Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

nukissiorfiit.gl

Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

Noter til årsregnskab

Note 1 Omsætning (fortsat) 2010 2009

Afsætning:

Solgte mængder til kunderne

El (mio. kWh) 299 306

Varme (mio. kWh) 169 191

Energi i alt (mio. kWh) 468 497

Produceret med fossilt brændstof 187 243

Produceret med vandkraft 281 254

vandkraftens andel af den samlede energiproduktion 60% 51%

vand (mio. m³) 5,0 5,3

Specifikation af el (mio. kWh)

El til lys og kraft ekskl. fiskeindustrien 171 171

El til lys og kraft ekskl. fiskeindustrien, bygder 17 18

El til lys og kraft i fiskeindustrien 33 33

El til lys og kraft i fiskeindustrien, bygder 5 5

El til afbrydelig elvarme 28 29

El til fast elvarme 45 50

i alt el solgt til kunder 299 306

Specifikation af fjernvarme (mio. kWh):

Fjernvarme produceret med el fra vandkraft 51 63

Fjernvarme produceret med restvarme fra elproduktion 75 72

Fjernvarme produceret med oliekedler 43 56

i alt varme solgt til kunder 169 191

Specifikation af vand (mio. m³)

Vand til forbrug ekskl. fiskeindustrien 2,4 2,4

Vand til forbrug ekskl. fiskeindustrien, bygder 0,1 0,1

Vand til fiskeindustrien 2,5 2,8

Vand til fiskeindustrien, bygder - -

i alt vand solgt til kunder 5,0 5,3

Beretning og regnskab 2010 27

More magazines by this user
Similar magazines