Adobe Acrobat fil 0.28 MB dansk

hilti.dk

Adobe Acrobat fil 0.28 MB dansk

da

ADVARSEL

Hold brændbare materialer væk fra arbejdsområdet.

7.1 Tænd/sluk

7.1.1 Tilkobling af DCG 180D

ADVARSEL

Prøvekør nyt slibeværktøj ved maksimalt tomgangsomdrejningstal

i et sikkert arbejdsområde i

mindst 30 sekunder.

1. Sæt stikket i stikkontakten.

2. Skub afbryderen fremad, og tryk den derefter

helt ned.

7.1.2 Frakobling af DCG 180D

Slip afbryderen.

7.1.3 Tilkobling og låsning af DCG 180P

1. Sæt stikket i stikkontakten.

2. Skub afbryderen fremad (3 mm), tryk den helt

ned, og skub den i nedtrykket position endnu

længere fremad, indtil den går i indgreb.

7.1.4 Frakobling efter låsning af DCG 180P

Tryk foran på afbryderen. (kontakten frigøres)

7.2 Genstartsspærre

BEMÆRK

Hvis du trækker stikket ud af stikkontakten ved indtrykket

eller låst afbryder og derefter sætter det i igen,

starter maskinen ikke. Som det første i spændingsfri

tilstand skal du på DCG 180-P løsne låsen og først

derefter sætte stikket i stikkontakten.

7.3 Indstilling af håndgreb 5

ADVARSEL

Håndgrebet må ikke indstilles, mens maskinen

kører. Kontrollér, at håndgrebet er låst i en af

de tre mulige positioner.

For at kunne arbejde sikkert og afslappet i enhver

position kan håndgrebet drejes 90° til venstre og

højre.

122

Printed: 13.03.2012 | Doc-Nr: PUB / 5069492 / 000 / 00

1. Træk stikket ud af stikkontakten.

2. Træk frigøringsgrebet tilbage.

3. Vip håndgrebet til højre eller venstre indtil anslag.

4. Fastgør håndgrebet igen med frigøringsgrebet.

BEMÆRK Maskinen kan ikke tændes, så længe

grebet ikke befinder sig i en af de tre mulige

positioner.

7.4 Arbejdsanvisninger

BEMÆRK

Arbejd med et moderat tryk på maskinen.

BEMÆRK

Skæreretningen er vigtig. Maskinen skal altid arbejde

i modløb. I modsat fald er der fare for, at maskinen

trykkes ukontrolleret ud af skæresporet.

BEMÆRK

Til bearbejdning af ikke-jernholdige metaller (f.eks.

aluminium) skal der anvendes specialskiver.

BEMÆRK

Ved bearbejdning af meget hårde, mineralske materialer

med et højt kiselindhold kan skæreskiven blive

overophedet og dermed beskadiget. Hvis der er en

ring af gnister rundt omkring skæreskiven, er det et

tydeligt tegn på overophedning. I så fald skal skærearbejdet

afbrydes, og skæreskiven skal have lov at

køre kortvarigt i tomgang uden belastning for at køle

af.

BEMÆRK

Faldende arbejdsydelse kan være et tegn på, at segmenter

er blevet sløve. Segmenterne kan genopslibes

ved at skære i abrasive materialer (Hilti genopslibningsplade

eller abrasiv kalksandsten).

7.5 Skrubning

FORSIGTIG

Anvend aldrig skæreskiver til skrubning.

Den bedste virkning ved skrubning opnås, hvis slibeskiven

holdes i en vinkel på 30° i forhold til slibeoverfladen.

En for kraftig belastning under slibningen

skader maskinen og forøger slibeskivesliddet, ligesom

slibeeffekten forringes.

More magazines by this user
Similar magazines