Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv - KLK

klk.kl.dk

Hverdagsfortællinger om det gode ældreliv - KLK

Hverdagsfortællinger om det gode

ældreliv

Kolding Kommune


Med Ebbe på tur i centret

Tema: Lokalsamfundet og Vonsildhave

Ebbe har et job. Han kører med

kioskvognen rundt til alle boligerne på

Vonsildhave to gange om dagen. Nogle

gange må han køre flere gange mellem

butikken nede i stuen og lejlighederne på

1. sal, hvis han har glemt noget, eller der

er særlige ønsker. Det gør nu ikke noget,

for han har masser af tid, for Ebbe er jo

selv beboer. Han elsker at tale med

mennesker og bare fordi man er blevet

ældre og dårlig til bens, så behøver man

jo ikke at visne hen. (…)

Når Ebbe kører rundt på Vonsildhave med kioskvognen, møder han en

masse mennesker fra Vonsild. Der er blandt andet dagplejemødrene med

deres børn, som holder fælles legestue et par gange om ugen.

Hver tirsdag møder Ebbe også børnene fra den nærliggende skoles 4.

klasse. De kender ham godt og råber "Hej Ebbe!", når de ser ham. (…)

I det hele taget summer det af liv på Vonsildhave, som ikke længere hedder

”plejehjem”. Nu er det bare et moderne forsamlingshus for hele

lokalsamfundet, inklusive beboerne på centeret.

Kolding Kommune


Baggrund

• Beslutning om nyt plejecenter i Vonsild med 60 pladser

i 2014.

• Anlæg, bygningsdrift og plejecenterdrift forankret hos

1 aktør

• Ide´grundlag for plejeboliger i Kolding kommune.

• Byrådsbeslutning november 2010 om at vi skal

undersøge mulighederne for at opføre og drive et

plejecenter som et OPP/OPI.

– Nye/ anderledes ydelser

– Øget brug af velfærdsteknologi

– Bedre driftsøkonomi

Seniorforvaltningen

Kolding Kommune


Formål med at lave et OPP

• Øge beboernes livskvalitet gennem øget udbud af

pleje- og omsorgsydelser eller plejekoncepter

• Give mere liv på plejecenteret gennem øget integration

med lokalmiljøet

• Sikre et fortsat udviklingssamarbejde, der kan

optimere beboernes livskvalitet.

• Sikre fokus på udvikling om implementering af

velfærdsteknologi

• Sikre hensigtsmæssig sammenhæng mellem drift og

anlæg.

• Mulighed for at minimere beboerbetalingen og

optimere den kommunale betaling.

Seniorforvaltningen

Kolding Kommune


Nyt Plejecenter med anderledes

ydelser – beskrivelser af pleje og

omsorg

Fravalg

o Traditionelt

udbudsmateriale. ”kendte

ydelser”

o Udbudsgruppe

o Faglige standarder – timer

og minutter. De

fagprofessionelle

o Få alt med

o Kontrol

Tilvalg

Indfange gode oplevelser

og stemninger. ” Nye

måder”

Hverdagens eksperter

Den gode fortælling -

borgerne

det vigtigste med

Tillid

Kolding Kommune


Hvad er det for en proces, vi har haft?

Det var meget

den sammen

”form” svarene

kom ind i –

beskrivelser og

billeder

Kolding Kommune


En frivillig ildsjæl

Tema: Pårørende og frivillige

Yvonne er 43 år og regnskabsmedarbejder i et møbelfirma. De sidste fem år er

hun kommet et par gange om ugen på Vonsildhave. Først var det pga. sin

bedstemor, men efter at hun døde for tre år siden, er Yvonne blevet ved med at

komme som frivillig besøgsven. Her er sådan en positiv stemning, og så varmer

det at se, hvor glade beboerne er for at få besøg.

(…)

Personalet er rigtig glade for de ekstra hænder, det giver, når Yvonne er på

besøg. Den største gevinst er dog, at Yvonne har påtaget sig at koordinere

aktiviteterne for de frivillige i samarbejde med teamlederne på Vonsildhave.

Nogle gange kræver det lige en opringning i arbejdstiden, men hendes

arbejdsgiver synes det er helt fint, og han kan se, hvor glad Yvonne også bliver

af det frivillige arbejde på Vonsildhave.

(…)

Nøgleord:

Frivillige bidrager til hverdagen på plejecentret

Afstemning af forventninger med pårørende

Kolding Kommune


Hvad er det for en proces, vi har haft?

Opdagelsesgru

pperne var

meget glade og

positive over

for opgaven

5.Marts havde

vi

opdagelsesdag 1

på Vonsildhave

plejecenter. Vi

mødtes kl. 9 og

sluttede kl.

15.30.

Kolding Kommune


Medarbejderoplevelse

Kolding Kommune


Medarbejderoplevelse

Kolding Kommune


Nogle aftaler om

observationer og

interview blev

aflyst fordi de

demente

beboere ikke

kunne rumme

det

Hvad er det for en proces, vi har haft?

Om

eftermiddagen

gik vi ud og

lavede nye

opdagelser, og

mødtes igen

efterfølgende

Kolding Kommune


7. Marts

mødtes vi til

opdagelsesdag 2

fra kl. 9 – 15.30

på Vonsildhave

plejecenter

Hvad er det for en proces, vi har haft?

Kolding Kommune


Udfordringskort

Tema: Fra ”kun for ældre” til ”åbent for alle”

Udfordringen

Der kommer mange ude fra på

Vonsildhave – det skaber liv. Men det

er ”kun” de ældre der kommer.

Hvordan får vi alle generationer til

komme på plejecentret?

Idéen

Et plejecenter som er et moderne

forsamlingshus, der er samlingssted for

alle generationer.

Kolding Kommune


Hvad er det for en proces, vi har haft?

Det gav rigtig

god viden at

interviewe ud fra

billeder –

pointerne blev

både italesat og

var visuelle

Det kræver

rigtig meget af

deltagerne i

opdagelsesgruppen,

da de skal

afsætte 5 hele

dage til arbejdet

Vi prøvede at få

helt udefra

stående med til

idéworkshop;

hoteldirektøren,

teaterdirektøren,

wellnesspersonale

Kolding Kommune

m.fl., men uden

held


Hvad er det for en proces, vi har haft?

Eksempler på

udfordringer:

• Bygning og

indretning

• Lokalsamfund og

Vonsildhave

• Pleje af beboerne

• Den gode

arbejdsplads

• Når beboerne dør

• Beboerne flytter

ind

• Innovation og

velfærdsteknologi

• Det fælles og det

private

Kolding Kommune


Kolding Kommune


Hvad har det givet af resultater i

processen indtil nu?

Hverdagsfortællingerne har betydet:

• At vi har fået et redskab til at italesætte vores og tilbudsgivernes

værdier omkring det gode ældreliv

• At tilbudsgiverne anvender hverdagsfortællingernes indhold

aktivt i dialogen med os

• At vi har fået en mulighed for at bære de essentielle værdier fra

det nuværende Vonsildhave plejecenter videre til det nye

plejecenter – vi skal holde liv i ilden

• At beboere, medarbejdere og pårørende er blevet meget

bevidste om processen med at det skal bygges et nyt

plejecenter. Det er ikke kun er trist at sige farvel til det gamle,

der er også en masse muligheder i det nye.

• At vi fik koblet personale og beboere sammen i en vanskelig

periode. Der bliver løftet i fællesskab og huset ”holdes sammen”

helt frem indtil skellet.

Kolding Kommune


Er markedet modent til en anderledes

udbudsform?

Kolding Kommune

More magazines by this user
Similar magazines