Fiktiv præsentation (PDF) - Innovation MidtVest

innovationmidtvest.dk

Fiktiv præsentation (PDF) - Innovation MidtVest

BEMÆRK

Følgende er et fiktivt eksempel på en præsentation.

Produkter, tal, personer o.lign. er fiktive og fungerer

blot som eksempler

• Husk

– Dette er kun et eksempel – jeres præsentation kan variere

meget fra denne i forhold til struktur, detaljegrad osv. alt

efter hvad der er relevant i jeres præsentation. Dog bør

emnerne nævnt i denne præsentation for så vidt muligt

også inkluderes i jeres endelige præsentation

– Inkluderede grafer og tabeller er kun eksempler på

hvordan emnerne kan præsenteres – det kan være

relevant at bruge andre typer grafer og tabeller alt efter

den individuelle præsentation og dennes indhold

– Inkluder kun grafik o.lign. hvis det giver mening

1


Sikkerhedssko med indbygget

strøm-sensor

SafeWalk ApS

2


• Folkene bag SafeWalk

• Problemet med vand som strømleder

• SafeWalk sikkerhedssko med sensor

• Fordelene

• Teknologien bag

• Rettigheder og beskyttelse

• Pris og markedspotentiale

• Konkurrence

• Business Case

• Adgang til markedet

• Risikoanalyse

• Samarbejdspartnere

• Status på projektet

• Handlingsplan

• Budgetter og kapitalbehov

• Selskabsstruktur

• Hvorfor IMV?

• Exit strategier

• Afslutning

Agenda

3


• Per Pedersen (direktør)

– Arbejdet hos …

– Erfaring med…

SafeWalk

• Henrik Henriksen (forretningsudvikling)

– Arbejdet hos …

– Erfaring med…

• Hans Hansen(produkt ingeniør)

– Arbejdet hos …

– Erfaring med…

4


Problem: manglende sikkerhed på

byggepladserne

• Stort antal arbejdsskader på byggepladser skyldes strøm

• Ofte sker disse

ulykker som følge

af beskadigede

elkabler der

kommer i kontakt

med vand der

fungerer som

leder

Ulykker med strømledende vand

2008 2009 2010 2011 2012

5


Løsningen

• Safewalk sikkerhedssko med sensor

– Advarer håndværkeren hvis han/hun går rundt i

strømledende vandpytter

=

=

6


• Kan reducere

arbejdsulykker ved

strøm med op til 50%

• Skoen bibeholder

komfort, fleksibilitet og

lethed

• Ingen specialmaterialer

– pris på niveau med

eksisterende

sikkerhedssko

Fordelene

7


• Enkelt og

innovativt system

• Produkt bygger på

patenterede

teknologier

• Integreret system

der bibeholder

skoens komfort

Teknisk baggrund

sensor

8


Teknisk baggrund (2)

• Sensor sætter elektrisk proces i gang dette ændrer

lædermolekylers farve

• Når sensoren ikke længere opfanger strøm vil farven gå

tilbage til sort

9


Rettigheder og beskyttelse

• Patentansøgning indsendt

– Ingen formelle mangler

• Hovedkrav i patent-ansøgning (overordnet)

– Læderfarvningsteknologi

– Forbindelsesteknik mellem print og læder

– Stødsikring af mikroprint

• Den tekniske undersøgelse ved patent- og varemærkestyrelsen

forventes færdig ultimo september 2012

• Designbeskyttelse - indsendt

10


Forventet pris

Emne Kr.

Omkostninger pr. sko

Materialer 425,00

Løn i produktionen 350,00

Udgifter til administration og

salg pr. sæt sko

125,00

Samlet kostpris 900,00

Fortjeneste (30%) 300,00

Salgspris uden moms 1200,00

Moms (25%) 400,00

Salgspris med moms 1600,00

11


• Primære

– Let byggeri / håndværk

• Elektriker

• VVS-installatør

• EL-installatør

– Tung byggeri/håndværk

• Entreprenør

• Murer

• Sekundære

– Let industri

• Transport

• Autoværksteder

• Elektronik

– Sort industri

• Jern- og metalindustri

• Maskinindustri

Kundegrupper

12


Interessen er der

• ”Hvis Safewalks nye sko kan øge

vores arbejderes sikkerhed uden at

forøge omkostningerne betydeligt,

så vil det helt sikkert være et

attraktivt produkt for os.”

• ”….”

Søren Hansen, Sikkerhedsansvarlig, P.J.P Byg

Markus Markusen, Brynje

13


Samlet salg af sikkerhedssko

• Samlet salg af

sikkerhedssko siden år

2000 i Danmark

– (x 1000)

• Heraf 75% til let og tung

byggeri

• Samlet salg af

sikkerhedssko siden år

2002 i Europa

– (x 1000.000)

• Heraf 65% til let og tung

byggeri

14


Konkurrenter

• Nuværende sælgere af sikkerhedssko

– Store etablerede mærker (fx Brynje)

• Sikkerhedsudstyr – Sensorer

– SafePants

• Bukser med sensor hængende ud ad buksebenet

– Stor fejlmargin da sensor ikke nødvendigvis når ned til vandet altid

– går nemt i stykker

– Dyrt system

– Til gene for håndværkeren

– SafePatch (primære løsning i dag – billigste alternativ)

• Mærkat med sensor til påklistring på sko

– Falder nemt af

– Slides nemt

– Lav pålidelighed

15


Business Case

• Udgangspunkt: konkurrerende sikkerhedssko i kombination med sensor patch

der skal udskiftes halvårligt

• Gennemsnit levetid for SW sikkerhedssko og konkurrerende sikkerhedssko =

ca. 16 mdr.

• Max levetid for Sensor patch = 4 mdr. – kan være endnu lavere

Emne/tid 0 mdr. 4 mdr. 8 mdr. 12 mdr. 16 mdr.

Safewalk

sikkerhedssko

Tilsvarende

sikkerhedssko (uden

sensor)

DKK 1.600 1.600

DKK 1.300 1.300

Sensor patch (2 stk) DKK 250 DKK 250 DKK 250 DKK 250 DKK 250

• Total omk. for 16 mdr.:

– SafeWalk: DKK 1.600

– Konkurrerende: (1.300 + 4*250) DKK 2.600

16


• Hvorfor SafeWalk

Salgsargumenter

– Integrerer sikkerhedssko med detektorsystem

– Lavere pris end ved køb af sikkerhedssko + andet

sensor system

– enkelt system – pålidelige sensorer

– Øget sikkerhed for dine folk!

17


Go-to-market strategi

• Kundesegmenter

– Primære indledende fokus: Let byggeri

• Nem adgang til private håndværkere og deres ansatte

• Pilotprojekt/salg hos lokal entreprenør primo 2014

• Begyndende salg gennem lokale kanaler medio 2014

– Sekundært fokus: Tungt byggeri

• På baggrund af indledende salg til mindre private virksomheder, kontakt til større

entreprenører – primo 2015

– Forventede salgstal gennemgås i driftsbudget

• Kanaler

– Egne sælgere kontakter mindre håndværkerfirmaer o.lign.

– OEM distributør

– Værdiskabende mellemhandler

• Positionering

– Forbedret sikkerhed uden bøvl

– Sikkert, funktionelt og prisvenligt

18


Risikoanalyse

• Tekniske

– Effektiviteten af stødabsorbering omkring printkort over tid -

udførelse af tests er komplekst

• Grundige tests gennemføres i fase 2

– Reaktion på læder ved gentagne omfarvning – begrænset

levetid på skoens læder

• Grundige tests gennemføres i fase 2

• Politiske

– Strenge godkendelseskrav

• Umiddelbare analyser viser at disse er overkommelige

• Finansielle behov

– Projektet kan få behov for yderligere funding efter feasibility og

udviklingsstadier

• Hvis målopfyldelse efter fase 5 nås – Shoe-invest A/S mulig investor

19


• Det er essentielt for

udviklingen af

SafeWalk at der

etableres en stærk

værdikæde

bestående af:

• Ny viden

• Leverandører

• Investorer

• Etablerede

virksomheder

Samarbejdspartnere

Shoe Design A/S

Chaowei Leather

Co.,ltd

KK

Electronics A/S

EJK Værktøj

A/S

ACT Technology

Klyngevirksomheder

Safewalk A/S

20


Hvad er status

• Materialerne for sko, læder, censor og farvestyring

• Fremstilling af mini printkort til censor

• Udvikling af forbindelsesteknik mellem print og

elementer til læderfarvning

• Test af sensor

• Test af forbindelser

• Korrektion af læderfarvning ved strømføring

• Modul samle teknik klar – afventer afprøvning

• Samlet test af moduler i integreret system

21


Milestones

• Proof of technology: december 2012

• Proof of concept: november 2013

• Proof of business: august 2014

og fremover

22


Trinvis handlingsplan inklusiv

Step 1 - Opstart

Estimeret budget - 68.000 kr.

Opstartsmøde

Informationsindsamling

Organisering af informationer

Kontrakt med underleverandører og

eksterne Konsulenter

Step 2 - Udvikling af prototype

Estimeret budget - 835.000 kr.

Design og afprøvning af stødabsobering

Opbygning af pilotanlæg

funktionalitetstests

Div. Materiale analyser af bl.a. læder

LCA analyser

Step 3 - Udvikling af produktionsudstyr

Estimeret budget - 1.313.000 kr.

Fastlæggelse af specifikationer

Idéarbejde og konstruktion

Opbygning

Funktionstest

Optimering

Sluttest

overordnede budgetter

2012 2013

D J F M A M J J A S O

23


Step 4 - Afprøvninger

Estimeret budget - 254.000 kr.

Komparative test af kvalitet

Dokumentation

Forbrugertest - Fokusgruppe

Step 5 - Justering og Testproduktion

Estimeret budget - 500.000 kr.

Øvrige resultater gennemgås og systematiseres

Vurdering af behov for forbedringer

Trinvis handlingsplan inklusiv

Prototype tilrettes og klargøres til demonstration

Step 6 - Evaluering og afslutning

Estimeret budget - 183.0000 kr.

Offentliggørelse -

Udarbejdelse af slutrapport

Afsluttende møde

overordnede budgetter (2)

2012 2013 2014

D J F M A M J J A S O N D J F

24


Udviklingsbudget

Udviklingsbudget 2012-13 2014

Opstart 68.000

Udvikling af prototype 835.000

Udvikling af produktionsudstyr 1.313..000

Afprøvninger 254.000

Justering og testproduktion 500.000

Evaluering og afslutning 183.000

Total (3,1 mio. kr.) (2.470.000) (683.000)

25


Driftsbudget og kapitalbehov

RESULTATOPGØRELSE 2013 2014 2015 2016 2017

(i TKr. )

Indtægter

Statens Stragegiske Forskningsfond finansiering 150 0 0 0 0

Pilotprojekter/kunder 0 100 0 0 0

Produktsalg 0 400 2.500 4.000 6.000

Samlede indtægter 150 500 2.500 4.000 6.000

Omkostninger ved solgte varer 0 425 750 1.200 1.800

Bruttoavance 150 75 1.750 2.800 4.200

-Brutto avanceprocent 0 15 70 70 70

Driftsudgifter

Personale 220 556 573 1.014 1.255

Udvikling 2.470 683 100 100 100

Salg & Marketing 0 175 400 200 200

Kontor & Administration 265 411 402 482 482

Juridiske, regnskabsmæssige & forsikringer 223 175 121 176 176

Samlede driftsudgifter 3.178 2.000 1.696 1.972 2.213

EBITDA (3.028) (1.925) 54 828 1.987

Afskrivning & afskrivning 0 0 0 0 0

EBIT (3.028) (1.925) 54 828 1.987

Finansieringsudgifter 20 19 23 24 24

Skatter 0 0 0 0 166

Nettoindtægt (3.048) (1.934) 31 804 1797

26


Selskabsstruktur/ejerandele

Carsten og Co.

16%

Bjorn

Security

11%

IMV

26%

SW Holding ApS

47%

27


• …

Hvorfor Innovation MidtVest?

28


Exit-strategi og muligheder i fremtiden

• Scenarie 1

– …

• Scenarie 2

– …

29


Tak for opmærksomheden

Spørgsmål?

30

Similar magazines