Side 1 af 2 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK 17-08-2010

web378489.ta01.talkactive.net

Side 1 af 2 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK 17-08-2010

Det er bemærkelsesværdigt så mange bemærkninger der indkom i offentlighedsfasen fra 9.juni

til 10. juli 2009. Langt størstedelen af disse er kritiske over for vindmølleplanen. En meget stor

del af de kritiske bemærkninger er kommet fra borgere som føler sig generet af de kommende

møller eller ser det som meningsløst, når vi har så udmærket et alternativ ved placering på

havet. Her er der endnu god plads, produktionen langt større p. g. a. vindens større

energiindhold og teknologi og know-how er i dag til stede. Om end det er en stor opgave at

opføre en havvindmøllepark, er det i dag rimeligt uproblematisk.

Rødby Fjord området har i årtier haft planlæggernes bevågenhed ved det gamle Storstrøms

Amt, idet der i gældende regionplan er flere udpegninger på området. Kulturmiljø Rødby Fjord,

lavbundsareal, økologiske forbindelser ved alle kanalerne, kystnærhedszone og jordbrugs-og

beskyttelsesområde vil alle blive overtrådt med forslaget til vindmølleplan. Der findes i dag en

10 km. sikkerhedszone omkring Lolland-Falster Airport. Den vil forhindre de fleste af de 21

møller.

Ved omtalen af vindmølleplanerne for Rødby Fjord (side 39) er planlæggerne selv nået frem til

8 negative miljøpåvirkninger ud af 15 valgte kriterier. Det er den suverænt største negative

bedømmelse af alle 11 vindmølleområder. Det område, som har næstflest negative

miljøpåvirkninger er ifølge skemaet område T11 (Bogø Inddæmning og Store Vejlø). Her er der

kun 4 negative miljøpåvirkninger. Derfor kan vi anbefale at fravælge Rødby Fjord som

opstillingsområde.

Som vi forstår og læser kortet side 39 er der en fejl for så vidt angår beboelsen på

Langsvejlevej 17. Her er der kun godt 200 m til opstillingsområdet. Der er valgt forkert

centrum for 600 m cirklen. Dette er tidligere påpeget, men endnu ikke rettet.

Lolland Kommune er suverænt i superligaen, hvad angår udnyttelsen af vindenergien. Hvis

hele planen udnyttes vil det give problemer med overløb af billig strøm i perioder og til

gengæld vil det store antal vindmøller være synlige i landskabet, ved belysning om natten og

ved støj overalt i kommunen. Vi har slet ikke nogen forpligtigelse til at vedtage en så ambitiøs

vindmølleplan på bekostning af vores smukke og fredfyldte natur, som mange turister

heldigvis jævnligt kommer til øen for at nyde.

Mindre end 1 nyopstillet vindmølle hvert andet år vil være nok til at holde Lolland Kommune i

front i den statslige plan for udbygning af vindenergien.

Det er skuffende at vindmølleplanen lægger op til så massiv en opsætning af vindmøller i op til

150 m’s højde på bekostning af landskab og natur. Vi skal derfor anbefale at ramme T14 og T

15 helt udtages af planen og som alternativ henvises til en placering som en del af en

havvindmøllepark.

Med venlig hilsen

Karin Larsen Ole Westerholt Jørgensen

Sølyst, Langsvejlevej 17, 4970 Rødby

2

More magazines by this user
Similar magazines