Side 1 af 2 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK 17-08-2010

web378489.ta01.talkactive.net

Side 1 af 2 Meddelelse om ny plan i PlansystemDK 17-08-2010

Projekt:

Hestehave-Lolland

SHADOW - Hovedresultat

Forudsætninger for skyggeberegning

Maksimal afstand for påvirkning 2.000 m

Minimum solhøjde over horisont med indflydelse 3 °

Dagstep for beregning 1 dage

Tidsskridt til beregning 1 minutter

Solskinssandsynlighed (andel af tid fra solopgang til solnedgang hvor solen skinner)

Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec

0,13 0,22 0,32 0,40 0,42 0,46 0,42 0,49 0,39 0,29 0,18 0,10

Driftstid

N NNØ ØNØ Ø ØSØ SSØ S SSV VSV V VNV NNV I alt

261 393 465 559 645 475 572 869 1.140 1.059 606 326 7.370

WindPRO version 2.6.1.248 Dec 2008

For at undgå skyggekast fra ikke synlig møller laves der en ZVI beregning

før skyggekastberegningen. ZVI beregningen baseres på følgende

forudsætninger

Højdelinier anvendt: Højdekonturer: CONTOURLINE_ONLINEDATA_0.wpo (1)

Lægivere anvendt i beregning

Betragterhøjde: 1,5 m

Netopløsning: 10 m

Målestok 1:200.000

Ny mølle Skyggemodtager

WindPRO er udviklet af EMD International A/S, Niels Jernesvej 10, DK-9220 Aalborg Ø, Tlf. +45 96 35 44 44, Fax +45 96 35 44 46, e-mail: windpro@emd.dk

Udskrevet/Side

12-01-2009 12:58 / 1

Brugerlicens:

Wind 1 A/S

Holgersgade 1

DK-7900 Nykøbing M

96703000

Beregnet:

12-01-2009 12:55/2.6.1.248

Møller

UTM WGS84 Zone: 32 Mølletype

Øst Nord Z Rækkedata/Beskrivelse Aktuel Fabrikat Type-generator Power, Rotordiameter Navhøjde Omdr

rated

UTM WGS84 Zone: 32 [m] [kW] [m] [m] [Omdr]

1 642.080 6.073.059 -1,8 -23,4°, 275,9 m Ja Siemens SWT-2.3-93-2.300 2.300 92,6 80,0 16,0

2 641.962 6.073.309 -3,8 Ja Siemens SWT-2.3-93-2.300 2.300 92,6 80,0 16,0

3 641.845 6.073.558 -2,0 Ja Siemens SWT-2.3-93-2.300 2.300 92,6 80,0 16,0

Skyggemodtager-Inddata

UTM WGS84 Zone: 32

Nr. Øst Nord Z Bredde Højde Højde Grader fra syd Vinduets Retningsmetode

over jord med uret hældning

[m] [m] [m] [m] [°] [°]

A 641.104 6.074.122 -0,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

B 641.482 6.074.567 -1,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

C 642.349 6.074.584 -2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

D 642.559 6.074.463 -2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

E 642.557 6.074.083 -1,1 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

F 642.531 6.073.980 -2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

G 642.546 6.073.875 -2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

H 642.516 6.073.727 -2,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

I 642.824 6.072.921 -0,6 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

J 642.725 6.072.647 -1,4 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

K 642.225 6.072.274 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

L 641.881 6.072.343 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

M 641.671 6.072.339 0,0 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

N 641.209 6.072.727 1,3 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

O 641.026 6.073.996 -1,2 1,0 1,0 1,0 0,0 90,0 "Drivhustilstand"

Beregningsresultater

Skyggemodtager

Skygge, worst case Skygge, forventede værdier

Nr. Skyggetimer pr. år Skyggedage Maks. skygge- Skyggetimer pr. år

pr. år timer pr dag

[h/år] [dage/år] [h/dag] [h/år]

A 25:55 102 0:24 1:53

B 0:00 0 0:00 0:00

C 0:00 0 0:00 0:00

D 14:15 58 0:21 1:00

Fortsættes næste side...

More magazines by this user
Similar magazines