Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

nukissiorfiit.gl

Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

- Udskiftning af 10 kV-ledning på lufthavnsvejen i Nuuk

0,4 mio. kr.

- Omlægning af vandledning i Nuuk for 0,6 mio. kr.

- Anlægsvurdering og vedligeholdelse af 4 kV-stationer i

Aasiaat for 0,3 mio. kr.

- Der er gennemført for 0,5 mio. kr. mere reparationer på

gadebelysningsnettene.

▪ Der blev i år 2009 foretaget en lagernedskrivning på 1,9

mio. kr. Herunder ukurante varer for 0,6 mio. kr. på linieafdelingen

i Nuuk, og for 1,2 mio. kr. for ukurante maskin-

dele til gammel elværksmotor i Tasiilaq. I år 2010 er der kun

foretaget mindre lagernedskrivninger.

▪ Endelig har der været færre omkostninger til telefon, porto

og datatransmission (1,1 mio. kr.). I år 2009 var der midlerti -

dige download-problemer som kostede, telefonudgifterne

er reduceret og det samme gælder porto.

Afskrivningerne er steget med 13,7 mio. kr. Ibrugtagningen af vandkraftværket

i Sisimiut og dermed opstart af afskrivning har medført

for 12,8 mio. kr. mere i afskrivning i 2010. Skrotning af anlæg medførte

i år 2009 straksafskrivninger af restværdier for 6,7 mio. kr.

I år 2010 har der været straksafskrivninger for netto 1,2 mio. kr.:

- Indtægter udover den nedskrevne værdi ved salg af

biler på 0,9 mio. kr.

Et vandkraftværk leverer ren energi til Sisimiut.

Bemærkninger til årsresultatet

- Udskiftning af aggregater i Qasigiannguit har medført

omkostning på 0,7 mio. kr.

- Ny automatisering af elværk i Paamiut medført 0,5 mio.

kr. i omkostninger.

- De resterende 0,9 mio. kr. er fordelt på en række mindre

udskiftninger.

Rentebyrden er øget med 14,5 mio. kr. Lånefinansieringen af

udbygningen og etableringerne af vandkraftværker er den

helt dominerende årsag til udviklingen.

Der har heller ikke i år 2010 været ekstraordinære poster.

Af pengestømsopgørelsen fremgår det, at Nukissiorfiits likviditet

pr. 31. december 2010 udgør 24,5 mio. kr. mod 112,2 mio. kr.

året før. Nukissiorfiit har i år 2010 selvfinansieret anlæg for 180

mio. kr. mod for 116 mio. kr. i år 2009.

Pengebindingen i debitorer er faldet med 11,8 mio. kr. I 2009

faldt debitor pengebindingen med 30,6 mio. kr. som følge af

ændrede betalingsbetingelser fra to til en måned. En stram styring

af debitorerne har medført det yderligere fald der også har

betydet 0,7 mio. kr. mindre i hensættelse til tab på debitorer.

Beretning og regnskab 2010 19

More magazines by this user
Similar magazines