Læs en god "halvteknisk" beskrivelse af storwise - Dansupport

dansupport.dk

Læs en god "halvteknisk" beskrivelse af storwise - Dansupport

IBM Storwize

- IBM har med deres nyeste SAN rykket grænsen for, hvad et midrange storage system skal kunne levere.

IBM har med deres nyeste Storwize V7000 rykket grænsen for, hvad et midrange storage system skal

kunne levere i forhold til performance, features, tuningsmuligheder og management.

Dagens IT-miljøer er komplekse og organisationer som jeres oplever øjensynligt en stadig stigende data tilvækst,

mens kravene til service niveauer stiger og lovkravene omkring compliance skærpes, hvilket alt sammen medføre

stigende omkostninger til IT-administration og storage.

For mange IT-organisationer øges presset yderligere på grund af ansættelses stop, mindre budgetter og

teknologier der ikke har den nødvendige fleksibilitet til at møde kravene fra omverdenen.

Hosting virksomheder er yderligere presset af faldende GB-priser, mens kravet til kvalitet og fleksibilitet øges.

Forretningen ønsker systemer der er nemme at benytte, og med funktionalitet der kan bibringe dem en øget

konkurrence evne samtidig med at kravet om omkostningsfokus opretholdes.

Storage konsolidering kan give store forbedringer der blandt andet kendetegnes ved at data lettere kan

administreres og tilvejebringes på tværs af afdelinger uden drift forstyrrelser. Hvis data samles i en delt storage

pool opnås lettere delt adgang til data, enklere storage udvidelser med et minimum af nedetid og forenklet

administration. Konsolidering simplificerer ikke kun komplekse IT-miljøer, men giver også højere

udnyttelsesgrader af det installerede udstyr og øger produktiviteten som alt sammen resulterer i en lavere TCO.

Avancerede software muligheder gør det nemmere at møde de stigende service level krav samtidig med at

effektiviteten øges. Enkle værktøjer der virker på tværs af platforme hjælper med at udnytte ”best practices” for

backup, administration og daglige rutiner.

I tilgift medfører muligheden for at placere storage i Tiers en reduktion i omkostningerne til storage. I takt med at

datas værdi falder hen over tid, er det vigtigt at have muligheden for at flytte data til billigere diske og RAID

beskyttelses niveauer, så storage miljøer strømlines samtidig med at effektiviteten og fleksibiliteten øges.

Som altid er systemernes stabilitet vigtig for organisationen. Vigtigheden af konstant tilgang til data har aldrig

været mere presserende, og IT-systemer der ikke kan levere en høj oppetid vil medvirke til at forretningen mister

konkurrenceevne. Derfor er funktioner som redundans, multi-pathing, prioritering af applikationer, online

opgraderinger og ” pree faliure analasys” PFA, lige så vigtige som værktøjer til beskyttelse mod data tab, herunder

Flashcopy, intern disk spejling og Remote data replikering.

Økonomisk perspektiv ved køb af Storvize V7000.

For at kunne levere konsolideret og tired storage til forretningen, har I brug for en stabil højt ydende storage

platform der på en nem måde kan skalere og tilrettes til fremtidige behov.

Storwize V7000 leverer markedets bedste forhold mellem performance og pris i midrange segmentet. Produktets

unikke fleksibilitet, skalerbare design og avancerede funktionalitet gør at Storwize V7000 kan imødekomme de


stigende og forskellige krav dagens mellemstore og store virksomheder møder. Via innovative teknologier som

SSD diske, Easy Tier, Thin provisioning data mobility og intermix features kan Storwize V7000 kunderne reducere

omkostningerne til storage og energi mens tilgang til data og virtualisering optimeres.

Alt dette er tilgængeligt i et system der kan skalere fra et mindre system til et højt ydende maksimum konfigureret

disksystem der kan håndtere selv de mest krævende opgaver. Storwize V7000 kommer med FC-, og iSCSIforbindelser,

I kan selv kan vælge den teknologi der passer til forretningen og de enkelte applikationer.

Storwize V7000 har flere indbyggede features som hen over tid vil reducere omkostninger til storage:

Storage virtualisering, for øget fleksibilitet og enklere management.

Thin Provisioning, for øget udnyttelse af storage og enklere management, kapacitet købes ikke på forkant

men ud fra et ”Just In Time” princip.

Easy Tier, data ligges på det korrekte medie ud fra forbrugsmønster og ikke ud fra estimater. Dette gør at

systemet optimerer sig selv ud fra hvordan diskområder belastes, og de installerede ressources udnyttes

optimalt.

Vdisk spejling, for øget oppetid med ”Instant Failover”. Alle data skrives to steder, ved fejl på et

diskområde er der en alternativ vej til data.

Remote mirror for data replikering over lange afstande.

FlashCopy, med mulighed for applikationsintegration, for ”Instant Restore”.

FC og iSCSI opkobling, for fleksibel server opkobling. Servere opkobles ud fra High Performance eller

omkostnings optimering.

Mulighed for SAS, SATA og SSD diske, for optimering af placering af data.

VAAI og VMware Plug-In.

Intuitivt GUI baseret management interface.

Migrering af data mellem disksystemer eller diskområder. Grundet Storwize V7000 virtualisering af den

underliggende storage foregår datamigrering uden at applikationerne påvirkes. Dette betyder at migrering

af data ikke kræver nedetid for de tilsluttede systemer.

Ovenstående funktioner tilvejebringer vigtige muligheder, der ikke kan leveres fra konkurrerende produkter, men

som giver store fordele for forretningen:

Laveste TCO.

Flest I/O pr. kilowatt.

Bedste oppetid og databeskyttelse.

Et system der er optimeret til virtualisering.

Tilpasning af produktet til fremtidige krav fra forretningen uden store uforudsete investeringer.


Storwize V7000 hardware komponenter:

Kontroller: Storwize V7000 er redundant opbygget med 2 stk. aktiv-aktiv kontrollere.

Hver kontroller er bestykket med 8GB cache, 4 FC-forbindelser og 2 stk.1Gbit iSCSI

Forbindelser og optionelt 4 stk. 10Gbit iSCSI forbindelser.

Kontrollerne har redundant strømforsyning med UPS funktionalitet.

Strømforsyningerne har indbygget batteri som ved strømsvigt søger for at data i

chache skrives til en intern Flashdisk, som er placeret på bundkortet.

Kontroller modulet findes i tre udgaver 2076-124 baseret på 2.5” SAS eller Solid state

Diske, 2076-112 baseret på 3.5” 2TB SAS NL diske og 2076-324 baseret på

2.5” SAS eller Solid state Diske samt 10 Gbit iSCSI.

Diskhylde: Storwize V7000har to typer diskhylder, 2076-224 som kan bestykkes

med op til 24 stk. 2.5” diske eller Solid state diske. Hertil findes også en kapacitets

hylde 2076-212, baseret på 3.5” 2TB SAS NL diske og kan indeholde op til 12 stk.

diske.

SSD diske: Flashdiske/SSD er også kendt som RAM-diske. Diskene er kendetegnet

ved meget høje I/O tal. IBM har modsat sine konkurrenter gjort det muligt at mikse

SSD med traditionelle diske i samme diskhylde. Det giver store besparelser i forhold

til investeringer i diskhylder og diske.

Mange konkurrerende produkter kræver separate diskhylder til Flashdiske og at hylderne fyldes helt op, hvilket

giver en unødvendig høj omkostning.

SAS diske: Alle SAS til Storwize V7000 er 2.5” diske. SAS er kendetegnet ved gode I/O tal og benyttes til

applikationer der kræver mange I/O og som skal køre 24/7.

SAS Near Line ( NL ) diske: SAS NL diske er kendetegnet ved lavere I/O end SAS diske, men med en lavere

omkostning pr. GB. SAS NL diske benyttes bedst til båndbredde krævende applikationer og til lagring af

sekundære data.

Storwize V7000 fra IBM:

Storwize V7000 leverer helt nye standarder indenfor I/O i forhold til antal diske, hvilket gør Storwize V7000 til en

uovertruffen løsning for forskellige typer af applikationer – databaser, mail, backup til disk, video streaming og

large –file –applikations som data mining, og andre komplicerede beregnings opgaver.

Tid, ressourcer, risiko og omkostninger – ved at investere i et Storwize V7000 disksystem reduceres disse faktorer

samtidig med at ressourcer til administration af virksomhedens informations aktiver optimeres.

Ved at konsolidere informationer på en Storwize V7000 undgås storage øer med en masse ubrugt kapacitet som

ofte ses i traditionelle SAN miljøer. Når først Storwize V7000 er implementeret vil I opleve andre besparelser end

dem der er specifikt relateret til Storage hardwaren. Organisationen vil opleve at omkostninger til uddannelse,

opgraderinger af servere og netværk, miljømæssige omkostninger, og gulvplads reduceres.

Implementering af Storwize V7000 giver ikke kun den bedste TCO men også konkurrencemæssige fordele.

Med Storwize V7000 er det muligt at clustre to controller set så der opnås et 4-nodet cluster, med optimal

loadbalancing eftersom der kan foretages unikke host I/O workloads. Selve administrationen af systemet foretages

på system niveau, hvilket forenkler de daglige rutiner og storage relaterede opgaver.

Storwize V7000 er et multi Tiered disksystem der skalere op til 480 diske. Ud over Tiered diske giver Storwize

V7000 også mulighed for Tiered SAN. Ved at benytte iSCSI til de sekundære servere opnås der mærkbare

besparelser til HBA´er og SAN infrastruktur.


Storwize V7000 giver jer en All in one, modular, pay as you grow tilgang til storage.

Investeringen i markedets hurtigste midtrange system forlænger produktets levetid, eftersom performance vil ligge

på et højt niveau selv om fremtiden byder på flere applikationer og datavækst. Storage virtualisering på tværs af

kontrollere levetidsforlænger ældre disksystemer eftersom performance øges og systemerne tilføres nye

funktionaliteter som Thin provisioning og Easy Tier.

Storwize V7000 Manager simplificere storage administrationen, den centrale administration af storage kan

varetages via en Web browser og kræver ikke at der skal være storage ressoucer lokalt til stede.

On-line diskudvidelser og tuning af applikationer på Storwize V7000 disksystemet eliminere en del nedetid for

serverne, som derfor har flere produktions timer der generere indtjening til virksomheden.

Storwize V7000 leveres med 3-års 5/9 service, servicen kan udvides til en 24/7 service.

Storwize V7000 reducere risikoen:

Storwize V7000 tilbyder indbygget High Availability i form af ingen single point of faliure, flere adgangsveje til data

(multi path), spejlet cache, PFA ( Pree faliure Analasys ), on-line opgraderinger og kapacitets udvidelser og Global

hotspare.

Mange organisationer møder stigende krav til compliance, opbevaring af specifikke data over en længere periode

og datasikkerhed. IBM’s Storwize V7000 tilvejebringer det ypperste indenfor informations beskyttelse, interne

kopier af data kan nemt produceres og derefter replikeres lokalt eller til andre lokationer.

Ved at benytte PFA opnår I at Storwize V7000 enheden selv holder øje med hvornår en disk begynder at vise tegn

en forestående fejl. Ved at behandle symptomerne og ikke vente til fejlen opstår mindskes risikoen for datatab

markant.

Storwize V7000 tilbyder en lang række avancerede teknologier, såsom lokale FlachCopies eller VolumeCopies,

syncron og asyncron data replikering og ”cross-platform” data replikering mellem alle gængse storage systemer,

Thin provisioning, Easy Tier, Data migrering og intern dataspejling over to diskområder.

Storwize V7000 software

Funktionerne i Storwize V7000 er unikke for et modulært midtrange produkt. IBM har tilført produktet et stort antal

funktioner som normalt kun ses på enterprise produkter og som giver mulighed for at udnytte den installerede

kapacitet optimalt og tilføje performance krævende applikationer den service de kræver.

Fleksisbiliteten og virtualiserings mulighederne i Storwize V7000 gør, at data kan flyttes at de tilknyttede

applikationer påvirkes.


Storwize V7000 har følgende indbyggede funktioner:

Storage virtualisering: Storwize V7000 virtualisere den underliggende storage, både de interne diske og

eksterne disksystemer. Ved at virtualisere disklaget brydes den fysiske forbindelse mellem applikation og storage,

hvorved data kan flyttes transparent for applikationen, både internt i disksystemer, men også på tværs af

disksystemer. Det betyder at data kan migreres fra et system til et andet system uden at applikationen påvirkes og

applikationen kan køre drift under datamigreringen.

Ved at lade Storwize V7000 virtualisere eksterne disksystemer, har I som kunde mulighed for at levetidsforlænge

ældre systemer, idet performance forbedres grundet Storwize V7000 kontrollerne, samtidig med, at de

funktionaliteter der kommer med Storwize V7000 også kan benyttes på eksterne systemer. Mange ældre systemer

fra IBM, HP, EMC og HDS har ikke funktioner som Thin provisioning og Easy Tier, ved at benytte Storwize V7000

sammen med ovenstående disksystemer tilvejebringes disse features på de ældre systemer.

VMware Array Integration ( VAAI ): VMware miljøer kan få forbedret performance ved at benytte Storwize V7000

VAAI. API’ et flytter visse VMware operationer ned på Storwize V7000 storage systemet for at forbedre

performance. I vSphere 4.1 er følgende funktioner supporteret:

Full Copy: Storwize V7000 kan tage fulde kopier/Snapshot af data uden at ESX serveren først skal læse

og skrive data.

Block zeroring: Storwize V7000 kan aflaste ESX serveren, ved at skrive nuller i større disk områder. Det

resultere i en reduktion af tidsforbruget ved provisionering af virtuelle maskiner.

Hardware assisted licking: Denne funktion forbedre skaleringen af store ESX miljøer der deler samme

volumens på Storwize V7000 diskenheden, ved at tilbyde en sikker metode til at beskytte metadata

tilhørende VMFS cluster fil systemer.

Ovenstående funktioner medvirker til at øge performance og effektivitet i udrulning og administration af virtuelle

volumens. I/O loaded på de virtuelle produktions servere reduceres, for at øge apllikationernes performance, samt

øge performance på data intensive operationer. Alt i alt gør dette Storwize V7000 til det rette valg i VMware

miljøer.

Plug-In for VMware vCenter: Storwize V7000 Plug-In for VMware vCenter gør det muligt for VMware

administratoren at monitorere og administrere Storwize V7000 volumens inde fra VMware administrations værktøj.

Plig-In’et giver mulighed for at foretage disk relaterede operation i VMware interfacet uden, at der skal skiftes

mellem de to interfaces, herunder tildeling og udvidelse af LUN.

Thin Provisioning: I Storwize V7000 enheden er inkluderet Thin provisioning. I praksis fungerer Thin provisioning

ved at storage tildeles efter et ” Just in time ” princip, når der er behov for mere storage, og ikke når arrays

oprettes og konfigureres.

Ideen bag Thin provisioning er simpel. Storage administratorer kan definere volumes med hvilken størrelse der

ønskes, men installere kun den fysiske kapacitet der er behov for til de faktisk skrevne data.

For at undgå at systemet ikke løber tør for fysisk diskplads, overvåges Storwize V7000 systemet og sender

alarmer til Storage administratoren hvis de prekonfigurerede thresholds overskrides.


Thin provisioning er ikke enten eller, men kan aktiveres på dele af den samlede storage kapacitet ( Volume niveau

).

I traditionelle disk systemer er store dele af den installerede diskkapacitet låst til de tilsluttede servere, men ikke

taget i brug. Det medfører at op mod 50% af den installerede disk kapacitet er ubrugt og ikke dynamisk kan

allokeres til de noder der har behov for mere kapacitet.

Dette disk spild skyldes flere faktorer:

Ufleksible disk systemer, uden mulighed for tildeling af storage når behovet opstår, frem for når systemet

konfigureres.

Pre-allokering af storage for fremtidig behov. At pre-allokere storage for applikationers fremtidige brug er

en normal praksis. Dette gøres fordi resizing af volumes er en besværlig og tidskrævende opgave både

for Storage administratorer og applikationer, og kræver nedetid for applikationen. I nogen tilfælde er

resizing af volumes ikke muligt.

Over estimering af fremtidige behov. Kapacitetsbehov for diverse applikationer bygger på en vurdering af

de fremtidige behov. Hvis disse estimater ikke er nøjagtige og den pre-allokerede storage ikke tages i

brug, er der ingen metode til at genbruge den allokerede storage til andre applikationer.

Fulde kopier af dataområder. Opgaver som test og datamining kræver kopier af de originale data på enten

applikations niveau ( file copy ) eller på storage niveau ( snapshots og fulde kopier ). Traditionelle

systemer kopier både faktiske data og ubrugt kapacitet. Det medfører at kapaciteten benyttet til ikke brugt

kapacitet øges kraftigt.

Ved at benytte Storwize V7000 med den inkluderede Thin provisioning opnås, at applikationerne kun får tildelt den

storage, der er faktisk behov for, når der er behov for kapaciteten.

Ved at benytte Storwize V7000 Thin provisioning opnås:

Omkostninger til disk kapacitet reduceres. Investeringen i disk kapacitet kan reduceres til det faktiske

behov og ikke til et estimeret fremtidigt behov. Et projekt med en ikke udnyttet kapacitet på 70%, kan

implementeres med de 30% kapacitet der er faktisk behov for. Dette medfører en reduktion i

omkostningen til disk kapacitet på 70%.

Miljø mæssige faktore: Den ubrugte kapacitet i traditionelle disksystemer bruger strøm og genererer

varme som igen øger strøm behovet til køling. Et storage projekt hvor der er 70% uudnyttet kapacitet, ville

med Storwize V7000 og Thin provisioning kun benytte 30% af strømbehovet som et traditionelt

disksystem kræver. Dette giver en 70% besparelse til strøm og køl.

Gulvplads: Ved at reducere det initiale kapacitets behov reduceres behovet for Rackplads, hvilket ofte er

en knap og omkostningstung ressource.

Faldende GB priser. Uden Thin provisioning skal diskkapaciteten købes på forhånd ud fra de fremtidige

estimerede behov. Nogle gange flere år før det faktiske behov. Dette giver en fordobling af

omkostningerne til disk kapacitet, ikke kun til strøm, køling og rackplads, men de faldende GB priser hen

over tid kan heller ikke udnyttes. Udover det får virksomheden heller ikke gavn af de teknologiske

fremskridt i relation til mindre strøm og kølebehov, hvis kapaciteten skal købes på forhånd.

Easy Tier: Med Easy Tier tilsikres at Solid State diske bruges korrekt, og at forkerte data ikke låses til dem. Easy

Tier holder hele tiden øje med hvor belastningen er størst på disksystemet. Opstår der områder hvor de

traditionelle diske ikke kan følge med flyttes disse områder op på Solid State diske, hvorved performance øges

markant. Det unikke ved Storwize V7000 og Easy Tier er, at data ligges på det korrekte medie ud fra

forbrugsmønster og ikke ud fra estimater, hvorved investeringen i Solid State diske optimeres. Flytning af data

sker én gang i døgnet, dette tilsikre hele tiden at det er de korrekte data ud fra belastning der serviceres fra Solid

State diskene. Forbrugsmønsteret lagres på Storwize V7000 systemet så periodiske kørsler bliver imødegået på

forkant, og at data dynamisk kan ”flyde” mellem de forskellige disktyper.

Vdisk spejling: Ved hjælp af Vdisk spejling opnås mulighed for at spejle data på to separate disk

områder/systemer. Vdisk spejling fungere som software spejling, men håndteres af Storwize V7000 og ikke af

hosten, hvilket giver flere fordele. Bl.a. skal der ikke benyttes forskellige typer spejlingssoftware, til forskellige typer

OS. Ved nedbrud på det ene diskområde vil applikationerne køre videre uden nedetid på det andet diskområde.


Remote mirror: Remote mirror benyttes til data replikering over lange afstande. Funktionaliteten findes både som

Syncron og Asyncron. ( Tilkøb )

FlashCopy: FlashCopy kan foretages med både source og target i samme fysiske

diskenhed eller med source og target på forskellige fysiske diskenheder. Storwize V7000 levere markedets mest

fleksible FlashCopy teknologi som ud over traditionelle Flashkopier også har mulighed for applikationsintegration,

for ”Instant Restore”.

Følgende FlashCopy muligheder ligger i softwaren:

Full/Incremental FlashCopy

Multi target FlashCopy

Cascaded FlashCopy

Reverse FlashCopy

FlashCopy no copy with Thinprovisioning

Consistency groups

Tivoli Storage FlashCopy Manager: TSFM leverer den ultimative data beskyttelse for kritiske applikationer

herunder DB2, SAP, Oracle, Microsoft Exchange og Microsoft SQL, ved hjælp af integrerede applikations

bekendte backupper og restores via snapshot.

FC og iSCSI: Ved at have forskellige opkoblings muligheder opnås et Tiered SAN. Storwize V7000 har to typer

interfaces for fleksibel server opkobling. Servere opkobles ud fra High Performance eller omkostnings optimering.

Storage Mobility: Det er muligt internt i Storwize V7000 at redesigne LUN. Passer det initiale LUN design ikke på

sigt er I som bruger ikke låst fast. Den medfølgende software gør det muligt at redesigne sit LUN layout så det

imødekommer de krav der måtte opstå.

Migrering af data: Flytning af data mellem disksystemer eller diskområder med Storwize V7000 påvirker ikke den

daglige drift. Grundet Storwize V7000 virtualisering af den underliggende storage foregår datamigrering uden at

applikationerne påvirkes. Dette betyder at migrering af data ikke kræver nedetid for de tilsluttede systemer.

Administration: Det medfølgende centrale administrationsværktøj hvor konfigurering, overvågning, fejlretning,

tuning og kapacitets udvidelser på Array og LUN niveau varetages. Yderligere administreres alle avancerede

funktioner også fra dette tool.

More magazines by this user
Similar magazines