Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

nukissiorfiit.gl

Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

Balance den 31. december - fortsat

Note (1.000 kr.) 2010 2009

PASSivER

Egenkapital

24 Beretning og regnskab 2010

Fast kapitalindskud 37.160 37.160

10 Regulering af anlægsværdier 2.537.744 2.537.744

11 Overført resultat 277.971 297.520

Egenkapital i alt 2.852.875 2.872.424

12 Langfristet gæld

Anlægsgæld til landskassen 1.429.468 1.177.294

Øvrig langfristet gæld 44.680 45.824

Langfristet gæld i alt 1.474.148 1.223.118

Kortfristet gæld

Kortfristet del af langfristet gæld 96.309 78.785

Øvrig gæld til Landskassen - -

Skyldige feriepenge og løn 22.367 18.928

Leverandører af varer og tjenesteydelser 72.346 40.734

Anden gæld 12.401 11.395

Periodeafgrænsningsposter 1.421 -

Kortfristet gæld i alt 204.844 149.842

PASSivER i ALT 4.531.867 4.245.384

More magazines by this user
Similar magazines