Side 1 af 2 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK 17-08-2010

web378489.ta01.talkactive.net

Side 1 af 2 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK 17-08-2010

Lolland Kommune

Jernbanegade 7

4930 Maribo

Høringssvar til forslag til temavindmølleplan Lolland Kommune 2010-22

Museum Lolland-Falster har, som kulturhistorisk museum for Lolland Kommune,

haft ovennævnte forslag til høring og har følgende bemærkninger i henhold

til museumslovens kapitel 8 § 23:

I museets tidligere svar på debatoplægget og høringssvar (samt en

arkæologisk arkivalsk kontrol) på det første forslag til vindmølleplan har

museet gjort opmærksom på, at flere af de potentielle vindmølleområder vil

have eller vil kunne have en negativ påvirkning på væsentlige kulturhistoriske

værdier.

Efter museet vurdering gjaldt dette de potentielle vindmølleområder, som er

placeret;

• i de inddæmmede landskaber langs Lollands syd- og vestkyst. I særlig

grad det potentielle vindmølleområde omkring Rødby fjord.

• inden for kirkeomgivelser.

• i nærheden af landsbyer, som er registreret i Lolland Kommunes

landsbyregistrering.

Endvidere gjorde Museum Lolland-Falster opmærksom på, at der er registreret

fortidsminder inden for og/eller nær hovedparten af de potentielle

vindmølleområder, og at der på den baggrund af er en risiko for, at man i

forbindelse med opførelsen af vindmøller i områderne vil støde på ukendte

jordfaste fortidsminder.

I nærværende forslag bemærker museet med tilfredshed, at ingen af de

udpegede områder ligger inden for kirkeomgivelser, og at man i forhold til

sikringen af eventuelt truede fortidsminder påtænker at inddrage museet i

det fremtidige planarbejde. En mere udførlig kontrol foretages på anmodning

fra Lolland Kommune i forbindelse med igangsætning af VVMsagsbehandling/forslag

til lokalplan for de enkelte områder.

Endvidere noterer museet sig, at man i forbindelse med udpegningen af

vindmølleområder har taget stilling til de landsbyer, som er registreret i

landsbykataloget.

I forhold til de vindmølleområder, som i forslaget er placeret i inddæmmede

landskaber, vil museet endnu en gang fraråde en udpegning af område 6,

da dette område er placeret i det bevaringsværdige og derfor sårbare

kulturmiljø omkring Rødby Fjord. Museet har i tidligere høringssvar henvist til

Regionplanen:

1

Nykøbing F. d. 01.07 2010

J.nr. MLF0055

LTB

More magazines by this user
Similar magazines