24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro - Økologi ...

okologi.kongres.dk

24. november 2011 Niels Finn Johansen, Cand. Agro - Økologi ...

Økologikongres 2011, Vingsted den 23. – 24.

november 2011

Niels Finn Johansen,

Cand. Agro

Videncentret for Landbrug, Fjerkræ

Agro Food Park 15

Dk-8200 Aarhus

Tlf +45-87405372

nfj@vfl.dk


! EU-regler

Indhold

! ”Protein – Aminosyre” balance

! Foder med og uden konventionelle ingredienser

– en analyse

! Nye højværdi fodermidler

! Diskussionen om 100 % økologisk foder, (Copa,

IFOAM, Ecoaminokonference DK 2010, EU-

Kommissionen)


Regler for fodring af økologiske

husdyr

! Råds forordning Nr. 834/2007 (generelle

principper) EU

! Kommissions forordning 889/2008 (detaljer)EU

! Korn skal være 100 % økologisk (DK – lov)

! Grovfoder skal være 100 % økologisk (DK – lov)


EU regler for fodring af økologiske

enmavede dyr

! 5 % af tørstofindholdet af landbrugsoprindelse

kan være konventionelt i foder til enmavede dyr,

hvis det er relevant og økologiske råvarer ikke er

tilgængelige.

! Fra 1. januar 2012 skal foder til alle økologiske

dyr være økologisk.


EU regler for økologisk fodring

! Vækstfremmere og syntetiske aminosyrer er

ikke tilladt (EC) 834/2007

! Kemiske opløsningsmidler kan ikke bruges til at

fremstille fodermidler.

! Fiskemel fra bæredygtigt fiskeri kan bruges indtil

og formentlig også efter den 31. december 2011

! Ikke-GMO enzymer og mikroorganismer er tilladt

indtil - og sandsynligvis også efter 31. December

2011.


Problemstilling

! Er 100% økologisk fodring fra 2012 realistisk?

! Har vi tilstrækkelig økologiske råvarer til at

erstatte de traditionelle? (sandsynligvis)

! Er fiskemel, muslingemel og algemel tilladt efter

31. december 2011? (sandsynligvis)

! Er det muligt at få nok "Højværdi

proteininfodermidler" efter 31. december 2011?

(Nej)

! Er det nødvendigt at udskyde fristen 1. januar

2012 for 100% økologisk fodring?


Enmavede dyrs

aminosyreforsyning

! Hos Svin er lysin den først begrænsende

aminosyre, methionin er den næst

begrænsende, treonin den tredje –

! Fravænnede grise har problemer med

aminosyreforsyningen

Hos Fjerkræ er methionin den først

begrænsende aminosyre, lysin den næst

begrænsende, treonin den tredje –

Små kyllinger, kalkuner og unge høner

har problemer med aminosyreforsyning


Hvor får man aminosyrerne fra?

dansk/importeret

Methionin (Fjerkræ)

! Fiskemel

! Majsgluten

! Kartoffelprotein

! Solsikke

! Raps

! Muslinger, larver,

Quinoa, hamp mfl

! Soya

! Ærter

! Lupin

Lysin (Svin)

! Hestebønne

! Fiskemel

! M.fl.


Aminosyremangel hos æglæggende

høner – hvad sker der?

! Lille underindhold – dyrene vil tilpasse sig

! Stort underindhold

! Fald i ægvægt (første reaktion)

! Fald i ægproduction (fældning)

! Fald i kropsvægt

! Indflydelse på ægkvaliteten

! Nedsat immunforsvar

! Velfærdsproblemer, fjerpilning og kannibalisme

! Stigende stress


Konsekvenserne af overforsyning

af protein

! Lavere vækst

! Lavere fedtaflejring

! Stigning i urinsyre i blodet

! Nedbrydning af protein kræver en masse

energi

! Urinsyre syntese koster mere energi end

urea syntese (330 kcal / mol kontraindiceret

85 kcal / mol)

! Våd strøelse på grund af højt vandforbrug.

! Øget emission af ammoniak

! Stigende stress


Foder til unge æglæggende høner

Forudsætninger for analyse

! Mangel på aminosyrer er dårligt

! Mangelsymptomer på protein er dårlig

! Overforsyning af protein er også dårligt

! Foderet skal være afbalanceret

! En høne har brug for 21,2 g protein pr. dag

! En høne har brug for 0,44 g methionin pr. dag

! En høne har brug for 0,95 g lysin pr. dag

! Methionin bør udgøre 2 % af proteinet

! Lysin skal udgøre 4,5 % af proteinet


Æglæggende høner, 95% økologisk

20 - 28 uger 5% konventionelle

ingredienser + Fisk

! Hvede 29,7 %

! Majs 18,0 %

! Solsikke kage 10,0 %

! Soyabønner 17.0 %

! Fiskemel 3,0 %

! Rapsfrø 5,0 %

! Majs Gluten(60%) 2,0 %

! Kartoffel Protein 3,0 %

! Lucernegrønmel 2,0 %

! Vegetabilsk Fedt 1,0 %

! Calciumcarbonat 4,5 %

! Østersskaller 4,05 %

! MCP 0,75 %

Næringsstofbalance

! Fosfor 0

! Calcium 0

! Energi, ME 0

! Lysin +0,55 g/h/d

! Meth./cystin - 0,01 g/h/d

! Methionin +0,03 g/h/d

! Protein +5,00 g/h/d

! Protein +60 kg/d/12000/høner

! Protein +3780 kg/FaseI/12000

! N +605 kg/faseI/12000h

! Pris, kr./100 kg 332 = 44,3 €


Æglæggende høner, 95% økologisk

20 - 28 uger 5% konventionelle

ingredienser + Fisk

Fosfor

Calcium

Lysin

Meth/cyst

Methionin

Råprotein*10

Mj.o.E

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ægstart grovfoder Ægstart fuldfoder Ægstart Krav, ægstart

g/høne/dag


Ingredienser

Fjerkræ, æglæggende høner

20 til 28 uger 100% økologiske

ingredienser + fisk

! Hvede 25,95%

! Majs 15,0 %

! Solsikke kage 10,0 %

! Soyabønner 29,0 %

! Fiskemel 4,0 %

! Rapsfrø 5,0 %

! Majs Gluten 0 %

! Kartoffel Protein 0 %

! Lucernegronmel 2,0 %

! Vegetabbilsk Fedt 0,0 %

! Calcium Carbonat 4,45 %

! Østersskaller 4,05 %

! MCP 0,55 %

Næringsstofbalance

! Fosfor 0

! Calcium 0

! Energi, ME +0,01 MJ/h

! Lysine +0,60 g/h/d

! Meth./cystin +0,04 g/h/d

! Methionin +0,00 g/h/d

! Protein +6,10 g/h/d

! Protein+73,2 kg/d/12000høner

! Protein+4612 kg/FaseI/12000

! N + 738 kg/FaseI/12000h

! Pris, kr./100 kg 336 = 44,8 €


Fosfor

Calcium

Lysin

Meth/cyst

Methionin

Råprotein*10

Mj.o.E

Fjerkræ, æglæggende høner

20 til 28 uger 100% økologiske

ingredienser + fisk

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ægstart grovfoder Ægstart fuldfoder Ægstart Krav, ægstart

g/høne/dag


Ingredienser

Fjerkræ, æglæggende høner

20 til 28 uger 100% økologiske

ingredienser - Ingen fisk

! Hvede 16,85%

! Majs 6,0 %

! Solsikke kage 18,0 %

! Soyabønner 35,0 %

! Fiskemel 0 %

! Rapsfrø 10,0 %

! Majs gluten konv. 0 %

! Kartoffelprotein konv. 0 %

! Lucernegronmel 2,0 %

! Vegetabilsk Fedt 0,0 %

! Calcium Carbonat 4,5 %

! Østersskaller 4,1 %

! MCP 0,55 %

Næringsstofbalance

! Fosfor 0

! Calcium 0

! Energi, ME +0,02 MJ/h

! Lysin +0,85 g/h/d

! Meth./cystin +0,10 g/h/d

! Methionin +0,00 g/h/d

! Protein +9,50 g/h/d

! Protein+114,0 kg/d/12000høner

! Protein+7182 kg/FaseI/12000

! N + 1142kg/FaseI/12000h

! Pris, kr./100 kg 337 = 44,9 €


Fosfor

Calcium

Lysin

Meth/cyst

Methionin

Råprotein*10

Mj.o.E

Fjerkræ, æglæggende høner

20 til 28 uger 100% økologiske

ingredienser - Ingen fisk

g/høne/dag

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ægstart grovfoder Ægstart fuldfoder Ægstart Krav, ægstart


Fjerkræ, æglæggende høner

20 - 28 uger 100% økologisk + økologisk

Methionin - Ingen fisk

Ingredienser

! Hvede 35,52%

! Majs 17,0 %

! Solsikke kage 9,0 %

! Soyabønner 17,0 %

! Ærter 2,0 %

! Rapsfrø 5,0 %

! Økologisk Methionin 2,3 %

! Økologisk Lysin 0 %

! Lucernegronmel 2,0 %

! Vegetabilsk Fedt 0,7 %

! Calcium Carbonat 4,5 %

! Østersskaller 4,1 %

! MCP 0,98 %

Næringsstof def. / overskud

! Fosfor 0

! Calcium 0

! Energi, ME 0 MJ/h

! Lysin +0,09 g/h/d

! Meth./cystin +0,09 g/h/d

! Methionin +0,00 g/h/d

! Protein +0 g/h/d

! Protein 0,000 kg/d/12000høner

! Protein 0,000 kg/FaseI/12000

! N 0,000 kg/FaseI/12000h

! Pris, kr./100 kg 338 = 45,1 €


Fjerkræ, æglæggende høner

20 - 28 uger 100% økologisk + økologisk

Methionin - Ingen fisk

Fosfor

Calcium

Lysin

Meth/cyst

Methionin

Råprotein*10

Mj.o.E

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ægstart grovfoder Ægstart fuldfoder Ægstart Krav, ægstart

g/høne/dag


Fjerkræ, æglæggende høns, 20 - 28 uger

100% økologisk + Hampefrø - Ingen fisk

Ingredienser Næringsstofbalance

! Hvede 16,85 %

! Majs 6,00 %

! Solsikke kage 10,00 %

! Soyabønner 30,57 %

! Fiskemel 0,00 %

! Rapsfrø 5,00 %

! Økologisk Methion 0,00 %

! Hampefrø 20,63 %

! Lucernegronmel 2,00 %

! Vegetabilsk Fedt 0,00 %

! Calcium Carbonat 4,50 %

! Østersskaller 4,30 %

! MCP 0,15 %

! Fosfor 0

! Calcium 0

! Energi, ME +0,02 MJ/h

! Lysin +0,54 g/h/d

! Meth./cystin +0,05 g/h/d

! Methionin +0,0 g/h/d

! Protein +7,4 g/h/d

! Protein 88 kg/d/12000høner

! Protein 5569 kg/FaseI/12000

! N 891 kg/FaseI/12000h

! Pris, kr./100 kg 434 = 57,9 €


Fjerkræ, æglæggende høns, 20 - 28 uger

100% økologisk + Hampefrø - Ingen fisk

Fosfor

Calcium

Lysin

Meth/cyst

Methionin

Råprotein*10

Mj.o.E

g/høne/dag

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ægstart grovfoder Ægstart fuldfoder Ægstart Krav, ægstart


Produkt Protein

% 1

Næringsværdien af nogle

alternative (nye) råvarer

Energi

MJME/

100 kg

Methionin %

of protein 2

Lysin %

of

protein 3

Pris

€ pr.

100 kg

Tilgænge-­‐

lighed

økologisk

Muslingemel 60 1280 2,6 4,2 670

Larvemel 41 1635 2,1 6,2 270

Fiskemel 70 1450 2,7 7,5 133 ??

Mælkepulver 25 1833 2,5 7,8 470

Regnorm 9,5 175 2,0 7,2 ??

Quinoa 13 1300 3,0 5,6 140

Sesam kage 41 950 2,7 4,7 270

Hampe kage 27 760 2,2 3,4 140

1 Mål for protein er 20 % 2 Mål for methionin er 2 % (fjerkræ) 3 Mål for lysin er 5 % (svin)

22...|

tirsdag 6. december 2011


Bedrifter allerede almindelig over hele verden

Regnorme produktion

Regneormemel


24...|

Flue larver – Kompostering af gødning

BIOCONVAL (Bioconversion to value)

tirsdag 6. december 2011


25...|

tirsdag 6. december 2011

Flue larver - høst

BIOCONVAL


26...|

tirsdag 6. december 2011

Flue larver – dagens høst

BIOCONVAL


27...|

tirsdag 6. december 2011

Muslinger – linemuslinger


Æglæggende høner, 100% økologisk

Nye Højværdi ingredienser, 20-28 uger

Næringsstoffer

! Hvede 35,52%

! Majs 17,0 %

! Solsikke kage 10,0 %

! Soyabønner 0 %

! Flue larve mel 5,0 %

! Rapsfrø 5,0 %

! Quinoa 5,0 %

! Hampefrø 5,0 %

! Lucernegronmel 2,0 %

! Sesam kage 5,0 %

! Muslingemel 5,0 %

! Calcium Carbonat 8,35 %

! MCP 0,98 %

Næringsstofbalance

! Fosfor 0

! Calcium 0

! Energi, ME +0,1 MJ/h

! Lysin +0,1 g/h/d

! Meth./cystin +0,0 g/h/d

! Methionin +0,00 g/h/d

! Protein +0,07 g/h/d

! Protein 0,84 kg/d/12000høner

! Protein 52,90 kg/Fase I/12000

! N 8,47 kg/Fase I/12000h

! Pris, kr./100 kg 769 = 102,5 €


Æglæggende høner,100 % økologisk,

20–28 uger med nye Højværdi Protein

ingredienser

Fosfor

Calcium

Lysin

Meth/cyst

Methionin

Råprotein*10

Mj.o.E

g/høne/dag

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

Ægstart grovfoder Ægstart fuldfoder Ægstart Krav, ægstart


Resumé af analysen

SituaEon Overudbud af

protein g/h/

dag

Aminosyre

Balance

Pris

€ pr. 100 kg

95 % Økologisk + fisk 5,0 Ikke godt nok 44,3

100 % Økologisk + fisk 6,1 Dårligt 44,8

100 % Økologisk -­‐ ingen fisk 9,5 Meget dårligt 44,9

100 % Økologisk + økologisk

Methionin

100 % Økologisk +

Hampefrø

100 % Økologisk + Nye

Højværdi Ingredienser

0 Perfekt 45,1

7,4 Dårligt 57,9

0,07 Meget godt

(Perfekt)

102,5


Konklusioner

! Den nuværende situation (95% økologisk) er

ikke godt

! 100% økologisk fodring vil gøre det værre

! ”Uden fiskemel” vil være meget, meget dårligt

! Produktion af majsgluten og økologisk

kartoffelprotein ville hjælpe, (dyrt)

! Produktion af en række nye Højværdi Protein

Ingredienser ville løse vores problem, men det

vil være dyrt

! Produktion af økologisk-Lysin og økologisk-

Methionin ville løse vores problem. Prisen?


IFOAM´s holdning

Skrivelse til Kommissionen 20. oktober 2011

! 4 % konventionelle råvarer (gns. Over

hele dyrets levetid) bør tillades indtil 31.

december 2015.

! Yderligere reduktion skal være baseret

på grundige vurderinger og forskning

! Uforarbejdet korn skal være økologisk

! Krav om 40 % hjemmedyrkede og

regional produktion af resterende råvarer

vil med så kort varsel være umuligt.

! Syntetiske aminosyrer er uacceptabelt


Konklusioner fra, Ecoamino konferencen

4. november 2010 i Danmark

! Europa er ikke parat til 100% økologisk fodring

af alle typer af dyr fra 1. Januar 2012.

! Årsagen er, at tilstrækkelige mængder af høj

værdi Protein ingredienser ikke vil være

tilgængelige inden for tidsfristen.

! Den generelle opfattelse var, at fristen burde

udsættes et par år for små kyllinger, små grise,

unge høns og kalkuner.

! Alle andre grupper af dyr bør fastholdes på

datoen 1. Januar 2012.


Forslag fra EU-Kommissionen

September 2011

! 3% konventionelle fodermidler i 2012. (gennemsnit

over 1 år, max 25% pr dag)

! 1% konventionelle fodermidler i 2013. (gennemsnit

over 1 år, max 25% pr dag)

! 100% økologisk fodring af alle arter fra 2014.

! Fiskemel fra bæredygtigt fiskeri kan stadig

bruges (ingen ændring)

! 40% af foderet skal være produceret på gården

selv.

! Resterende foder bør være produceret inden for

regionen?

Beslutning vil måske blive truffet 25. november 2011?


Tak for opmærksomheden

Niels Finn Johansen

More magazines by this user