Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

nukissiorfiit.gl

Beretning og regnskab 2010 - Nukissiorfiit

Note 10 Regulering af anlægsværdier

Noter til årsregnskab

(1.000 kr.) 2010 2009

Regulering af anlægsværdier 1998 1.831.067 1.831.067

Regulering af anlægsværdier 2004 742.294 742.294

Regulering af anlægsværdier 2005 (36.438) (36.438)

Regulering af anlægsværdier 2006 7.851 7.851

Regulering af anlægsværdier 2007 (14.594) (14.594)

Regulering af anlægsværdier 2008 4.682 4.682

Regulering af anlægsværdier 2009 2.882 2.882

Regulering af anlægsværdier 2010 0 -

i alt 2.537.744 2.537.744

Reguleringen skyldes hovedsageligt anlæg som bliver overdraget til Nukissiorfiit uden beregning, og hvor Nukissiorfiit

herefter har vedligeholdelsesforpligtelsen. Anlæggene bliver optaget til opførelsessum.

Note 11 Overført resultat

(1.000 kr.) 2010 2009

Overført tidligere år 297.520 275.519

Overført årets resultat (94.815) (59.891)

Bevillinger fra landskassen

Årets anlægstilskud - 276

Årets nettobevilling 75.266 81.616

i alt 277.971 297.520

Beretning og regnskab 2010 33

More magazines by this user
Similar magazines