Brug din frygt dynamisk – om at slippe taget i klippekanten - Coach.dk

coach.dk

Brug din frygt dynamisk – om at slippe taget i klippekanten - Coach.dk

Brug din frygt dynamisk om at slippe taget i klippekanten

Frygt er et ord. Et lille uskyldigt ord, som kan forhindre mange i at leve det liv, de virkelig

ønsker. Et ord som i sig selv ingen magt har, men som, når det tager form af en følelse, kan

tage mere eller mindre overhånd, afhængigt af hvor meget du lader den fylde i dit univers.

Dine overbevisninger om frygt begyndte at blive formet fra det øjeblik, du kom til verden. Folk

henholdsvis smilede til dig eller råbte af dig. Fra den gang og til i dag har dine omgivelser haft

stor indflydelse på din oplevelse af dig selv som menneske. Denne indflydelse har

sandsynligvis både styrket og begrænset dig gennem din opvækst. Mens vi vokser op er vi

nemlig omgivet af ’eksperter’, som evaluerer det meste af det, vi foretager os. Disse

indflydelsesrige personer var alt lige fra vores forældre til de folk du mødte helt tilfældigt på

din vej. Nu da vi er blevet voksne er det imidlertid anledning til at vurdere, om disse

velmenende sjæles ekspertise virkelig var hensigtsmæssig indflydelse, eller om det er tid til at

sortere ud i dem.

Mange mennesker vælger at blive i et selvskabt fængsel, baseret på frygt, hæmmende

overbevisninger, negativ selvsnak og en konstant underlæggende frygt for ikke at være ”god

nok”. I det danske fængselssystem bliver du løsladt, når du har afsonet din dom. Alt der skal

til for at blive ”løsladt” fra dit eget personlige mentale fængsel, er at bestemme dig for, at du

ikke vil lade din frygt bestemme din fremtid. Det er op til dig. Du har muligheden for at bruge

nøglen, der har hængt foran din næse hele dit liv og slippe dig selv fri i det mulighedernes

land, der hedder dit liv.

Som coach bliver jeg inspireret af at se mennesker udvikle sig og bruge deres fulde potentiale.

Der findes ikke noget mere livsbekræftende end at se en klient gå fra uvished og usikkerhed til

at leve sit livs drøm ud og nyde det i fulde drag. Jeg kan blive virkelig frustreret, når jeg

oplever mennesker, der ikke udnytter deres egne ressourcer og ikke lever den drøm ud, hvis

opfyldelse måske er lige om hjørnet. Ofte ser jeg folk blive stoppet af deres frygt. En stemme i

deres hoved eller en banal forestilling, som intet har med virkeligheden at gøre. En enkelt

gammel overbevisning, som ikke stemmer overens med hvem de er i dag.

Langt de fleste af de mål, vi sætter os selv, er ikke urealistiske og alligevel er det som om, vi

får stoppet os selv gang på gang. Vi får aldrig taget det første skridt. Det er blot det, det

handler om. Når først taget i klippekanten er sluppet, er der kun tilbage at håndtere frygten.

Derefter handler det hovedsageligt om at vælge hvorvidt vi vil nyde turen i luften, eller skrige

rædselsslagne hele vejen ned.

For et par år siden var jeg meget optaget af at studere mennesker, der levede det liv, de

virkelig ønskede. Hvad var det, de gjorde? Hvad fik dem til at tage springet ud over

klippekanten, når så mange andre ikke turde. Hvordan håndterede de deres frygt? For mig var

det underordnet om de var atleter eller millionærer. Det der interesserede mig var deres

passion, og at de forfulgte den til trods for forhindringer og frygt.

Jeg opdagede hurtigt et mønster. De havde alle været bange før de tog de første spæde skridt

hen imod at nå deres mål. Det overraskede mig. Jeg havde haft en formodning om, at de var

en slags supermennesker, der fulgte deres drømme, fordi de ikke kendte til frygt. Men fælles

for dem alle var, at de tog det første skridt, selvom de ikke turde. De havde indset, at det

gjorde for ondt at blive hvor de var og havde alle givet slip på taget i klippekanten.

Som en af dem svarede, da jeg spurgte hvad han havde gjort, da frygten dukkede op.

”Jeg brugte frygten dynamisk - som et tegn på, at der var noget at overvinde. Jeg fandt

hurtig ud af, at frygten ofte dukkede op, og hver gang jeg overvandt den, var det som om det

gav mig energi.”


Det var det gennemgående svar fra alle, jeg spurgte. På et tidspunkt var frygten vendt fra at

være en fjende til at blive en motivationsfaktor - et signal om handling. Karakteristisk for alle

var også, at de var holdt op med at handle blot for at gøre noget, og i stedet var begyndt at

fokusere på, hvad der virkelig var vigtigt for dem.

Et typisk mønster hos mange af mine klienter er, at de er ubevidste om, at en stor del af deres

handlinger i dagligdagen er drevet af frygt og angst for at konfrontere problemer og

forhindringer. De løber slalom uden om forhindringerne og opdager på denne måde aldrig de

milepæle, de så behændigt passerer. De får aldrig gjort det, der virkelig kunne gøre en forskel

i deres liv, fordi slalomløbet i sig selv er blevet målet.

Dette er et mønster, som vi i fagsprog kalder for ”achiever-komplekset”, og det er en

beskrivelse af, hvordan vi som mennesker har brug for at handle sætte action på for at

føle os OK og gode NOK. Uanset hvor megen succes vi opnår, er vi aldrig helt tilfredse med os

selv alligevel. Vi er som hamstere i et legetøjshjul, der løber og løber uden at komme nogle

vegne.

De fleste ”achievere” tror at de bliver nødt til at ”gøre’ noget (handle) for at” have” noget (succes, penge

,anerkendelse m.m) og derefter kan de så endelig give sig selv love til at ”være”. Problemet med denne

model er at den ofte resulterer i stres og en følelse af at ”løbe rundt” men aldrig komme nogen vegne.

En langt bedre model er at starte med at ”være”, når du kommer fra et sted af at ”være” er det ofte

lettere at komme i kontakt med din kreativitet. Fra dit ’kreative jeg” kan du så ”gøre” hvad du er

inspireret af, og det er langt mere sandsynligt at du vil ”have” hvad du virkelig ønsker (gode følelser,

kontakt med selv, opfyldelse af personlige mål).

Hvis du kan genkende dette mønster, stiller du måske ofte dig selv følgende spørgsmål:

- Hvorfor gå i gang med noget nyt? Det bliver jo aldrig godt nok alligevel…..

- Hvorfor gøre det? Bare for at blive kritiseret for det bagefter ….


Disse spørgsmål resulterer i at vi stopper os selv, før vi er gået i gang. Vi frygter det første

skridt mere end noget andet. Hvad vil der ske, hvis det ikke lykkes? Så har vi jo ”bevist” over

for os selv, at vi ikke er gode nok - præcis som vi havde os selv mistænkt for. Vi forbliver

passive, indtil det gør ondt nok. Når det bliver for smertefuldt, forsvinder vi enten ind i

fornægtelsens huler, eller vi går endelig i gang med det projekt vi ønsker, drevet af

forestillingerne om, hvad der sker, hvis vi ikke gør det. Det er jo i sig selv ikke særlig

motiverende, og ofte grunden til at mange mennesker opsøger en coach, eller går i gang med

en anden form for selvudvikling.

Tænk et øjeblik over dit eget liv. Har du mange ”burde også”, ” kunne også”, ”skulle også” i

dit liv? De er energidrænene, og er værd at forholde sig konstruktivt til.

Dengang vi mennesker levede i huler, og vores fjender var rovdyrene ude i vildmarken, havde

vi to muligheder; vi kunne enten gemme os inde i vores huler og dø af sult, eller vi kunne gå

ud i vildmarken - frygt eller ej - for at finde mad og næring. Mange mennesker i det moderne

samfund vælger at blive inde i deres ”huler” metaforisk set. De tager ikke det første skridt,

hen imod deres mål. Med det resultat at de forbliver passive, hvilket i bund og grund strider

mod vores natur.

Hvad gør vi så ved denne frygt, der rammer os med jævne mellemrum, og som forhindrer os i

at få den succes, vi i virkeligheden fortjener? Og mest af alt hindrer os i at nyde rejsen mod

målet.

Dorte, en af mine klienter, kom for at få hjælp til at nå en lang række mål i løbet af det næste

års tid. Hun ville have mere succes i sit job som konsulent, hun ville tabe sig og holde op med

at ryge, og desuden finde en kæreste, som hun hen ad vejen kunne blive gift og få børn med.

Hun var 36 år, da hun kom og syntes selv, at hendes biologiske ur tikkede meget hurtigt. I

bund og grund var hun ikke særlig engageret i sine mål, mest fordi hun følte, at det havde

været de samme mål år efter år. Hun var også bange for, hvad der ville ske, hvis hun nåede

sine mål. Hvad hvis hun faktisk oplevede succes på jobbet eller måske søgte et helt andet job?

Ville de finde ud af, at hun ikke var god nok i ”virkeligheden”? Hvad hvis hun nu ikke kunne

leve op til forventningerne? Hvad hvis hun blev slankere og fandt drømmemanden? Hvordan

kunne hun være sikker på, at det nu virkelig var den rigtige?

Det første jeg bad Dorte om, var at ”gøre rent” i sine mål. Var alle målene Dortes mål, eller

hørte nogle af målene til under kategorierne burde, skulle, kunne? Burde, skulle, kunne er alle

de ting vi synes, at vi et eller andet sted ”bør” gøre, men når vi kigger nærmere på dem, er

det i virkeligheden ikke mål, der er vigtige for OS, men i højere grad mål vi sætter for at

tilfredsstille noget, vi tror, andre forventer af os.

Øvelse: Den store ”burde , skulle , kunne” forårsrengøring

Brug 15 min. på at tjekke dit liv for unødvendige ”burde, skulle og kunne”.

De dræner dig for energi og får dig til at bruge tid på ting, der måske ikke er vigtige

for DIG! Nogle gange har vi også mål, der tilhører andre (kolleger, forældre, børn,

venner). Sorter disse mål fra - det er ikke dine mål.

Dorte kom tilbage med følgende mål:

1. Begynde som selvstændig

2. Holde op med at ryge

De øvrige mål havde hun ved nærmere eftertanke fundet ud af ikke var hendes egne mål. At

starte som selvstændig havde altid været en hemmelig drøm, som hun aldrig havde taget helt

alvorligt, ”for det kunne hun da ikke”, som hun sagde. Rygningen havde hun valgt at arbejde

med, fordi hun følte, at hun fik dårligere og dårligere selvtillid ved at blive ved med bevidst at

gøre noget, der var så usundt.


Nu havde vi noget at arbejde med. To mål der motiverede hende som aldrig før, men samtidig

var hun rædselsslagen ved tanken om virkelig at nå dem.

Dette sker ofte, når vi får afklaret vores ”rene” mål. De ting, der i virkeligheden er vigtige for

os, er oftest dem, vi er mest angste for at tage de første skridt til. Hvad nu hvis det alligevel

ikke lykkes - så mister vi jo illusionen om at vi kunne, hvis vi virkelig ville.

Øvelse:

Kig på dine egne mål. Hvilke mål ville virkelig motivere dig, hvis frygt ikke spillede

en rolle?

Bliver du ved med at cirkle i de samme mønstre af frygt, og nyder du dermed aldrig rejsen

hen imod dine mål, eller beslutter du dig en gang for alle for, at frygten ikke skal styre dit liv,

men snarere forvandles til drivkraft og energi?

Hvorfor overhovedet overkomme frygt?

For et par år siden deltog jeg i et kursus i USA, hvor faldskærmsudspring var en del af

undervisningen. I første omgang tog jeg det med ophøjet ro. Jeg var jo ikke bange af mig. Jeg

tænkte slet ikke over, hvad jeg egentlig havde sagt ja til, før jeg sad i bussen og var på vej til

flyve pladsen. Der begyndte den berømte indre dialog at advare mig mod oplevelsen forude:

”Hvad nu hvis faldskærmen ikke folder sig ud?” ”Jeg håber de træner os godt” ”Hvorfor gør jeg

overhovedet det her?” Senere da jeg sad i den lille rystende flyvemaskine, cirklende op mod

den blå himmel, meldte panikken sig. Ikke en rationel frygt, men derimod urgammel ægte

panik. Adrenalinen pumpede rundt i min krop, hurtigere end jeg havde troet var muligt.

Efterhånden som den mexicansk-amerikanske grænse blev mindre og mindre under mig, blev

min skræk tilsvarende større. Ingen tanker om at det faktisk er farligere at tage bilen til

arbejde om morgenen - kun forstørrede billeder af en faldskærm, der ikke ville folde sig ud og

min mors forgrædte øjne til begravelsen. Da det endelig blev min tur til at springe, skulle jeg

nærmest skubbes ud af flyet. Hele vejen ned skreg jeg som en pattegris på vej til slagtning, og

mine øjne var fast lukkede og ville ikke åbne sig, om så jeg havde fået en million.

Da jeg endelig var vel nede på joden igen, måtte jeg til min store fortrydelse høre på, hvordan

det for de andre havde været alt fra en ”fantastisk spirituel oplevelse” til ”det mest fantastiske,

de nogensinde havde oplevet”.

Frygten havde fuldstændigt domineret min oplevelse. Heldigvis var det kun et

faldskærmsudspring, det drejede sig om, og ikke mit liv. Men lærestregen var den samme.

Hvis og når du vælger at hoppe ud, så sørg for samtidigt også at vælge, hvordan du vil opleve

turen. Væn dig til at frygten er din hjælper. Byd den velkommen som en kær gammel ven. Få

frygten over på dit indre team. Frygt er en indre energi - et signal til at handle. Det har ikke

ændret sig siden vi boede i huler. Frygt er den følelse, der kan give dig det sidste hjælpende

skub hen imod realiseringen af dine mål.

Øvelse: Positive sidegevinster ved frygten

Gør dig nogle ærlige overvejelser om, hvad du positivt har fået ud af at lade frygten

forhindre dig i at handle. Når vi holder fast på en følelse som f.eks. frygt, er det fordi

vi får noget ud af at blive i følelsen. Du kan f.eks. have brugt den som en

undskyldning for at forblive passiv eller for ikke at risikere noget. Eller måske har du

lært at ’man skal passe på ikke at stikke snuden for langt frem’ efter bedste danske

Jantelovsprincipper? Overvej for dig selv, hvordan din frygt i forskellige situationer

om end velmenende - har forsøgt at beskytte dig, hvilke konsekvenser det har haft

for dig og skriv ned her:


Hvem siger egentlig, at frygt skal stoppe os? Tænk hvis den blev din drivkraft i stedet for din

stopklods? Hvad ville der ske, hvis du overraskede din frygt næste gang og rent faktisk lod dig

motivere af den? Begynd at fejre hver gang du har et mål, der er stort nok til at frygte.

Forestil dig et øjeblik et liv, hvor din frygt bliver håndteret positivt. Ville du gøre noget

anderledes? Måske ville du ingenting ændre. Men leg med tanken et øjeblik. Hvis du tænker

videre....

• Kommer du i tanke om drømme, der aldrig blev til noget?

• Projekter, hvor du aldrig fik taget det første skridt?

• Indre eller ydre rejser, hvor du holdt dig krampagtigt fast til klippekanten i stedet for at

lade dig selv svæve frit, flyve mod uanede horisonter?

• Eller tænker du på de gange, hvor du var misundelig på andre, der greb chancerne og

opnåede, hvad de ville.

Mærk et øjeblik efter, hvordan reagerer du på følgende påstand:

Du fortjener succes al den succes, du ønsker.

Er det sådan, du har det? Hvis det er tilfældet, har du nok altid gået efter det, du virkelig

ønskede. Men har du det ikke sådan, så er det nok frygten, der har blandet sig.

Mennesker får som regel den succes, de tror, de fortjener. Det er afgørende, at du tror på dine

egne mål, for hvem skal ellers? Hvorfor forvente at andre skal tro mere på dig, end du selv

gør? Mange mennesker tror, at det er nok at sætte sig sine mål, men glemmer at det også er

nødvendigt at tro på dem. Tænk på dig selv som din egen største fan.

Det er vigtigt at lære at støtte sine egne mål og ideer aktivt. At opbygge en indre tillid til sig

selv, så du ved, at du altid er din egen bedste støtte. Du vil opleve, at når du tror på dig selv,

følger dine omgivelser trop.

Øvelse:

Skriv en liste over ting i dit liv, der ikke er blevet til noget pga. frygt:

Hvad er vi bange for?

Du kender det sikkert. Før eksamen, inden du skal holde tale, før en date, inden en

jobsamtale, inden en lang rejse eller et karriereskift. Den nagende frygt sniger sig ind som en

velkendt, men uvelkommen følgesvend.

Men hvad er det egentlig, vi er bange for? Mange stopper længe før de virkelig føler frygten.

De er mere bange for det følelsesmæssige ubehag ved frygten end for selve handlingen. De

spørger aldrig sig selv: Hvad er jeg EGENTLIG bange for?

Frygt er blot et signal om handling. Om fx at ”flygte eller kæmpe”. Af samme grund får vi det

dårligt, når vi vælger ikke at enten ”løbe eller kæmpe.” De fleste kender det. Jo længere vi

udskyder ting, jo dårligere får vi det. Lige så snart vi går i gang, får vi det straks bedre. Den

optimale måde at håndtere frygt på er at opfatte den som et signal om at handle og gøre

det.


For hver enkelt af os vil der være et punkt, hvor vi enten vælger at handle eller at forblive passive. Dette

er et kritisk punkt. Det er din beslutning i det øjeblik, der bestemmer om du vil følge spiralen opad mod

handling og resultater eller nedad mod stilstand og huletilstand.

Øvelse:

Skriv nedenunder hvad du EGENTLIG er bange for, når du føler frygt:

Dorte lavede øvelsen med henblik på sit nye mål: Hvorfor var hun bange for at iværksætte sit

eget firma? Hun kom frem til følgende:

• Jeg ved ikke nok

• Andre folk vil grine af min ide

• Jeg er jo bare ”mig” - hvem er interesseret i, hvad jeg har at tilbyde.

• Hvad nu hvis jeg ikke kan finde ud af det

• Jeg er ikke god nok

Nu bad jeg Dorte om at tage hver enkelt forhindring og se dem efter i sømmene.

Øvelse:

Se nærmere på hver af dine forhindringer, og stil dig selv følgende spørgsmål: Hvad så hvis

det sker? Hvis det viser sig at være rigtigt?

Dorte startede med ”hvad nu, hvis jeg ikke kan finde ud af det”:

Så griner folk af mig...

Hvad så hvis det sker?

Så er det pinligt.

Og hvad så?

Ja, så bliver jeg flov.


Og hvad så?

Så tænker de, at jeg er en fiasko.

Og hvad så?

Så bliver jeg ked af det.

Og hvad saa?

Så bliver jeg flov.

Og hvad så?

Ikke andet end det - Jeg har aldrig tænkt over det, men det er vel det. jeg bliver flov….

Kan det at du bliver flov, stoppe dig fra at forsøge at opfylde dit livs drøm? Det kan faktisk

stoppe de fleste! Det kan fx. være en gammel overbevisning som, når den kommer ud i det

åbne, virker lille og ubetydelig. Men som rent faktisk kan stoppe dig fra at leve det liv, du

virkelig ønsker.

Kan det stoppe dig? Ikke hvis du begynder at opbygge et tillidsforhold til din frygt. Hvad vil

den dig? Hvordan kan den hjælpe dig? Frygt skal ikke undertrykkes - den skal bruges

dynamisk. Det virker ikke at sige ”jeg er ikke bange, jeg er ikke bange, jeg er ikke bange”. Et

bedre spørgsmål at stille er ”hvad er jeg EGENTLIG bange for”? Er denne frygt virkelig nok til

at forhindre mig i at prøve at opfylde mit livs drøm?

Øvelse: Indre team visualisering

Sæt dig godt til rette et sted, hvor du føler dig tryg og godt tilpas. Luk øjnene og forbered dig

på et teammøde med din frygt. Byd frygten velkommen til mødet. Døm ikke hvordan frygten

kommer frem, lad den blot dukke op, som den selv mest har lyst til. Når den kommer frem, så

spørg den hvad den har på hjertet? Hvad vil den dig? Hvad kan den gøre for dig? Fortæl den,

at du godt ved, at den er der af en god årsag, og at du engang har haft brug for den. Fortæl

den, at du stadig har brug for den som signal til at handle efter, og at du altid bliver glad for

det input, den giver dig. Fortæl den, at du godt vil have den med på dit indre team som

samarbejdspartner i stedet for fjende. Hør efter hvad den har at sige. Føler den sig godt

behandlet? Hvorfor synes den selv, at den nogle gange har brug for at tage over? Lyt til den

og afslut mødet med at lave en fælles kontrakt om, hvordan I som team skal gå fremtiden i

møde.

Det er kun dig, der stopper dig selv fra at få det, du ønsker. Vi tror at andres meninger om os

bremser os. Vi kan være bange for at blive bemærket, eller for ikke at blive bemærket, bange

for at blive fattige, eller bange for at blive rige. I virkeligheden er vi kun bange for os selv og

vores følelser. Hen ad vejen finder vi ud af, at verden følger med os. Når vi er bange, føles

verden som et farligt, truende sted at være. Når vi er trygge, virker verden som et indbydende

varmt sted at være. Når vi dømmer os selv, saboterer vi vores egen succes. Når vi bliver vores

egne største fans, virker verden som en stor legeplads. Din frygt sker i dit hoved. Tag hovedet

under armen og følg den vej, dit hjerte naturligt åbner for dig. Hermed menes ikke at du skal

smide al fornuft over bord, blot at det kan være sundt og energiskabende at give slip på

mentale blokeringer og lytte til din sjæls inspiration ind imellem.

Her er det, at ”achiever-komplekset” kan tage over. Måske kan det virke frygtindgydende at

tage hovedet under armen, for hvis du er en af dem der tror, at din identitet og dit selvværd

hænger sammen med dine handlinger, foretrækker du at tro, du har kontrol. Kontrol og frygt

er nært beslægtede. Selvom vi gerne vil have kontrol, ved vi et eller andet sted godt, at det

kan vi ikke, og så er det, frygten kan dukke op.

Da Dorte kom til sin tredje coachingsession, følte hun, at hun vidste, hvad hun ville, nemlig

starte eget firma, men på den anden side blev hun ved med at udskyde projektet. Hun syntes

at det var utrygt og skræmmende at bevæge sig ud på den tynde is, der hed ”starte eget


firma”; hun var bange for, at hvis det ikke lykkedes hende, ville det blive et alvorligt knæk for

hendes selvtillid, men på den anden side fik hun det også dårligere hver dag med ikke at

handle.

Dorte var havnet i det, der kan kaldes ”den behagelige zone” Hun vidste, hvad hun havde, og

hvad hun ikke havde. Selvom hun måske ikke levede på en lyserød sky, følte hun, at hun

egentlig klarede sig OK.

Hvis du er havnet i den behagelige zone, er det op til dig selv at komme videre. Mange

forbliver i denne zone hele deres liv. De er ikke helt tilfredse, men de er heller ikke så

utilfredse at de vil gøre op med deres blokeringer i forhold til at handle. Hvor er du på dette

barometer? Den behagelige zone er slet ikke så behagelig, som den lyder til. Det er her, vi

aldrig rigtig er tilfredse med noget. Åbenbart er vi heller ikke utilpasse nok til at tage det fulde

ansvar for situationen. Det er her, der bliver klaget over livets små ligegyldigheder for at

dække over vores faktiske problemer.

Udover at bilde sig ind at hun egentlig var OK og tilfreds, havde Dorte også to overbevisninger,

der umiddelbart ikke støttede hende.

”Hvad nu hvis jeg starter mit firma, går fallit, og så bliver arbejdsløs resten af mit liv…” Og

derefter ”Hvad nu hvis det at starte firma, ikke er det, jeg virkelig vil.” Dorte var godt inde i

fornægtelsens huler, og frygten trivedes strålende i hulernes behagelige mørke. Ikke så

underligt, at hun ikke var kommet i gang endnu.

Evaluer din frygt

De fleste mennesker gør ikke noget ved frygten, før det gør virkelig ondt at lade være med at

handle. Gennem mit arbejde med coaching har jeg opdaget, at dette gælder for langt de fleste

af os. For mange af os er det simpelthen lettere at blive i ”den behagelige zone”. Første skridt

på vejen ud af denne zone er at være helt ærlige over for os selv.

Jeg bad Dorte fortælle mig, hvad det virkelig drejede sig om. Var det rigtigt, at hun kunne

risikere at blive arbejdsløs resten af sit liv?

”Ikke rigtigt vel, jeg har jo altid klaret mig - det værste, der kunne ske, var vel, at jeg måtte

tage et fast arbejde igen.”

Coach: ”Så hvad er sandheden, Dorte?”

Dorte: ”Jeg tror egentlig, at jeg godt ved, at jeg har mange ressourcer. Jeg tror, sandheden

er, at jeg altid finder en vej.”

Coach: ”Så sandheden er”?


Dorte: ”At jeg altid klarer mig, at jeg er en vinder”

Coach: ”Når du tænker på at du ikke er sikker på, at du vil starte som selvstændig, ville det at

starte dit eget firma så give dig det, du ønsker?”

Dorte: ”Ja, når jeg skal være helt ærlig, så ville det. Hvis det lykkedes mig. Så er det virkelig

det, jeg ønsker.”

Coach: ”Dorte, giv mig et eksempel på noget i dit liv du har gennemført, hvor du brød

igennem din følelse af frygt?

Dorte: ”Før i tiden var jeg bange for at fremlægge projekter på kontoret, men efter jeg havde

gjort det et par gange, var jeg OK med det og nu synes jeg ligefrem at det er sjovt!”

Coach: ”Hvad fik dig til at bryde igennem din frygt?”

Dorte: ”Min chef planlagde det uden at spørge mig, og jeg blev nødt til at gøre det, fordi folk

allerede havde planlagt at komme til mødet og forventede præsentationen.”

Øvelse: Lav din egen evaluering:

Følgende øvelse er den jeg har fundet mest effektiv i mit arbejde som coach. Tag dig den tid

det tager og se for dig selv. Samtlige klienter der har lavet den har oplevet at deres før så

omsiggribende frygt har fået en plads på bagsædet, og nu sidder de selv ved rattet. Processen

blev skabt, da jeg selv skulle holde mit første kursus i en stor konsulent virksomhed i Schweiz.

Aftenen før var jeg meget nervøs, men følgende proces fik mig over frygten og resulterede i at

konsulentfirmaet stadig er på listen over mine kunder.

Øvelsen går ud på at definere om det er sandheden du går og tror på lige nu, eller om der er

noget, der er ”mere sandt”? Som eksempel har jeg valgt at bruge en klient, Paul. Han fik sin

bog udgivet som resultat af at lave denne øvelse, og illustrerer et eksempel på hvordan frygt -

medmindre vi gør op med den - kan forhindre os i at udtrykke, hvem vi virkelig er.

1)

Det første og allervigtigste trin, når du bestemmer dig for at overkomme følelsen af frygt, er at

afklare med dig selv, hvorfor det er vigtigt for dig at overkomme den. Dette trin er det, der

skal ”bære ” resten af processen, idet det er dette hvorfor der bliver din motivation til virkelig

at bryde igennem din frygt. Brug eventuelt følgende spørgsmål til afklaringen:

Hvad er konsekvensen, hvis du ikke handler?

Hvad kommer det til at betyde for dit liv, hvis du ikke går i gang med det, du virkelig

vil?

Hvordan vil du have det om 10 år, hvis du stadig ikke har gjort op med din frygt og

stadig er fastlåst i gamle indarbejdede vaner?

Hvordan vil du have det med dig selv, hvis du ved, at du og kun du saboterede din

egen succes?

Derimod hvis du handler, hvad ville der ske, hvis :

Du skabte din egen succes?

Du lærte dine egne ressourcer at kende?

Du levede det liv i dag, der engang blot var en drøm?

Du var forbillede for andre, der ønsker at tage springet ud i det uvisse?

Nedenstående rammer beskriver Pauls arbejde med øvelsen. Denne proces hjalp ham til at

endelig få skrevet den bog, han havde haft i tankerne i mange år. Han er forhenværende


alkoholmisbruger og ønskede at hjælpe andre misbrugere til at få et normalt liv uden alkohol.

Han gennemgik en positiv forandring ved at overkomme sin frygt, idet han også følte at han

aldrig mere kunne gå tilbage til sin fortid igen, nu da han blev et ”offentligt” forbillede.

Hvorfor gøre op med min frygt for at skrive min bog om alkoholmisbrug:

Hvis jeg ikke skriver den:

Dårligt selvværd.

Tilbagefald til misbrug.

Dårligt forhold til kæreste pga. dårligt selvværd.

Mindsket selvfølelse: følelse af at være en taber.

Ingen energi, intet overskud.

Hvis jeg skriver den:

Frihed fra afhængighed.

Hvis jeg skriver bogen føler jeg at dette er hvem jeg er.

Overlevelse: jeg er sikker på at jeg vil få et sundere liv, hvis en sådan bog bliver en del

af min identitet.

Hjælpe andre til et bedre liv, føle at jeg gør en forskel i verden for det bedre,

Flow i mit liv.

Dagligt velvære og en følelse af at jeg lever et liv med mening.

Jeg vil blive ’tvunget’ til at leve et sundt liv.

2)

Derefter kigger du på din frygt, og stiller dig selv spørgsmålet: Hvad forhindrer mig i at gøre

op med min frygt? Dette spørgsmål vil afdække alle dine forhindrende overbevisninger

relateret til frygten.

Pauls eksempel: Overbevisninger, der hæmmer mig i at skrive bogen:

Jeg ved ikke nok. Folk vil ikke opleve mig som en specialist.

Hvis jeg bliver kendt kan jeg måske ikke være i fred.

Jeg kan ikke overskue, hvordan jeg kommer i gang med projektet.

Jeg tror ikke bogen bliver god nok til at nogen gider læse den.

Hvad hvis læger el. lign. kritiserer den brutalt og jeg bliver til grin?

Hvad hvis jeg ikke kan finde et forlag, der er interesseret.

Jeg har ikke selvdisciplin nok til at skrive den.

3)

Kig nu på dine hæmmende overbevisninger en efter en. Er de sande eller er der noget der er

mere sandt?

Pauls eksempel: Hvad er mere sandt end mine nuværende overbevisninger:

Jeg ved ikke nok. Folk vil ikke opleve mig som en specialist

Ikke korrekt. Jeg håndterede min alkoholisme vha. mit system og jeg har hjulpet mindst 50

andre til det samme resultat. Jeg har set såkaldte ”specialisters” system, der ikke virkede. Mit

virker. Det har reddet mit eget og andres liv.

Lav denne øvelse på hver enkelt overbevisning.

4)

Skriv nu ned hvilke referencer du allerede har for AT DEN NYE OVERBEVISNING er sand:

Pauls eksempel: Referencer til at understøtte at mit system virkelig virker:

Det reddede mit liv.

Det har reddet andres liv.


Jeg prøvede andres systemer og ingen af dem virkede.

5)

Afklar nu din successtrategi. Hvad gjorde du i din fortid for at bryde igennem din følelse af

frygt for at få succes? Dette er nøglen til succes. Det er kun til din fordel at kende din egne

successtrategier. Når du kender dem, kan du bruge dem igen og igen.

Pauls eksempel: Jeg ved at når jeg bliver presset, får jeg ting gjort.

Da jeg holdt op med at drikke var det fordi min kæreste ellers ville gå fra mig.

Da jeg startede med at holde foredrag om alkoholisme, var det fordi en god ven

arrangerede det første arrangement, og så blev jeg nødt til at dukke op.

Så jeg ved at eksterne deadlines tvinger mig til at få ting gjort.

Da jeg så Dorte næste gang havde hun - baseret på ovenstående øvelse - fået startet sit eget

firma og var også holdt op med at ryge. For hende havde det vigtigste været at gøre, hvad

hun virkelig ville. Hun følte selv, at hun havde brugt rygningen som en undskyldning for ikke

at komme i gang. Nu hvor hun ikke længere havde brug for at undertrykke følelserne, havde

hun heller ikke brug for cigaretterne. Det havde været et stort gennembrud for hende at

frygten over på sin side. Hun havde aldrig selv overvejet, at det var angsten for frygten der

stoppede hende, mere end selve frygten.

Frygten kan blive en sparringspartner. Den er der ikke for at holde dig fast i et middelmådigt

liv som du ikke er helt tilfreds med. Den er der for at give dig et skub hen imod det, du virkelig

ønsker. Hvis du er helt afklaret med, hvad du vil, så er der ikke andet tilbage end at hoppe ud

i det. Hvad er alternativet?

Hvordan ville det være at gå igennem resten af dit liv med frygten på din side. Når du gør det,

er der ikke noget, der kan bremse dig. Din frygt er et signal. Vend dig til at frygten altid vil

være der og spørgsmålet er: Bruger du den til din fordel? Din frygt kan være din indre

iværksætter, hvis du lader den. En af mine klienter, som er en meget succesfuld

foredragsholder, sagde engang: ”Hvis jeg ikke er nervøs før jeg går på scenen, så er der noget

galt. Jeg skal være nervøs for at gøre et godt job”. Frygt er kun uvelkommen, hvis du prøver

at undgå den. Hvis du ikke husker andet end en enkelt sætning fra dette kapitel, så vælg

denne: ”Brug din frygt dynamisk”.

Forestil dig et øjeblik, at du sidder på en behagelig veranda, og at du er 85 år gammel. Det er

din ynglings veranda, og alt er stille omkring dig. Du har indrettet verandaen præcist som du

godt kan lide den. En solstråle reflekteres i en farvet rude. Du har taget eftermiddagen ud af

kalenderen til at tænke over dit lange liv. Brugte du det, som du gerne ville. Lod du et

uskyldigt koncept som frygt stoppe dig fra alt det, du har drømte om. Eller tog du springet

fuldt ud og fulgte dit hjerte? Sidder du tilbage mæt af dage, tilfreds og stolt af dit liv. Eller

lever du stadig i middelmådighed i forhold til dine egne visioner? Det var op til dig.

Du har chancen nu for at indse at frygt ikke skal ignoreres, men bruges dynamisk som en aktiv

samarbejdspartner i dit liv.

More magazines by this user
Similar magazines