Fanglinen blad 4/02 - Gråsten Sejlklub

graasten.sejlklub.dk

Fanglinen blad 4/02 - Gråsten Sejlklub

Hallen skal være ryddet. Master må blive.

Søsætning starter tidlig for at få flest

mulige både i vandet.

8. Kort orientering fra udvalgene.

Juniorudvalget: Det går godt. Der er

stadig 6-7 vintersejlere.

Stævnekalenderen er endnu ikke klar.

Forretningsudvalget har indledt byggeriet

af juniorhallen. Byggeansøgning er sendt

til teknisk forvaltning.

Budgettet er på 180 tkr. Der søges også i

Bygge- og Anlægsfonden.

Klubhusudvalg: Køkkenet renoveres i

foråret inden jubilæet.

Haludvalget: Intet at bemærke.

Pladsudvalget: Ikke tilstede.

Broudvalget: Ikke tilstede.

Sejladsudvalget: I Fanglinen vil blive

orienteret om betaling af klassebreve.

For at øge interessen i at deltage i kap-

4

sejlads, er der tanker fremme om at

oprette et ”sandkasseløb”

Festudvalget: Ikke tilstede.

Programudvalget: 2 programpunkter:

vinsmagning og førstehjælp, havde begge

35 deltagere.

Der lægges op til en introduktionsaften

for nye medlemmer den 19. april. Bestyrelsesmedlemmer

bedes være med denne

aften.

WEB-master: Der udsendes nu nyhedsbreve

til alle tilmeldte. Har du fået dig

tilmeldt??

9. Eventuelt.

Slæbejoller, der ligger ubrugte hen, bliver

nu flyttet om bag hallen. Husk navn,

hvis du har en jolle liggende, som du

måske vil bruge igen.

Mastepladsen skal anvendes til af - og

tilrigning af master. -Ikke til langtidsparkering.

Tage Møller

sekretær

Regnskab for 2003

Regnskab for 2003 samt budget for 2004 ligger på vor hjemmeside og kan hentes her:

www.graasten-sejlklub.dk

Endvidere vil der i klubhuset ligge eksemplarer heraf.

Resultatet for 2003 udviser et overskud på kr. 22.157.

Egenkapitalen udviser pr. 31/12-2003 kr. 218.727.

Bent Brüning

Kasserer

More magazines by this user
Similar magazines