27.07.2013 Views

Dansk Bridge nr. 596 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 596 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

Dansk Bridge nr. 596 - Siden med 'knapperne' i den venstre ramme ...

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

Andrew Robson og

Zia Mahmood vandt

igen den hollandske

Cap Gemini-turnering.

Daniela von Arnim og

Sabine Auken kom

ind på en flot 6.plads.

VEST NORD ØST SYD

34 pas pas 3ut

pas pas pas

Hold, alle i zonen. Udspil? (Se side 8)

Nr.596 MARTS 2001

60.årgang nr.6

Inde i bladet:

Splint og antisplint

Møde med Team Danmark

Cap Gemini-turneringen

Nyt om mesterpoint

Klar til DM-slutspillet

Charles spiller op

Rio 2001 (midtersiderne)

Postkassen

Makkerpleje

MARTS 2001 1


Quiz

uddrag af indholdet

1. Hold. Som Vest er du i 3ut. Nord har

undervejs meldt 2¤ og starter med ¤K.

Kan du spille kontrakten 100% safe?

(Se side 6 _ drejet 90 grader)

# E B 4 2 # D 7 6 5

¤ E B 10 ¤ 4

> E D 6 5 µ > K B 10 7 3 2

D 4

10 8 5 µ > B 7 3

< E K 9 6 5 3 < D 10 8 2

# K D 10 8 5

¤B 9

> E K 9 6 2

D.

Hvad spiller du i stik 2?

(Se side 23 _ drejet 90 grader)

# E 8 4 3 # K D

¤ B 4 ¤ 8 6 3

> E K 10 µ > D B 4 2

< E 10 4 2 < D 9 7 6

7. Hvor afvikles DM i Skolebridge den

7._8.april? (Se side 37)


NR.596, MARTS 2001, 60.ÅRGANG NR.6

KLAUS ADAMSEN vandt 1.division og dermed retten til at vælge modstander

i sin semifinale ved DM-slutspillet. Steen Schou blev valgt som „offer“, så i den

anden semifinale mødes Nils Mønsted og Peter Schaltz. Slutspillet afvikles med

rama den 3._4.marts i Vanggårdscentret, Århus _ se annoncen side 40.

JUSTITS-SELVMORD? Efter 9.runde blev Jens Auken sammen med Thomas

Berg og Lars Blakset sat i en mundtlig appelkomite, der skulle afgøre en appel

fra Steen Schou i dennes kamp mod Bettina Kalkerup. Komiteen traf en diskutabel

afgørelse, og Schou fik medhold med stemmerne 2_1. Auken var en af de to!

Denne appel plus Aukens nederlag i den indbyrdes kamp mod Schou med 3 imp

plus 1 imps manko i Aukens kamp i sidste runde mod H.K.Sørensen betød, at

Steen Schou gik til DM-slutspillet i stedet for Auken _ de to hold endte a point

på fjerdepladsen.

ZIA _ IGEN, IGEN OG IGEN! Den hollandske Cap Gemini i januar (Politiken

World Pairs’ modstykke) blev vundet af Zia Mahmood og Andrew Robson, der

også tog sejren sidste år. En ny Zia er i øvrigt på vej _ den evige ungkarl skal

være far i juni, og Zia har meddelt, at han derfor dropper bridgen _ om 40 år!

Daniela von Arnim_Sabine Auken fik en flot placering som nr.6, der betyder, at

parret automatisk er inviteret til næste års turnering. Læs referatet på side 18.

STIFTEN må ha’ spist søm! Niels Henriksen har redigeret Århus Stiftstidendes

ugentlige bridgespalte i snart 30 år, men er sat på porten _ redaktionen vil bruge

spaltepladsen på anden vis. Hvis du vil påvirke avisens afgørelse, så send et brev

til bladets chefredaktør og fortæl ham, at han mister en læser, hvis han ikke fluks

kommer på bedre tanker. Se „positiv-listen“ i Bridgeblanding, side 55.

RIO, BRAVO! Det går strygende med indsamlingen til „Rio 2001“. Som du kan

se på de gule midtersider, er Rio-raketten allerede godt på vej takket være flotte

og overraskende bidrag fra mange sider. Der er stadig brug for brændstof, og en

af de måder, du kan bakke vore juniorer op på, er ved at overtale din klub til at

arrangere en sølvturnering, hvor hver spiller betaler en flad 20’er til formålet.

Læs herom i klubudsendelsen, som I modtog i begyndelsen af februar, eller i

januarnummeret af DANSK BRIDGE.


MARTS 2001 3


KRISTEN KLAUSEN, vores allesammens formand, runder tre snese fredag den

2.marts, og i den anledning inviteres formandens makkere, modstandere og gode

venner til reception kl.15_17 i forbundets lokaler på Asminderød Kro.

STORESLEM UDEN TRUMF ES er enhver bridgespillers mareridt, men det

sker selv i de bedste bridgefamilier _ også på eliteniveau. Kan du tåle mosten, så

tag plads ved ringside i månedens tvekamp, hvor Jan Nicolajsen_Nis Graulund

møder Mathias Bruun_Lars Blakset. Et gys af rang!

„BADEOPLAGT“, skrev jeg om en slem i sidste nummer, og det fik en frøken

nysgerrig til at spørge, hvor jeg har det udtryk fra. Aner det virkelig ikke _ kan

nogen forklare, hvad der ligger bag dette meget anvendte idiom?

SPLINT OG ANTISPLINT er konventionelt crème de la crème. Morten Andersens

artikel (s.38) henvender sig primært til eliten _ de skal osse have lidt plads.

JUNIORBRIDGE.DK (juniorafdelingen på DBF’s websider www.bridge.dk) er

vågnet af sin tornerosesøvn. Claus Peter Hastrup, Århus, har overtaget jobbet

som „webmaster“ og gør det fornemt. Tag en tur forbi siderne og læs om

juniorcamps mv. Har du nyt til juniorsiderne eller spørgsmål vedr. juniorbridge,

så send en mail til junior@bridge.dk

JUNIORER skal i øvrigt også se „Nyt fra DBF“, side 49 (internationale juniorarrangementer)

og annoncen om DM i Skolebridge, side 37.

BLAKSETS LUKSUSCRUISE blev på februars bagside annonceret til at løbe

af stabelen den 2._10.juli. Blakset fortæller, at der skulle have stået juni!

NÆSTE NUMMER ville du have fået den 1.april (annoncefrist 10.marts), hvis

søndagsposten ellers stadig havde rendt os på dørene. Men han blev skudt for

mange år siden, så du får bladet før eller senere. IL

4

Sølv: Søndag den 18.marts kl.10

Sølv: Søndag den 15.april kl.10

Guld: Søndag den 27.maj kl.10

Indskud: 125 kr. 3 stk smørrebrød 40 kr.

Politiken Grand Prix

Søndag den 11.marts kl.13.30–17.30

Indskud: 50 kr.

DANSK BRIDGE

Hillerød Bridgecenter

Rhodos den 13.–20.maj

Rejs foråret i møde –

tag med på bridgeferie til Middelhavet

Luksushotel Olympic Palace 5 km fra

Rhodos by. Værelser med telefon, TV, radio

og aircondition. Afgang Kastrup og Billund.

Pris incl. halvpension: Kr. 3.995,-

Fredskovhellet 2K, Hillerød – Tlf. 4825 2529 – Elsebet og Torben Brandt


Divisionsturneringen:

Schou snuppede 4.pladsen

Slutstillingen

1.division:

af Ib Lundby

1. Klaus Adamsen ............................ 194

2. Peter Schaltz ................................. 190

3. Nils Mønsted ................................ 180

4. Steen Schou .................................. 175

5. Jens Auken ................................... 175

6. Lars Lund Madsen ........................ 167

7. Niels Krøjgaard ............................ 161

8. Flemming Dahl ............................. 158

9. Stig Werdelin ............................... 156

10. Team PharmaService (Aagaard) ... 153

11. Bettina Kalkerup .......................... 136

12. H.K.Sørensen ............................... 131

2.division:

1. Knud Harries ................................ 209

2. Lars Pedro Villinger ..................... 197

3. Ole Wolff ..................................... 187

4. Thomas Kampmann ..................... 182

5. Søren Rasmussen .......................... 181

6. Peter Teisen .................................. 164½

7. Frederik Mørk .............................. 163

8. Beck Freelance (Henr. L.Petersen) 153

9. Jesper Gamrath ............................. 136

10. Anne Britze .................................. 135½

11. Team ABS-data (Westrup) ........... 130

12. Jørgen Priess ................................. 125

3.division Vest:

1. Team Dansommer (Nymark) ........ 210

2. Niels Christian Hammelev ............ 198 ( )

3. Bente Christensen ......................... 182

4. Flemming Haag ............................ 180

5. Povl Sommer ................................ 176

6. Verner Buch ................................. 166

7. Hans Nielsen ................................ 164

8. Henrik Aasøe ................................ 161

9. Erik Fjord ..................................... 146½

10. Kjeld Thomsen ............................. 143

11. Peter Barsøe ................................. 124

12. Carsten Klemmensen .................... 119

3.division Øst:

1. Team Skomageriet (Munk) ........... 191

2. John Norris ................................... 190 ( )

3. Sigurd Lauge Pedersen ................. 188

4. Søren Fritzbøger ........................... 186

5. Blaksets Bridgecenter (Hagen) ..... 183

6. Flemming Bøgh-Sørensen ............ 178

7. Team LogistikGruppen (Bank) ..... 160

8. Søren Holst ................................... 153

9. Per Gade ....................................... 147

10. Peter Haff ..................................... 136

11. Morten Rasmussen ....................... 130

12. Peter Braid .................................... 118

➙ ➙ ➙

➙ ➙ ➙
Et hurtigt blik på stillingen før sidste weekend

i 1.division overraskede. Schou lå nr.9

og så ud til at være i nedrykningsfare. Men

placeringen snød, for så man på scoren,

var holdet 16 kp fra den kedelige 11.plads,

mens der var samme afstand til 4.pladsen,

som gav adgangsbillet til slutspillet.

Boesgaard var forhindret, og så blev der

lejlighed til en genopfriskning af makkerskabet

for juniorverdensmestrene Jacob

Røn og Freddie Brøndum, mens kaptajnen

og H.C. satte sig ved det andet bord.

Det gav bonus _ med 62 kp i weekenden

kom Schou a point med Auken, der i

den indbyrdes kamp tabte med 3 imp! Den

lille margin var endnu mindre, for Auken

vandt i sidste runde 20_10 (100_61) over

H.K. 1 imp mere havde givet 21_9!

Og for at gøre målet fuldt: Schou tabte i

9.runde 14_16 til Kalkerup. I denne kamp

appellerede Schou en TL-afgørelse og fik

ret af appelkomiten, der bestod af Thomas

Berg, Lars Blakset og ... Jens Auken.

Den efter min mening forkerte afgørelse

blev truffet med stemmerne 2_1. Schou fik

ret i sin appel _ og Auken var en af de to,

der gav ham medhold!

Adamsen og Schaltz scorede også godt

(hhv. 56 og 57 kp), mens Mønsted slappede

af med 38. Det bevirkede, at Adamsen

vandt foran Schaltz, Mønsted og Schou

_ og Adamsen har som modstander i semifinalen

valgt at møde Schou.

Det blev farvel til Kalkerup og H.K. For

Kalkerup spiller det ikke den store rolle,

da holdet formentlig opløses (Bettina Kalkerup_Charlotte

Koch-Palmund skifter til

Schous hold, mens Reinholdt_Rolf-Larsen

skal spille i 2.division på det nyoprykkede

„Team Skomageriet“.

Op- og nedrykning mellem de tre divisioner

fremgår af skemaet. ☞

MARTS 2001 5


Kamp 9, 1.halvleg:

Før de tre sidste runder fører Mønsted med

142 foran Adamsen 138, Schaltz 133, Lund

Madsen 129, PharmaService 126, Auken

123 og Werdelin 119.

I 9.runde deler Mønsted og Auken i porten,

og det samme gør Werdelin og Lund

Madsen. Adamsen taber 12_18 til H.K.,

og Schaltz slår PharmaService 20_10. Det

giver denne stilling i toppen:

Mønsted 157, Schaltz 153, Adamsen 150,

Lund Madsen 144, Auken 138, Werdelin

134.

Soloslem

Det hører til sjældenhederne i 1.division,

at en oplagt slem kun meldes ved et enkelt

bord _ også selv om det er i defensiven.

Øst / Alle

# 10 9 8 7 4

¤3

> E 8 2

< E D B 2

# 5 3 # E D B 2

¤ 10 9 7 5 ¤ 2

> D B 4 µ > K 9 6 5 3

< 9 5 4 3 < 8 7 6

#K 6

¤ E K D B 8 6 4

> 10 7

D

pas 2> pas 4¤

pas 4# pas 5¤

pas 6¤ pas pas

pas

Der kan være lidt slinger i valsen, når man

ikke er sammenspillet, men her holdt parret

balancen. Hvad betyder Nords 4# i

dette meldeforløb _ burde det ikke være

et cuebid med hjerter som trumf?

En tilsvarende forvirring har der sikkert

hersket ved det andet bord i kampen, hvor

N-S valgte at parkere i 4#, som gik to ned.

6

DANSK BRIDGE

Steen Schou og Ulf Nilsson udveksler data

µ

Kamp 9, 2.halvleg:

Med livrem og seler

„Spil safe på kontrakten i hold“, tordner

Villy Dam, men jeg kan forestille mig, at

selv Villy vil give mig ret i, at det safespil,

Peter Lund her præsterede, vil gå over i

historien som det mest kuriøse.

Nord / Ingen

# D 7 6 5

¤4

> K B 10 7 3 2

8 >9 4

< E 8 4 2

# E B 4 2

¤ E B 10

> E D 6 5

pas 3ut

pas pas pas

Udspil: ¤K. Spilleplan?

Du stikker med ¤E, går fx over i ruder

og spiller spar til #B. Det giver sikkerhed

for 10 stik. Ud over sparstikkene får du et


i klør (Vest spiller klør igen) eller i hjerter

(Vest spiller spar, hjerter eller ruder igen).

Det kan da ikke gå galt, vel?

Jo, byt om på ¤D og ¤9. Vest kommer

ind på #K, spiller hjerter til makkers ¤D

og får klør igen, hvor Syd gætter forkert.

Hvordan gardere sig 100%? Ved at falde

fra i stik 1 som Peter! Ingen magt på jorden

kunne nu hindre ham i at få ni stik,

men til gengæld måtte han lægge ryg til

Arne Mohrs: „Du er helt kyk, Peter!“

Hvis nogen i hele verden kunne finde

på at spille ¤K ud fra ¤K småt sjette eller

syvende med den skumle bagtanke at lave

en indkomst hos makker på ¤D for at få

et gennemspil i klør _ ja, så er det sikkert

Niels Krøjgaard. Så meget medgiver jeg

Peter, men spørg Aukens hold, om ikke et

enkelt imp kan have sin betydning!

Dobling af splint

Fjenden afgiver en splint _ en melding på

4-trinnet, der viser trumfstøtte, 9_11 hp og

single eller renonce i den meldte farve.

Hvad betyder en dobling fra dig?

Syd / Ø-V

# 10 9 4 2

¤ K 10 9 6 4 3 2

>_

E 8 7 6 3 2 µ > B 10 9 4

< B 8 4 < E D 10 9 7 5

# E K D B 8 5

¤E 8

> K D 5

1 pas? 4¤ 2

pas 4# pas 6#

pas pas pas

1. Renonce i ruder, 9_11 hp(!), primær sparstøtte.

2. Cuebid.

Udspil: #6.

Jeg gætter på, jeg havde grebet fat i ¤D i

det blinde udspil, men det er ikke en snus

bedre end den #6, Bettina Kalkerup valgte

at føre i marken. Steen Schou tog 13 stik,

som man gjorde ved alle de fem borde, der

meldte slemmen.

„Jeg havde sat den“, postulerede H.C.

og fortalte, at han og Knud-Aage Boesgaard

spiller med, at dobling af splint i lige og

ugunstig zonestilling er udspilsdirigerende

til den underliggende farve!

Fornuftigt nok gælder aftalen ikke i gunstig

zonestilling, hvor det naturligvis er af

større betydning at bane vej for en mulig

offermelding.

Monsterfordeling

Der spilles med edb-givne kort i divisionsturneringen.

I samme halvleg forekom et

spil, hvor den drilagtige computer havde

fordelt kortene på denne måde: ☞

Guldregn i

Søndag den 8.april kl.10–18

Guldturnering i styrkeopdelte rækker

Præmieorgie ud over det sædvanlige

Ekstra præmier fra:

Pris: 130 kr. 3 stk smørrebrød: 35 kr.

(bestil ved tilmelding)

Hovedvejen 3A, 1.sal

2600 Glostrup

( 4342 6677

MARTS 2001 7


Øst / Ø-V

# 10 4 3 2

¤ D 10 2

> 10 5 3

< 10 7 4

# E K D B 5 # 9 8 6

¤ E K 7 6 5 4 ¤ B 9 8 3

>B µ >6 2

< 5 < E 9 3 2

#7

¤_

> E K D 9 8 7 4

< K D B 8 6

Det havde nok været lidt værre, hvis Vest

og Syd havde været makkere _ så havde

de siddet og meldt endnu!

„Par-resultatet“ (det bedst opnåelige for

alle parter) er 6> doblet to ned, idet Ø-V

vinder 5¤. På den ene side kunne Bilde_

Krøjgaard glæde sig over 550 for 5>-D,

mens Dahl_Norris vandt samme kontrakt

udoblet. På modsat led stod der 1430 til

Nørgaard_Caspersen!?

Jo, der skal ruder ud for at sætte 6¤. Med

alt andet ud tager Vest to trumfstik og kører

spar fra top. Nu forsvinder bordets to

ruder, før Nord kommer til fadet igen.

Kamp 10, 1.halvleg:

10.runde byder på tre storsejre: Adamsen

vinder 25_5 over Kalkerup, Schou 25_5

over Lund Madsen og Schaltz 25_4 over

PharmaService. Mønsted og Werdelin spiller

uafgjort, mens Auken får 17_13 over

Krøjgaard. Stillingen i toppen:

8

DANSK BRIDGE

Adamsen 175, Mønsted 172, Schaltz 165,

Auken 155, Schou 152, Krøjgaard, Lund

Madsen og Werdelin 149. Disse 8 hold skal

i sidste runde slås om slutspilspladserne.

Fire beter

Med rigtigt modspil var der fire beter imod

denne 3ut. Det fandt man ved fem borde.

Vest / Alle

#6 3

¤ 10 8

> K 9 7 2

< K 9 8 7 2

# E D B 9 5 4 2 # 10 7

¤ B 4 2 ¤ E D 9 6 5

>5 3 µ > B 8 4

< 5 < D 4 3

#K 8

¤ K 7 3

> E D 10 6

< E B 10 6

VEST NORD ØST SYD

3# pas pas 3ut

pas pas pas

Således gik meldingerne ved det fleste af

de 12 borde. Fem gange kom der hjerter

ud til ¤E og spar retur _ fire beter. Efter

meldingerne er det ikke svært at finde doblet), mens et enkelt NS-par tog det

sikre via et delregnskab i minor.

Guldpoint Guldpoint

BK41 Herlev’s Jubilæumsturnering

søndag den 25.marts kl.10–ca.18

Spillested: Vestegnens Bridgecenter, Hovedvejen 3A, 1., Glostrup

Styrkeopdelt / Begrænset deltagerantal. Indskud 135 kr. 3 stk smørrebrød: 35 kr.

Tilmelding senest 15/3 til:

Villy Sørensen, telf. 4484 1528


Kamp 10, 2.halvleg:

Fire doblede beter

Ved 11 borde var man her i 3ut, der vandt.

Ved det sidste nåede man ikke så langt:

Nord / Ingen

#K

¤ K B 8 2

> E K 8 5

< 9 8 3 2

# 5 4 3 # D B 8 6 2

¤ 10 7 ¤ D 5 4 3

> D 9 2 µ > B 10 4

< K D 7 5 4 < 10

# E 10 9 7

¤ E 9 6

> 7 6 3

< E B 6

I kampen mellem Schaltz og H.K.Sørensen

lå 3ut nordpå med ¤4 ud, hvor Hemberg_

Kampmann mødte Binderkrantz_Blakset.

Den tog ¤B, og en lille hjerter til 9’en klarede

resten. Der blev i sidste ende 10 stik.

Kaptajnerne mødtes ved det andet bord:

VEST NORD ØST SYD

Niels Dorthe H.K. Peter

Henriksen Schaltz Sørensen Schaltz

1> 2> 1 D

2# pas pas D

pas pas pas

1. Michaels cue.

Udspil: #K.

Dorthe fulgte sit udspil op med tre gange

ruder fra top, så Vest fik for >D. Efter


µ

10 umulige stik

„Man undgår da ikke en taber i hver farve“,

påstår du sikkert, når du ser fordelingen i

dette spil:

Øst / Ø-V

# K 8 2

¤ 8 6 2

> E 8 7

< D 9 8 4

# E 9 6 4 # 5

¤ 10 9 7 3 ¤ D B

> D 5 4 > K B 10 6 3

< 10 7

# D B 10 7 3

¤ E K 5 4

>9 2


over PharmaService, mens Schaltz bliver

nr.2 efter uafgjort mod Dahl og Mønsted

nr.3 trods 8_22 mod Kalkerup.

µ

Pind hjem?

Thorvald Aagaard og Morten Jepsen havde

afleveret 1400 i dette spil, men modparten

havde 6ut i kortene på en skvis. Pind hjem?

Nej, den var brændt ved det andet bord.

Øst / Alle

# E B 6 5

¤K D

> E 5 3 2

< D B 8

# K 10 9 4 3 # 7

¤ 7 ¤ B 10 8 6 5 4

> K 9 8 4 > B 7 6

< 10 7 3

# D 8 2

¤ E 9 3 2

>D 10

< E K 9 2

< 6 5 4

VEST NORD ØST SYD

Peter Flemming Dorthe Georg

Schaltz Dahl Schaltz Norris

pas 1ut

pas 2# 1 pas 2ut 2

pas 3> 3 pas 3¤

pas 3# pas 3ut

pas

pas

6ut pas pas

1. Slemopfordring eller udgangsinvit.

2. Minimum.

3. Slemopfordring, naturligt.

Udspil: D?

Jeg ved ikke, om de fire spillere, der gik

ned, gjorde forkert i ruder (på eliteniveau

forstår en østspiller med >K at lægge lavt

og sidde roligt i stolen), men Norris gjorde

rigtigt ved at bruge 10’en. Der kom ruder

igen til >D, og spar til #B gik godt.

Efter ¤KD og >E fulgte de tre klørstik,

og stillingen var denne:

#E 6

¤_

>5

8 µ >_


µ

Vest / N-S

# E B 10 3 2

#8

¤8 6

> E K D 9 8 7 4

< K D 2

# 4

¤ 10 4 ¤ B 9 5 2

> 10 6 5 3 >_

< 10 6 < E B 9 8 7 5 4 3

# K D 9 7 6 5

¤ E K D 7 3

>B 2

1 3> pas 3#

pas 5> pas 6>

pas pas 6¤ D

pas

1. Multi.

pas pas

De tidligere juniorverdensmestre kom her

i postbogen pga. en misforståelse. Øst gik

12

Røn gik i brønd – 2300 er osse en post

DANSK BRIDGE

ud fra, at Vest ville flytte til spar, hvis det

var multifarven, og han ville så parkere i

7, og mærkeligt nok ofrede Øst kun

ved et enkelt i 7< (tre doblede beter):

VEST NORD ØST SYD

Mathias Flemming Lars Georg

Bruun Dahl Blakset Norris

2# 1 3> 4# 2 D

pas 5> 6< 6>

6# D 7< D

pas pas pas

1. Blaksets 2# (spær i ubekendt farve).

2. Blaksets 4# _ ny sjov konvention eller rent bluff?

Enkelte NS-par gik galt i byen _ her også

selv om Vest ikke spærremeldte fra start:

VEST NORD ØST SYD

Peter Dorthe Thomas Peter

Lund Schaltz Berg Schaltz

pas 1> 5< 6<

pas 7> pas 7¤

pas pas pas

Tilsyneladende bad Peter Schaltz makker

vælge mellem de umeldte farver, men det

var Dorthe ligeglad med _ hun kunne selv!

7> vinder med B og knib i trumf). Selv åbne kort

havde derimod ikke gavnet 7¤. To ned.

µ

Kamp 11, 2.halvleg:

Klar til slutspillet

Halvdelen vandt og halvdelen gik ned _

og formentlig alle i 3ut i dette spil:

Nord / Alle

# 7 3 2

¤ D 9 3

> E K 9 5 4 3

_ > B 10 8 6 2

< E D 7 6 3 2

# E D B 8

¤ E B 2

>D 7

< K B 5 4

< 10 8


VEST NORD ØST SYD

Peter Henrik Thomas Knut

Lund Binderkrantz Berg Blakset

_ pas pas 1< 1

pas 1# 2 pas 1ut 3

pas 3ut pas pas

pas

1. Nusine-klør _ Naturlig eller 15_19 jævne.

2. 0_5 hp eller mindst seksfarve i ruder.

3. 15_19 jævne.

Udspil: 10 5 2

E 9 8 7 > B 4 3

< 10 8 6 5

#E K

¤ 9 8 7 5

> K D 6

< K B 9 4

< D 7 3 2

VEST NORD ØST SYD

Thorvald Klaus Morten Dennis

Aagaard Adamsen Jepsen Koch-Palmund

pas pas pas 1ut

pas 2< pas 2¤

pas

pas

Udspil: #2.

4¤ pas pas

Syd lokkede med #8 fra bordet og stak

med #E for at spille ¤8 mod bordet. ¤K

µ

lignede en singleton, så der blev sadlet om.

Efter K stukket med

>E (sværere, hvis Vest falder fra), og >9

gik rundt til damen. En ruder forsvandt på

_

8 7 >B

6


Træthed eller hvad?

Jeg var så fræk at hænge nogle sydspillere

ud for træthed, fordi de gik ned i dette spil.

Nu bagefter er der stadig uenighed om,

hvad der er bedste spilleplan.

Vest / Alle

#E 6

¤ B 9 8

> K D 9 6 3

< E D 2

# K B 9 5 4 # 10 7 2

¤ 10 7 4 ¤ 5

> 10 7 4 2 µ > E B 8

< 7 < B 9 8 5 4 3

# D 8 3

¤ E K D 6 3 2

>5

< K 10 6

Hvordan spiller man 6¤ med E hos Vest. Ellers må ruderfarven

rejses til to afkast, og det går godt her med

4_3 sitsen.

Sådan spillede Syd ved tre af bordene,

hvor slemmen blev meldt _ og vandt. De

„trætte“, derimod, spillede ruder mod bordet

i stik 2. Øst sagde tak ved at stikke >K

med >E og give Vest en klørtrumfning.

Man skal vare sig for at hænge folk ud i

pressen. Samme dag som BT udkom, var

der mail fra Tom Nørgaard:

14

Alt i bridge

Verdens største udvalg i bøger og edb

Brugte bridgebøger købes og sælges

tirsd. til fred. 12–17.30 / lørd. 10–14

Møntergade 12, Kbh.

33 93 63 12

www.bridgebutikken.dk

DANSK BRIDGE

„Har læst din sladderspalte i BT angående

trætte spilførere ...“, og efter en lang udredning:

„Så jeg er ikke sikker på, at din

første analyse holder vand, men spørg Ib

Axelsen, hvad procenterne er i de to spilleplaner.

Taberen giver øl!“

Det har jeg gjort, men Ib meldte pas _

det er umuligt at udregne, idet der er for

mange subjektive skøn, der skal foretages.

Mads Krøjgaard gik også ned i 6¤ og

lagde spillet op på Aagaards diskussionsbase.

Det afstedkom en længere debat med

24 indlæg, hvor konklusionen vist er, at

bedste chance er at spille trumf i andet stik.

µ

Meldt og vundet storeslem _ lige spil

7> blev kun meldt ved to borde i dette spil,

og det var begge i kampen mellem Auken

og H.K.Sørensen:

Vest / Alle

# E K D B 10 8

¤ E 7 6

>E K

8 7 6 >9 2

< 10 9 8

#9 3

¤D 4

< K D 7 6 3

> D B 10 5 4 3

< E B 4

VEST NORD ØST SYD

H.K. Lauge Niels Jens

Sørensen Schäffer Henriksen Auken

pas 2< 1 pas 2¤ 2

pas 2# pas 3>

pas 4>! pas 4ut 3

pas 5< 4 pas 7>

pas pas pas

1. Eneste krav.

2. 2 kontroller (konge=1 kt., es=2 kt.).

3. Roman Key Card (1430).

4. 1 eller 4 esser af 5.

Nøglemeldingen er Nords 4>. Ved et andet

bord forsøgte Mathias Bruun sig efter

samme start med 3# _ det førte kun til 6>.

Bemærk, hvor vigtig #9 er, hvis man

får klør ud mod en sanskontrakt.


Multihold, 1.division

(antal spillede halvlege i parentes)

Nils Mønsted_Johan Hammelev ............ 14.43 (22)

Tom Nørgaard_Henrik Caspersen .......... 16.68 (22)

Steen Schou_Jacob Røn ......................... 14.52 (16)

Knud-Aage Boesgaard_H.C.Nielsen ..... 14.89 (16)

Steen Schou_H.C.Nielsen ..................... 15.33 (6)

Jacob Røn_Freddie Brøndum ................. 18.18 (6)

Niels Krøjgaard_Morten Bilde ............... 15.90 (22)

Arne Mohr_Mads Krøjgaard .................. 13.92 (22)

Rico Hemberg_Jesper Dall ..................... 14.56 (11)

H.K.Sørensen_Niels Henriksen ............. 13.04 (16)

Jens O. Henneberg_Flemming Pedersen 12.61 (12)

Nicolaj Kampmann_Rico Hemberg ....... 17.67 (3)

Nicolaj Kampmann_Jesper Dall ............. 15.35 (2)

Thorvald Aagaard_Morten Jepsen .......... 14.03 (22)

Poul Clemmensen_H.C.Graversen ........ 15.13 (22)

Flemming Dahl_Georg Norris ................ 15.45 (22)

Thomas Berg_Peter Lund ....................... 13.84 (22)

Lars Blakset_Mathias Bruun .................. 14.82 (18)

Peter Schaltz_Dorthe Schaltz ................. 17.11 (17)

Knut Blakset_Henrik Binderkrantz ........ 14.58 (9)

Sabine Auken_Daniela von Arnim ......... 14.45 (8)

Jens Auken_Lauge Schäffer ................... 15.29 (18)

Morten Andersen_Søren Christiansen .... 15.47 (18)

Lars og Morten Lund Madsen ................ 16.14 (20)

Torsten Bernes_Kirsten Steen Møller ..... 15.01 (14)

Tommy Marinussen_Michael Justesen ... 12.89 (10)

Jan Nicolajsen_Nis Graulund ................. 14.97 (22)

Klaus Adamsen_Dennis Koch-Palmund . 16.67 (22)

Frederik Bjerregaard_Michael Holmgård13.05 (11)

Stig Werdelin_Allan Cohen .................... 15.77 (18)

Sorin Lupan_Søren Godtfredsen ............ 15.70 (4)

Frederik Bjerregaard_Søren Godtfredsen 15.35 (4)

Søren Godtfredsen_Magnus Eriksson .... 12.60 (7)

C hristian Reinholdt_Jan Rolf-Larsen .... 14.03 (9)

Bettina Kalkerup_Charl.Koch-Palmund 15.03 (18)

Ulf Nilsson_Lars Munksgaard ............... 13.22 (13)

Jan Rolf-Larsen_Ole Raulund ................ 15.60 (1)

Ulf Nilsson_Ole Raulund ......................... 8.30 (1)

Niels Foged_Ulf Nilsson ........................ 12.00 (2)

Multihold, øvrige divisioner

(de 10 bedste par i hver division,

som har spillet mindst 11 halvlege)

2.division:

Andreas Marquardsen_Martin Schaltz ... 17.33 (15)

Anders Østergaard_Stig Andersen .......... 17.30 (21)

John Henriksen_Geert Jørgensen ........... 16,53 (22)

Thomas Nilsson_Carsten Horst .............. 16,34 (22)

Peter Magnussen_Knud Harries ............. 16,34 (22)

Kasper Konow_Lars Pedro Villinger ...... 15,95 (22)

Jørn Lund_Søren Krasilnikoff ................ 15,87 (22)

Thomas Kampmann_Søren Bronée ........ 15,60 (22)

Steen Winkler_John Møller Jepsen ........ 15,07 (16)

Anne Britze_Karsten Vinther ................. 15,01 (16)

3.division-Vest:

Johannes Hulgaard_Jørgen Hansen ........ 17,71 (17)

Riccardo Mirasola_Jan Kølbæk ............. 16,49 (16)

Keld og Poul Larsen ............................... 16,14 (14)

Torben Madsen_Gerd Hansen ................ 16,01 (14)

Sonny Schultz_Leif Nygaard ................. 15,88 (22)

Gregers Glamann_Brian Skjønnemann .. 15,79 (14)

Jens Fynboe_Lars Mortensen ................. 15,75 (11)

Flemming Jørgensen_Torben Ebbesen ... 15,68 (16)

Niels Chr. Hammelev_Ole Dragenberg .. 15,59 (14)

Jakob Søegaard_Steffen Holm Pedersen 15,56 (10)

3.division-Øst:

Thomas Larsen_Anders Hagen .............. 17,77 (12)

Marianne Rasmussen_Bjarke Friis ......... 16,87 (15)

Ole Dam Mortensen_Høgni Bærentzen . 16,58 (22)

Jacob Duschek_Kasper Jacobsen ........... 16,39 (16)

Per Gade_Finn Tjørner ........................... 16,15 (17)

Sigurd Lauge Pedersen_Snorri Sveinsson16,12 (18)

Søren Fritzbøger_Lone Bilde ................. 15,99 (12)

Ib Christian Bank_Karsten Nissen ......... 15,84 (22)

Søren Larsen_Peter Jacobsen ................. 15,75 (22)

Lars Høffner_Allan Koch ....................... 15,49 (22)

Husk at rose

din makker

Sommer Bridgeferie i Rørvig

For 7.gang arrangerer vi det hyggelige og veltilrettelagte kursus

Bridgeundervisning ved Morten Andersen og Søren Christiansen på 2 niveauer.

Rækkeopdelt bridgeturnering hver aften. – Kom alene eller med makker.

Vælg mellem uge 28 (8/7–14/7) og uge 29 (15/7–21/7)

Pris pr. person i enkelt- eller dobbeltværelse - begge med telefon,

eget bad og toilet, incl. overdådig helpension, softdrinks og kaffe:

Kr. 3.890,-

Rekvirer program: Fairway Bridge, Morten Andersen, tlf. 3314 0266, duck@mail.tele.dk

MARTS 2001 15


Det mener formanden:

Møde med Team Danmark

af Kristen Klausen

Bridgen som OL-sportsgren

Vi har haft et usædvanligt godt og positivt

møde med direktør Preben Kragelund fra

Team Danmark.

Mødet kom i stand efter vor ansøgning

om tilskud til træning og rejseudgifter til

junior-VM, men lad det være sagt med det

samme: Vi fik ingen penge.

Til gengæld fik vi en positiv tilkendegivelse

om bridgens berettigelse som sportsgren.

I mødet med Team Danmark deltog også

vor internationale repræsentant, Jens Auken,

og formanden for Visionskomiteen, Søren

Fischer. Jeg havde stor hjælp af Jens’ og

Sørens deltagelse.

Jens orienterede om, hvor tæt bridge er

på at komme på programmet til vinter- OL

i Torino år 2006, og OL er nøgleordet for

vore muligheder for optagelse i DIF.

Der er dog stadig et stykke arbejde, der

skal gøres, før vi på ny vil søge om optagelse

i DIF, men vi har taget et stort skridt

mod målet.

Bridge og visioner

Jeg skal hilse fra Søren Fischer, formand

for vor nye visionskomite, og fortælle, at

vi i nær fremtid får brug for en række gode

soldater fra alle distrikter _ måske læderhalse

_ som vil samarbejde om nye tiltag i

lokalområderne. Det må gerne være personer

med tid til overs, som vil bruge den

på at hjælpe med at udbrede kendskabet

til bridge.

Søren Fischer vil selv fortælle om projektet

i et af de kommende numre af Dansk

Bridge, men giv gerne din distriktsformand

et forhåndstilsagn inden midtvejsmødet

den 18.marts, hvor aktiviteterne vil blive

drøftet. Ring eventuelt til sekretariatet og

fortæl om din lyst til at hjælpe.

16

DANSK BRIDGE

Bridge i Vollsmose

Vi er gået ind i drøftelser med Vollsmosesekretariatet

om at starte bridgeundervisning

for beboerne i Vollsmose. Vi håber,

at projektet bliver en realitet.

Vi ønsker at deltage i netop denne samfundsopgave,

da bridgen med sine mange

klubber på Fyn i høj grad kan være med

til at skabe den savnede integration.

Forkert dato

I bagsideannoncen i februarnummeret

af Dansk Bridge er datoen

på vores luksuscruise forkert. Det

rigtige tidspunkt er fra den 2. til

den 10.JUNI i stedet for juli.

Vi håber, at det stadig passer med

ferieplanerne!

Ring/mail efter brochure om vores

spændende luksuscruise til Middelhavet

med Mathias Bruun og Lars

Blakset.

1-lig hilsen

Blaksets Bridgecenter

3929 0126, mail blakset@post.tele.dk


Kultur og bridge St.Bededag og Pinse:

St.Bededagsbridge

på Hotel Griffen Bornholm

den 10.–13.maj 2001

Pris kr.2295, der inkluderer

Dobbeltværelse med bad/toilet, halvpension, turneringsindskud, flotte præmier og

bustur med frokost.

Vi starter fra Københavns Hovedbanegaard den 10.maj kl.16.20, hvor vi stiger

ombord i Bornholmerbussen, der kører over den nye Øresundsbro til Ystad. Vi sejler

med „Villum Clausen“ – verdens hurtigste katamaran. Kl. ca.19.30 er vi i Rønne og

nogle minutter efter på hotel Griffen**** Bornholms største hotel med direkte beliggenhed

ud til havet og den flotteste udsigt til Østersøen, lystbådehavn og solnedgang.

Rønnes centrum ligger i gå-afstand 500 meter fra hotellet og de smukke gamle hyggelige

gader er altid en spadseretur værd.

Om lørdagen er der busrundtur til Sydbornholm, der inkluderer frokost.

Pinsebridge i luksus

på Munkebjerg Hotel

den 2.–5.juni 2001

Pris kr.2395, der inkluderer

Dobbeltværelse med bad/toilet, halvpension, turneringsindskud, flotte præmier, bustur

og adgangsbilletter til Trapholt Kunstmuseum og besøg med frokost på Kongernes

Jelling, hvor vi hilser på Gorm den Gamle og Harald Blåtand, samt entrebillet til

Munkebjerg Casino.

Munkebjerg Hotel, er måske Danmarks bedste **** hotel og meget smukt beliggende

ned til Vejle Fjord. På hotellet er Golf Museum, en smuk skulpturpark, svømmehal,

sauna, solarium og motionsrum, billard, tennisbane, natklub og casino. Der er selvfølgelig

TV og telefon på alle værelserne. Eventuelle golfspillere kan spille i Vejle Golf

Klub, hvor der ydes 10 % rabat på Green-fee for hotellets gæster.

Rekvirer fuldstændigt program hos:

Poul Vestervig Poulsen < Loddervej 13 ♦ 4684 Holme-Olstrup

♥ Tlf. 5556 3114 # Fax 5556 3118 < e-mail: Vestervig@get2net.dk

MARTS 2001 17


Cap Gemini 2001:

Zia igen, igen og igen

18

DANSK BRIDGE

af Ib Lundby. Fotos: www.bridgeplaza.com

Det er ikke så mærkeligt, at bridgespillere

over hele verden ligger i næsegrus beundring

for Zia Mahmood over hans utrolige

præstationer ved bridgebordet. Bridgejournalister

fylder spalte op og spalte ned med

spil fra hans hånd, og der er nok at skrive

om, for den karismatiske pakistaner finder

på de mest utrolige finesser.

Det er imponerende, at han gang på gang

_ selv om modstanden altid er i verdensklasse

_ er med helt fremme. Vi oplevede

ham i Politiken World Pairs, og se nu Cap

Gemini i Holland, hvor Zia, der samlet har

vundet turneringen 5 af de 10 gange, han

har deltaget, gentog sejren fra i fjor med

englænderen Andrew Robson.

Hvor får han det fra? Hvad er det, der gør

ham den tak bedre end de fleste andre?

„Mine makkere!“, smiler Zia beskedent,

for han hører ikke til den skrydende type.

Slutstilling

1. Mahmood_Robson, Pakistan/England . 859

2. Garner_Weinstein, USA ....................... 838

3. Jassem_Tuszynski, Polen ..................... 787

4. Karwur_Sacul, Indonesien ................... 786

5. Brenner_Chagas, Brasilien ................... 784

6. Sabine Auken_Daniela von Arnim ....... 768

7. Forrester_Helgemo, England/Norge ..... 748

8. Greco/Hampson, USA ......................... 745

9. Muller_de Boer, Holland ..................... 744

10. Garozzo_Sementa, Italien .................... 743

11. Hallberg_Simpson, Sverige/England ... 732

12. Leufkens_Westra, Holland ................... 724

13. Maas_Ramondt, Holland ..................... 706

14. Chemla_Levy, Frankrig ........................ 695

15. Engel_van Middelem, Belgien ............. 676

16. Lambardi_Lucena, Argentina ............... 615

µ

Se dette eksempel på Zias påfund. Vi er i

Cap Geminis sidste runde:

Øst / Ø-V

# E 3 2

¤ E K 10 8 5 2

>D 4

10 8 5 > B 7 3

< E K 9 6 5 3

# K D 10 8 5

¤B 9

> E K 9 6 2


Nej, Zia sad Vest, og så hjalp det ikke, at

Syd var den stærke polak Piotr Tuszynski.

Følg nu spillet!

Vest trak E og ruder til trumfning

med #E. Farven sad 3_3, så det kunne han

godt have sparet sig, men det havde jo ikke

kostet noget, vel? Han fortsatte efter planen

med spar til knibning med #8 ...

I den clairvoyante verden kaldes #9 for

„dødens kort“. Nu ved Tuszynski i hvert

fald hvorfor!

www.genio.dk

Sabine Auken – et smil for en sjetteplads

Eneste høns i kurven

Sabine Auken og Daniela von Arnim var

ene om at repræsentere spindesiden denne

gang, og det gjorde de flot ved _ trods en

skidt start _ at ende på sjettepladsen. Det

GENIO DANMARK

Genio Danmark søger dygtige og kompetente programmører

Genio Danmark søger på vegne af vore klienter gode programmører

til ansættelse i Danmark eller udlandet. De jobs, vi formidler, er

næsten alle præget af stor selvstændighed og resultatansvar.

Forventningerne til IT-personale hos vore kunder er præget af det

vanskelige og unikke. Derfor vil du ikke hos os finde lange

spisesedler med klientens forventning til dig. Besættelsen af jobs via

Genio finder i hovedreglen sted efter en lang kreativ og intens

forhandlingsproces mellem klienten og kandidaten.

Såfremt du derfor har et højt niveau inden for programmering, og du

er interesseret i at komme ind i en fremadrettet og konstruktiv

forhandling med os og vore klienter, ser vi frem til at høre fra dig.

MAGSTRÆDE 7 – 1204 KØBENHAVN K

TELEFON: 3332 2082 – FAX: 3332 2083

MARTS 2001 19


gav ud over en masse dejlige gylden også

adgangsbillet til næste års turnering.

Vi har tidligere flere gange haft danske

toppar med i Cap Gemini, men pigerne var

i år ene om at repræsentere Danmark. (Parret

stod angivet som tysk på startlisten, men

alene pga. det flotte resultat vil vi godt her

regne det for dansk!)

Specielt runden mod vinderparret var en

slem affære. Mahmood og Robson meldte

6< og 6¤, som man ikke så skyggen af

ved de andre borde, og det kostede pigerne

dyrt _ de tabte runden 18_82.

Du skal se et par spil med „danskerne“

_ bl.a. disse fra mødet med den farverige

franskmand Chemla.

20

Chemla har det ikke godt – uden cigar!

Se pinsesolen danse

Pinsebridge på

Hotel Ærø Strand, Ærø

Lørdag d. 2/6 – mandag d. 4/6

Pris pr person kr. 1400,-

Tilmelding / detaljeret program:

Rolf Fardan, 3961 0053

E-mail: fardan@ferie.dk

DANSK BRIDGE

µ

Auken_von Arnim var de eneste, som fandt

den helt oplagte 3ut i dette spil:

Øst / Ø-V

# 10 9

¤ E K 5

> E K 10 9 8 5

< 10 5

# K 6 4 3 2 # D 5

¤ 9 8 7 4 ¤ D B 6 2

> B 7 4 >3 2

< D

# E B 8 7

¤ 10 3

>D 6

< 9 8 7 6 2

< E K B 4 3

VEST NORD ØST SYD

Chemla von Arnim Levy Auken

1< pas

1# 2> pas 3>!

pas 3¤ pas 3ut

pas pas pas

Udspil: , fordi Syd passede

på sine kort, men Sabine passede bedre på

sine og var ikke i tvivl efter Danielas 3¤.

Chemla gav Sabine kniven på struben i

et andet af samme rundes spil:

Daniela – en pige med kvaliteter


µ

Nord / Ingen

# K B 7 3

¤ B 8 5 4 3 2

>9

E K 10 2 > D 7 6 5 4 3

< E B 10

# 10 2

¤ E K D 6

>B 8

< K D 9 8 7

< 6 5 4

VEST NORD ØST SYD

Chemla von Arnim Levy Auken

pas pas 1¤ 1

D

pas

4¤ pas pas

1. Canapé (kan indeholde en længere sidefarve).

Udspil: >E.

I andet stik svingede Vest ubarmhjertigt

til #4, før Sabine vidste for meget om sitsen.

Men hun ræsonnerede, at det var mere

sandsynligt, at Vest havde #D end #E _

med #E ville Vest have grund til at frygte

en single spar i Syd, hvor fx K D B 10 5 4 < 5

uden at få skældud af makker _ især, når

fjenden havner i 3ut, der går en ned, i stedet

for at melde 6#, der vinder.

Sabine Auken åbnede frækt med 3>, og

det lokkede Garozzo_Sementa i den dødssyge

3ut, da der ikke var plads til at finde

4_4-fitten i spar. ☞

Rhodos den 13.–20.maj

Rejs foråret i møde – tag med på bridgeferie til Middelhavet

Luksushotellet Olympic Palace (★★★★+) 5 km fra Rhodos by, lige ud

til havet. Alle værelser har telefon, TV, radio og aircondition. Afgang

fra Kastrup og Billund. Pris incl. halvpension: Kr. 3.995,-.

Ring venligst efter program

Elsebet og Torben Brandt – Hillerød Bridgecenter, 4825 2529

MARTS 2001 21


22

Helgemo skuffede sammen med Forrester

Skuffelse

Geir Helgemo, som man møder overalt på

de internationale skrå brædder, var makker

med Tony Forrester, men parret fik ikke

den forventede topplacering. I dette spil

fik nordmanden dog sammen med modspillerne

tryllet fem potentielle tabere om

til tre _ og det er ikke uvæsentligt, når man

er i 4#.

Øst / N-S

#D 8

¤ K 6 5 4

>E 5

< K 10 9 7 4

# K 10 9 7 # 3

¤ E 10 3 2 ¤ D 9 8

> K 9 6 2 µ > B 10 8 4 3

< B< D 6 5 3

# E B 6 5 4 2

¤B 7

>D 7

< E 8 2

Spilføring og modspil

Danske Windowsprogrammer.

7 programmer. Flotte anmeldelser.

300 kr. pr.program incl. forsendelse.

Download demo: www.dabrisoft.dk

Ebbe B.Christensen - 9856 9260

DANSK BRIDGE

VEST NORD ØST SYD

Tuszynski Forrester Jassem Helgemo

pas 1#

pas 2< pas 2#

pas 3# pas 4#

pas pas pas

Udspil: >2.

Vest havde ikke noget nemt udspil, men

valget af >2 var i hvert fald ikke lykken.

Syds >D tog første stik, og efter ruder til

>E og spar til #E kunne Helgemo ved at

spille hjerter mod ¤K have sikret sig kontrakten

med rigtigt klørgæt. Nu blev det

nødvendigt med endnu en modspilsgave.

Helgemo spillede spar igen, som Vest tog

med #K. Nu er


µ

Fra en af de downloadede bulletiner får du

dette puslespil:

Vest / Ingen

# 9 6 4 2

¤9 4

> E 9 7 4

< E K 4

# E K # 10 7 5 3

¤ D B 10 8 ¤ 7 6 5 3

> B 10 8 5 >K 6

< B 6 2

# D B 8

¤ E K 2

> D 3 2

< D 8 7 5

< 10 9 3

VEST NORD ØST SYD

Forrester Chagas Helgemo Brenner

1> pas pas 1ut

pas 2< pas 2>

pas 2ut pas 3ut

pas pas pas

Udspil: ¤B.

Syd faldt fra i stik 1 og kom så ind på

¤E. #D tog Vest med #K for at spille hjerter

igen. Syd stak (ruder af fra bordet), gik

over på klør og kneb i spar. Vest kom ind

og tog sit hjerterstik (ruder af fra begge

hænder). Nu spillede Forrester >B igen,

og Syd var fortabt, men prøv med en klør

vestfra. Den tages på bordet, og endnu to

klørstik fanger Øst i en criss-cross skvis.

Englænderen Simpson fik chancen ved

et andet bord, hvor Vest spillede klør i stedet

for ruder, men Syd gik galt i byen ved

at tage for #B, før han tog den sidste klør.

I løvens gab

Skal vi slutte med endnu et opfindsomt spil

fra Zias hånd? En gammel fidus, men den

virker fortsat _ selv på topniveau. Her var

Paul Chemla det ufrivillige offer:

Øst / Alle

#K D

¤ 8 6 3

> D B 4 2

< D 9 7 6

# B 5 # 10 9 7 6 2

¤ K 10 9 7 ¤ E D 5 2

> 9 8 6 5 3 µ >7

< K 3 < B 8 5

# E 8 4 3

¤B 4

> E K 10

< E 10 4 2

VEST NORD ØST SYD

Chemla Robson Lévy Mahmood

pas 1ut

pas 3ut pas pas

pas

Udspil: >8.

Zia tog første stik med bordets >D og

spillede ...

¤3 naturligvis! Vest kom ind på ¤K over

¤B og skiftede til #B, der blev stukket på

bordet. Først nu fulgte klør til


DM for begyndere/klubspillere:

Begynder-DM den 22.april

af Villy Dam

Søndag den 22.april afholdes i lighed med

tidligere år en landsomfattende turnering

for spillere, der ikke har kendt til bridge i

mere end to sæsoner (på undervisningshold,

i privat regi eller i klub). Medlemskab

af DBF er ikke nødvendigt.

Sideløbende afholdes „DM for klubspillere“,

som er for alle (kursus eller i klub),

der højst har 500 bronzepoint. Dette DM

er kun for medlemmer af DBF-klubber.

Kom og mød andre på dit eget niveau.

Prøv, hvor spændende turneringsbridge er.

Sammenlign dig med andre begyndere.

Der spilles 24 spil i roligt tempo. Deltagerne

får bagefter et hæfte med fordelinger,

kommentarer og scorer. Se det rigtige meldeforløb

og den rigtige spilleplan i hæftet.

Landsresultatet kan aflyttes søndag aften

på tlf. 4847 5213 og står under „Nyheder“

på forbundets website www.bridge.dk

Deltagerpris: 20 kr. Forbundet giver præmier.

Der er sølvpoint på landsplan.

Start kl.13, hvis intet andet meddeles.

Præmieoverrækkelse ca. kl.17.30.

Vær ikke nervøs for at stille op. De andre

er lige så spændte som du!

Senest den 30.marts skal du tilmeldes

til dit distrikt gennem din lærer eller din

klub _ tal straks med rette vedkommende!

Klubben tilmelder hos nedenstående, som

kan oplyse det præcise spillested, hvor det

ikke er angivet.

24

Åbent hus hos Bo

Hver søndag kl.13.00

Østsjællands Bridgecenter

Nørregade 24D, Køge

Tilmelding senest kl.11.00 på

56 65 80 54

Flaskepræmier og bronzepoint

DANSK BRIDGE

København: Ulrik Zeeberg, 3581 4036

Valby Bridgecenter, Valby Langgade 77.

Forbrugsforeningens Bridgeklub, Brolæggerstræde

14

Blaksets Bridgecenter, Gl. Vartov Vej 44B,

Hellerup

Nordsjælland: Henrik Lyng, Torsvang 93,

2800 Lyngby (henrik.lyng@get2net.dk)

Lyngby Storcenter, Centersalen

Østsjælland: Winnie Andersen, 5665 7885

Vestegnens Bridgecenter, Hovedvejen 3A,

Glostrup

Gadehavens Skole, Høje Tåstrup

Vestsjælland: Anne-Grethe Andersen,

5783 4754

Slagelse Bridgecenter

Storstrøm: Jørgen Stilling, 5534 6608

Ærøvej 7C, Næstved

Bornholm: Merethe Kofoed, 5697 7267

Åkirkeby

Nordjylland: Niels Østergaard Christensen,

9882 5502

Hirtshals

Vestjylland: Poul Bo Madsen, 9786 5204

Struer Bowlingcenter, Gimsingvej

Østjylland: Tom Nørgaard, 8730 0015

Vanggårdscentret i Århus plus evt. flere

Sydjylland: Axel Petersen, 7462 6254

Aabenraa Bridge Center, Vestergade 15, 1.

H.C.Nielsen, 7583 7107 / 7583 7540

Havnegade 3 i Vejle

Ulla Tradsborg, 7515 1466

Esbjerg Bridgecenter, Multihuset,

Gasværksvej 2

Fyn: Knud Just, 6614 4550

Bridgehuset, Bogensevej 27, Odense (begyndere)

Finn Sinding, 6220 8920

Abildvej 1, Svendborg


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN

Mest for

nye spillere

Et trin ad gangen

af Ib Axelsen

Når man er spilfører, er det vigtigt at planlægge

spilføringen nøje. Det er som regel

et spørgsmål om at tælle tabere og vindere,

og hvis der er for mange tabere, er det med

at slippe af med nogle af dem.

Du har som Vest taget denne hånd op

# K B 10 9 2

¤K 10

> E 7 3 µ

< B 5 2

og din modstander til højre, der er giver,

har startet med pas.

Hvad melder du?

Der er kun 12 honnørpoint, som jo er

lige på grænsen mellem pas og åbning med

1 i farve. Femfarven i spar med de gode

mellemkort gør, at du bør åbne. Og det

bliver naturligvis med 1#.

Modstanderne passer i resten af meldeforløbet,

men din makker svarer 2#.

Hvad betyder det, og hvem er kaptajn?

Makker er med på spar som trumf, og

han har 6_9 point, idet der tælles point for

doubleton, singleton og renonce i de andre

farver.

Han har beskrevet sin hånd så præcist,

at du er blevet kaptajn. Det er op til dig,

hvad der videre skal ske.

Hvad melder du nu?

Selvom makker har maksimale 9 point, er

I langt fra de 26 point til udgang. Derfor

skal du melde pas, og du bliver spilfører i

slutkontrakten 2#.

Nord spiller E 7 3 µ > 10 6 4

< B 5 2 < 10 6 4

Bemærk, at makker med en særdeles jævn

hånd ikke melder 1ut, men i stedet støtter

dig i spar. Dejligt med en fornuftig makker,

der godt ved, at 1ut er en nødmelding

_ det er vigtigt at støtte makkers majorfarve.

Modstanderne starter med at tage tre

klørstik, hvorefter de skifter til ruder, som

du tager med >E.

Hvor mange stik har du?

Der er i alt otte stik. Modstanderne skal

have for #E, men det giver fire sparstik,

og dertil kommer tre hjerterstik og >E.

Det gav de nødvendige otte stik til at

vinde 2#, men lad os lige tælle tabere.

Hvor mange tabere er der?

Du har afgivet tre klørstik, og dertil kommer

to tabere i ruder og en i trumf. Og seks

tabere svarer jo til at gå en ned.

De to ting passer ikke sammen, og det

er din opgave at sørge for, at det ender med

otte stik og ikke med seks tabere.

Går du i gang med at spille trumf? ☞

MARTS 2001 25


Det duer ikke, for så tager de med #E og

indkasserer to ruderstik. Så ender det med

seks tabere.

Hvad skal du gøre i stedet?

Inden modstanderne kommer ind, skal

du se at slippe af med en af dine rudertabere,

og det kan du gøre ved at spille tre

omgange hjerter først.

I hvilken rækkefølge spiller du hjerterne?

µ

Start med ¤K på hånden _ topspil den

korte hånd. Dernæst spiller du ¤10 til ¤E

og så ¤D, og på den sidste af dem kaster

du en af håndens rudertabere. Dernæst kan

du gå over til trumf.

Når de nu kommer ind på #E, kan de

kun tage et enkelt ruderstik. Den næste

ruder kan du trumfe på hånden. Det ender

med en spar-, en ruder- og tre klørtabere.

Hele fordelingen var:

#E 6

¤ B 8 6 2

> B 9 5

< K D 9 8

# K B 10 9 2 # D 8 7 5

¤ K 10 ¤ E D 7

> E 7 3 > 10 6 4

< B 5 2

#4 3

¤ 9 5 4 3

> K D 8 2

< E 7 3

< 10 6 4

VEST NORD ØST SYD

pas

1# pas 2# pas

pas pas

Det er godt, at Øst ikke svarede 1ut, for

den skal du sige pas til. I modspil til 1ut

kan modstanderne presse dit >E ud, og så

får de fire klør-, tre ruder- og et sparstik.

26

Bridge er vanedannende

DANSK BRIDGE

De små børn

af Villy Dam

Dæk over artiklen, og afdæk én ramme ad

gangen. Læg eventuelt kort op.

Du er kortgiver og tager disse værdier op

af kortmappen:

# K D 6 5

¤ E K 4 3

>9 7 µ

< D 10 2

Din melding?

Du har 14 hp og åbner med den lavestgældende

af dine to firfarver, altså 1¤. Makker

støtter til 3¤, idet modstanderne forholder

sig tavse.

Hvad viser makker? Din næste melding?

Makker har lagt sig ind på den mellemste

af de tre støtter: 6_9, 10_12 og 13_15 point

for hhv. 2, 3 og 4¤. Øst har således 10_12,

og med doubletonen i ruder når du selv op

på 15 point.

Tilsammen har I altså ca. 26 point, så du

melder udgang. Alle passer.

Efter udspil af >K kigger du på:

Vest/ Alle

# K D 6 5 # B 10 9

¤ E K 8 7 ¤ D B 10 9

>9 7 µ > 10 5 3

< D 10 2 < E K 5

VEST NORD ØST SYD

1¤ pas 3¤ pas

4¤ pas pas pas

Syd kalder med >2 (lavt kort er et kald:

„Kom igen, makker“), og Nord fortsætter

med ruder til Syds es, hvorefter du trumfer

en tredje omgang ruder.

Hvor mange tabere har du? Hvad er din

spilleplan?

Udover de to allerede afgivne ruderstik

har du kun en spartaber, da du bortset fra


#E har de høje kort i alle farver. Pengene

passer tilsyneladende.

I de fleste spil skal der trækkes trumf,

nemlig for at fjenden ikke skal forgribe sig

på dine stik i sidefarverne med deres små,

ellers værdiløse trumfer. Der går stadig

mange børn under Londons broer og tigger,

fordi deres forældre ikke trak trumf.

Hvor mange trumfer har modparten?

Hvordan vil du gætte på, de sidder fordelt?

N-S’s fem trumfer vil som oftest sidde

fordelt 3_2. Til ¤EK bekender begge modstandere,

så farven sad fra start fordelt 3_2.

Du trækker så den sidste fjendtlige trumf

med ¤D. Derefter er der kun en trumf tilbage

i spillet, nemlig bordets ¤B.

Spiller du også den sidste trumf, eller ... ?

Nej _ tag ikke en æresrunde! ¤B kan

gøre nytte ved at stoppe et nyt ruderangreb.

Du skal spille spar for at rejse dine stik i

den farve.

Nord stikker bordets #B med esset og

spiller >D, som du heldigvis kan trumfe

med ¤B. Derefter har du rest i kraft af alle

de høje kort i de sorte farver.

Der går stadig mange børn

under Londons broer og tigger,

fordi deres forældre ikke trak trumf

µ

Du mistede to ruder- og et sparstik. Det

blev til 10 stik med denne fordeling:

# E 4 3 2

¤6 4

> K D 6 4

< 7 6 4

# K D 6 5 # B 10 9

¤ E K 8 7 ¤ D B 10 9

>9 7 > 10 5 3

< D 10 2

#8 7

¤ 5 3 2

> E B 8 2

< B 9 8 3

< E K 5

Hvad var der sket, hvis du ikke havde

trukket trumf?

Syd ville have trumfet en af dine gode

spar. Farvel til kontrakten!

Turnering 2000, Bridge Class

og Bridge Master

EDBridge, Tlf. 8652 3877

MARTS 2001 27


28

Bevar kontrollen

af Villy Dam

Dæk over artiklen og afdæk én ramme ad

gangen. Læg eventuelt kort op.

Du har takket ja til en tjans som substitut i

klubben og tager i første spil denne hånd

op med bankende hjerter:

#2

¤ K D B 10 2

> E B 9 3 µ

< E K 5

Du åbner selvfølgelig med 1¤, og Rasmussen

den anden side af bordet svarer ikke

uventet 1#.

Hvad viser Øst? Hvad melder du?

Makker lover mindst 6 point _ uden overgrænse.

Meldingen er krav, men du har nu

slet ikke noget imod at melde videre på dine

18 hp. Du melder 2>, som viser 12_18 (3>

ville have lovet 19_21). Bemærk, at 2ut

ville vise en jævn hånd med 18_19 hp.

Makker melder 3¤.

Hvad lover han? Din melding?

µ

Makker viser 10_12, præcis som havde

han straks støttet til 3¤, nu blot med en

trumf mindre.

I har rigeligt de 26 point til udgang. Der

kan være slem, men singletonen i spar overfor

makkers viste farve er tvivlsom.

Du slutter af med 4¤ og ser efter udspil af

#10 på:

Vest / Alle

# 2 # E D 5 3

¤ K D B 10 2 ¤ 7 6 5

> E B 9 3 > D 10 2

< E K 5 < D B 7

VEST NORD ØST SYD

1¤ pas 1# pas

2> pas 3¤ pas

4¤ pas pas pas

Kniber du i spar?

DANSK BRIDGE

Da du har single hjemme, må du ikke knibe.

Hvad spiller du efter #E?

Måske vil du trumfe en spar, men det

giver ikke ekstra stik. Håndens trumfer skal

bevares til trumftrækning og til at øve kontrol

_ til at trumfe dig ind med. Du skal

udrydde modspilstrumferne for senere at

kunne nyde godt af dine minorhonnører.

Nord stikker ¤K med ¤E og fortsætter

med #9, som du trumfer (du sparer bordets

dame). Til ¤D kaster Syd en klør.

Hvor mange trumfer har Nord tilbage _

kan du trække dem?

Nord har to trumfer, som du udrydder

med ¤B10 (klør fra bordet).

Hvad nu?

I en parturnering er overstik væsentlige.

Gå på bordet via D eller 10 for at blive på bordet

og gentage knibningen (topspil den korte

hånd). På den måde kan du knibe tre gange

i farven. 12 stik med denne fordeling:

# 10 9 8 4

¤ E 8 4 3

>7 6

< 10 8 2

# 2 # E D 5 3

¤ K D B 10 2 ¤ 7 6 5

> E B 9 3 > D 10 2

< E K 5

# K B 7 6

¤9

> K 8 5 4

< 9 6 4 3

< D B 7

Hvad var der sket ved at trumfe en spar

hjem i stik 2?

Du havde mistet trumfkontrollen! Inde

på trumf es ville Nord have presset dig med

en tredje gang spar, og pludselig ville han

have flere trumfer end du.


„Rio 2001“:

Indsamlingen går strygende

Rio 2001–resultater

Se under Tuneringsnyt, side 58.

Rio 2001-arrangementer

CHRISTIANSFELD BRIDGEKLUB holder „åbent hus“ til

fordel for „Rio 2001“ mandag d. 9.april kl.19 i seniorhuset,

Skolevej 10, Chr.feld. Pris 25 kr. Max 48 deltagere.

Medbring selv kaffe. Vinpræmier til nr.1 og 2 i hver række.

Tilmelding: Annie Nielsen, 7456 6607 senest fredag 6/4.

Auktion Dansk Bridge

Som omtalt i januar har vi sat to næsten

komplette sæt DANSK BRIDGE på auktion

til fordel for Rio-2001. Skuffende nok er

der endnu ikke kommet et eneste bud på

disse to samlinger, der omfatter næsten 60

års udkomne blade. Kom frit frem!

Redaktion: Svend Novrup

Rio-raketten

Det går fortsat forrygende flot med indsamlingen

og bidragene til juniorernes

VM-deltagelse. Ved redaktionens slutning

er vi på 22.887 kr., hvilket giver brændstof

nok til at flyve raketten ned omkring

Portugal.

Ikke kun de nedenfor nævnte klubber har

spillet sølvturneringer, men klubben bringes

først i oversigten, når der er betalt.

Indk Indk Indkomne Indk Indkomne

omne omne omne bidrag: bidrag: bidrag: bidrag: bidrag:

Saldo 15/1 2001 ......................... 6.180,-

Sølvturneringer:

Lejre Bridgeklub ..................... 1.120,-

BK i Herlev af 1971 ................... 960,-

Hillerød Bridgecenter .............. 2.080,-

Lyngby Røgfri Bridgeklub ...... 1.280,-

Hundested Bridgeklub ................ 800,-

Bogsalg:

Svend Novrup ............................. 180,-

Bridge på Hjemmebane .............. 450,-

Bridge a la Carte......................... 550,-

Overført honorar / DANSK BRIDGE:

Villy Dam ................................ 1.580,-

Charles ........................................ 300,-

Søren Christiansen...................... 400,-

Steffen Holm Pedersen ............... 800,-

Øvrige bidrag:

Erik Grande, blomsterbidrag ... 2.000,-

Islev Bridgeklub, indsamling ..... 876,-

One-eyed Jacks, indsamling .... 1.481,-

Warburg, ekstra bidrag ............... 100,-

Jens Toft, bidrag ......................... 250,-

Fire frøkener fra Århus ............... 500,-

Uglegylp, Århus (Deding) ....... 1.000,-

Saldo 20/2 2001 ....................... 22.887,-

MARTS 2001 29


30

Juniorernes bedrifter

Dansk juniorbridge har en helt enestående

rekordliste. Når vi kun tager medaljer med

fra EM- og VM-hold, ser det således ud,

siden den internationale juniorbridge med

aldersgrænsen 25 år blev etableret tilbage

i 1970:

1970: EM-guld

Knud-Aage Boesgaard_Peter Schaltz

Kirsten Steen Møller_Per Eskesen

Gert Kristensen_Flemming Dahl

Ib Lundby, holdkaptajn

1986: EM-bronze

Lars Blakset_Jørn Lund

Lars Grønvald_Niels Foged

Jens Kofoed_Morten Bilde

Peter Lund, holdkaptajn

1990: EM-bronze

Henrik Iversen_Jan Rolf-Larsen

Morten Jepsen_Niels Krøjgaard

Charlotte Koch-Palmund_Karsten Pedersen

Ib Axelsen, holdkaptajn

1994: EM-sølv

Morten Bilde_Jacob Røn

Jesper Dall_Nicolai Kampmann

Morten og Lars Lund Madsen

Lars Høffner, holdkaptajn

Lars Walter Petersen, coach

1995: VM-bronze

Nicolai Kampmann_Freddie Brøndum

Morten og Lars Lund Madsen

Jacob Røn_Mathias Bruun

Jens Kofoed, holdkaptajn

Lars Walter Petersen, coach

Bali 1995: Bronze

DANSK BRIDGE

1996: EM-bronze

Anders Østergaard_Stig Andersen

Morten og Lars Lund Madsen

Jacob Røn_Freddie Brøndum

Tom Nørgaard, holdkaptajn

H.C.Graversen, coach

1997: VM-guld

Lars og Morten Lund Madsen

Mik Kristensen_Mikkel Nøhr

Freddie Brøndum_Jacob Røn

Kirsten Steen Møller, holdkaptajn

Nicolai Kampmann, coach

1998: EM-sølv

Claus Boysen_Kasper Konow

Mik Kristensen_Mikkel Nøhr

Morten Lund Madsen_Freddie Brøndum

Kirsten Steen Møller, holdkaptajn

Rico Hemberg, coach

1999: VM-bronze

Gregers Bjarnarsson_Anders Hagen

Mik Kristensen_Kasper Konow

Morten Lund Madsen_Mikkel Nøhr

Kirsten Steen Møller, holdkaptajn

Rico Hemberg, coach

Florida 1999: Bronze

Desuden har der været et væld af medaljer

i par og fra NM, EU/EF-mesterskaber samt

Universitets-EU/EM (for ikke at tale om

4. og 5.pladser ved EM og VM), så ingen

kan nægte, at dansk juniorbridge uafbrudt

har været i verdenseliten. Kunne der bare

komme lidt mere hjemlig bredde, ville alt

være godt ...


Smånoter

Det første VM for juniorhold blev spillet i

Nottingham, England, i 1989.

Det giver sprogkundskaber at spille international

juniorbridge. På vej hjem fra NM

1973 i Aulanko, Finland, brillerede Peter

Schaltz i Helsinkis lufthavn, da han på

noget nær flydende finsk bestilte i cafeteriet:

„Yksi Apsi _ og en æg- og tomatsandwich!“

( Yksi=1; Apsi=en finsk sodavand).

Lars og Morten Lund Madsen har hver

deres stil. Morten er den kreative, der kan

finde på at spærremelde med sidefarve i

major og den slags. Det fører til flere positive

sving, men også til flere skævere, så

Canada 1997: Guld

i Marc Smiths bog „World Class“ fortæller

Morten, at han nok laver to fejl for hver,

Lars står for _ „selv om Lars mener, at det

er to for hver af hans 0,84.“

Når man efter en halvleg kommer ud med

„en rulle“, skal makkerne bare have siddet

rigtigt, så er den hjemme. Efter kampen

mod Pakistan i VM 1997 i Hamilton,

Canada, spurgte begge par bekymret, om

deres holdkammerater nu også havde siddet

rigtigt. Det havde de, og den dobbelte

rulle var på 135_4, 25_0 i kamppoint.

Den dansker, der har den flotteste meritliste

i juniorbegivenheder, er Kirsten Steen

Møller. Efter sejr i EM i Dublin 1970 vandt

hun VM-guld 1997 og VM-bronze 1999,

nu som holdkaptajn, men med lige så stor

andel i medaljerne som tilbage i Dublin.

MARTS 2001 31


32

Brasiliansk bridge

Brasilien er Sydamerikas stærkeste bridgenation.

Selv om Confederacao Brasileira

de Bridge først blev stiftet i 1955, 21 år

efter at det argentinske forbund var grundlagt,

har Brasilien alligevel 25 sydamerikanske

holdmesterskaber _ 10 mere end

Venezuela. Den lysende stjerne er Gabriel

Chagas, der som en af kun en halv snes

spillere i hele verden har vundet såvel Bermuda

Bowl (1989) som OL (1976) og VM

åben par (1990). I tiden 1967_93 spillede

han 24 sydamerikanske mesterskaber og

førte sit hold til sejr ved de 23!

Chagas har en ærkeengels navn og kan

se from ud som en sådan, men han kan

også gnistre af temperament, mens han

forklarer makker, hvad han skulle have

gjort _ ledsaget af så livligt et krops- og

tegnsprog, at man kunne tro, det var en

diskussion mellem to døvstumme.

Chagas har vundet et utal af skønhedspræmier

for såvel spil som modspil, men

han har også gjort intrafinessen folkelig.

At han navngav den i et „Bols-tip“, gjorde

for alvor en mængde spillere opmærksom

på spillemåden, der løser denne farve til

en enkelt taber:

# B 9 5

# 10 6 # K D 4

µ

# E 8 7 3 2

Først en lille til #9 og #D og siden #B fra

bordet. Derved knibes kongen i Øst og

10’en scoopes i Vest på samme tid.

Vi skal have et eksempel på den lille

brasilianers formåen, der også har skaffet

DANSK BRIDGE

ham sejre i Sunday Times, McAllan og Cap

Gemini-turneringerne. Her er han Syd med

formidable modstandere _ det berømte italienske

Blå Holds allerbedste par:

Øst / Alle

# K D 6 2

¤ K 9 8 7

> 10 6 4

E 8 5 µ > K 9 7

< D 10 9 < E 8 5 4 2

# E B 10 9 5

¤3

> D B 3 2

< K B 7

VEST NORD ØST SYD

Giorgio Benito Gabriel

Belladonna Garozzo Chagas

1> 1#

2¤ 3# pas pas

pas

Udspil: ¤D.

¤D holdt stik, og Belladonna skiftede

til trumf. Chagas trak endnu en gang spar

fulgt af >4 fra bordet. Garozzo gik a tempo

op på >K(!) og skiftede til EK. Dermed måtte Vest have K, fx hvis

han kunne regne ud, at hans makker havde

>E.

Sølvturnering til fordel for Rio 2001

DBF-klubber kan arrangere en turnering om sølvpoint til fordel for Rio 2001 – enten

som en selvstændig turnering eller som overbygning på en af klubbens sædvanlige

turneringer på en ordinær spilleaften. Deltagerprisen er 20 kr pr.spiller. Læs nærmere

herom i januarnummeret af Dansk Bridge eller i klubudsendelsen.


LIGE UD AD BRIDGELANDEVEJEN

Mest for

ikke-eksperter

Melding af to- og trefarver

af Christian Reinholdt

I denne måned skal vi beskæftige os lidt

med et emne, der ikke er beskrevet ret godt

i bridgelitteraturen. Det er i bund og grund

en naturlig konsekvens af det grundsystem,

vi har valgt at benytte.

Du er sikkert vant til, at når der meldes

en ny farve, viser det mindst fire kort i den

meldte farve.

Det er korrekt langt hen ad bridgevejen.

Men er du svarer og skal melde i anden

runde, er du ofte nødt til at slække på reglen

om, at melding af en ny farve garanterer

fire kort i farven.

Også åbner kan lejlighedsvis være nødt

til at melde en farve, der ikke indeholder

fire kort, men det er yderst sjældent forekommende,

så jeg vil lade disse situationer

ligge.

Meningen med denne artikel er, at du

skal lege med problemerne selv, men du

får lige et grundlæggende vink, som altid

gælder for svarhænder, på hvilke man på

et givet tidspunkt i meldeforløbet konstaterer,

at de to makkeres samlede styrke formentlig

rækker til udgang:

A) Meld udgang direkte, hvis du ved,

hvor der skal spilles.

B) Meld ny farve. Kun dette kræver et

svar fra makker, mens melding i tidligere

meldt farve viser begrænset styrke, typisk

6_9 (på totrækket) eller 10_12 (på tretrækket).

ÅBNER SVARER

1> 1¤

2> ?

1. # K B 4 ¤ E K 7 6 2 > K 8 6 < 5 3

2. # E D ¤ K D 9 5 4 2 > D 8 3 < 8 4

3. # 7 5 3 ¤ K B 10 6 3 > E 10 6 < E B

4. # D 10 6 3 ¤ E B 7 2 > 3 2 < E D 6

Tag stilling til din melding på disse hænder

i det angivne meldeforløb. ☞

Søndagskursus

i meldeteori

den 18.marts kl.10–17

Lær at melde de rigtige kontrakter ved

hjælp af 3. og 4.farve og revers.

Anden og tredje melderunde. Hvad er

krav, og hvad må der passes til?

Husk: Meldingerne er 70% af spillet!

Teori og lagte spil i temaet.

Underviser: Christian Reinholdt.

Prisen 300 kr. dækker undervisningsmaterialer,

lækker frokost og kage.

Vejen er kortere, end du tror:

E47+E55 (afkørsel 24)

Hovedvejen 3A, 1.sal

2600 Glostrup

( 4342 6677

MARTS 2001 33


Eksempel 1

Skal der spilles delkontrakt, udgang eller

slem?

34

Udgang.

Ved du, hvor der skal spilles?

Nej. Der skal spilles enten i hjerter, sans

eller ruder.

Kan du genmelde egen farve, støtte makker

eller sparke maskineriet i 3ut?

Nej. Genmelding af egen farve fra svarhånden

garanterer en seksfarve og er ikke

krav. Støtter du makkers ruderfarve, er det

ikke krav. Og støtter du til 5>, skulle du

måske have spillet 3ut. Endelig kan du ikke

melde 3ut uden stopper i klørfarven. Den

kan makker naturligvis have ...

Hvad melder du så?

2#. Du tænker måske, at nu rabler det

for manden. En trefarve! Men det handler

om smidighed. Husk på, at det kun er melding

i ny farve, der er rundekrav. Derfor

skal du melde den bedste af de farver, som

du endnu ikke har meldt.

Og hvad så, hvis makker støtter farven,

der i princippet viser en firfarve?

Det gør han ikke! Se på meldeforløbet.

Makker har benægtet firfarve i spar, da han

ikke meldte den efter 1¤. Derfor støtter

han ikke i spar.

Tror du, at makker melder sans i dette

meldeforløb?

Ja, hvis han har hold i sidste farve. Han

vil foretrække at støtte hjerterne, hvis han

har en trefarve, melde sans med klørhold,

genmelde sin egen farve med ekstra længde

eller melde „fjerde-farve-krav“ uden andre

muligheder.

Konsekvensen er derfor, at det er helt

ufarligt at melde farver, makker har benægtet.

DANSK BRIDGE

Eksempel 2

Ved du, hvor der skal spilles udgang?

Nej. Hjerter, sans og ruder er mulige

slutkontrakter.

Kan du melde hjerter eller ruder som

krav?

Nej. Tidligere meldte farver er aldrig

krav. Derfor er du nødt til at gå direkte i

udgang, hvis du vil melde en af disse farver.

5> afskærer dig fra at spille 4¤ eller

3ut, hvis det er rigtigt. 4¤ er forkert, hvis

I skulle spille 3ut, fordi makker er single

eller renonce i hjerter.

Hvad så?

2#. Igen en farve, makker har benægtet.

Du risikerer derfor ikke, at den bliver

støttet.

Argumentet er analogt med eks.1.

Eksempel 3

Ved du, hvor der skal spilles udgang?

Nej. Hjerter, sans og ruder er muligheder.

Hvad melder du?

3


Du får flere eksempler _ meldingerne er

gået som følger:

ÅBNER SVARER

1¤ 1ut

2< ?

5. # B 6 5 ¤ B > D 7 5 3 < D 8 6 4 2

6. # K B 5 ¤ 6 > 9 8 7 2 < E B 9 7 5

7. # E 10 5 ¤ B 7 > 6 5 3 2 < K 9 8 5

Eksempel 5

Hvad viser makker, og hvad er dine ambitioner?

Makker melder ny farve, der ikke er en

tretrinspresser, hvorfor det viser 12_18. Du

har ingen ambitioner om at komme højere

end en delkontrakt. Du melder pas, fordi

makker er begrænset til 18 hp.

Eksempel 6

Er dine ambitioner højere end en delkontrakt?

Ja. Har makker 17_18, skal I oftest spille

3ut, hvis han har hjerterhold.

Hvor stærk er du med klør som trumf?

11_12 hsp. De fem klør er et plus, men

singleton i makkers farve er ikke ideelt.

Hvad kan du melde for at fortælle makker,

at du er stærk, når du indledte med 1ut?

2#. Denne melding viser hold i spar og

god fit til klør. Samtidig er du stærkere,

end hvis du støttede til 3 8 2 < E K 4

10. # 10 5 ¤ K 10 9 8 5 > E 10 5 < E B 8

11. # 9 ¤ E D 5 4 3 > K B 8 < D B 6 2

Eksempel 8

Hvor mange hjerter har du selv vist, og

hvor mange spar viser makker?

Du lover femfarve ved at melde 2¤ over

1#.

Med fordelingen 3-4-3-3 må du derfor

melde din bedste minorfarve (normalt 2


kommer yderst sjældent, og at det er rart

for åbner at vide, at du garanterer fem hjertere.

Endelig et det jo sådan, at minorfarver

melder vi, men vi spiller sjældent i dem!

2# fra makker lover blot en femfarve,

da han kan sidde med fordelingen 5-1-4-3

og 12 hp. Han har ikke råd til at melde

3>, som er en tretrinspresser. 2ut duer heller

ikke, da det lover en jævn hånd.

Ved du, hvor I skal spille game?

Nej, men typisk i spar eller sans. Du kan

dog ikke støtte spar, da du ikke har fit, og

sans lover, at I har stoppere i alle farver.

Hvad melder du?

3>. Igen er det den bedste farve, som

du ikke tidligere har vist.

Det kan være et problem at melde en farve,

som makker ikke har benægtet, men

dine problemer bliver større, hvis du ikke

gør det. Du går ofte ned i umulige kontrakter,

hvor I har bedre ståsteder. Makker

skal prioritere ved at vise sekundær støtte,

ekstra længde i egen farve eller 3ut med

klørhold, før han støtter din ruderfarve.

Dvs., at hvis han støtter til 4>, har han

ikke hold i klør, og så må du præferere til

4#. Alt andet lige er I så kommet forbi

den dødsdømte 3ut _ andre kontrakter må

være bedre.

Eksempel 9

Hvor skal der måske spilles udgang?

Spar, hjerter eller sans. Med andre ord

ved du det ikke.

Vil du gætte på en kontrakt, eller har du

andre muligheder?

Meld 3


Se her alle

... unge født 1982 eller senere

... bridgeundervisere og klubledere

Nu nærmer vi os årets højdepunkt, hvad skolebridge angår.

Kom så ud af starthullerne. Vi mødes til

DM i Skolebridge 2001

7.–8.april – Kingoskolen i Slangerup

Start: Lørdag kl. 14.00 – Afslutning: Søndag kl. 16.00

Turneringsform: Almindelig parturnering med kvalifikation og

finaler. Der spilles efter de internationale love, men der forlanges

ikke systemkort. Der må gerne, men skal ikke anvendes stop og

alert. Alle naturlige systemer er tilladt.

Udgifter: Hver deltager betaler 100 kr., der indbetales ved tilmeldingen.

Beløbet er til delvis dækning af præmier, mad og rejse til

Slangerup. Der overnattes i gymnastiksal i medbragt sovepose.

Rygning i spillelokale og sovesal er forbudt. Alkohol er forbudt.

Tilmelding: Parvis senest 25.marts 2001. Tilmelding enkeltvis

med angivelse af styrke er også i orden.

Danmarks Bridgeforbund

Asminderødgade 53, 3480 Fredensborg

Tlf: 4847 5213 – E-post: dbf@bridge.dk

eller

H K Sørensen

Sletterhagevej 17, 2.tv., 8240 Risskov

Tlf: 8617 1386 – E-post: bcr4656@vip.cybercity.dk

MARTS 2001 37


Avanceret meldeteknik:

Splint og antisplint

Når man skal vurdere, hvad kortene kan

bære, er det vigtigt at kende tilpasningen.

Især er det i slem- og udgangsvurderinger

vigtigt at finde ud af, om den ene hånds

korthed i en sidefarve forringer værdien

af den andens honnørstyrke.

Dertil har vi de såkaldte splintermeldinger.

Jeg vil foreslå en række ændringer til

systemet, når der er korthed over for en

jævn limiteret hånd. Det forudsættes, at en

majorfarve skal være trumf.

En splintermelding er velegnet over for

en limiteret jævn hånd. Spilleren med den

jævne hånd kan relativt nemt vurdere, om

kortheden passer godt eller dårligt. Hvis

farven indeholder konge eller dame, skal

den devalueres, og den er helt ødelagt med

begge disse honnørkort. En bonde er ikke

et væsentligt spild, mens et es er dubiøst.

For det første mangler det jo som støtte til

makkers honnører i de andre farver, men

VESTs hænder til Tvekampen

(Østs hænder findes på side 48)

1. Ø/Alle.

# E 6 2 ¤ K 6 > E 10 8 6 5 3 < 8 4

2. Ø/Ø-V.

# E 6 ¤ K 7 2 > E K D 9 2 < K D 7

3. V/N-S.

# E K B 3 ¤ E 8 6 4 > 10 8 4 < E 9

4. V/Ingen.

# E D 6 ¤ E D 8 > K 10 9 6 < K B 4

5. V/N-S. Nord melder om muligt 2¤.

# E 7 ¤ K B 10 > E 8 5 3 < E 7 4 2

6. Ø/Ingen.

# _ ¤ 7 > E D 10 7 4 2 < K B 10 8 6 3

38

DANSK BRIDGE

af Morten Andersen

for det andet kan makker være renonce i

farven. Ved de fleste splintermeldinger kan

der nemlig i første omgang ikke skelnes

mellem renonce og singleton.

I systemet bør det være muligt for makkeren

til den jævne hånd at gå to veje, når

en majorfarve skal være trumf. Den ene

vej skal vise kortfarve i en sidefarve og

den anden benægte en sådan.

Åbner har genmeldt 1ut

Det forudsættes, at der er svaret i en majorfarve,

og at parret anvender x-y-sans. Hvis

svarer har en 5-farve i major, indleder han

med 2> for at finde fit. Hvis åbner viser

3-kortsfit, er spring i ny eller åbners farve

en splint, der viser korthed. Uden korthed

fastlægger svareren blot farven med en

støtte til 3-trinnet. Eksempelvis:

# D B 4 # E K 7 6 5

¤ 9 4 ¤ E D 7 6

> E B 7 µ > D 4 3

< K D 9 5 4 < 7

ÅBNER SVARER

1< 1#

1ut 2> 1

2# 2 4< 3

4# pas

1. X-Y-Sans (gamekrav).

2. Tre spar, ikke fire hjerter.

3. Splint.

Åbners hånd er forringet til 8 aktive point.

Det gælder om at undgå 5#, som kan gå

ned med dårlig sits.

Derimod ville åbner havde afgivet et

cuebid i 4> med:

# D 8 4 ¤ K 4 > E K 7 < B 9 5 4 3

Åbners kort er ikke forringet væsentligt,

og 6# er en rimelig kontrakt.

Uden korthed melder svarer blot 3# som

her:


µ

# D B 4 # E K 7 6 5

¤ 8 7 ¤ K D 6

> E B 7 > D 5 2

< K D B 7 3 < E 5

ÅBNER SVARER

1< 1#

1ut 2> 1

2# 2 3# 3

4< 4 4¤ 4

1. X-Y-Sans (gamekrav).

2. Tre spar, ikke fire hjerter.

3. Ingen kortfarve.

4. Cuebids.

og vejen er banet til den gode sparslem.

Hvis åbner i stedet havde haft

# B 4 2 ¤ E B > E B 7 < D 10 7 4 3

var meldingerne med samme svarhånd gået:

ÅBNER SVARER

1< 1#

1ut 2>

2# 3#

4> 1 4¤ 2

4# 3 pas

1. Cuebid _ ikke klørkontrol.

2. Kontrol i hjerter og klør.

3. Behersket sleminteresse.

Har svarer 6-farve i major, bliver det mere

problematisk. Lad os se et eksempel:

ÅBNER SVARER

1< 1#

1ut ?

Med en 6-farve kan svarer vise sin singleton

direkte. Svarer melder 4< med:

# E K B 10 5 4 ¤ E B 5 > D 7 5 < 4

Uden singleton planlægger svarer at melde

2> og følge op med 3#. For eksempel:

# E K B 10 6 5 ¤ K 4 > D 7 6 < E 6

Hvis 6-farven er ussel, kan det være klogt

af svarer at gå over 2>, selv med singleton.

Så er det ikke sikkert, den bliver vist.

Med 5_4 i major er der også mulighed

for at skelne, hvis der findes fit til 4-farven.

Lad os se et eksempel:

ÅBNER SVARER

1< 1#

1ut 2>

2¤ ?

Svarer melder 4< med:

# E D 9 8 5 ¤ K D 7 6 > E B 6 < 6

men 3¤ med:

# E D 9 8 5 ¤ K D 7 6 > E 4 < K 6

Med en sleminviterende hånd med fit til

åbningsfarven bør svarer melde således:

ÅBNER SVARER

1< 1#

1ut 2>

2# ?

Svarer melder 3< og derpå 4< med:

# E K 7 6 ¤ K 4 > D 5 < E D 10 7 6


< God minor til slet spil

>

Guld- og sølvpoint Guld- og sølvpoint

Sorø Bridgeklub

60 års jubilæumsturnering

Lørdag den 21.april 2001 kl.13 til ca.22.30

i Sorø Hallerne, Ringstedvej 20, Sorø

Kvalifikation og finaler. Gode række- og spurtpræmier både i kvalifikation og finale.

Startafgift incl. buffet 200 kr. Turneringsleder: Karsten Munch

Tilm.: Senest 2/4 til A. Rosenkilde, tlf. og fax. 5783 1141. E-mail: arosege@get2net.dk

MARTS 2001 39


Åbner har genmeldt 2ut

Det forudsættes, at makkerparret afgiver

naturlige kravmeldinger på 3-trækket. Hvis

svarer har en god 6-farve, kan han nu med

et spring vise singleton. Uden singleton

genmelder svarer sin farve, hvilket dog blot

lover 5-farve og i første omgang beder åbner

vælge mellem 3ut og 4 i majorfarven.

Lad os se nogle eksempler:

ÅBNER SVARER

1< 1#

2ut ?

Svarer melder 4< med:

# E D 10 9 5 4 ¤ K 5 3 > D 4 3 < 4

Svarer melder 3# og afgiver eventuelt et

cuebid i 4¤ efter åbners 3ut med:

# E D 10 9 5 4 ¤ K 5 > D 5 3 < D 4

Hvis svarer har 5-farve, kan han ikke få vist

en singleton. Med fit til åbningsfarven skal

han først støtte på 3-trækket og derpå eventuelt

følge op med gentagen støtte på 4trækket.

40

DANSK BRIDGE

Slutspillet om DM

weekenden den 3.–4.marts

Vanggårdscentret, Århus

Åbning 1ut

Her forudsættes, at makkerparret bruger

Stayman og overføring.

Har svarer en 6-farve, er det let at skabe

to veje. Svarer springer til 3 træk i 6-farven

uden single. Med singleton overføres først,

hvorpå svarer springer i sin singleton.

Lad os se et par eksempler:

ÅBNER SVARER

1ut ?

Svarer melder 3¤ med:

# E D 4 ¤ K D 8 6 5 4 > 5 4 < K 5

Svarer melder 2> og følger op med 3# på

makkers tvungne 2¤ med:

# 4 ¤ K D 7 6 4 3 > E D 7 < B 6 5

Hvis svarer har 4-farve, kan man indrette

sit system, så det er muligt at vise en singleton,

hvis åbner på Stayman viser fit.

Man bruger 3 træk i den anden major

til at sleminvitere i den viste major uden

singleton. Spring i ny farve til 4-trækket er

sleminvit i den viste major med singleton.

Semifinaler lørdag kl.13–23.30 (pause 17.45–18.45)

(Adamsen–Schou og Mønsted–Schaltz)

Finale søndag kl.9.00–19.30 (pause 13.45–14.45)

Rama (bridgebiograf) i alle sektioner

Gratis adgang for tilskuere


OBS! Det er ikke muligt at vise singleton i

spar med hjerter som trumf.

Lad os se et par eksempler:

ÅBNER SVARER

1ut 2<

2# ?

Svarer melder 3¤ og benægter korthed

med:

# K D 7 6 ¤ 5 4 > E D 5 4 < K B 4

Svarer melder 4¤ og viser korthed med:

# K D 7 6 ¤ 5 > E D 8 7 < D 7 6 5

ÅBNER SVARER

1ut 2<

2¤ ?

Svarer melder 3# med:

# 5 4 ¤ K D 7 6 > E D 5 4 < K B 4

Men svarer melder også 3# med:

# 5 ¤ K D 7 6 > E D 8 7 < D 7 6 5

Har svarer 5-farve, skal han benytte næste

melding efter overføring til at finde ud af,

om der overhovedet er fit. Dermed bliver

det ikke muligt for svarer at vise korthed.

(Medmindre det opgives at stå i 3ut på en

5_3-fit, hvilket jeg vil undlade at komme

ind på her). Se dog Antisplint senere.

Åbning 2ut

Der forudsættes Stayman samt overføring.

Det er basalt set ikke muligt for svarer

at vise sin singleton, når der er åbnet med

2ut. Dog har jeg valgt et lille kneb i mit

system, der nogle gange gør det muligt.

Ved overføring på 3-trækket skal åbner

melde 3ut med doubleton og kun acceptere

overføringen med tilpasning.

Dermed er fitten fundet med det samme,

når svarer har 5-farve, og det gør eventuelle

slemvurderinger mere velfunderede.

Bagsiden af medaljen er, at svarer ikke

kan overføre til 3-trækket i sin farve for at

spille dér _ han risikerer 3ut fra åbner. Dermed

kan svarer være nødt til at passe til

åbners 2ut med en svag hånd og majorlængde.

Alternativt må han påregne at

komme i udgang.

Accepteres dette, kan åbner melde som

følger, når makker har overført:

1. Med doubleton i svarers farve meldes

3ut.

2. Med tilpasning i svarers farve accepteres

overføringen. Med sleminteresse melder

svarer nu 3ut uden singleton. Ellers

viser svarer sin singleton.

3. Med 4-farve i svarers farve og maksimum

afgiver åbner et cuebid eller accepterer

overføringen med et spring.

Eksempler

Her burde jeg nu give en række eksempler

fra praksis, der illustrerer de forskellige

ideer. Desværre er dette kun forekommet

i mindre turneringer, hvor jeg har glemt

spillene. I stedet bringer jeg to eksempler

fra OL Rhodos 1996, hvor Danmark vandt

bronze, og hvor min daværende makker

Lauge Schäffer og jeg meldte to (for) hårde

slemmer på godt og ondt. Begge slemmer

SØLV

GULD

Guld/Sølv i Centret

Centerklubberne byder velkommen

til to turneringer om sølv,

guld og masser af præmier

Søndag d. 1.april kl.10

(sølv)

Søndag d. 29.april kl.10

(GULD)

Indskud: 130/135 kr. pr.person

3 stk. smørrebrød 40 kr.

# ¤ > <

Bridgecenter

Nordsjælland

Hovedgaden 2–4, Birkerød

Tlf. 4581 5384

MARTS 2001 41


µ

blev meldt baseret på singletonvisning over

for en limiteret jævn hånd. Den første er

mod Tjekkiet fra de indledende runder:

# D 10 6 5 3

¤ K D B 4

>6

< 10 5 3

# B 7 2 # 9

¤ E 10 8 5 ¤ 9 6 3

> D 9 3 > K B 10 5 4 2

< D B 4

# E K 8 4

¤7 2

> E 8 7

< E K 8 2

< 9 7 6

VEST NORD ØST SYD

Lauge Morten

1<

pas 1# pas 3#

pas 4> pas 4ut

pas 5¤ pas 5ut

pas

pas

6# pas pas

1< var enten stærk eller en lille jævn hånd.

3# fastlagde trumffarven med 17_19 hp

og en jævn hånd. 4> viste singleton, da

3ut havde været sleminvit uden korthed.

Den sad lige i øjet, og vi meldte den benhårde

slem. Med trumferne jævnt imod

blev Vest _ ved gentagne opspil fra bordet

i hjerter _ tvunget til at afstå fra et hjerterstik

eller at lade spilfører kaste bordets

tabsklør på håndens rejste hjerter.

13 imp til Danmark.

42

DANSK BRIDGE

Ølgod Bridge Klub

25 års jubilæumsturnering

Det næste eksempel var tæt på at blive det

værste spil i mit liv. Det stammer fra allersidste

kamp i den indledende runde. Vi

skulle vinde 18_12 over Polen for at være

sikker på at holde New Zealand bag os i

kvalifikationen til slutspillet. Vi førte beskedent,

da dette spil ramte pladen hen

imod slutningen af kampen:

#E 4

¤ K D 10

> E 6 3 2

< K 10 9 2

# K 9 7 5 3 # D 8

¤ 9 4 ¤ 7 6 5

> K B 10 8 4 µ > D 9 7

< 5 < D 8 7 4 3

# B 10 6 2

¤ E B 8 3 2

>5

< E B 6

VEST NORD ØST SYD

Balicki Morten Zmudzinski Lauge

1ut pas 2<

pas 2> pas 3¤

pas 3# pas 4>

pas 4ut pas 5<

pas 5ut pas 6¤

pas pas pas

Udspil: var korthed, idet 3ut havde været

sleminvit uden korthed. Atter var jeg ramt,

og vi rullede i den hårde slem.

Lørdag den 19.maj 2001 kl.9.30 i Ølgod Hallerne, Skolegade, Ølgod

Pæne præmier samt guld- og sølvpoint

Turneringsindskud kr.175,- incl. frokost samt kaffe og te under turneringen

Øl og vand kan købes

Tilmelding senest den 5.maj til Ruth Pedersen kl.17–20 på tlf. 7524 4041

og/eller fax 7524 6404 / e-mail: borup@bennoborup.dk


Vest startede med


Lad mig illustrere:

ÅBNER SVARER

1ut 2¤

?

2ut viser nu 4-farve i spar med minimum.

3 og 3¤ viser 4-farve i spar med

maksimum samt spild i farven over for en

singleton.

3# viser maksimum og perfekte kort over

for enhver singleton.

Man bruger Antisplint ligesom cuebids.

Springes en melding over, benægtes denne

oplysning. Melder åbner eksempelvis 3>

i ovenstående meldeforløb vises enten >K

eller/og >D. Samtidigt benægtes på min 1ut (12_14)

og så mig melde 3, så han lagde sig i 3¤. Han vandt

10 stik. Ingen i feltet havde meldt udgangen.

I denne sæsons tredje divisionsrunde

følte vi, at vi var tæt på, da dette spil dukkede

op:

# E K 9 5 3 # D 10 8 6

¤ _ ¤ E 10 5 3

> D 8 7 5 µ >E K

< D B 10 3 < 9 8 5

VEST NORD ØST SYD

Morten Søren

1ut pas

2¤ pas 3> pas

4¤ pas 4# pas

pas pas pas

3> var en Antisplint, der viste maksimum

med 4-farve i spar samt >K eller/og >D,

og som samtidig benægtede


Etik og etikette:

„En gang imellem er det nødvendigt med

en opsang!“ skrev Michael Zinglersen og

henviste dermed til bagsiden af BK 67’s

medlemsblad, hvor man kunne læse denne

artikel. „Om det virkede?“ skrev Michael

videre. „Mange medlemmer var henne at

give et klap på skulderen, to af dem gav

sågar en øl. Stemningen den mandag var

helt i top.“ IL

Du spiller med en makker, som glæder sig

til at møde op hver mandag til fire hyggelige

timer.

Makker kommer i god tid for eventuelt

lige at rette et par fejl fra sidste mandag.

Systemsnak, afkast, kald eller revision af

en konvention.

I begynder at blande kort og nikker til

hinanden: „Nu skal vi f..... vinde i aften!“

Spil 1: Makker er kommet i 4¤ via et

naturligt meldeforløb. Desværre kniber du

ikke efter >4 i stik 12. Makker himler, og

på hans attitude fornemmer du, at du er

det største bridgefjols i hele verden, selvom

du har gjort dit bedste. Nu får du kun middel

på spillet.

Spil 2: Godt nervøs over makkers tilkendegivelser

tager du en sanshånd op med

16 hp. Du melder pligtskyldigt 1ut, og

makker lægger 2> på bordet. Du er stadig

ved sidste skideballe og er bange for makkers

grimasser og attituder.

I forvirringen kommer du til at passe til

hans overføring. Han kommer til at spille

2> på en 4_2 fit.

Du får læst og påskrevet om dit manglende

talent, på trods af at du både skulle

have spil 1 og 2 i tankerne. Makker har

stillet urimelige krav til dig.

Du kunne måske have sagt: „Lad os tale

om det i telefonen i morgen“, men makker

skal absolut udbasunere dine mangler

Makkerpleje

af Michael Zinglersen

for hele bordet og endvidere i pausen fortælle

sine venner, hvor uduelig du er som

spiller.

Ja, det er hyggeligt at bruge sine mandagsaftener

på at blive hængt og skældt ud!

Utilbørligheder

Sådanne episoder udspiller sig desværre

alt for ofte i klubben. Jeg/vi skal ikke acceptere

den slags nedrigheder/tarveligheder

fra makkers side. Et mindstekrav må

være, at vi holder vores kæft eller kommer

med en bemærkning, som er opmuntrende.

Vi skal videre. Ikke slide makkerskabet

op på ondsindede ytringer, der nedgør

makker.

Lad os se positivt på en fejl. Vi begår

alle fejl på en klubaften. Få en snak om,

hvad der blev gjort galt, og lad være med

at spille bridgegud i et halvoffentligt forum.

Denne opførsel er kun med til at skade et

makkerpar frem for at skabe et konstruktivt

miljø, hvor glæden ved bridgen er i

højsædet.

Hvad vil jeg med det?

Jeg hader at komme til et bridgebord, hvor

dønningerne ikke har lagt sig efter sidste

runde. Jeg hader at få telefonopringninger

fra frustrerede medlemmer, som beklager

sig over deres makkere. Jeg vil langt hellere

høre i røret: „Gud, hvor har min makker

spillet godt i aften. Hør bare _ i spil 1

gjorde hun sådan ...

Stik makker

et smil

MARTS 2001 45


DM for klubber

Først i dag har jeg fået tid til at læse verdens

bedste bridgeblad (december). Som

sædvanlig er det fyldt med gode sager.

Jeg har et par bemærkninger om DM for

klubber. Bent Berg skriver, at han i arkivet

har fundet frem til, at ideen til turneringen

stammer fra Sydjylland.

Det er muligt, at man i Sydjylland spillede

en turnering for klubhold _ det gjorde

man også i andre distrikter, bl.a. Nordsjælland.

Jeg har ikke stået på hovedet i mit arkiv,

men jeg kan huske, at ideen til at starte et

DM stammer fra en opringning fra Bjarne

Hougaard til mig sidst i 70’erne. Bjarne

fortalte, at han og Søren Fischer havde en

mulig sponsor. Det endte med, at virksomheden

(C.Rothe) sponsorerede en helt ny

turnering, DM for klubber, „Martini Cup“.

Fra vore drøftelser i hovedbestyrelsen

mener jeg at huske, at Flemming Berggrav

og Jørgen Gundesen eller Ole Kristensen

udarbejdede propositioner til turneringen.

Hvem det nu var, så gjorde de arbejdet så

godt, at turneringen principielt har fungeret

uændret siden hen med stor succes.

Bent Hæstrup

46

DANSK BRIDGE

Postkassen

Åben for bridgespørgsmål og meninger af almen interesse,

der ikke indeholder angreb af mere personlig karakter.

Ret til mindre, redaktionelle ændringer forbeholdes.

Indlæg må normalt højst fylde en spalte i bladet.

Uglegylp

Hermed en check til Rio-2001 på 1000 kr.

Indsamlingen til uglen gav jo desværre ikke

det resultat, vi havde regnet med, men vi

har rundet op, så det bliver en „tusse“ i

stedet for en ugle. Beløbet bedes benyttet

som tilskud til juniorernes VM-deltagelse.

Vi vil gerne hermed takke dem, som har

bidraget, og vi håber, alle er enige i, at

pengene på denne måde alligevel er godt

givet ud!

J.-E.Schaltz / Henry Deding

Mere uglegylp

Overfor redaktøren har jeg gjort gældende,

at man ved referat af bridgespil konsekvent

bør medtage oplysning om kortgiver, zone

og par/hold.

Redaktøren har meddelt, at han ikke er

ansvarlig for, hvad forfattere/indsendere

har medtaget af disse oplysninger.

Det er naturligvis redaktøren, der har

ansvaret for bladets indhold.

Det kan godt være, at disse oplysninger

ikke interesserer elitespillerne, men vi er

nogle stykker i de lavere echeloner, der har

pædagogisk interesse i bridgeopgaverne,

hvorfor oplysningerne er relevante.

Sommer-Øresundsbridge på Højstrupgaard

Christian Reinholdt, Mathias Bruun, Frederik Bjerregaard og Lars Blakset tilbyder

sommerkursus på Højstrupgaard ved Helsingør

Uge 28 (8.–14.juli) og uge 29 (15.–21.juli) – Pris: 3400/3600 kr.

Styrkeopdelt turnering hver aften. Vi gennemgår spillene næste formiddag.

Temaundervisning med lagte kort og opgaver hver eftermiddag (2 niveauer).

Højstrupgaard er et moderne kursuscenter med 300 m til Øresundskysten. Gastronomien

er helt i top, og alle værelser har eget bad, telefon og TV. Egen golfbane.

4342 6677 (Vestegnens BC) / 3929 0126 (Blaksets BC)


At fremskaffe dem turde være en overkommelig

opgave. Man kunne fx begynde med

en henstilling i bladet.

Flemming Wiinblad

Det sidste være så hermed gjort, men med

den tilføjelse, at jeg fortsat _ som jeg allerede

har fortalt til indsenderen _ helt overlader

det til skribenterne at bestemme, om

disse oplysninger medtages.

Det kan nemlig være med velberåd hu,

at der ikke fortælles noget om zoneforholdene

i et spil, fordi den aktuelle pointe er

gældende i alle zonestillinger. Tilsvarende

kan gælde for oplysningen om, hvem der

er kortgiver.

IL

Udklip sælges til fordel for „Rio 2001“

Ca. 7000 bridgeudklip fra diverse bridgespalter

gennem årene, ordnet i poser med

50 stk i hver, søges afhændet til fordel for

„Rio 2001“,

Eventuelt interesserede kan afgive et bud

til Dansk Bridge.

Kurt Kryger

Damehold kvalifikation

Som aktør på det dårligst spillende hold

ville jeg helst være ubemærket, men jeg tror,

vi er mange, der gerne vil sige Bridgehuset

i Odense tak for en rigtig god weekend.

Atmosfære og omsorg var helt på toppen.

Maden var perfekt, og modspillerne

søde og rare.

Grete Holmgård

Enig _ man spiser (for) godt, når man spiller

kort i Odense. Det bør ændres!

IL

Rio-2001

Tusind tak til Kristen Klausen for rollen

som månedens flotte folde-ud-mand. Fotoet

lever helt op til forventningerne, og vi kvitterer

vedlagt med de lovede 500 koner til

Brasilienturen.

Af billedteksten fremgår det, at formanden

støtter til 1 spader. Det er sikkert en

klog disposition, for vi kan jo se på huset i

baggrunden, at han er renonce i ruder!

Fra de fire frøkener fra Aarhus

Med ovenstående fulgte en

500 kr-seddel. Tak til de

fire anonyme frøkener!

Og tak til formanden,

der som lovet har givet

to Nilfisk Støvsugere

(mærket „King“!). De

indgår i præmiepuljen,

der til slut trækkes lod

om blandt alle de par,

der i sølvturneringerne

ender som nr.1, 2 og 3.

IL.

KLITROSEN, SLETTESTRAND – 2001

Påske (11–16/4) ★ Kr.himmelfart (23–27/5) ★ Sensommer (28/7–4/8) ★ Lyngblomstring (4–11/8)

Weekendophold (2–4/11)

Program kan rekvireres hos turneringslederen:

Helmer Juul Nissen, Toftsvej 30, 2.th., 6700 Esbjerg – tlf. 7513 6570 eller 2992 4811

E-mail: bridge@post9.tele.dk

MARTS 2001 47


I lodtrækningen om en bridgebog vandt Jan

Pedersen, der spiller i Akademisk BK og

Århus BK. Og højt hurra for de to nye stormestre,

Bent Lythcke og Steen Sørensen.

Stormester

Bent Lythcke, Hillerød BK ............................................ 546

Steen Ardahl Sørensen, One-eyed Jacks ......................... 519

Forbundsmester

Zenia Ryssing, Linje 13 ................................................. 263

2* Kredsmester

Else Gregersen, Greve Strands BK ................................. 155

Frank Henrik Nielsen, Assens BK / Blaa Klub Ejby ....... 150

1* Kredsmester

Inge Henning Andersen, Gentofte BK / Hjerter Dame .... 118

Henning Haaning, Bridgesalonen .................................. 108

Henning Høj, Rønnede-Fakse BK .................................. 101

Peter Jacobsen, BK af 1936, Odense / Sidste Stik .......... 100

Kredsmester

Eyvind Halse, Møn BK ................................................... 65

Børge Madsen, Pandrup BK ............................................ 58

Inger-Lise Olesen, BK af 1936, Odense / Otterup BK ...... 55

Poul Jantzen, Svinninge BK ............................................. 55

Villy Emanuelsen, BK Præstø / Møn BK ......................... 53

Distriktsmester

Lena Mortensen, Storeslemmen ....................................... 35

Margit Grove, Horsens BK af 1931 / Ruder Es, Horsens .. 34

ØSTs hænder til Tvekampen

(Vests hænder findes på side 38)

1. Ø/Alle.

# K B 9 ¤ D 7 > K B 9 4 < E K 6 3

2. Ø/Ø-V.

# K D 8 5 3 ¤ D 8 5 > _ < E 5 4 3 2

3. V/N-S.

# _ ¤ K D B 10 9 7 5 2 > E 3 < 8 3 2

4. V/Ingen.

# B 8 5 3 ¤ _ > 4 < D 10 9 7 6 5 3 2

5. V/N-S. Nord melder om muligt 2¤.

# D 10 8 4 2 ¤ 9 6 > D B 9 7 6 4 < _

6. Ø/Ingen.

# E D 5 3 ¤ E D 10 8 2 > K 9 < D 9

48

DANSK BRIDGE

Nyt om mesterpoint

Arne Espensen, Lille Klør / Vestkysten ............................ 32

Knud Gregart, Bridgesalonen ........................................... 31

Bengta Simonsen, Møn BK ............................................. 30

Ingeborg Mathiesen, Ringsted BK ................................... 30

Herluf Overgaard, Viborg Esserne .................................... 20

Jens Midjord, Godthåb BK .............................................. 19

Alice Kjærulf, Ebeltoft BK .............................................. 19

Helle Brok, Århus BK / Århus Dame BK ........................ 16

2* Klubmester

Oluf Jørgensen, Møn BK ................................................. 25

Heine Jensen, BK 80, Hørsholm ...................................... 24

Lilly Berg, Horsens Damebridgeklub / Ruder Es, Horsens 24

Agnete Karll, Møn BK .................................................... 23

Birgit Rasmussen, Korsør Bridge 51 ................................ 22

Tove Larsen, Bridgesalonen ............................................. 22

Gitte Pedersen, Ruder Es, Hvidovre ................................. 21

1* Klubmester

Kirsten Sørensen, Ruder 10-Ishøj BK .............................. 12

Helle Christiansen, Hirtshals Bridge Klub ....................... 11

Jens Christian Jensen, Hobro BK ..................................... 10

Inge Andersen, Hobro BK / Mariager BK ........................ 10

Finn Schw. Hansen, Rødby BK .......................................... 9

Ib Søndergaard, Hobro BK ................................................. 8

Gerda Olesen, Hobro BK ................................................... 8

Lindy Olesen, Hobro BK ................................................... 8

Niels Andre Benn, Holstebro BK ....................................... 8

Inger Margrethe Elle Hansen, Vestklubberne .................... 8

Kai S Madsen, Vestklubberne ............................................ 7

Karen Lissau, Storeslemmen .............................................. 7

Birthe L Laursen, Hobro BK ............................................. 7

Knud Erik Lorentsen, Østsjællands Bridgecenter ............... 7

Johan Lissau, Storeslemmen .............................................. 7

Ruth Madsen, Vestklubberne ............................................. 7

Hanne Lytzen, Lille Klør ................................................... 6

Karsten Skjoldager, Skælskør og Omegns BK ................... 6

Paul Lytzen, Lille Klør ....................................................... 6

Vibeke Thomsen, Greve Strands BK / Vestklubberne ......... 6

Claus De Lichtenberg, Centerklubberne, Birkerød ............. 6

Ole Scott Hansen, Østsjællands Bridgecenter ..................... 6

John Hansen, Ruder Es, Hvidovre ...................................... 6

Erik Søberg, Ruder Es, Hvidovre ....................................... 6

Grethe Pedersen, Hobro BK ............................................... 6

Barbara Dokkedal, Centerklubberne, Birkerød ................... 5

Hanne Saigal, Vestklubberne .............................................. 5

Hanni Kamper, Klubben, Næstved ..................................... 5

Paul Willer, Centerklubberne, Birkerød .............................. 5

Christina Aalvik, BK 80, Hørsholm / Kokkedal BK ........... 5

Annie Ulrich, Viborg Esserne ............................................ 5

Annemarie Jensen, Ruder Es, Hvidovre ............................. 5

Inge Andersen, Møn BK .................................................... 5

Poul Thygesen, Ringsted BK ............................................. 5

Poul Erik Dokkedal, Centerklubberne, Birkerød ................. 5

Robert Jensen, Ruder Es, Hvidovre .................................... 5

Tove Iversen, Østsjællands Bridgecenter ............................ 5

Britta Pedersen, Godthåb BK ............................................. 5

Ernst Antonsen, Hvidovre BK / Ruder Es, Hvidovre .......... 5

Grethe Andersen, Viborg Esserne ....................................... 5

Grethe Thygesen, Ringsted BK .......................................... 5

Irene Borre, Rønnede-Fakse BK ........................................ 5

Jytte Weischer, Centerklubberne, Birkerød ......................... 5


Klubmester

Per Frederiksen, Hobro BK ................................................ 6

Jan Pedersen, Akademisk BK, Århus / Århus BK .............. 5

Astrid Rasmussen, Århus BK / Århus Dame BK ............... 5

Karen Thrane, Gundsø BK / Lejre BK ............................... 4

Meta Mortensen, Langå BK .............................................. 4

Lizzy Jørgensen, Ved Grænsen, Tønder .............................. 4

Andreas Nygaard, BK 90 Varde / Varde BK ....................... 4

Bodil Kristensen, Hobro BK .............................................. 4

Lotte Bestle, Blakset-Klubberne / Centerklubberne ............ 4

Jan Jeppesen, Århus BK / Århus Dame BK ....................... 3

Magda Fodgaard, Møn BK ................................................ 3

Ib Reinholdt, Esbjerg BK / Lille Klør ................................. 3

Jette Brinck-Lund, Aars BK ............................................... 3

Hildur Bjørn Jensen, Hobro BK ......................................... 3

Anna Margrethe Vinge, Hobro BK .................................... 3

Inger Andersen, Hobro BK ................................................ 3

Bodil Petersen, Hobro BK ................................................. 3

Tommy Pedersen, Århus BK / Århus Dame BK ................. 3

Grete Elgin, Birkerød BK / Centerklubberne, Birkerød ...... 3

Aage Sørensen, Østsjællands Bridgecenter ........................ 2

Aase Mikkelsen, Hobro BK ............................................... 2

Camilla Bo Krefeld, Akademisk BK / Århus BK ............... 2

Hanne Jensen, Vestklubberne ............................................. 2

Hanne Petersen, Østsjællands Bridgecenter ........................ 2

Jamse Mortensen, Skælskør og Omegns BK ...................... 2

Lars Andersen, Østsjællands Bridgecenter ......................... 2

Marianne Loldrup, Viborg Esserne .................................... 2

Nanna Folkmann, Helsingør BK ........................................ 2

Randi Kristensen, Skælskør og Omegns BK ...................... 2

Ib Strømmen, Møn BK ...................................................... 2

Bente Elkær, Kalø BK / Århus BK / Århus Dame BK ....... 2

Bent Larsen, Skælskør og Omegns BK .............................. 2

Bente Rasmussen, Skælskør og Omegns BK ..................... 2

Dennis Rimann Bonde, Odder BK ..................................... 2

Meta Hansen, Skælskør og Omegns BK ............................ 2

Nena B. Ekberg, Centerklubberne, Birkerød ...................... 2

Peter Dalsberg, Vestklubberne ............................................ 2

Peter Enevoldsen, Århus BK / Århus Dame BK ................. 2

Uffe Poulsen, Århus BK / Århus Dame BK ....................... 2

Birthe Jensen, Østsjællands Bridgecenter ........................... 2

Kim Jacobsen, Århus BK / Århus Dame BK ..................... 2

Kirsten Rasmussen, Skælskør og Omegns BK ................... 2

Lilly Friis, Langå BK ......................................................... 2

Lis Sørensen, Østsjællands Bridgecenter ............................ 2

Lillian Bruus, Østsjællands Bridgecenter ........................... 2

Alice B Jørgensen, Klubben, Næstved ............................... 2

Ellen Melbye, Centerklubberne, Birkerød .......................... 2

Ole Jakobsson, Hvalsø BK ................................................ 2

Ulrik Boldt, Godthåb BK ................................................... 2

Anette Hansen, Østsjællands Bridgecenter ......................... 2

Annette Emborg, Centerklubberne, Birkerød ..................... 2

Anne Marie Larsen, Skælskør og Omegns BK ................... 2

Annelise Albertsen, Skælskør og Omegns BK ................... 2

Anne-Dorthe Jørgensen, Skælskør og Omegns BK ............ 2

Inger Schøler, Hobro BK ................................................... 2

Inger Mathiesen, Århus BK / Århus Dame BK .................. 2

Knud Møller Jensen, Ebeltoft BK ...................................... 2

Arne Hansen, Skælskør og Omegns BK ............................ 2

Erik Hove, Viborg Esserne ................................................. 2

Preben Nielsen, Vestbjerg BK ............................................ 2

Asger Loldrup, Viborg Esserne .......................................... 2

Gudrun Rügge, Møn BK ................................................... 2

Gunver Egede Hansen, Møn BK ........................................ 2

Gunner Bjerre Andersen, Midtsjællands BK, Sorø ............. 2

Ruddi Nielsen, Århus BK / Århus Dame BK ..................... 2

Susanne Ring, Vordingborg BK af 1974 ............................. 2

Susanne Jensen, Århus BK / Århus Dame BK ................... 2

Susanne Mortensen, Østsjællands Bridgecenter ................. 2

Evy Andersen, Aars BK ..................................................... 2

Gynna Dalsberg, Vestklubberne ......................................... 2

Jørn Jørgensen, Skælskør og Omegns BK .......................... 2

Internationale juniorarrangementer

Årets Verdens-juniorcamp finder sted i

Insko, 40 km. fra Stargard Szczecinski i

det nordlige Polen, i perioden 9._16.juli.

Deltagerne er typisk bridgespillere (på alle

niveauer) i alderen 17_23 år, men alle mellem

15 og 25 år kan komme i betragtning.

DBF støtter med et tilskud til rejsen _

tilskuddets størrelse afhænger af antallet

af danske deltagere (forrige år var beløbet

600 kr.).

Umiddelbart inden juniorcampen (6._8.

juli) spilles VM-juniorpar i Stargard

Szczecinski. Der er tradition for, at de fleste

danske deltagere i juniorcampen også

spiller med i VM-juniorpar. Der vil være

fri transport mellem de to spillesteder.

DBF-tilskud: Indskud betales for danske

juniorer.

Oplysninger om disse arrangementer _

bl.a. om pris og ophold _ vil løbende blive

opdateret på denne adresse:

www.bridge.gr/juniors/jun_cal.htm

ligesom oplysninger kan findes på DBF’s

juniorsider: www.juniorbridge.dk

Tilmelding: DBF’s sekretariat (Steffen

Holm Pedersen, der gerne hjælper med at

finde en makker til VM-juniorpar).

Sveriges Bridgeforbund arrangerer en

juniorcamp den 17._22.juli på Säbyholms

Naturbruksgymnasium Bro, ikke langt fra

Stockholm.

Det er en totalt stoffri uge (ikke rygning

eller alkohol) til en rimelig pris (850 SKR

for ophold og spisning).

Se DBF’s juniorsider eller

www.bridgefederation.se/welcome/junior/

junislager/index01.htm

Også her kan forventes tilskud fra DBF.

Tilmelding: Steffen Holm Pedersen.

MARTS 2001 49


Nis Graulund–Jan Nicolajsen

mod Lars Blakset–Mathias Bruun

Scoren gives ud fra et holdturneringssynspunkt efter en skala fra 0–10. Topkarakteren er

10, og øvrige kontrakter bedømmes i forhold hertil, idet vi tager deres vinderchance og

evt. tab eller gevinst i betragtning.

De nykårede tvekampsmestre, Jan Nicolajsen_Nis

Graulund, er tilbage efter sejren i

februar over Rahelt_Farholt og efter sejren

i 1.division på Klaus Adamsens hold.

Udfordrerne er københavnske Lars Blakset

og Mathias Bruun, en ny parkonstellation

i denne sæson, men et par velkendte

ansigter.

Lars Blakset er en af de mest vindende

spillere herhjemme med ca. 25 DM’er på

samvittigheden. Samtidig er Blakset blandt

vores mest erfarne internationale spillere

med OL-bronze som klimaks.

Siden 1998 er ressourcerne gået til at få

gang i Blaksets Bridgecenter, som i dag

har over 1500 medlemmer og dermed er

Danmarks største klub. At være iværksætter

er ikke uvant for Blakset, som førhen

var med til at starte MatchMaker Rekruttering,

i dag landets næststørste.

Makkeren Mathias Bruun har sat sit

præg på bridgescenen i 90’erne med en

håndfuld DM’er og gode juniorresultater

50

Langfredag i Køge

Sølvpointturnering

i

Østsjællands Bridgecenter

Nørregade 24D, 1.th., 4600 Køge

Fredag den 13/4 kl.9.30–18.00

Pris 110 kr. Frokost for 60 kr.

kan bestilles ved tilmelding

Tilmelding senest 6/4 2001 på tlf.

56 65 80 54

DANSK BRIDGE

Tvekampen

(NM-guld, VM-bronze og EU-guld) som

højdepunkter.

Sammen har udfordrerne vundet DM for

klubber og KM-par. Og så var de kun 3 imp

fra pokalen. Det bliver spændende at følge

parret i DM-finalerne for hold og par.

Blakset og Bruun spiller Nusineklør, der

grundlæggende er et naturligt system med

5-farve åbning i major og små sans’er, men

1< indeholder også 15_19 jævne, hvilket

igen medfører, at 1> altid er ubalanceret.

Over 1< bruges transfersvar, over 1> omvendt

minor, og efter majoråbninger er 2<

Game Force Relay, med klørfarve, primær

tilpasning eller 18 + .

Åbningen 2< er stærk, 2> Multi, 2¤

svagt med begge major og 2# Blakset,

hvilket vil sige 0_5 hp med vilkårlig fordeling

alene udenfor zonen. Og ellers en

svag 2-åbning.

Inden vi går i gang, vil jeg sige tak til

kontrollanterne Dennis Koch-Palmund og

Knut Blakset.

Og tak for spillene til Knud Jensen, Slagelse

(spil 1_4), Kirsten Østergaard, Frederiksberg

(spil 5) og Ulla “Mommy” Rasmussen,

Herning (spil 6). “Mommy” har

lige haft 50-års jubilæum i Herning BK,

så det ville da også være overraskende, hvis

der ikke var en enkelt problematisk hånd i

ny og næ.

Send også dine problemhænder til:

TVEKAMPEN v/ Jens Kofoed

P.O.Box 101

Midreshet Sede Boker 84990

Israel

E-post: jensk@netvision.net.il

Jens Kofoed


1. Øst / Alle.

# E 6 2 # K B 9

¤K 6 ¤D 7

> E 10 8 6 5 3 µ > K B 9 4

2< 2>

3¤ 3ut 3> 3#

4# 4ut 4# 5>

5¤ 6> pas

pas

Hvis ruderne sidder skævt den gale vej, er

3ut ikke ligefrem lykken, men det er derimod

5>, og 6> er tæt på at være med odds

at melde.

Graulund lægger for med en Præcisionsklør

for mestrene, og 2< viser en ruderfarve.

Efter relæet 2> følger naturlige meldinger

indtil cuebiddet i 4#, der samtidig

gør 3¤ til et advance cuebid. Graulund

spørger efter esser og ender i lilleslem, der

blot hænger på #D i plads, hvis ruderne

arter sig.

Bruun er ude med den tvetydige klør,

enten naturligt eller 15_19 jævne. Her er

han helgarderet. 1# viser enten en ruderfarve

med 6 + hp eller 0_5 med ubekendt

fordeling. 1ut viser 15_19, 2< er relæ, og

2> viser 15_17. 3> er naturligt og krav

uden kortfarver, 3# naturligt eller holdvisende

og 4# en naturlig 3-kortsstøtte, da

Vest har benægtet majorfarver. Da Bruun

ikke har lyst til at lægge navn til 3_3 trumf-

“tilpasningen”, rykker han til 5>.

Måske et cuebid i 5< havde været på

sin plads?

Nydeligt meldt af begge par, men udfordrerne

tager en kneben føring.

Score

5> ................................................ 10

6ut, 6> ........................................ 9

5ut ............................................... 8

Stillingen: Graulund_Nicolajsen 9,

Bruun_Blakset 10.

µ

2. Øst / Ø-V.

# E 6 # K D 8 5 3

¤ K 7 2 ¤ D 8 5

> E K D 9 2 >_

< K D 7 < E 5 4 3 2

VEST ØST VEST ØST

Nicolajsen Graulund Blakset Bruun

1# 1#

2> 2# 2< 2ut

3< 3¤ 3< 3#

3# 4< 3ut 4<

4ut 5< 4> 4ut

6< pas 5< 5¤

6ut pas

Klørfarven skal sidde 3_2 imod, og gør den

det, er både 6


µ

3. Vest / N-S.

# E K B 3 # _

¤ E 8 6 4 ¤ K D B 10 9 7 5 2

> 10 8 4 >E 3

< E 9 < 8 3 2

VEST ØST VEST ØST

Nicolajsen Graulund Blakset Bruun

1ut 2> 1< 1>

2¤ 3# 3¤ 4#

4< 4# 4ut 5#

5¤ 5# 6¤ pas

6¤ pas

Nicolajsens 1ut viser 14_16, mens 2> fra

Graulund er udgangskrav og søger efter

majorfarver. Lidt overraskende melder

Nicolajsen 2¤, og så kan Øst fyre en splint

af i 3#. 4< er et cue, 4# viser renonce og

benægter typisk ruderkontrol. Derfor forsøger

Nicolajsen at bremse toget i 5¤, men

Graulund kan én gang til med 5#, og lilleslem

bliver endestationen.

Hos udfordrerne åbner Blakset med 1<

på sin jævne stærke sanshånd. 1> viser

hjerterfarve og 3¤ sanshånden med ca. 17

hp. 4# er Renonce-Blackwood (eller Voidwood

om man vil), og 4ut viser 3 af 5 esser.

5# viser de to resterende esser og benægter

samtidig ekstra minorkontrol.

Smukt meldt af begge parrene, og udfordrerne

holder stadig deres knebne forspring.

Score

6¤, 6ut ........................................ 10

5¤, 5ut ........................................ 5

7¤ ................................................

Stillingen: Graulund_Nicolajsen 29,

Bruun_Blakset 30.

2

52

SPILLEKORT

Repræsentant for Danmark:

ERIK W BRUUN

Østerbrogade 45

2100 København Ø

DANSK BRIDGE

4. Vest / Ingen.

# E D 6 # B 8 5 3

¤ E D 8 ¤ _

> K 10 9 6 µ >4

< K B 4 < D 10 9 7 6 5 3 2

VEST ØST VEST ØST

Nicolajsen Graulund Blakset Bruun

1< 1> 1< 1#

1ut 2< 1ut 5<

2> 3< pas

3ut 4<

4ut pas

Det er svært at finde frem til de bedste

kontrakter: 3ut og 5< i Vest. Men tvekæmperne

kører flot derudad som på de tre første

sæt hænder.

Hos mestrene er 1< stærk, 1> viser 0_7,

1ut er 17_19, 2< Stayman, 3< invit, og når

Graulund tager makker ud af 3ut, viser det

metervarer i klør og en skæv hånd. Nicolajsen

har overblikket og sætter mestrene i

topkontrakten.

Blakset åbner med den tvetydige Nusineklør,

og 1# viser aktuelt 0_5 hp og ubekendt

fordeling. 1ut viser 15_19 jævne, og

nu tager Bruun det store raflebæger frem

og skyder på slutkontrakten: Det ender med

5 - 1#, 2ut -

5.

Score

V: 4ut........................................... 10

V: 5< ........................................... 7

4


µ

5. Vest / N-S. Nord melder om muligt 2¤.

# E 7 # D 10 8 4 2

¤ K B 10 ¤ 9 6

> E 8 5 3 > D B 9 7 6 4

< E 7 4 2 < _

VEST ØST VEST ØST

Nicolajsen Graulund

1ut (2¤) 2#

Blakset Bruun

1< (2¤) D

pas 2ut

pas

3>

Tvekæmperne ender i to helt forskellige

situationer efter indmeldingen 2¤ nordfra.

Nicolajsen åbner med en 14_16 sans, og

Graulund skal nu vælge mellem at lægge

sig i 2# eller 3>. Ruderfarven synes mest

solid, men for sparene tæller, at man står

et træk lavere, og at en game muligvis kan

nås, hvis makker hæver 2# et træk. Han

vælger _ måske i lyset af, at der er tale om

en meldekonkurrence _ at konkurrere i 2#.

Det er bestemt heller ingen katastrofe, men

3> spiller bedre. Den finder udfordrerne:

Efter 1< og 2¤-indmeldingen dobler

Bruun negativt og får 2ut, der viser 15_17.

3> er svagt, og den står Blakset.

Meldeforløbet falder gunstigst ud for udfordrerne,

der udligner mestrenes forspring.

Score

3> ................................................ 10

2#, 4#......................................... 8

3# ................................................ 7

2ut ............................................... 5

3ut, 2¤, 2¤-D ............................. 4

5> ................................................

Stillingen: Graulund_Nicolajsen 47,

Bruun_Blakset 47.

2

Valby BridgeCenter

Åbent Hus

Fredag kl.19–23.15

Lørdag kl.14–18.15

Søndag kl.13–17.15

36450300

6. Øst / Ingen.

# _ # E D 5 3

¤ 7 ¤ E D 10 8 2

> E D 10 7 4 2 µ >K 9

< K B 10 8 6 3 < D 9

VEST ØST VEST ØST

Nicolajsen Graulund Blakset Bruun

1< 1¤

2< 2¤ 2> 2#

3< 3ut 2ut 3ut

4< 4> 6< 6>

5# 6< pas

7< pas

Oven på den stærke klør viser Nicolajsen

først ruderfarve med 2< og følger op med

et par naturlige klørmeldinger. 4> fastlægger

trumffarven, mens 5# viser renonce.

Graulund opfatter det imidlertid som en

Renonce-Blackwood og svarer 2 esser,

men Nicolajsen tager 6< som cuebid med

ruder som trumf og beder makker vælge

storeslem med 7, 6, 5< ................................. 5

Slutstillingen: Graulund_Nicolajsen 47,

Bruun_Blakset 56.

MARTS 2001 53


Charles spiller op:

ler, Faaborg. Så ta’ makker (Anita Jensen)

med tilbage, når du skal hjem alligevel!?”

Pressen dukkede op, og det gjorde K 9 4

< E K B

# 10 # 7 4 3

¤ E 8 4 ¤ K D 10 7 2

> D 10 7 3 µ > 8 5 2

< 10 9 7 3 2 < D 6

# K D B 6

¤ B 6 3

> E B 6

< 8 5 4

VEST NORD ØST SYD

Jens Anita Børge Svend

Kjær Jensen Møller P. Novrup

pas 1ut

pas 2¤ pas 3#

pas 4# pas pas

pas

Modspillet startede med tre gange

hjerter, idet spilfører trumfede

tredje gang og trak tre trumfer.

4# vinder med blot én af

minordamerne i plads (75%),

men Novrup trak


Har Stiften spist søm?

Er Ekstra Bladet gået agurk? Har Stiften

spist søm?

To af vore trofaste „bridgeaviser“ har på

det seneste skippet deres faste bridgerubrik

til fordel for andet _ for os bridgespillere

_ helt ligegyldigt stof. Århus Stiftstidende

bibeholder dog nyhedsdækningen.

Der er kun én fornuftig måde at reagere

på, men det er til gengæld én, avisen forstår:

Opsig dit abonnement! Gør det med

den begrundelse, at hvis din avis ikke kan

afse en smule plads til din hobby, vil du se

dig om efter en anden avis, der kan.

Jeg har lavet en oversigt over de dag- og

ugeblade, der p.t. har en fast bridgerubrik.

Aviser, der bringer spil med kommentarer,

er fremhævet _ de øvrige har alene nyhedsdækning.

Ændringer modtages med tak.

Berlingske Tidende / daglig / Lars Blakset

Bornholms Tidende / hver 14.dag / Merethe Koefoed

BT / daglig / Ib Lundby

De Bergske Blade, Vestjylland / lørdag / Bent Lynge

De Sjællandske Dagblade / lørdag / Arne Rosenkilde

Familiejournalen / ugentlig / Svend Novrup

Fyens Stiftstidende / 2xugentlig / Erik Olsen/Charles

Fyns Amts Avis / ugentlig / Erik Olsen/H.J.Rasmussen

Helsingør Dagblad / lørdag / Michael Zinglersen

Holbæk Amts Venstreblad / ugentlig / Povl Sommer

Horsens Folkeblad / fredag / Erik Brok

Jyllands-Posten / daglig / Villy Dam

Kalundborg Folkeblad / ugentlig / Povl Sommer

Kjerteminde Avis / ugentlig / Svend Novrup

Lokal Avisen, Assens / hver 14.dag / Erik Olsen

Midtjyllands Avis / hver 14.dag / Vladimir Sidorenco

Nordjyske Stiftstidende / ugentlig / Tonny Hessel

Nørre Aaby Avis / hver 14.dag / Erik Olsen

Politiken / daglig / Mathias Bruun/Knut Blakset

Skive Folkeblad / lejlighedsvis / Verner Buch

Uge-Bladet, Skanderborg / ugentlig / Ib Axelsen

Vejle Amts Folkeblad / ugentlig / Hans Werge

Århus Stiftstidende / lejlighedsvis / Niels Henriksen

Hvad skal vi med aviser, hvis eneste indsats

er at notere fru Petersens sølvbryllup

og en ny flagstang i Algade?

Børge Outze

Bridgeblanding

af Ib Lundby

Farvebehandling - I

Du er spilfører i 3ut og mangler to stik,

som du vil prøve at få i denne farve:

< K 6 5 4

µ

< D 7 3


Læs denne tekst hurtigt og sig så samtidig

højt, hvilken farve ordene har _ altså ikke

selve ordet:

GUL BLÅ ORANGE

SORT RØD GRØN

ROSA GUL RØD

ORANGE GRØN SORT

BLÅ RØD ROSA

GRØN BLÅ ORANGE

Stammede du lidt i det, skyldes det, at der

her er tale om en konflikt. Din højre hjernehalvdel

prøver at sige farven, mens den

venstre prøver at læse ordet.

Taber på taber-løsningen

Der var en bridgebog på kant for at finde

en safevariant med åbne kort i denne 6#

fra taber på taber-artiklen i januar:

# E 7 6

¤ E 9 8 6 4 3

>D 4

K 6 5 2 µ > B 9 8 7 3

< B 10 7 4 < D 9 3

# K D 5 4 3 2

¤2

>E 10

< E K 8 2

Kontrakt: 6#. Udspil: K, så bordets

>D giver stik.

Der er sikkert flere vindervarianter, men

jeg vil nøjes med at fortælle, at en bridgebog

er sendt med post til Folke Greisen,

Helsingør, fordi hans løsning var den først

udtrukne, der var korrekt.

Norsk brillians

Fra „Bridge i Norge“ har jeg sakset dette

spil, hvor der blev brilleret ved begge borde:

Distrikt Bornholm

50 års jubilæumsturnering

Søndag den 22.april kl.9.30

i Aakirkeby-Hallerne, Grønningen 3, Aakirkeby

22+33 spil – guldpoint – flotte præmier og spurtpræmier

Tu-indskud: 160 kr. incl. frokostplatte – begrænset deltagerantal.

Tilmelding senest 1/4 til: Merethe Koefoed, tlf. 5697 7267,

eller e-mail: npv5@worldonline.dk


Boye Brogeland lægger an til en uppercut

µ

Nord / Ingen

# 10 6 5

# E 8 2

¤7 6

> K D B 7 5 4

10 8 2 >E 9

< 10 7

# K D 9 3

¤ E D 5

>6 3

< B 9 8 5

< E K D 4 2

Ved det ene bord standsede Nord i 2>, og

lad os gætte på 10 stik, ikke?

Nej, østfra trak Brogeland to topklør og

fortsatte med klør til >8 og overtrumf med

>B. Og da Øst kom ind på >E, var han så

fræk at spille en fjerde klør, hvor Vest trumfede

med >10. Nu blev >9 forfremmet til

Ø-V’s fjerde stik _ en dobbelt uppercut.

Ved det andet bord gik meldingerne:

VEST NORD ØST SYD

Callaghan Helgemo

1>

Burn

1ut

Helness

D

2> pas 2¤ pas

pas 3> pas 3ut

pas pas pas

Udspil: ¤B.

Syd stak hjemme og spillede ruder, hvor

Øst straks tog >E og spillede E K 6 µ > 10 9 8 5 2

< 6 4 2 < D B 7 5

# 10 8 3

¤ K D 9 5 4 3

>D

< E K 8

VEST NORD ØST SYD

Mathias Lars Lars Steen

Bruun Munksgaard Blakset Møller


pas 1# pas 2¤

pas pas pas

Efter >E spillede Vest spar til #E, og der

kom spar igen. ¤10 gik rundt til ¤E, Øst

fik en spartrumfning, og så var den ikke

længere. Der var kun et klørstik til modspillet

_ 8 stik.

Mathias: „Honnør på honnør, makker.

Stik ¤10 med ¤B _ så gafler jeg Syds ¤K

med ¤E, spiller spar til trumf og har stadig

et trumfstik i skuffen. Og klørstikket

kan Steen ikke løbe fra.“

Munksgaard: „Gnæk!“

Blakset: „Hrmpf!“

Møller: „Hvem siger, at jeg stikker ¤B?“

Herligt, ikke? Syd skal af med to trumfstik

alligevel og foretrækker naturligvis at

give det første til den ufarlige hånd, Øst,

så han dykker ¤B og er hjemme, når det

som her er fra ¤B anden.

MARTS 2001 57


58

DANSK BRIDGE

Turneringsnyt

Rio 2001 sølvturneringer

Hillerød Bridgecenter

1. Gerda Broch Christensen_Erik Keith Hansen ........... 103

2. Arne Petersen_Inge Keith Hansen .............................. 54

3. Elsebet Brandt_Kent Eldov ........................................ 40

1. Tove og Svend Gravesen ............................................ 58

2. Nina og Svend Hattel ................................................. 34

3. Kirsten Christensen_Britta Larsen .............................. 30

Osted Bridgeklub

1. Bent Hansen_Thomas Fabricius Hansen .................. 536

2. Pia og Per Steenberg ................................................ 510

3. Birthe Hansen_Per Würtz ........................................ 494

Morsø Bridgeklub

1. Svend Haaning_Jørgen Priess

2. Karl Møller_Aksel Skydsgaard

3. Jens Søndergaard_Poul Ladefoged

1. Birthe Knudsen_Knud Ladefoged

2. Lis Baden_Musse Bjerre

3. Herluf Petersen_Erik Nielsen

1. Inge Langballe_Erna Dahl Larsen

2. Aage Markussen_Harry Sinding

3. Ellen Jensen_Jens B.Jensen

1. Henrik Svendsen_Peter Skov

2. Liselotte Poulsen_Hanne Grethe Suhl

3. Marry Markussen_Jenny Petersen

Lejre Bridgeklub

1. Aase og Kurt Holm .................................................. 193

2. Erik Døssing_Kurt Sejerø Nielsen ............................ 186

3. Ingrid Nørgaard_Flemming Koldborg Jensen ........... 185

Frederiksværk Bridgeklub

1. Jørgen Buch Jepsen_Flemming Stald ......................... 34

2. Preben Frank_Jørgen Martens .................................... 23

3. Hanne Vinther_Ernst Lundberg .................................. 12

1. Karen Christiansen_Sv.Aa.Jørgensen ......................... 20

2. Søs Tranberg_Bent Gårdsholt ..................................... 19

3. Michael Larsen_Kurt Kryger ..................................... 15

Lyngby Røgfri Bridgeklub

1. Hans Jørgen Brørup_Otto Helwigh ............................ 30

2. Birgit og Bjørn Kristensen ......................................... 15

3. Kirsten og Per Andersen ............................................. 10

1. Lis og Aage Juul Hansen ............................................ 20

2. Vibeke Barslund_Erna Petersen ................................. 13

Jytte og Poul Yde ....................................................... 13

1. Svend Aage Christensen_John Bils ............................ 47

2. Kirsten Davidsen_Sussie Dalkier ............................... 35

3. Niels Tofte_Anders Larsen ......................................... 27

Lad tu-lederen

klare

paragrafferne

Pokalturneringen, 2.runde

Svend Mathiesen_Team Kontekst .......................... 87 _ 82

Sven Andresen_Kenneth Madsen .......................... 23 _ 94

Per Karlsen_Arne Reinau .................................... 139 _ 49

Ole Svinth_I _I _Ib _I Rossel ............................................. 66 _ 84

M. Gerhard Nielsen_Peter Olsen ........................... 70 _ 92

Allan Holbæk_Peter Niemela ............................... 159 _ 72

Steen Jacobsen_Maria Rahelt ................................ 97 _ 98

Ketty Davidsen_Edel Trolle ................................... 72 _ 87

Lene H. Jespersen_Steen Mølgaard ..................... 111 _ 113

Hans Strunge_Ole Adamsen .................................. 70 _ 118

Joel Hermansen_Bo Andersen ............................... 69 _ 102

Poul Vestervig Poulsen_Jørgen Kruhl Jensen ....... 111 _ 65

Henrik Olsen_Torben Andersen ............................. 31 _ 129

Henrik Kruse Petersen_Aage Michelsen .............. 119 _ 21

Freddy Christiansen_Arno Norske ....................... 122 _ 78

Steen Bøhm Andersen_Morten Skovsted Eriksen ... 99 _ 73

Jacob Ryge_Tage Hansen .................................... 128 _ 115

Verner Henriksen_Ejvind Sveinbjørnsson .............. 89 _ 109

Jeppe Golsche Knappe_Jørgen Kørner .................. 75 _ 73

Jørgen Holm_Carl-Johan Mortensen ...................... 50 _ 115

Thomas Schønfeldt_Svend Thaarup ..................... 109 _ 98

Karsten Stoltz Nielsen_Preben Jensen ................. 107 _ 58

Klavs Rykær_Tomas Bratt ................................... 106 _ 112

Jens Greisen_Erik Due ........................................ 110 _ 49

Steen Jacobsen_Anders K.Madsen ........................ 36 _ 155

Jens Krogh-Madsen_Anders Andersen .................. 52 _ 85

Jens Ulrik Fougt_Christian Nielsen ...................... 177 _ 38

John V. Nielsen_Anders Søvsø ............................. 135 _ 98

Povl Thor Hansen_Anne-Marie Frøhlich ................ 77 _ 73

Kurt Eggers_Søren Fischer .................................. 100 _ 95

Niels Sørensen_Vickie Fleischer .......................... 141 _ 81

Poul Melbye_Laina B.Sørensen ........................... 117 _ 131

Grethe Druedahl_Veikko Kinnunen ....................... 92 _ 120

Michael Cholewa_Gert Vainer ............................... 52 _ 116

Jens Kruuse_Erik Lund ......................................... 36 _ 97

Hanne Nielsen_Jørgen Andersen ........................... 93 _ 116

Henrik Friis_Team Orifarm .................................. 101 _ 99

Hans Mors_Asger Friis .......................................... 94 _ 165

Hans Peter Toft_David Søndergård ......................... 33 _ 129

Herman Hansen_Hans Clemmensen ...................... 86 _ 66

Torben Værum_Morten Knudsen ........................... 94 _ 73

Marianne Rasmussen_Holger Christensen ........... 145 _ 82

Lars Spejlborg_Bo Blunch ..................................... 88 _ 92

Marianne Larsen_Uffe Boldt ................................. 57 _ 145

Per Nielsen_Morten Dam Mortensen ..................... 64 _ 107

Karl Bo Jensen_Svend Erik Holst .......................... 66 _ 67

Eddie Nielsen_Birthe Schmidt ............................. 105 _ 102

CE Engelbrechtsen_Svend Agger .......................... 75 _ 71

Anton Pedersen_Knud Aaen ................................ 111 _ 99

John Husted_Kim Arentsen ................................... 40 _ 103

Hans Jørgen Mortensen_Ole Weis ....................... 109 _ 68

Wagn Rosenlund_Bjørn Bartens ............................ 87 _ 74

Knud Erik Toubro_Leif S. Jensen .......................... 34 _ 146

Sven Hansen_Vagn Beyer .................................... 141 _ 74

Ida Madsen_Jørgen Gravesen ................................ 64 _ 96

Liselotte Janssen_Henning Vestergaard .................. 61 _ 138

Flemming Boesgaard_Jens E. Kuhlmeier ............. 129 _ 79

Erling Andersen_Preben Mohr ............................... 83 _ 102

Jan Nielsen_Georg Aatorp ..................................... 78 _ 99

Claus Dahl_Karin Birkedal .................................... 73 _ 141

Benny Marquart_Torben Rosell ............................. 99 _ 88

Henrik Damgaard_Leif Mosegaard ........................ 82 _ 73

Jysk-fynsk holdturnering

1. Steen Vestergaard ....................................................... 164

2. Troels Thomsen ......................................................... 160

3. Knud Taulbjerg .......................................................... 148


Bridgehjørnet

Annoncer til "Bridgehjørnet" koster 150 kr.

incl. moms for hver påbegyndte 4 linier.

Tillæg for billetmærke 25 kr. Standardopsætning.

Max. en spalte. Betaling forud

på check/giro 608 6586.

Påskeferie 2001 på Ærø og bridgeturnering

om sølvpoint på Hotel Ærøhus fra kr.825.

Hør nærmere Hotel Ærøhus, 6252 1003 –

www.aeroehus-hotel.dk

Madeira 30.april til 7.maj. Kun otte ledige

pladser. Kontakt BI-Bridgerejser, v/ Birgit

Jensen på tlf. 7553 3149 eller e-mail:

Bridge@12mail.dk

Ønsker du at prøve røgfri klub (rygelokale),

kan du deltage på alle hold (5 niveauer) i

marts og april for i alt 150 kr. Vi spiller alle

eftermiddage og aftener. Vestegnens Bridge-

Center, Hovedvejen 3A, 1., Glostrup.

Spillekort med monogram eller navn til

jubilæer, bordkort, visitkort etc. Incl. kort,

tryk, porto, æske: 1 spil 130 kr, 2 spil 190 kr.

Rabat ved flere spil. 4879 8067.

Østsjælland _ mixedpar

1. Gerda Holm_Eivind Sveinbjørnsson .......................... 268

2. Ida Korvin_Tage Larsen ............................................ 208

3. Pia Rasmussen_Ole Reinholdt ................................... 170

Vestsjælland _ mixedpar

1. Joan og Poul Jantzen .................................................. 622

2. Sannie Kalkerup_Ole Adamsen ................................. 612

3. Anne Grete Svarre_Preben Jacobsen .......................... 593

Bornholm _ mixedpar

1. Merethe og Axel Koefoed ............................................ 88

2. Janni Nielsen_Ingvar Marcher ..................................... 56

3. Inge Lise Kofoed_Bjarne Andersen ............................. 45

Sydjylland _ mixedpar

1. Bjørg og Jonas Houmøller ......................................... 299

2. Lise og Palle Reimann ............................................... 278

3. Henrik Kristensen_Ulla Tradsborg ............................. 243

Fyn _ mixedpar

1. Anita Jensen_Jesper Thomsen ..................................... 72

2. Helle Rasmussen_Søren Gjaldbæk .............................. 68

3. Jane Kiessling_Henning Kruse .................................... 68

Udgiver:

Danmarks

Bridgeforbund

Redaktion: Ib Lundby.

Faste medarbejdere: Søren Christiansen,

Villy Dam, Jens Kofoed, Nis Graulund,

Morten Andersen („Duck“), Ib Axelsen,

Christian Reinholdt, Mads Krøjgaard,

Jens Otto Pedersen („Charles“), Svend

Novrup, Flemming Dahl, Torben Brandt

og Villy Sørensen.

Dansk Bridge, Asminderødgade 53

3480 Fredensborg

Telefon 4847 5213 (hverdage 12–16)

Telefax 4847 6213

E-post: dansk@bridge.dk

Web-side: www.bridge.dk

Postgiro DK: 608 65 86

N: 08061902 814

S: 2500 96-5

ISSN 0011-6238

Udgivelsesdatoer:

10 gange årligt omkring den første

i hver måned undt. juni og august.

Bruttooplag:

23.500 ekspl. (1/1 2001)

Abonnement 1/10–1/9 incl.moms:

Danmark, Finland, Færøerne og Island

200 kr. Sverige/Norge 230 SEK/NOK.

Grønland og øvr.udland: 280 kr.

Annoncepriser pr. 1/10 excl. moms:

1/1 side 3400 kr. 1/2 side 2000 kr.

1/4 side 1150 kr. Øvrige formater:

16 kr. pr. spaltemm.

20% rabat på DBF-klubannoncer

(klubnavn i annoncen – regning til klubben

– klubbens arrangement).

Farve- og repro efter aftale.

Tryk: Boisen & Nielsen A/S

MARTS 2001 59


DANSK BRIDGE

Asminderødgade 53

DK - 3480 Fredensborg

60

Bridgeforlaget informerer om:

Norske bridgebøger

Norske bridgebøger i fokus – se omtale af bøgerne i februarnummerer af Dansk Bridge

Glenn Grøtheim:

Relepresisjon

G-forlaget

191 s., hft., 168 kr.

Geo Tislevoll:

Bridge i Helgemos verden

Geogh-forlaget

175 s., hft., 168 kr.

Tarjei Eck Hansen:

Norske Ess

ECK AS (Odds Interbok)

200 s., hft., 109 kr.

Geo Tislevoll:

Basisbridge _ og litt til …

(Bind 1 - spill og motspill)

Geogh Forlag

224 s., hft., 168 kr.

William B.Herseth:

Drep skvisen

Norsk Bridgeforlag

249 s., hft., 138 kr.

Levering mv.

Priserne er incl. moms og til og med 31.maj 2001 incl. porto mod forudbetaling.

Desuden giver forlaget i samme tidsrum 10 kr. pr. solgt bog til „Rio 2001“-fonden.

Bridgeforlaget i Asminderød

Asminderødgade 53 (Asminderød Kro), 3480 Fredensborg

Tlf. 4847 5213 – fax 4847 6213 – giro 510 9507 – e-post: forlag@bridge.dk

DANSK BRIDGE

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!