Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

nukissiorfiit.gl

Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

Forventninger til fremtiden

Vi har mange udfordringer både på kort og lang sigt, derfor

evaluerer vi løbende den måde vi gør tingene på. Det sikrer at

vi konstant har fokus på forsyningssikkerheden samtidig med

at sikre rammerne for den videre udvikling.

Økonomisk resultat

Vi forventer, at resultatet for 2011 bliver et overskud på cirka

3,6 mio. kr. inklusiv driftstilskuddet fra landskassen på 74,7 mio. kr.

Fortsat kompetenceudvikling

Det er vigtigt fortsat at prioritere den videre udvikling af virksomhedens

ledelse og medarbejdere. Dette sker gennem tæt

dialog og opfølgning på personlige og afdelingsvise handlingsplaner,

med både ledelse og medarbejdere.

Udvidelse af kundekontakt

Vi ønsker stadig at udvide de platforme, som er vores kontaktflader

til kunder og samfund. Det betyder at vi aktivt vil evaluere

måden vi er i kontakt med vores kunder og interessenter, og se

på muligheder for at styrke den.

Større grad af digitalisering

Vi vil proaktivt arbejde på at digitalisere flere arbejdsredskaber,

for at efterkomme de stadig stigende krav, der stilles til virksomhedens

kerneydelser. Vi har i den forbindelse allerede indledt

et samarbejde med forskellige departementer i Grønlands

Selvstyre med henblik på at ensarte den måde vi arbejder med

dokumentation på, via IT-værktøjet GIS. Som analyse- og

20 Beretning og regnskab 2010

visualiseringsredskab kan GIS give overblik over data med en

geografisk relation.

Dokumentstyringsværktøj

Vi har iværksat et forberedende arbejde for indkøb og implementering

af et nyt elektronisk sags- og dokumenthåndteringssystem,

ESDH. Vi forventer at indkøbe det nye system i første

halvdel af 2011, med implementering i sidste halvdel af året.

Ny udbudsform

Vi vil i 2011 lancere en ny og bedre udbudsform på hele den

pulje af anlægsopgaver som løbende bliver udbudt. Det sker

for at sikre en øget konkurrence blandt de bydende firmaer.

Yderligere vandkraftværk

Som følge af at vi har påbegyndt byggeriet af vandkraftværket

nord for Ilulissat, er vi gået i gang med at forberede et

beslutningsgrundlag til næste vandkraftprojekt. Dette anlæg

omhandler forsyning af Aasiaat og Qasigiannguit. Vi forventer

at kunne fremlægge grundlaget til beslutning i efteråret 2013,

med mulig igangsætning af byggefasen i 2014.

Qorlortorsuaq

Vi forventer at få en afgørelse på voldgiftsagen på vandkraftværket

i Qorlortorsuaq i løbet af 2012. Tidspunktet for sagens

mundtlige forhandling er på nuværende tidspunkt endnu ikke

fastlagt.

Vi vil gerne styrke måden vi er i kontakt med vores kunder på.

More magazines by this user
Similar magazines