Virksomhedscenter for unge under 18 år - UU Odder Skanderborg

uu.os.dk

Virksomhedscenter for unge under 18 år - UU Odder Skanderborg

UU Odder Skanderborg

Karrierestart

Bakkedraget 1

8362 Hørning

Lis Andreasen

Tlf: 87 94 76 06 mobil: 21 83 49 31

E-mail: lis.andreasen@skanderborg.dk

Virksomhedscenter for

unge under 18 år

Virksomhed


Virksomhedscenter som træningsbane

Hvad er et virksomhedscenter?

Et virksomhedscenter er en virksomhed i lokalområdet, der i samarbejde

med UU Odder Skanderborg arbejder sammen om de unge, der har

behov for en beskæftigelsesrettet indsats. De unge er i alderen 15 – 17 år

og er fra Skanderborg og Odder kommuner. Virksomhedscenteret

tilbyder den unge fra 4 – 26 ugers praktisk erfaring. Derved øges

mulighederne for, at den unge på sigt kan påbegynde en uddannelse.

Virksomhedspraktikken udgør en afgørende forskel ved at målrette,

motivere og ruste de unge i forhold til uddannelse eller at komme

tættere på arbejdsmarkedet.

Hvad får virksomhederne ud af det?

Virksomheden kan få løst nogle arbejdsopgaver – til gavn for

produktionen eller til gavn for kunder, medarbejdere, brugere eller

andre.

Et virksomhedscenter kan styrke virksomhedens sociale profil og det

sociale engagement.

Et virksomhedscenter kan give medarbejdere nye udfordringer.

Et virksomhedscenter kan være en rekrutteringskanal på kort og på

lang sigt.

Hvad får den unge med fra forløbet?

Opbygget selvværd gennem løsning af arbejdsopgaver og deltagelse i

arbejdsfællesskaber med voksne kollegaer.

Motivation for fremtidigt job eller uddannelse.

Forøgede chancer for uddannelse og job.

Hvilke arbejdsopgaver kan løses her?

Virksomhedscentre kan oprettes i mange forskellige brancher og i såvel

produktions- som servicevirksomheder. Vigtigst er dog, at der er egnede

arbejdsopgaver til den unge, der eksempelvis kan være med til at udføre

følgende arbejdsopgaver:

Serviceopgaver

Opgaver i køkken eller kantine

Små produktionsopgaver

Pakkeri

Medhjælperopgaver for andre medarbejdere i virksomheden

Reparationsopgaver

……..og meget mere

Praktiske informationer

Varigheden og timer pr. uge aftales mellem virksomheden og UU -

vejlederen. Den unge er på virksomheden i 3-4 dage om ugen, og de

resterende dage (1 -2) er den unge deltagende i undervisning og forskellige

fælles aktiviteter med fast tovholder hos UU. Virksomheden har ingen

økonomiske udgifter i form af løn, og den unge/UU sørger for at

transportudgifterne dækkes og forsikring af den unge under arbejdet.

Praktikken i virksomhedscentrene er ulønnet.

Forløbet i virksomheden vil blive fulgt af en tovholder i UU. Der vil blive

planlagt evalueringsmøder, hvor den unges status tages op.

Deltagelse i virksomhedscentrene kan blive det bedste startskud til en

forandring af den unges tilværelse.

More magazines by this user
Similar magazines