 24

God læsning!


Jørgens hjørne

Af Jørgen Graven Nielsen

Leder af Musik- og Kulturskolen

Kære elever og forældre

Hvor utroligt det end kan lyde, så går endnu en god sæson

i Musik- og Kulturskolen på hæld, og forårskoncerterne

og tilmeldingen til næste sæson nærmer sig. Jeg vil gerne

opfordre elever/forældre til at kontakte læreren, hvis man

er i tvivl i forbindelse med gentilmeldingen. Det er altid en

god idé lige at runde dette med læreren, enten på mail,

telefon eller i forbindelse med undervisningen. Overvej

også, om det var en god idé at prøve at spille fx et blæserinstrument,

accordeon, eller måske et strygerinstrument,

alle sammen instrumenter, vi gerne vil have fl ere af, hvor

der er gode sammenspilsmuligheder, og hvor der kun er

kort venteliste. Læs mere herom s. 17.

I Musik- og Kulturskolen er foråret altid præget af travlhed,

med koncerter og forskellige andre arrangementer.

Hvorfor kunne man ikke bare lægge nogle af disse i efteråret,

hvor der ikke sker så meget? Jo, primært af den

grund, at i foråret har elever og hold nået et vist niveau

gennem øvning og undervisning i løbet af sæsonen, og

det vil man gerne vise frem. Og det gør vi så! Den kommende

tid byder på et hav af spændende og fornøjelige

koncerter og udstillinger: caféaftener, bandaftener, solistaftener,

sangaftener, forårskoncerter, Musikskolernes

dage i Tivoli osv. Kig ind på vores hjemmeside www.musikkultur.dk

og tjek kalenderen ud. Jeg vil her fremhæve

et enkelt arrangement, nemlig Musik- og Kulturskolens

fælles forårskoncert tirsdag d. 4. juni kl. 19 i Ny Ridehus.

Her medvirker elever og hold fra alle afdelinger, hvor de

spiller og synger på et rigtig højt niveau - et brag af en

koncert, som I ikke må gå glip af!

I uge 11 afviklede vi for andet år i træk vores Spil Sammen-uge.

Sidste år blandede vi elever fra de forskellige

afdelinger, men i år var ugen arrangeret afdelingsvis. Vi

oplevede en virkelig udbytterig uge, hvor eleverne spillede

sammen med andre på måder, som de ikke opnår til daglig,

og i et helt andet repertoire. Det er svært at få alle elever

med, når de vante rammer brydes op, men det var vort

indtryk, at de der var med, var virkelig glade for projektet.

Musik- og Kulturskolens Næstvedafdeling er nu kommet

næsten helt på plads i vore nye lokaler på Skellet 29. Det

sidste vi har fået indrettet er vores koncertsal - Søjlesalen.

Bortset fra søjlerne, som unægtelig står i vejen, er salen

blevet virkelig velegnet. Der er plads til 200 publikummer,

scenen kan rumme 30-40 elever af gangen, og akustikken

er blevet virkelig velegnet til både akustisk og rytmisk

musik, hvilket bestemt ikke er nogen selvfølge. Så stor

ros til vores dygtige akustiker og arkitekt. Nu mangler vi

bare at få hængt ting på væggene - de sidste fl yttekasser

er vist pakket ud.

Til sidst lidt om tidens store samtaleemne, som sikkert

allerede er overstået, når I læser disse linjer: I skrivende

stund er KL’s lockout mod folkeskolens lærere netop

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

startet. Musikskoleverdenen, og dermed Musik- og Kulturskolen

er ikke direkte ramt af konfl ikten, men vi er da

noget spændte på, om vore elever nu dukker op til deres

undervisning. Vi ser med andre ord konfl ikten lidt fra sidelinjen,

men udfaldet er interessant på længere sigt, da

den arbejdstidsmodel, som bliver resultatet, formodentlig

vil danne udgangspunkt for en fornyet aftale på bl.a.

musikskoleområdet.

Med venlig hilsen

Jørgen Graven Nielsen

Følg os på Facebook

Vi vil gerne invitere alle vore elever og

forældre til at blive medlem af Musikog

Kulturskolen på Facebook. Så får du

automatisk alle væsentlige nyheder fra

os.

Brug google: søg på Facebook næstved

musik fx - så kommer man direkte ind.

Klik gerne på ”Synes godt om” (hvis du

er logget på) - så får du aktuelle nyheder

fra Musik- og Kulturskolen på din væg.

3


Housewarming på Skellet 29

Første koncert i Søjlesalen

Fredag den 11. januar afholdt vi Åbningskoncert.

Vi bringer et uddrag af fotos fra begivenheden.

Fotograf: Jens Due

4

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013


Jeg har valgt nogle af de bedste fotos fra koncerten, men

af hensyn til publikum - og de optrædende - kunne jeg

ikke komme så tæt på.

På billederne ser man:

• Borgmester Carsten Rasmussen

• Kulturudvalgsformand Anne Grete Kamilles

• Bestyrelsesformand Joan Hansen

• Direktør for Børn og Unge Per B. Christensen

• Klassisk Koncert Band

• Bigband 2.0

• Vox Viva

• Soul Patrol

• Astrid Kaptajn (Tværfl øjte)

• Publikum

• Jørgen Graven Nielsen viser et lokale frem

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

5


6

MUSIK ER SAMVÆR - 1

Spil Sammen-ugen

Uge 11 var afsat til sammenspil i alle fi re

afdelinger.

PULS bringer naturligvis en

fotokavalkade fra de mange

arrangementer.

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Fotos på denne side er fra afd. Fensmark, og de er alle

taget af Jens Due.

På side 8 er der billeder fra afd. SydØst. Vi har desværre

ingen fotos fra afd. NordVest, idet der dér blev videofi lmet.


Fotos denne side: Christian Rørbeck

Alle fotos på denne side er fra Salsakoncerten på Skellet i Spil Sammen-ugen.

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

7


8

MUSIK ER SAMVÆR - 2

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Spil Sammen-ugen blev

i år afviklet lokalt i

afdelingerne.

Fotos fra afd. SydØst er taget af Bent

Kværndrup.

Han skriver: “Vi spiller Moments of Glory et Scorpionsnummer

- på Fladsåskolen”.


Nu kan du tilmelde dig!

Find oplysninger og tilmeld dig på

musikkultur.dk

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2013

Musik- og Kulturskolen

2013-2014

Nu kan du tilmelde dig!

Find oplysninger og tilmeld dig på

musikkultur.dk

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2013

Musik- og Kulturskolen

2013-2014

Hvis du bærer min tuba ...

hjælper jeg dig med

tilmeldingen på Internettet.

Hos os kan du

lære at ...

spille

male

synge

spille teater

Hvis du lover mig

at holde masken ke ...

hjælper per jeg jeg dig dig med

tilmeldingen tilmeldingen på på Internettet.

I

Hos os kan du

lære at ...

spille teater

male

synge

spille

Husk nu at tilmelde dig senest 15. maj! Scan qr- koden, så er du straks klar til tilmelding!

Nu kan du tilmelde dig!

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Find oplysninger og tilmeld dig på

musikkultur.dk

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2013

Musik- og Kulturskolen

2013-2014

Nu kan du tilmelde dig!

Find oplysninger og tilmeld dig på

musikkultur.dk

Tilmeldingsfrist: 15. maj 2013

Musik- og Kulturskolen

2013-2014

Hvis du synger bastonerne ...

hjælper jeg dig dig mmed

tilmeldingen eldingen på på Int Internettet.

Hos os kan du

lære at ...

synge

spille teater

spille

male

Disse fi re annoncer bringer vi en gang hver fi re lørdage i træk i Næstved-Bladet

Hvis du maler bien ...

hjælper peeeeeeeeeeeer jeee jeg dig med

tilmeldinge

tilmeldingen på Internettet.

Hos os kan du

lære at ...

male

synge

spille teater

spille

9


10

Velkommen til 2013-2014

Du vil sikkert gerne være rigtig god til at

lave musik, male billeder eller spille teater?

Hvad enten du er lille eller stor, ung eller

ældre, er du velkommen i Musik- og Kulturskolen.

Du kan melde dig til ét af de populære instrumenter:

klaver, trommer, sang og guitar.

Men du kunne jo også satse på et af

de mange andre spændende instrumenter:

blokfl øjte, tværfl øjte, klarinet, saxofon,

trompet, trækbasun, violin, cello, kontrabas,

accordeon!

Du kan melde dig til forskole, musikalsk

værksted, kor, bands, orkestre, computermusik…

Eller hvad med at blive rigtig god

til at tegne, male eller arbejde i ler? Eller

Kunst

stabilt samvær

livslang livsglæde

forførende fordybelse

oplysende oplevelser

vise visioner

NNæstved t d MMusik- ik og KKulturskole lt k l

Skellet 29, 4700 Næstved

Ring 55 88 39 20 eller skriv til musikkultur@naestved.dk

Kontoret er åbent ma-to 9-12 og 13-15

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

spille teater?

Mulighederne er mange, og vi håber på at

se dig i Musik- og Kulturskolen.

Oplysninger om fag, lærere, priser osv på

www.musikkultur.dk

hvor også tilmeldingen foregår.

Tilmedingsfrist: 15. maj.

Har du ikke adgang til Internettet, kontakt

da Musik- og Kulturskolens kontor på

telefon 5588 3920.

Med venlig hilsen

Jørgen Graven Nielsen

Leder, Musik- og Kulturskolen


TO PRISMODTAGERE

Anna Monika Wlazlo Frandsen

Gnistens Mindelegat 2012

Gnistens Mindelegat gik i år Anna Monika Wlazlo Frandsen,

tværfl øjteelev på vores Talentlinje.

På vores fælles Nytårskoncert søndag den 20. januar

i Sct. Jørgens Kirke mødte Johan A. Asmussen op som

formand for Gnistens Mindefond for at uddele årets pris

til Anna Frandsen.

”Gnisten” står for Andreas Larsen, der i en menneskealder

var en kendt og elsket musiklærer ved Herlufsholm Skole

og tillige organist ved – en for jargonen på Herlufsholm

karakteristisk sammentrækning af ordet ”organisten”.

Fonden uddeler hvert år en pris til en musikalsk begavet

person i det sydsjællandske musikliv

Annas tværfl øjtelærer, Sofi a Kayaya, skriver følgende:

Anna har et naturligt anlæg for at spille fl øjte, en dyb

musikalitet og arbejder målrettet. Hun har en særlig god

og nuanceret klangfornemmelse, foruden en teknik som

gør det tydeligt at hun har øvet meget fra en tidlig alder,

hvilket har resulteret i et højt musikalsk og instrumentalt

niveau.. Annas tålmodighed og forståelse for andre , samt

hendes store musikalske talent, er en vigtig inspiration

for andre i Musikskolen, og vil gøre hende til en attraktiv

medspiller i fremtiden.

Et stort til lykke herfra til Anna!

/Jørgen Graven Nielsen

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Anton ortmann Nielsen

Byorkestrets Talentpris 2013

Byorkestret uddeler

hvert år en såkaldt

talentpris, som musikskolen

indstiller kandidater

til. I år faldt

valget på Anton Ortmann

Nielsen, 18 år,

elev på både el-bas og

i rytmisk sang, og det

er Antons sanglærer

Ulla Britt Simonsen,

der har indstillet ham.

Ulla skriver bl.a.:

Anton er musiker. En

person, der fra han

var ganske ung på

musikskolen altid har

skilt sig ud. Han er

en af de elever man

bemærker, fordi han

har noget, hvor man

tænker: “Hvad var

det?”, eller “ ja, sådan

kan man også gøre

det”. Anton fi nder sin

egen vej, han vil noget

med sin musik og han

giver os, der lytter til

ham, en ægte oplevelse.

Når Anton synger,

gør han det indefra,

han er i musikken,

han er medskabende

og kreativ. Hans klang

er god og han investerer

sig selv fuldt. Han

forstiller sig ikke. Det

er ganske enkelt en

gave at kunne.

Borgmester Carsten Rasmussen uddelte prisen ved Byorkestrets

Nytårskoncert d. 27. januar. Et stort til lykke

herfra til Anton!

/Jørgen Graven Nielsen

11


Kunstværkstedets Motto:

Vi elsker kunst - “Det’ bare kunst”

Tina Elf har bedt nogle af sine elever

om en udtalelse om kunstværkstedet.

Her kommer deres svar.

Lea, 12 år

Jeg syntes, at det er dejligt at gå på Kunstværksted fordi man laver

forskellige ting som feks. masker, lerskulpturer, tegne og male.

Adele, 14 år

At gå på kunstværksted er sjovt, spændende og lærerigt.

Med opgaver, der både udfordrer ens fantasi og evner er der

mulighed for at træne sig selv og fl ytte sine grænser. Man

lærer ting, som man ikke havde vidst, man kunne.

Laura, 13 år

Jeg går til kunst fordi jeg det er spændende og sjovt, at lærer noget nyt som feks. at

tegne og male på en ny og anderledes måde. Og så er vores kunstlærer også god :-)

12

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013


Sofi e, 10 år (Glumsø)

Jeg kan godt lide at tegne

og lave masker - “så får

man ligesom et nyt ansigt”.

På Kunstværkstedet lærer

jeg noget, laver sjove ting

og hygger mig også samtidig

med mine gamle og nye

venner, som jeg har mødt

til Kunst.

Astrid, 9 år (Glumsø)

Jeg går til kunst, fordi jeg

elskerat være kreativ.

Mikkel, 11 år

Jeg kan godt lide Kunstværkstedet fordi der er hyggeligt og rart at være,

og så er jeg vild med at lave og lære mere om kunst.

Christine, 10 år (Glumsø)

Jeg går også til Kunst for at kunne udtrykke mine følelser, og så er

Kunstværkstedet et godt valg. Jeg startede i sidste sæson sammen med

to af mine klassekammerater og bedste veninder. Tina Elf kunstlærer:

hun er sød, sjov , skør og dygtig.

Lizeth, 14 år (Næstved)

Det er sjovt og lærerigt.

Man udfordres. Man får meget hurtigt venner, og så er det bare dejligt at være her på Kunstværkstedet.

Liv, 13 år

Det er sjovt og spændende.Der er et godt fælleskab på holdet.

Julie, 13 år

Jeg kan godt lide at gå til kunst, fordi der er rart at være, og vores

timer er sjove. Vi lærer en masse ting om kunst.

Stella, 13 år

Jeg kan godt lide at gå til kunst, fordi jeg lærer noget, og det er

sjovt at gå på Kunstværkstedet.

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

13


Kunstværkstedet

Næstved Musik- og KULTURskole har

udover de musiske tilbud også en række

kunstneriske forløb.

Det at være elev på en fi n kulturinstitution

giver dannelse og læring for resten af livet

og kan på ingen måde sammenlignes eller

sidestilles med Billedkunst - faget i Folkeskolen.

Vi arbejder på højere niveauer.

Hvor er det?

Kunstværkstedet er et af disse kunstneriske

hold, som udbydes på henholdsvis

Herlufmagle skole, Holmegaardskolen samt

på Skellet i Næstved

I indeværende sæson 2012/2013 med

afslutning her sidst i maj er aldersgruppen

fra 5-15 år på Kunstværkstedet. I dette nr.

af Puls forsøger vi at give et visuelt indtryk

fra nogle af undervisningsgangene.

Hvad undervises der i?

På Kunstværkstedet, som jeg underviser på, indøves

praktisk fagmæssige disipliner indenfor kunst, tegning,

maleri og skulptur.

Der undervises i klassisk som fantasi og eksperimenterende

metoder og naturligvis har vi undervisning i

materialelære.

Samtidig er det også vigtigt, at eleverne lærer at samarbejde

både socialt og tværfagligt, og at de udvikler

sig med hinanden, lærer at tage ansvar, fl ytte, forstå og

afprøve grænser. Så personlig udvikling er også en del af

det at deltage som elev på Kunstværkstedet.

Det skal være sjovt

Det skal være sjovt, lærerigt og udviklende! Kunsten

er og har altid været en øjenåbner til livet og refl eksion.

Det at lære og tilegne sig færdigheder og dygtighed indenfor

kunsten er at sammenligne med at øve sig på et

instrument.

Derfor kræver det årelang øvelse, fl id og træning at

kunne tegne, så det ligner, samt male og modellere,

sample...”Det’ bare Kunst” og det er udgangspunktet, en

del af livets glade pulsslag.

Udstilling

Udstillingen af udvalgte elevværker fra sæsonen kan

ses fra torsdag d. 2 maj og frem til den 23. maj 2013 på

hovedbiblioteket på kvægtorvet.

på Kunstværkstedet lægges der også vægt på tværfaglige

initiativer, hvor holdene møder hinanden. f.eks opsætning

og udstilling i forbindelse med Mussorgsky-koncerten og

Kvægtorvets udstilling, billedskolernes træf eller andet.

Tilmelding til sæson 2013-14

Det er allerede nu muligt at tilmelde sig til næste sæson,

og det foregår via hjemmesiden musikkultur.dk.

Med venlig hilsen

Tina Elf

14

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013


Det store foto er fra en tidligere udstilling på

Hovedbiblioteket i Næstved. De små billeder på

siden er fra den daglige undervisning.

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

15


16

Lærerportræt

Hanne

Winther

Knudsen

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Det var en mild og stjernerig augustnat. Luften var tung

af forventning i lærerboligen på Kvanløse skole. Æblerne

modnedes på deres grene – og et enkelt faldt med et

sagte bump ikke så langt fra stammen.

Der var udelt glæde over at se dette sidste skud – som

skulle vise sig at være en særdeles artig og fl ink lille pige,

som voksede op til en større.

Jeg havde holdt mit indtog i denne verden – og har nu

holdt fast i mere end et halvt århundrede. Et lykkeligt

tilfælde gjorde, at jeg på lærerseminariet i Haslev stiftede

bekendtskab med den daværende leder af Haslev og

Næstved Musikskoler, Poul Chr. Nielsen. Han manglede en

lærer til en håndfuld blokfl øjteelever, og jeg, der netop var

startet på instrumentet, kastede mig ud i opgaven med

sand dødsforagt. Det viste sig heldigvis at gå godt, og jeg

fi k efterhånden fl ere timer – også i Næstved Musikskole.

Efter en kort, men glorværdig karriere som lærer i

folkeskolen fi k jeg en skønne dag mulighed for at være

beskæftiget udelukkende i musikskoleregi. Ud over min

undervisning varetager jeg også jobbet som Pædagogisk

Medhjælp med alt, hvad den stillingsbetegnelse kan indeholde

af både indadrettede som udadvendte opgaver.

Mange projekter, musicals og nisseballader er det blevet

til gennem årene – og utrolig mange dejlige oplevelser

med musikken i centrum.

Med mere end tredive år på musikskolebagen kan jeg

vel godt kalde mig ’the grand old lady’ – eller måske

nærmere en gammel rotte på stedet. Det har været

dejligt at opleve, at fl ytningen fra Kirkepladsens gamle

skole til nye lokaliteter på Skellet er gået så smertefrit,

at Musik- og Kulturskolen har fået sin sjæl med. Det er

en herlig og munter arbejdsplads – og jeg har her virkelig

været heldig at fi nde min rette hylde. Ud over i sin tid at

være født ind i et pædagogisk miljø, hvor sang og musik

var en naturlig del af hverdagen (det var det med æblet

og stammen) har jeg haft den lykke på min vej gennem

livet at møde så mange spændende mennesker både i mit

arbejdsliv ogdet private plan – mennesker, som på

hver deres måde har fået mig til at spille på de strenge,

som jeg jo nu har så stor glæde af at spille på.

Tak til den ærede læser for et par minutters opmærksomhed.

Og på gensyn i Musik- og Kulturskolen!

/Hanne Winther Knudsen


TRUEDE INSTRUMENTER

Truede instrumenter, smalle instrumenter, sjældne instrumenter

...

Ja, hvad i alverden skal vi kalde dem, alle de instrumenter,

som før var helt almindelige musikskoleinstrumenter,

men som i de senere år ikke mere er så populære som

fx klaver, guitar, trommer og sang. Det handler først og

fremmest om blæserinstrumenter, strygeinstrumenter og

accordeon.

Disse instrumenter vil vi gerne have fl ere af, og der er

kun kort eller slet ingen venteliste:

Blandt blæserinstumenterne vil vi gerne ha’ fl ere elever

herlige instrumenter som blokfl øjte, tværfl øjte, klarinet,

fagot, saxofon, kornet, trompet, trombone, og fl ere andre.

Blæseinstrumenter har det til fælles, at man ret hurtigt

kan lære at spille så meget, at man kan komme til at

spille sammen med andre. I musikskolen har vi en del

grupper/orkestre, hvor blæserne har en vigtig rolle. I

Næstved har vi Begynderblæs, JuniorBigBand, BigBand

2.0. Vi har også tværfløjtesammenspil, og i Avantgarden

spiller blæserne også en vigtig rolle. I Fensmark har vi

MiniChapean og Chapean, som er deciderede brassbands

med alle messingblæsere.

Blandt strygerinstrumenterne er det særligt de dybe

strygere vi efterlyser. Tænk engang at spille bratsch, cello

eller kontrabas - alle fantastiske instrumenter der virkelig

er efterspurgte i vore forskellige orkestre.

Accordeon kunne man jo også overveje. Hvis man spiller

accordeon (harmonika) kan man også meget hurtigt

komme med i sammenspilsgrupper: Spilopperne, Olsens

Kyllinger og Bellows and Buttons.

/Jørgen Graven Nielsen

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Ka’ I så komme væk !

Ellers ...

accordeon

basun

blokfl øjte

bratsch

cello

fagot

horn

klarinet

kontrabas

kornet

obo

trombone

trompet

tuba

tværfl øjte

violin

17


I Fensmark ... ? !

Sangere: Christina Mai Simonsen, Stine Panton, Jeanette

Bendtsen og Sidsel Kølle.

18

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

De fi re lokale Beatler: Andreas Grønne (dr), Morten

Egede Pedersen (b), Nicolai Løwenstein (gt) og Emil

Blicher (gt) blev bakket godt op at Oscar Sejr Alstrup

(sax), Michael Kielsgaard Dziegiel Sørensen (trp),

Toke Vang Ahlgren (ce), Emilia Wodzka (vio) og Elvira

Vistisen (vio)

I afdeling Fensmark er der tradition for at opføre en

musical hvert år - og gerne i februar/marts. I år havde

vi valgt at ændre det til en musikteater forestilling.

Det var Jakob Gundel, der stod for indøvningen, og

vi, der så det færdige resultat, var dybt imponerede

over den høje standard både hos sangere, musikere

og instruktør. Ovenfor ses nogle eksempler på de fl otte

kostumer. Lyden kunne man få ved selve forestillingerne,

og mon ikke vi får en mulighed for at høre et

par af numrene ved afdelingens forårskoncert tirsdag

den 14. maj kl. 19 på Holmegaardskolen i Fensmark?

Elever fra andre afdelinger er også velkomne. Nogle

vil måske lige se og høre, hvad de kan få mulighed

for at være med til i næste sæson.

/Jens Due


Instruktør og orkesterleder

Jakob Gundel gav sig fuldt ud!

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

19


Somme tider får man det indtryk,

at musikundervisning drejer sig om at

rette fejl. Men behøver det være sådan?

Nej, siger Paul Harris, professor i musikpædagogik

ved Royal Academy of Music.

Næstved Musik- og Kulturskoles lærere havde besøg af

ham i november måned, hvor han på sin inspirerende

måde fortalte om mange ting af betydning for udbyttet

af instrumentalundervisningen. Først og fremmest skal

undervisningen have som mål at få mest mulig musik frem

i eleverne. At få dem til at udføre musikken musikalsk!

Hans foredrag omhandlede generelle overvejelser over

musikundervisning. En hovedsætning var: Vi underviser

i musik for musikkens egen skyld! Vi gør det ikke for at

blive bedre til alle mulige andre fag som matematik eller

dansk. Hvis der er en afsmittende effekt, så gør det ikke

noget, men målet er altså selve musikken.

En anden del af hans foredrag handlede om at øve sig.

Det er vigtigt, at eleven er klar over, præcis hvad der skal

øves på, ikke blot takt 10-30. Nærmere noget i retning af:

20

Med velment

ROS

kommer man

L A N G T

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

hvordan får jeg fi ngersætningen til at passe, så jeg spiller

en bestemt passage særlig musikalsk. Skalaer kan være

god træning, men kun hvis det giver mening, fx fordi det

stykke eleven gerne vil spille, står i den bestemte toneart.

Tredje del af foredraget handlede om ”den virtuose lærer”.

En gennemgang af dette bregreb på den beskedne

plads, der er tilovers, ville føre for vidt. Men jeg er sikker

på, at Paul Harris’ entusiame har smittet af på alle vore

lærere. Vi er alle virtuoser - og det bliver vore elever så

også med tiden!

/Jens Due

Vi ved ikke, hvorfor Paul Harris

bar dette slips. Måske var det positiv

tænkning. Her har vi ikke det

sorte får blandt alle de hvide. Men

det hvide får blandt alle de sorte!

Positiv tænkning gennemsyrede

hele hans foredrag. Nedenstående

kan vel nærmest oversættes til:

Med velment ros kommer man

langt!


Øv dig


den rigtige

måde

• spil den underliggende skala mange gange

• isolér det lille stykke, der driller

• tag et par toner med før og efter stykket

• spil hele frasen

• fortsæt på samme måde med alle de svære passager

• spil hele stykket

• Spil langsomt

• sæt tempoet en lille smule op

• spil i det rigtige tempo

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

Klip ud og hæng op!

21


Jørn Nørredal, som var vores tidligere trombonelærer i afd. Næstved,

har givet denne gave til sin elev Mohamad. En fl ot gave!

Vi tillader os at vise gavebrevet

22

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

EN GAVE, DER GIVER MENING!


Node-skrivning?

- så er det PriMus!

Som elev i Musik- og Kulturskolen kan du få en licens til

et professionelt nodeskrivningsprogram. Så kan du komme

igang med at skrive fl otte noder i en fart - og helt gratis

for dig. Skolen betaler licensen.

Send en e-mail til mig på adressen jekro@naestved.dk

og skriv ’nodeskrivningsprogram’ i emnefeltet. I mailen

skal du blot skrive dit fulde navn og hvilket fag, du går til,

så sender jeg de nødvendige links og koder.

God fornøjelse!

Nye programversionerDu kan altid hente de nyeste versioner af PriMus her:

www.indigo2.dk/download

/Jens Krohn Filnavn: Maj vi har.pri Side 1

PULS - 27. årgang, nr. 2 - april 2013

6

1. 2.

Maj vi har, lys og klar, langt fra jul og ja - nu - ar.

Mild er maj fuld af leg,

Da - gen lang, fug - le - sang,


Maj vi har

2. Blomster små, gule, blå

spirer mellem græs og strå,

Tit en bi fly'r forbi

over vej og sti,

Lyse nætter , bøgetræ'r

nattergale, fjern og nær,

Mild er maj, fuld af leg,

som'ren er på vej.

Tekst: Ejnar Kamp
som' - ren er på

hør den gla - de


mel.; Tyskland

D.C. Al Fine

vej.

Him - len er så klar og køn, sko - ven er så lys og grøn,

klang.23


- Han tror vist, vi er på akkord!

- Beklager! Hans violin er til reparation!!!

- Det var svært at få fl yglet anbragt!

- Prosit !!!

Musikordbog til

foræringspris

Ved du, hvad ord som

kvint og suite betyder.

Ellers er der hjælp at

hente.

Bogen Musikalske Ord og Udtryk

sælges af Musik- og Kulturskolen

til den meget lave pris af 30 kr.

Kom ind på kontoret på Skellet 29 29, eller skriv

til musikkultur@naestved.dk og bestil dit eksemplar.

Hvis den skal sendes, skal du selv betale forsendelsen

og betale et mindre opkrævningsgebyr, så det

nemmeste og billigste er at hente den på kontoret

(mandag - torsdag 9-12 og 13-15).

/Jens Due

Kun 30,- kr.

More magazines by this user
Similar magazines