ration enorm. Japanerne har arbejdet med papir i flere årtusin

danskforfatterforening.dk

ration enorm. Japanerne har arbejdet med papir i flere årtusin

fra foreningen

Medlemsmøde i

Odense

Onsdag 30. marts

holder Forfatterforeningen

medlemsmøde i Odense.

Her kan du møde formanden

og andre nøglepersoner

i foreningen. Programmet

er lagt, så der er god tid til

at møde og tale med andre

medlemmer. Det foregår fra

kl. 14.00 på Hovedbiblioteket,

som ligger i Banegårdscentret,

og bagefter er

der middag på en restaurant

i nærheden.

14.00 Velkomst v/Lotte

Garbers

14.10 Bogbranchen her,

nu og i morgen v/Jo

Hermann

14.50 Fremtidens bibliotek

v/bibliotekets

publikumschef Peter

Thomsen

Pause

15.40 Ebogslæsere v/

bibliotekar Susanne

Meyenburg

16.10 “Når litteraturen bliver

digital” v/forfatter

Peter Alsted

16.50 Kontrakter for digitale

udgivelser v/advokat

Nanna Hummelmose

og Lotte Garbers

18.00 Middag

Tilmelding til df@danskforfatterforening.dk

senest 23. marts.

Bor du uden for Fyn, refunderes

transport svarende til en togbillet

på standard med et fradrag af 75 kr.

16 FORFATTEREN·1·2011

F-gruppen

Årsmøde

Fredag 1. april 2011 kl. 16

Strandgade 6

Dagsorden

1. Valg af dirigent

2. Valg af referent

3. Beretning fra styrelsen

4. Beretning og orientering

fra medlemmer, der

har varetaget særlige

opgaver

5. Forelæggelse af regnskab

6. Budget og kontingent

7. Indkomne forslag

8. Valg af styrelse og revisor/revisorsuppleant

9. Eventuelt

Forslag til dagsorden skal

være formanden skriftligt i

hænde senest 10 dage før

årsmødets afholdelse.

Se i øvrigt vedtægter på www.

fagforfatter.dk/styrelsen/vedtagter.

html.

Dagsorden og det reviderede

regnskab vil være fremlagt

ved mødet fra kl. 15.

På valg er: Tre medlemmer

til styrelsen, to suppleanter

samt revisor og revisorsuppleant.

Styrelsen tager imod en

time før årsmødets begyndelse.

Kom og få en snak

med os og hils på gode

kolleger, gamle og nye.

Årsmødet rundes af med

spisning.

Tilmeld dig spisningen senest

21. marts. Tilmelding til Flemming

Madsen Poulsen, tlf. 5538 1898 eller

flemming.m.poulsen@tdcadsl.dk

BU-Årsmøde

dato: 20. februar 2011

sted: Lokalerne i Strandgade

klokkeslet: 14.00

middag: Klokken 18.00

tilmelding: Lise Bidstrup på

lisebidstrup@stofanet.dk senest 15. februar.

Regnskab, budget og formanden skriftlige beretning

kan rekvireres hos

lisebidstrup@stofanet.dk

Opråb til

kandidater!

30. april

er der Generalforsamling

i Dansk Forfatterforening.

Vil du vælges som bestyrelsesmedlem

i Dansk Forfatterforening?

Fem af de 11

valgte bestyrelsesmedlemmer

er direkte valgt, de

øvrige fem kommer fra de

fem styrelser. Eller går du

ind i kampen om formandsposten,

som er den sidste

valgte? Hvis du vil stille op

til nogen af posterne, kan du

fra i år præsentere dig i dit

blad, Forfatteren, i et interview,

hvor du skal argumentere

for dine synspunkter.

Vi præsenterer alle kandidater

– også nuværende

bestyrelsesmedlemmer, der

genopstiller – i det nummer

af bladet, som udkommer

20. april, samt på hjemmesiden.

De kandidater,

der først opstiller på selve

generalforsamlingen, bliver

interviewet på samme vilkår,

og interviews bliver lagt på

hjemmesiden opfulgt af et

fyldestgørende nyhedsbrev.

Alle kandidater får samme

spalteplads.

flere oplysninger ved at sende

en mail til redaktøren på

anna@bridgwater.dk

senest 28. marts.

Hverv og vind!

hverv et medlem

og deltag i lodtrækningen

om 10 e-bogslæsere.

For hvert medlem du hverver,

får du en lodseddel til

Generalforsamlingen, hvor

der trækkes lod om 10 ebogslæsere.

(Prisen på

e-bogslæseren overstiger

ikke en værdi af 1500 kr. og

kan ikke ombyttes til kontanter

eller andet).

For hvert nye medlem, du

hverver derudover, mod-

Juridisk info

Et mellemstort dansk

forlag er i sine forlagskontrakter

begyndt at

indsætte en bestemmelse,

der udstrækker

forlagets eksklusivitet

til fremtidige værker.

Ordlyden er som

følger:

”Udgivelse af forfatterens

næste værk skal

tilbydes forlaget, som

har førsteret til at udgive

forfatterens næste

værk og indgå ny

aftale med forfatteren

på markedsvilkår.”

Som udgangspunkt

fraråder vi, at man

underskriver en sådan

bestemmelse, der giver

forlaget en option på

et fremtidigt værk.

Årsagen til at skifte

forlag kan være mange:

Der kan opstå uenighed

med forlaget; ens

redaktør siger op; det

næste værk egner sig

bedre til udgivelse på

et andet forlag med en

anden profil osv. Det er

således meget vigtigt,

at man som forfatter

bevarer sin frihed til

at skifte forlag uanset

årsagen hertil.

Nanna Hummelmose,

Dansk Forfatter-

forenings jurist

tager du en lækker flaske

italiensk vin. Får du fat i 10

medlemmer eller flere, får

du en iPad. De nye medlemmer

skal melde sig ind

via ”Bliv medlem” på www.

danskforfatterforening.dk.

Du skal sende en mail til

df@danskforfatterforening.dk

med navn og kontaktoplysninger på

det medlem, du har hvervet.

Dit lod kommer med, når det nye

medlem er godkendt og har betalt.

LEGATER

legater fra

statens

kunstråd

Læs mere på

www.kunst.dk/statenskunstraad/

soegtilskud

litteratur- og

personudvekslingspuljen

ANSøGNINGSFRIST

Løbende

Formålet er at give støtte til

forfatteres rejse- og hoteludgifter.

Danske og udenlandske

forfattere, danske

og udenlandske institutioner

samt udenlandske oversættere

kan søge. Det er en

forudsætning, at deltageren

er inviteret af arrangøren

forud for ansøgningen.

forfatter-

centrum

ANSøGNINGSFRISt

1. marts og 1. april

Støtte til forfatterhonorar

ved oplæsningsarrangementer.

Kan søges af alle, der

arrangerer oplæsningsarrangementer

i Danmark med

forfattere, der har et solidt

forfatterskab bag sig.

rejsestipendier

for oversættere

ANSøGNINGSFRIST

1. april 2011

Rejsestipendier kan søges

af professionelle oversættere

til og fra dansk, dvs.

oversættere, som har

minimum ét oversat værk

udgivet eller opført inden

for den genre, hvor der aktuelt

søges støtte. Formålet

med ordningen er at kunne

støtte oversættere i forbindelse

med rejser til konkrete

formål og med henblik på

sproglig og kulturel efteruddannelse.

nordiske

oversættelser

Tilskud til oversætterhonorar

for nordiske forlag

ANSøGNINGSFRIST

1. april 2011

Puljen kan søges af nordiske

forlag, der ønsker at udgive

et dansk værk i oversættelse

til et nordisk sprog.

oversætter-

puljen

ANSøGNINGSFRIST

1. april 2011

Puljen kan søges af danske

forlag, der ønsker at udgive

et værk i dansk oversættelse,

og af udenlandske

forlag, der ønsker at udgive

et værk oversat fra dansk.

prøve-

oversættelser

ANSøGNINGSFRIST

Løbende

Puljen kan søges af oversættere,

der oversætter fra

dansk, danske forlag, udenlandske

forlag, udenlandske

opførende teatre i forbindelse

med oversættelse af

dansk dramatik. Prøveoversættelsespuljen

yder støtte

til oversættelse af dansk

litteratur i uddrag samt til

fuld oversættelse af dramatik.

Formålet med puljen er

at fremme udbredelsen af

dansk litteratur og dramatik

i udlandet.

generelt

om legater,

der administreres

af

dansk forfatterforening

Ansøgninger kan ikke sendes

elektronisk. Bilagsmateriale

kan ikke eftersendes

efter ansøgningsfristens udløb.

Ansøgninger, der modtages

i Sekretariatet efter

ansøgningsfristens udløb,

eller ansøgninger, der ikke

indeholder de krævede oplysninger

jf. ovenfor, vil ikke

blive behandlet. Indsendte

bilag vil kun blive returneret,

såfremt frankeret svarkuvert

er vedlagt ansøgningen.

Læsere af ’Forfatteren’, der

har kendskab til personer,

som opfylder betingelserne,

opfordres hermed til at rette

henvendelse til de pågældende

og oplyse dem om

legaterne og ansøgningsfristen.

ellen og nils

nilssons legat

Legatet uddeles til en langvarigt

syg og økonomisk

trængende forfattere. Legatet

kan uddeles til samme

person flere år i træk.

Legatnyderen skal i alle

tilfælde kunne dokumentere

sin sygdom ved at indsende

lægeerklæring.

ANSøGNINGSFRIST

Ansøgningen skal være

Dansk Forfatterforening

i hænde senest tirsdag 8.

marts 2011

Ansøgningerne skal være

påført ansøgers cpr. nr.,

navn, adresse, telefonnummer

og evt. e-mailadresse.

Der sendes kun svar til de

ansøgere, der får tildelt legatmidler.

Legatet forventes

uddelt primo juni 2011. Til

uddeling: 10.000 kr.

fra foreningen

direktør J.p.

lund og hustru,

f. bugges legat

Legatet anvendes som understøttelse

til skønlitterære

forfattere, der ikke er fyldt

35 år.

ANSøGNINGSFRIST

Ansøgningen skal være

Dansk Forfatterforening

i hænde senest tirsdag 8.

marts 2011. Ansøgningerne

skal være påført ansøgers

cpr.nr., navn, adresse, telefonnummer

og evt. e-mailadresse.

Dansk Forfatterforenings legatudvalg

indstiller til dette

legat ultimo april, og en

ekstern bestyrelse foretager

den endelige uddeling i

foråret 2012. Der sendes kun

svar til de ansøgere, der får

tildelt legatmidler. Legatportionen

forventes at være

på kr. 6.000 – 7.000.

annonce

Copen-

hagen

Arthouse

søger kunstnere fra alle

kunstarter, der gerne vil leje

en plads i et arbejdende

værksted i Den Hvide Kødby.

Bygningen er på 1689 m 2

fordelt på 3 etager.

Lokalerne kan lejes ud for

kortere eller længere perioder.

Prisen er 1500 kroner

per måned i et delt værksted,

eget væksted koster

1900 kroner pr. m 2 om året

alt inkl. Der er 3 måneders

depositum.

Efter planen overtager

Copenhagen Arthouse

bygningen 1. maj 2011.

Henv. på 20635830,

copenhagenarthouse@gmail.com.

www.Copenhagenarthouse.com

FORFATTEREN·1·2011 17

More magazines by this user
Similar magazines