NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 - Turku

www05.turku.fi

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 - Turku

09.15 – 09.45: Oplæg fra Bergen Kommune.

10.00 – 10.30: Oplæg fra Gøteborg Kommune.

10.30 – 11.00: Oplæg fra Aabo Kommune.

11.15 – 11.45: Oplæg fra Aarhus Kommune.

12.00 – 13.00: Frokost på Rådhuset.

13.00 – 17.00 Kvindemuseet i Danmark og 100 året for kvinders

stemmeret

13.00 – 14.00: Gåtur gennem byen fra Rådhuset til Kvindemuseet.

Rundvisning på Museet.

Kvindemuseet i Danmark er et statsanerkendt, landsdækkende specialmuseum, hvis mål er

at udforske, opbygge samlinger og sprede viden om kvinders liv og virke i den danske

kulturhistorie. Museet har i årenes løb produceret en lang række særudstillinger af såvel

historisk som aktuel karakter - kulturhistoriske udstillinger og kunstudstillinger.

Som landsdækkende specialmuseum har museet et alsidigt samarbejde med museer rundt

om i landet/norden/verden. Kvindemuseet opstod som græsrodsbevægelse i forlængelse af

den nye kvindebevægelse. Se også www.kvindemuseet.dk

14.00 – 15.00: ”Politik og køn, Barrierer og muligheder for flere kvinder i

kommunalpolitik”.

Oplæg ved lektor Christina Fiig, adjunkt ved Aalborg Universitet, Institut

for Historie, Internationale Studier og Samfundsforhold og her tilknyttet

FREIA, Center for Kønsforskning.

100 året for Kvinders kommunale valgret i Danmark markeres i Århus Kommune i 2008 og

2009. Formålet er at fejre valgretten og at skabe debat om kvinders aktuelle indflydelse i

kommunalpolitik.

Kvinders underrepræsentation i kommunalpolitik generelt og i Århus Byråd, specifik

betyder, at der i dag er en manglende diversitet og repræsentativitet i forhold til de

politiske beslutningsprocesser. I Århus Kommune er kun 26% af byrådets medlemmer

kvinder. Næsten samme kønsmæssige fordeling ses i resten af landet, hvor kvinder i

gennemsnit udgør under 1/3 del.

Nordisk Ligestillingskonference, Århus 2008

Side 2

More magazines by this user
Similar magazines