NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 - Turku

www05.turku.fi

NORDISK LIGESTILLINGSKONFERENCE ÅRHUS 2008 - Turku

15.00 – 15.30. Kaffe på Kvindemuseet

15.30 – 16.30. Workshop: Hvordan styrkers kvinders repræsentation i

kommunalpolitik?

Hvorfor er der så få kvinder? Hvad betyder det for demokratiet, at kvinderne er

underrepræsenterede? Hvad skal der til for, at det bliver mere attraktivt at gå aktivt ind i

kommunalpolitik? Er der forskelle i kvinders og mænds motivation og krav til et aktivt liv i

kommunalpolitik?

18:30 – 23.30: Aftenarrangement ved Moesgaard / Skovmøllen

18.30: Afgang fra Hotel Plaza med bus til Moesgaard Museum.

18.45 – 19.30: Moesgaard Museum - set i et kønsperspektiv.

Grunden til det museum, som i dag bærer navnet Moesgård Museum, blev lagt i 1861,

hvor Historisk-antikvarisk Selskab blev stiftet. Målet var at udbrede viden om historien og

at skabe en samling af oldsager og genstande fra historisk tid. Samlingen havde først til

huse på rådhuset (i dag Kvindemuseet og Besættelsesmuseet) ved siden af Århus

domkirke. I 1881 blev den flyttet til en ny museumsbygning, der også rummede bibliotek

og kunstmuseum. Bygningen kendes i dag som "Huset" ved Mølleparken. I 1960 købte

Århus Amt og 9 forstadskommuner Moesgård med henblik på overdragelse af bygninger og

jord til museet. I 1964 bevilligede Kulturministeriet midler til gennemførelsen af Moesgårdplanen.

Se mere på www.moesmus.dk

19.30 – 23.30: Festligt arrangement på Restaurant Skovmøllen

Skovmøllen har altid hørt under Moesgård. Møllen og herregården blev nævnt sammen

første gang i 1570.

Stuehuset som det fremstår i dag blev opført i 1824. I 1840'erne bestod bygningerne ved

Skovmøllen af møllehuset, stuehuset, aftægtshuset, en lade- og staldbygning og en

svinestald. Landbrugsejendommen blev nedlagt, og jorderne blev lagt sammen med

Moesgårds. Møllen var i en utilfredsstillende stand, og Moesgård lod møllehuset ombygge

og restaurere. Det bærer derfor årstallet 1852.

Der blev også indrettet en beværtning i Skovmøllen, og i sydlængen (Jagthuset, nu

pejsestue) blev der indrettet en lejlighed til udlejning. Siden har Skovmøllen været en

integreret del af Moesgård.

I løbet af 1800-tallet blev Skovmøllen et yndet udflugtsmål for Århusianerne. Flere familier

slog sig sammen om at leje en vogn med kusk, og turen i hestevogn til Skovmøllen var et

af årets højdepunkter.

I 1910 blev mølledriften indstillet, og Skovmøllen fungerede som egentligt traktørsted.

Møllehuset og selve mølleværket blev heldigvis bevaret, og i 1991 lod Moesgård dem

restaurere. Se mere på www.skovmollen.dk

Nordisk Ligestillingskonference, Århus 2008

Side 3

More magazines by this user
Similar magazines