TDH Nyt juni 2012 (PDF) - Terre des hommes

terredeshommes.dk

TDH Nyt juni 2012 (PDF) - Terre des hommes

FOTO: Ingrid Jacobsen

Terre Des Hommes Nyt

nr. 2 · juni 2012

Anne-Mette Fogh Rasmussen, gift med generalsekretær for NATO,

Anders Fogh Rasmussen, støtter også Maleri- og kunstprojektet til fordel for

Terre Des Hommes Danmark. Her ses Anne-Mette med det flotte og tankevækkende

maleri, hun har doneret. Læs mere på side 3. Årets landsgeneralforsamling omtales

på siderne 9, 10, 11 og 12.


En barndom

kan ikkE gørEs om!

Af Dorthe Kristensen, landsformand

TDH Danmark, ad.kristensen@mail.dk

Alle børn der fødes, har ret til et sorgløst liv, men

som vi selv kan se fra vores egen andedam, så er

det ikke alle børn, som får den barndom, som vi

ønsker for dem. Her i landet har vi et socialsystem,

som til tider ikke slår til, og hvor de frygteligste

historier toner frem i medierne. Men drejer vi os,

og ser ud i verden, vil andre tragedier ramme vores

nethinde. Der er blot den forskel, at her i landet

bliver der taget hånd om problemerne, mens børnene

andre steder i verden, må klare det på deres

egen måde. Der er ikke et socialsystem, som hjælper

det barn, som har mistet sine forældre, eller som er

blevet misbrugt om natten. Det er oplevelser, som de

altid vil have med i deres bagage.

Vi er så heldige, at vores projektledere samarbejder

med de sociale myndigheder i det enkelte land, og

som er med til at hjælpe de børn, som de møder i

deres arbejde på gaden. Der bliver sat fokus på det

enkelte barns behov bl.a. at finde et sted, hvor barnet

kan bo, eller der bliver taget hånd om forældrene,

som ofte er at finde nederst på den sociale

rangstige. Der vil over en længere periode ske en

overvågning og hjælp til forældrene, hvorved der

opbygges en stabilitet, som igen forplanter sig til

barnet. Det næste er at finde en fadder til barnet,

så der kan etableres skolegang, et måltid mad og

dermed tryghed i barnets hverdag. Vi oplever ofte,

at når forældrene har fået hjælp igennem nogle år,

så kan de klare sig selv økonomisk, og dermed selv

betale for barnets skolegang.

Jeg er stolt over den skare af frivillige, som tegner

vores organisation, og som alle gør en indsats for

at forbedre vilkårene for børnene. Det er takket

være jer som faddere, at det kan lade sig gøre, og I

er alle med til at ændre et barns barndom.

Jeg har et stort ønske til bladets læsere om, at I vil

gå ud i sommerlandet og være ambassadører for

Terre Des Hommes Danmark, og være med til at

formidle budskabet om, at et fadderskab er den

bedste beslutning, man kan tage for at hjælpe et

barn. Hvis alle går ud og hver især får formidlet

et fadderskab, vil det betyde uendelig meget for de

børn, som vi har på ventelisten.

Jeg vil også gerne opfordre jer til at gå ind på vores

hjemmeside, og under vores maleri og kunstprojekt

se de mange malerier og anden kunst, som

foreløbig er doneret til os. Der er forhåbentlig

noget som falder i jeres smag, og som I ønsker at

byde på, og dermed være med til at hjælpe Terre

Des Hommes i vort arbejde for at forbedre tilværelsen

for et utal af børn.

God sommer til jer alle med forhåbentlig mange

solskinstimer, som kan give os fornyet styrke til de

lange vintermåneder.

Har Du HuskeT aT beTale

Dit medlemskontingent for 2012 ?

kontingent: Årligt kontingent

ægtepar: 200 kr.

Pensionistægtepar: 175 kr.

enlige: 150 kr.

studerende: 125 kr.

Du kan indbetale på

reg. nr. 7448 konto nr. 1011513

Næste blaD uDkommer

15. oktober 2012

DeaDliNe

1. oktober 2012

Fuld støttE til tdH Fra

annE-mEttE og gittE

Af Jørn Verner Stendorf, jvsj@os.dk

”Selvfølgelig støtter jeg fuldt ud den gode sag. Når

jeg er i Danmark næste gang, vil jeg gøre mit bedste

for at lave et godt maleri. Jeg kan dog ikke love, at

det bliver den helt store kunst”.

Anne-Mette Fogh Rasmussen, forhenværende

statsministerfrue og hustru til generalsekretær

for NATO, Anders Fogh Rasmussen, tog med

ophøjet ro mod udfordringen, da hun blev spurgt

om hun ville kreere et maleri i forbindelse med

det landsdækkende Maleri- og kunstprojekt, som

Terre Des Hommes Danmark har iværksat.

Da Anne-Mette i starten af juni var i Danmark i

det private hjem i Nærum, brugte hun et par dage

på at kreere sit maleri.

”Jeg har prøvet at male før, men det er bestemt

ikke det, jeg bruger mest tid på”, siger Anne-Mette,

der blandt mange gøremål nu er i Bruxelles igen

for at skrive en bog sammen med veninderne Gitte

Hornshøj og Lene Rikke Bresson.

Det var Hernings farverige foredragsholder og

”Takt og tone mester”, Gitte Hornshøj, der var

med til at motivere Anne-Mette Fogh Rasmussen

til at donere et maleri til TDH. Og Gitte gik forrest

ved også selv at kreere et maleri.

”Det er på alle måder et fremragende projekt, og

jeg håber mange vil benytte lejligheden til at byde

på malerierne, der jo hver for sig er ganske unikke”,

siger Gitte Hornshøj.

Læs meget mere om

Maleri- og kunstprojektet

på siderne 6, 7 og 8.

Her er det flotte og tankevæk-

kende maleri, Gitte Hornshøj

fra Herning har doneret til

Terre Des Hommes Danmark.

2 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 3


FirE Fra tylstrup

var i litauEn

Af Jytte Mikaelsen · Kirsten JørgensenKarina Jørgensen

og Helle Mousten

Fire fra Arbejdsgruppen i Tylstrup var i november

2011 på projektbesøg i Litauen. Her er deres beretning:

Turen derned gik rigtig fint. Vi ankom til

hovedstaden Vilnius ved middagstid, hvor vi blev

afhentet i lufthavnen af Grazina fra Røde Kors.

Da bilen fra Røde kors ikke var så stor, skulle vi

supplere med en taxa til hotellet, hvor vi blev indkvarteret.

Efter udpakningen og et lille hvil, blev vi igen afhentet

af Røde Kors bilen. Vi skulle nu mødes med

de folk, som arbejder for Røde Kors i Vilnius. Vi

fik en meget spændende gennemgang af, hvad det

er de laver, og blev trakteret med kaffe, the, kage

og chokolade. Vi fik også at vide, at der findes ca.

1,5 millioner fattige mennesker i Vilnius. Det var

ganske rystende at høre.

Dernæst gik turen til et flygtningecenter i Vilnius,

hvor flygtningene kunne få råd og vejledning. Vi

fik også en gennemgang af, hvad det er de gør for

flygtningene i Vilnius.

Næste dag blev afhentet på hotellet igen af Røde

Kors bilen, og vi kørte hen til The Center of Services,

hvor vi også fik en grundig gennemgang af,

hvad det er de laver. Dernæst kørte vi ud for at

besøge en familie, der boede i en lille 1 værelses lejlighed

på ca. 20 m2. Denne familie havde 4 børn i

alderen fra 5 – 13 år. Et af børnene var døv og hun

gik på en specialskole. De havde et fælles opholdssoverum,

hvor alle 6 personer sov. De levede under

sultegrænsen, set med danske øjne. De var rigtig

glade for alt det legetøj, vi havde med til børnene.

Og takkede os mange gange for alt det, vi gjorde

for dem.

Vi besøgte også en specialskole. Der var 87 elever

på skolen, hvoraf ca. 50 af dem boede dér. Grunden

til, at der var så mange, der boede dér, var, at

enten havde de ingen forældre, eller også havde

forældrene ikke råd til at have dem hjemme. Der

var en del mongolske børn dér, og rigtig mange

autister. Vi blev vist rundt i alle klasser indtil 6.

klasse. Der var i alt klasser op til 10. trin.

Vi så også soverummene, hvor de, der boede dér,

sov. De var meget sparsomme møbleret og trængte

til både maling og nye vinduer, hvor der trak

gevaldigt ind af. Vi havde en del legetøj og skriveredskaber

med til børnene på skolen. Og det blev

de rigtig glade for.

ÅbEn HavE i brEdEtvEd nÆr HolbÆk

I forbindelse med haveselskabets havefestival afvikles

ÅBEN HAVE på Bredetvedvej 24, 4300 Holbæk søndag 24 juni samt lørdag 30 juni.

Begge dage fra kl. 10- 17.

Vores have er en stor gammel landbohave med mange hække, store græsplæner,

søer og bække samt en vinhave.

Entreen er 30 kr. inklusiv kaffe og kage, som går ubeskåret til Terre Des Hommes

Med venlig hilsen

Anne Marie og Steen Harrsen

ny FaddErskabslEdEr

For tiHar Jail proJEktEt

Af Jørn Verner Stendorf · jvsj@os.dk

Tihar Jail-Projektet i Indien har fået ny fadderskabsleder,

efter at Rikke Thomsen har ønsket at stoppe. Ny

fadderskabsleder er Dorthe Stenbryggen fra Hjallerup.

”Jeg stiftede allerede i 1974 bekendtskab med Terre

Des Hommes, og min mand Finn og jeg har lige

siden haft den glæde at være faddere til børn fra

blandt andet Korea, Thailand og Sri Lanka”, siger

Dorte Stenbryggen og tilføjer:

”Vi har selv adopteret tre børn fra henholdsvis

Korea, Sri Lanka og Indien”, siger Dorte.

I 25 år arbejdede hun med plejebørn, og senere i

cirka 10 år på en skole med børn med særlige behov

herunder børn med autisme.

”I min fritid er jeg aktiv golfspiller og bestyrelsesmedlem

i Brønderslev Golfklub. Frivilligt arbejde

har altid været en stor del af mit liv, f. eks. i spejderbevægelsen

da mine børn var i skolealderen, og senere

som træner for vore små golfspillere i golfklubben.

Jeg ser nu frem til at skulle tage aktivt del i Terre

Des Hommes hjælpearbejde, da det har været et

stort ønske for mig i mange år, og som jeg nu endelig

har mulighed for”, siger Dorthe.

projektet

Tihar Jail er navnet på Delhis største fængsel. Der

er ni afdelinger hver med 400-500 indsatte. Hvis

man bliver anklaget for en forbrydelse i Indien, bliver

man straks fængslet, og skal forblive i fængsel,

så længe undersøgelsen foregår. Man har mulighed

for at stille kaution og derved undgå fængsling.

Uanset om det er faderen eller moderen

som er fængslet, er det altså børnene som straffes

hårdest. Terre Des Hommes arbejder sammen

Dorthe Stenbryggen er ny fadderskabsleder for

Tihar Jail-Projektet i Indien. (Foto JV)

med CASP på at sikre disse børn et sted at bo,

skolegang og som minimum et dagligt måltid mad.

Socialarbejdere hos CASP holder opsyn med

børnene, hvad enten de bor hos moderen, faderen

og dennes familie, eller hvis de er kommet på et

hjem for forældreløse børn.

kontakt:

Dorte Stenbryggen · Vægtervej 7, 9320 Hjallerup.

Tlf. 98 28 17 03 / 22 90 13 45 · findot@mail.dk

bliv faDDerskabsleDer !

terre Des Hommes Danmark

har med jævne mellemrum brug

for fadderskabsledere til vore

projekter rundt i verden.

Hvis du har tid og lyst til at varetage

en sådan opgave, hører vi gerne fra

dig på mail: tdhsekr@sol.dk eller

telefon: 64 43 11 34.

4 | Det er så lidt der skal til ... sponsorbarn.dk | 5


Fra kold klump

til Finurlig Figur

Af Jørn Verner Stendorf · jvsj@os.dk

En fortælling om ”Tordenkalven” var lørdag 19.

maj ”opvarmningen”, da keramiker Tage Størup,

Silkeborg havde samlet 11 kunstner kolleger

til workshop i sit værksted. Mens Størup læste

op, skulle kunstnerne blive fortrolige med leret,

ind-en de senere hver især skulle kreere en

skulptur, som de donerede til Terre Des Hommes

Danmark. For de fleste af kunstnerne var

det en hel ny kunstart, de prøvede kræfter med.

Langt de fleste, der havde tilmeldt sig workshoppen,

var billedkunstnere og blandt dem,

Peter Lundberg.

”Jeg skal da ærligt indrømme, at det ikke er

min stærke side at arbejde med ler, men det

er en spændende udfordring”, fortalte Peter

Lundberg.

For billedkunstneren Peter Lundberg var det en

udfordring at arbejde med ler. (Foto JV)

Til gengæld var der ingen slinger i valsen hos

skulptøren Charlotte Flick, der målrettet arbejdede

med leret, som fra en kold, klam, klump

blev til en fortællende, finurlig figur. Hun er født

og opvokset i Silkeborg, hvor hun fortsat bor.

”Jeg har eksperimenteret med mange materialer,

men da jeg fik leret mellem hænderne, var det

som om, alting faldt på plads”, siger Charlotte

og tilføjer:

”Pludselig faldt det mig både let og naturligt

at udtrykke de tanker og ideer, der nu uden

stop, kom væltende. Pludselig sad jeg med store

barmfagre kvinder, mænd med struttende lem og

lemmer, skæve proportioner, finurlige former og

skæve historier imellem hænderne. Nogen gange

Keramikeren Tage Størup havde inviteret

kunstner-kolleger til workshop i sit værksted.

Selv kreerede Tage denne flotte skulptur. (Foto JV)

”Jeg har eksperimenteret med mange materialer, men da jeg fik leret mellem hænderne,

var det som om, alting faldt på plads”, siger Charlotte Flick. (Foto JV)

er det som om leret selv bestemmer, andre gange

har jeg en klar ide fra start”, siger Charlotte.

For initiativtageren til denne lørdag i kunstens

tegn, Tage Størup, var der masser af lovord til

kollegerne.

”I har nu i fire-fem timer ydet en fantastisk indsats,

som I jo alle ved, kommer Terre Des Hommes

til gode. Nu skal jeg nok sørge for, at jeres

figurer og skulpturer bliver brændt og glaseret”,

sagde Tage Størup.

Samtlige bidrag fra denne workshop kan ses på

hjemmesiden www.terredeshommes.dk, hvor

man i venstre spalte klikker på Maleri- og kunstprojekt.

På side 8 kan man se flere bidrag fra hele

landet til maleriprojektet, der kulminerer med en

stor auktion i Silkeborg lørdag 8. september 2012.

6 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 7


54 bidrag fra hele landet er det foreløbige imponerende resultat af det ambitiøse Maleri- og

kunstprojekt, som Terre Des Hommes Danmark, iværksatte sammen med forårets komme.

Projektet kører for fuld kraft indtil efteråret.

Nedenstående bringer vi et lille udpluk af bidragyderne. Klik ind på www.terredeshommes.dk,

hvor man kan opleve og byde på alle bidrag. Her kan man også tilmelde sig projektet, hvis man

ønsker at donere et maleri eller skulptur. Alle bidrag bliver solgt på en auktion til fordel for TDHs

hjælpearbejde rundt i verden.

Else Pia Martinsen Erz · Skærbæk

Britt Salver · Tisvildelejre

ForEløbig 54 FantastiskE bidrag til

malEri- og kunstproJEktEt

Nanna Kamp Jensen · Hover

Louise Hauris · Herning

Ove Torp · Herning

Ingrid Jacobsen · Birkerød

Mona Britt Nykjær · Bryrup

Gitte Buch · Langeland Torben Hyldgaard · Mårslet

Fattigdom skal ovErHalEs

indEnom mEd ny tEknologi

terre des Hommes danmark i projektorienteret offensiv

Af Jørn Verner Stendorf, jvsj@os.dk

”Vi kan være med til at overhale fattigdommen

indenom ved strategisk og målrettet at lade den

nye teknologi være en aktiv del af projekterne i de

lokalsamfund, vi arbejder i rundt i verden”, sagde

landsformand for Terre Des Hommes Danmark

(TDH), Dorthe Kristensen, ved landsgeneralforsamlingen

21. april på Assensskolen i Assens.

”Med solcelleprojekter kan vi skabe strøm og

dermed basis for at bruge den nyeste teknologi i

undervisningen selv i den mest ufremkommelige

afkrog i verden. Vi skal ganske enkelt tilføre

skolerne denne teknologi. Det være sig internet,

elektroniske undervisningstavler og computere”,

sagde Dorthe Kristensen og fortsatte:

”Undervisning og viden er vejen ud af fattigdom.

Og vi skal huske at få hele lokalsamfundet med i

diverse iværksætter-projekter indenfor eksempelvis

landbrug, fødevarer og tekstil. Det er hjælp

til selvhjælp, der fremadrettet betyder, at et

lokalsamfund kan blive selvforsynende og skabe

indtægter ved at sælge diverse produkter”, sagde

Dorthe Kristensen, der understregede, at også

vandprojekter er højt prioriterede i de fremtids

visioner for effektiv hjælp, TDH har.

Der var mødt cirka 40 deltagere til generalforsamlingen,

hvor Dorthe Kristensen i sin beretning

også kom ind på følgende:

orkanens øje

”Som jeg har sagt og skrevet før ser jeg Terre Des

Hommes som et skib. Et skib som til tider ligger i

landsgEnEralForsamling 2012

havnen, og hvor bølgerne skvulper blidt omkring

stævnen, men også hvor vi kan ramle ind i en orkan,

hvor vi blot må holde vejret og få os navigeret ud

af orkanens øje. Skibet blev nærmest ramt af en

orkan i forbindelse med overgang til NETS (tidligere

PBS), ja vi var nærmest alle søsyge igennem

det meste af året.

Vi håbede alle, at vores overgang til NETS skulle

være en proces, som skulle bære frugt i 2011, men

der blev vi klogere for trods adskillige prøvekørsler,

ville det ikke lykkedes, og vi fortsatte med at sejle

rundt i en tåge, hvor vi på intet tidspunkt havde en

fornemmelse af, hvornår vi nåede sikkert i havn igen.

Vi kunne simpelthen ikke navigere os ud af det,

men i slutningen af december 2011 lettede tågen,

og de første indbetalingskort kunne udsendes,

og på trods af, at alle problemerne endnu ikke er

løst, så ser det ud til at det nu fungerer. Problemerne

betød, at der blev indbetalt mindre penge til

børnene, idet sponsorerne gik og ventede på, at

de kunne indbetale over NETS, og pludselig var

året gået, og mange indbetalinger manglede, men

vi håber, at det udlignes i 2012. Men under alle

omstændigheder har vores projekter og dermed

børnene ikke mærket til problemerne, idet der er

blevet udsendt de penge, der skal”, sagde Dorthe

Kristensen og fortsatte:

projektbesøg

”Skibet har været af sted på flere togter i 2011

til så fjerne steder som Indien, Sri Lanka, Haiti

og Tanzania. Det har været, og er bestyrelsens

8 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 9


landsgEnEralForsamling 2012

intentioner, at nye fadderskabsledere skal ud og

se deres projekter og møde de mennesker, som

de skal samarbejde med og møde kulturen i det

pågældende land. Vi mener, at det giver en bedre

forståelse og et bedre samarbejde. Det er jo svært

at tale med om noget, som man intet kendskab har

til. Ikke blot er kulturen så meget anderledes end

vores. En ubeskrivelig forskel er der på det velfærdssamfund

som vi kender, og til den fattigdom,

som vi møder overalt, hvor vi har projekter.

mikrolån

Opstarten til de første mikrolån projekter skete i

2011. To kvinder i Tanzania fik mulighed for at

forandre deres tilværelse fra at leve i den yderste

fattigdom, og til at kunne få en indtjening og dermed

kunne forsørge familien. Vores intentioner

om, at det er fuldstændig uacceptabelt, at der skal

betales renter så længe, at den involverede familie

ikke har en indtægt, har vi ført ud i livet. Lånet

I 2011 var der projekt- og fadderskabsbesøg i Sri Lanka, og som det ses

på billedet, så byder disse besøg på forskellige udfordringer! (Foto JV)

er jo tiltænkt som en hjælp til at få etableret en

forretning, hvorfra de kan få en indtægt. De første

afdrag eller tilbagebetaling af hele beløbene starter

den 1. januar 2013, hvorefter pengene kan komme

ud og arbejde igen, og dermed være med til at

hjælpe andre kvinder og deres familier til en rimelig

tilværelse.

volontører

Der er også i 2011 blevet udsendt volontører til

vores projekter i Indien, og der er som tidligere år

positive og negative tilbagemeldinger fra volontørerne.

Selvom vores volontøransvarlige Mogens

Pedersen forbereder volontørerne på de udfordringer,

som de vil møde i et andet land der er så forskelligt

fra vores, kan det ikke undgås at det ind imellem

slår gnister, og at samarbejdet til tider kan hænge i

en tynd tråd imellem volontørerne og de ansatte på

børnehjemmet. Sådan vil det være, når to så vidt

forskellige kulturer mødes, men i den sidste ende

I fremtidsvisionerne for Terre Des

Hommes Danmark indgår en synlig

og markant projektorienteret indsats.

tror vi på, at med små trin, får vi ændret nogle

arbejdsrutiner på børnehjemmene til det bedre,

men der skal tid og en ændret tankegang til på

projekterne.

Vi har opfordret ledelsen på børnehjemmene til

at sende de ansatte på kurser for at få dem til at

tænke i andre baner og være positive for nye tiltag

og ændringer, for selvom man har gjort noget

på en måde igennem de sidste mange år, betyder

det jo ikke, at det er den rigtige måde at gøre det

på”, sagde Dorthe Kristensen, som også nævnte

de mange arrangementer rundt i landet, der igen

prægede et særdeles aktivt år i TDH, herunder

Galla-Show i Herning og deltagelsen i den landsdækkende

kampagne ”Verdens Bedste Nyheder”.

Vandprojekter, hvor landsbyer kan

få rent drikkevand, er således en højt

prioriteret indsatsområde. (Foto JV)

landsgEnEralForsamling 2012

donationer

Udover arrangementer er der blevet doneret

penge fra følgende:

• Den Humanitære forening i Rambøll, som

støtter flere af TDHs projekter, støttede i

2011 med et beløb på kr. 80.000

• Ferie med indhold som blev holdt på Mors

og hvor Haiti projektet blev betænkt med kr.

70.000

• Lions Club Hammer Bakker som markerede

sit 40 års jubilæum med bl.a. at donere kr.

15.000 til en lastbiltransport fra Sulsted til

Vilnius i Litauen.

• Tipsfonden hvorfra TDH fik bevilliget penge

i 2010, men hvor pengene først blev udsendt

i 2011, er en kæmpe stor økonomisk hjælp til

flere af projekterne. Uden den hjælp vil det se

En kyllingefarm i det nordlige Tanzania er det første projekt,

der er startet ved hjælp af mikrolån. (Foto JV)

10 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 11


landsgEnEralForsamling 2012 scHJErning FarvEr

donErEr akrylmaling

helt anderledes ud for projekterne og dermed for

de børn, som bliver hjulpet med mad, medicin og

undervisningsmidler.

Hjælpen betyder, at børnene/de unge mennesker

kan få en opvækst og en fremtid, som meget sjældent

er muligt for dem, når de lever på livets skyggeside

i slummen.

international generalforsamling

TDH Danmark var vært for den internationale

generalforsamling (TDHIF). 10 lande deltog i

generalforsamlingen i Køge 11. og 12. november

2011. Et møde hvor der blev etableret gode kontakter

og samarbejdsmuligheder.

”Det er en god måde at skabe grundlag for fælles

indsats i projekterne, hvor flere af foreningens

medlemmer er repræsenteret. Således skabtes der

kontakt med Holland om projekter i Afrika og

med Italienerne fortsættes det gode samarbejde

om Haiti. TDHIF barsler med et ret stort projekt

om børn på vandring/uledsagede børn og deres

rettigheder.

Det er et verdensomspændende projekt, som er i

støbeskeen og både Danmark og Luxemburg blev

opfordret til at træde ind i projektet, dog med den

begrænsede kapacitet, vi har”, sagde Dorthe

Kristensen.

De senest offentliggjorte/godkendte årsind-

tægter (2010) fordelt på de forskellige medlemslande

omregnet til danske kroner fra

TDHIF er:

TDH, Canada 831.422 kr.

TDH, Danmark 3.808.666 kr.

TDH, Luxemborg 1.311.648 kr.

TDH, Frankrig 8.508.991 kr.

TDH, Schweiz 409.103.016 kr.

TDH, Tyskland 200.324.750 kr.

TDH, Italien 83.370.735 kr.

TDH, Holland 175.478.829 kr.

TDH, Spanien 22.158.683 kr.

total 904.896.744 kr.

Både beretningen og regnskabet blev godkendt.

Dorthe Kristensen blev genvalgt som landsformand.

Næstformand Claes von Holstein-

Rathlou samt Lise Jensen blev også genvalgt.

Ina Steen Knudsen og Rikke Thomsen genopstillede

ikke. Nyvalgte til bestyrelsen blev Jens

Rasmussen fra Silkeborg og Susanne Rasmussen

fra Kastrup.

Af Jørn Verner Stendorf, jvsj@os.dk

modesHow i silkeboRg

med susanne lana

Schjerning Farver A/S i Ebeltoft har med en nogen andre standarder. Farverne indeholder

flot donation af Det akrylfarver, traditionsrige givet modeshow ekstra kraft afvikles til ingen tirsdag allergifremkaldende 11. oktober 2011 kl. 19.00 stoffer, ingen PVC,

TDHs Maleri- og hos kunstprojekt. Citroën Poul Munk A/S, Nørrevænget ftalater eller 15-23, tungmetaller 8600 Silkeborg. og kun en tiendedel af

de tilladte opløsnings- og konserveringsmidler.

”Vi vil gerne være med til Modeshowet at støtte dette har igen projekt, i år landsambassadør Farverne er renere, Jan Schou end dansk lovgivning kræver

så både workshops og enkeltpersoner

som konferencier

kan

sammen

give det,

med

og

Karin

meget

Paaskesen.

renere, end de europæiske stan-

sig i kast med farverne og kreere et maleri”, siger darder kræver.

aftenens gæstesolist er den populære dansktop sangerinde susanne lana.

direktør Jan Frandsen, Schjerning Farver.

Billetprisen er kr. 100 og inkluderer Eu’s miljøpris lidt til ganen.

Schjerning Farver producerer rene farver uden I 2004 modtog Schjerning Farver EU’s miljøpris

spor af stoffer, der kan skade Billetter miljøet kan eller bestilles bru- hos for Dorthe grønne Kristensen produkter.

gerens sundhed. Virksomheden 86804962 følger eller de stren- mail ad.kristensen@mail.dk

”Vi værner om at leve op til prisen og fortsat udgeste

krav på markedet. Farverne er A-mærkede, vikle nye miljøvenlige hobbyfarver og lim, som

som er en frivillig overskuddet dansk miljøstandard, fra modeshowet der går børn til et og vandprojekt voksne kan bruge i tanzania uden at bekymre sig”,

stiller skrappere krav til indholdets renhed end siger Jan Frandsen.

mangler du

en gaveidé?

– eller vil du blot forkæle dig selv lidt?

Så klik ind på vores hjemmeside www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk

– eller ring på tlf. 35 11 39 90 vedr. bestilling,

hvis du ikke selv har Internet/Computer.

Vi har bl.a.: krammedyr, dukketøj, dukkedyner, sokker,

huer, vanter, sjaler, stofhåndarbejde og meget mere.

Samtidig støtter du gruppens projekt

for vores 46 sponsorbørn i Tanzania, Sri Lanka, Indien og Thailand.

12 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 13

14 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 15


ØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN · AKUTBØRN

bliv FaddEr til Et barn

Fra mattEgoda i sri lanka

Projektet er beliggende på vestkysten ca. to timers kørsel fra Sri Lankas hovedstad Colombo.

Børnene kommer fra to distrikter i området, som er præget af stor fattigdom, idet det er svært for

forældrene at finde arbejde. Det skyldes, at distrikterne ligger for langt fra kysten, så det

ikke er muligt at ernære sig ved fiskeri. Det eneste område, hvor det er muligt at finde

arbejde, er som bygningsarbejder, men på grund af regntiden, er det arbejde begrænset til

bestemte perioder af året. Et fadderskab koster 100 kroner om måneden.

projektleder er maja søgaard kristensen, borup byvej 87, 8920 randers nv

tlf. 28 86 73 14 mail: maja_soegaard@hotamil.com

sashini sashikala er 12 år, og er den yngste i familien. Hun går i skole

og arbejder effektivt med sine skoleopgaver samtidig med, at hun holder

meget af at danse. Hendes far arbejder i en forretning og hendes mor laver

madpakker, som hun sælger.

Janani seuwandi er 12 år, og er den ældste i børneflokken. Hun går i skole,

men tager ekstra undervisning for at blive styrket. Familien har kun faderens

indkomst at leve for.

probadha subodhani er 12 år. Hun har en ældre og en yngre bror. Begge

hendes forældre har fået diabetes, hvilket betyder høje medicinudgiter. Derfor

er et ønske om at finde en fadder af høj prioritet, så hun kan fortsætte i

skolen. Hun er glad for at gå i skole, og ligeledes følger hun undervisningen

i søndagsskolen.

ishan Thumhara er 6 år, og er det eneste barn i familien. Hendes far har

arbejde i en boghandel. De bor til leje i et hus i slumområdet.

kanishka danajaya er 13 år, og har en mindre søster. Han går i skole,

men faderens indkomst svinger meget, idet det ikke er hver dag, at han har

arbejde. Derfor er det et stort ønske, at der findes en fadder, som vil støtte

Kanishka, så han kan få sikret sin skolegang.

Thushan kalinda er 13 år, og har en yngre bror. Hans far har arbejde

som murer, men når vejret er dårligt, er der intet arbejde. Derfor er deres

indkomst ikke stabil, og det kan betyde i sidste ende, at der ikke er penge til

hans skolegang.

achini vinodani er 16 år. Hendes far har forladt familien, så hun bor sammen

med sin mor i en landsby 175 km væk fra Colombo. Det er en meget smuk

landsby, men der er ingen skoletransportmuligheder for børnene, så alle

må gå. På skolen er der ingen toiletfaciliteter, hvilket betyder at børnene

rammes af sygdomme. Hun har haft en fadder, men vi håber, at der er en

person, som vil støtte hende de sidste par år af hendes skolegang.

dilshani chathurangika er 13 år, og har en ældre bror, og sine forældre.

Dilshani har haft et vægtproblem, men igennem projektet er der taget fat

i det, og hun har nu tabt sig. Hendes far har startet en frugtbod ved deres

hjem for at forbedre familiens indkomst.

14 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 15


Mary Kirupadas, 8 år Dileep Selvam, 10 år Gajerdran Rajerdram, 10 år

døvEskolEn i trincomalEE

Disse tre børn søger faddere således, at de kan forsætte deres skolegang på døveskolen i

Trincomalee i Sri Lanka. Deres forældre har ikke mulighed for økonomisk at kunne betale

for børnenes ophold på skolen. Et fadderskab for børnene er af stor vigtighed for, at de kan

forsætte på skolen, og derved får gennemført en skolegang, som igen betyder, at de trods

deres handicap, er meget bedre rustet til at få et liv, hvor de kan forsørge sig selv og deres

familie.

Et fadderskab koster kr. 100 om måneden.

Henvendelse til dorthe kristensen tlf. 86 80 49 62, ad.kristensen@mail.dk

modEsHow 2012 i silkEborg

tirsdag 2. oktober 2012, afvikler arbejdsgruppen i Silkeborg igen et stort velgørende

modeshow i lokalerne hos Poul Munk Citroën, Nørrevænget 15-23 i Silkeborg

Modeshowet starter kl. 19, og billetter kan købes ved henvendelse til

Dorthe Kristensen, 86 86 91 19. Billetprisen er kr. 100, og inkluderer et let traktement.

Der vil blive vist efterårsmode fra en række forretninger i Silkeborg.

Showet er som sædvanlig krydret med underholdning.

Konferencier vil være Jan Schou og Karin Paaskesen.

Terre Des Hommes adresser

HovEdbEstyrElsEn

landsformand – Dorthe Kristensen

Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf. 86 86 91 19 · ad.kristensen@mail.dk

næstformand – Claes von Holstein-Rathlou

Quistgårdsvej 13 · 4600 Køge

Tlf. 56 65 51 01 · Fax 56 63 51 03 · karla.pakkam@c.dk

kasserer – Laila Grosen Jensen

Drosselvej 13 · 8600 Silkeborg

Tlf. 20228421 · klgrosen@gmail.com

Træffes bedst efter kl. 16.00

sekretær – Torben Enevoldsen

Hejrevænget 24 · 5610 Assens

Tlf. 64 71 39 96 · torben.enevoldsen@mail.dk

øvrigE bEstyrElsEsmEdlEmmEr

Jessie Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 13 07 12 · jessierosenmeier@me.com

Heidi Jørgensen · Taffelbays Allé 2 C · 2900 Hellerup

Tlf. 39 62 75 79 · heidi-joergensen@hotmail.com

Lise Jensen · Lyngevej 9 · 2640 Hedehusene

Tlf. 35 11 39 90 · lyngevej@email.dk

Susanne Rasmussen · Sudanvej 27 A · 2770 Kastrup

Tlf. 32 53 92 18 · Mobil: 28 95 09 08 ·

ss.rasmussen@stofanet.dk

Jens Rasmussen · Bragesvej 3 · 8600 Silkeborg

Tlf. 40 83 56 71 · jingfredr@gmail.com

supplEantEr

Sven Røddik · Bernstoffsvej 9 · 2900 Hellerup

Tlf. 39626538 · bsroeddik@mail.dk

Louise Bønneland Andersen ·Lollandsgade 49 st.

8000 Århus C · Tlf. 22130405 · louisetdh@gmail.com

Mette Underlien · Væbnerhatten 95 · 5220 Odense Sø

Tlf. 66155114/61790044 ·underlien11@hotmail.com

Anders Blokager Olsen · Borup Byvej 87

8920 Randers NV · Tlf. 20843494

anders_blokager@hotmail.com

tdH-nyts rEdaktion

redaktør: Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25

6950 Ringkøbing Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk

ansvarshavende: Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1

8600 Silkeborg · Tlf. 86 86 91 19 · ad.kristensen@mail.dk

arbEJdsgruppEr

kontaktperson: Lise Jensen · Lyngevej 9 · 2640 Hedehusene

Tlf. 35 11 39 90 · www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk

Holbæk: Anne Marie Harrsen · Bredevedvej 24

4300 Holbæk · Tlf. 59 18 28 03 · skovhoej@post.tele.dk

silkeborg: Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1

8600 Silkeborg · Tlf. 86 86 91 19 · ad.kristensen@mail.dk

Esbjerg: Asta Clausen · Gl. Vardevej 90, lejl. 13

6700 Esbjerg · Tlf. 76 10 07 25 · asta_clausen@esenet.dk

tylstrup: Susanne og Henrik Bøg Christensen

Gl. Skolevej 9 · 9382 Tylstrup

Tlf. 98 26 22 61 / 40 75 02 52 · terredeshommes@mail.dk

Hedehusene: Lise Jensen · Lyngevej 9 · 2640 Hedehusene

Tlf. 35 11 39 90 · www.hedehusene-arbejdsgruppe.dk

roskilde: Elin Sørensen · Himmelev Bygade 44

4000 Roskilde · Tlf. 46 35 56 09

aarhus: Louise Bønneland Andersen · Lollandsgade 49 st.

8000 Århus C · Tlf. 22 13 04 05 · louisetdh@gmail.com

sekretariat – tlf. 64 43 11 34 – tdhsekr@sol.dk

Telefontid: Mandag fra 10 til 14 og onsdag fra 16 til 20

16 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 17


fadderskabsledere

sri lanka

ELSINORE

Ranjit Fernando · Jernbane Allé 18A · 3060 Espergærde

Tlf. 49 13 16 36 · dk.ranjitfernando@gmail.com

birgit.fernando@gmail.com

EVELyN NURSERIES – MATTAGOTA

– HALABAwAVA – DAy CARE CENTRE

Maja Søgaard Kristensen · Borup Byvej 87

8920 Randers NV · Tlf. 28867314

maja_soegaard@hotmail.com

HIKKADUwA

Ina Steen Knudsen · Holmgårdvej 4, Tykhøjet

7321 Gadbjerg · Tlf. 74 51 93 76 · isk04@mail.dk

KATOLSKE NONNER

Louise Bønneland Andersen · Lollandsgade 49 st.

8000 Århus C · Tlf. 22 13 04 05

louisetdh@gmail.com

NUGEGODA

– DØVESKOLEN

TRINCOMALEE – PALANA-PROJEKTET

– DENAwAKAwATTE VILLAGE

– SETH MEDURA

Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 49 62 · ad.kristensen@mail.dk

Træffes bedst efter kl. 20.00

TEPLANTAGERNE

Birgit Bertelsen, Egevænget 18, 8382 Hinnerup

Tlf: 4011 6061 · birgittdh@gmail.com

KALUTARA PROJEKTET

Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25

6950 Ringkøbing · Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk

indiEn

CASP

Bodil Kastberg · Præstemarken 11 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 18 47 94 · dabk@stofanet.dk

CHENNAI, CHESHIRE HOMES

Susanne og Henrik Bøg Christensen · Gl. Skolevej 9

9382 Tylstrup · Tlf. 98 26 22 61

terredeshommes@mail.dk

CASP BALwAADI, NEw DELHI

Mette Underlien · Væbnerhatten 95

5220 Odense Sø · Tlf. 66 15 51 14 / 61 79 00 44

(træffes bedst efter 20) · underlien11@hotmail.com

COMBITORE OG SHANTI BHAVAN

Dorthe og Per Hasselgren · Nørgårdsvej 16

9260 Gistrup · Tlf. 40 93 17 48

dorthehas@9260.dk

GUJARET

Bente og Ivan Dalsgaard · Gammel Løkkenvej 49

9800 Hjørring · Tlf. 98 99 14 32 · tdh@ivanmail.dk

KARLAPAKKAM

Gitte og Claes von Holstein-Ratlow

Quistgårdsvej 13 · 4600 Køge · Tlf. 56 65 51 01

karla.pakkam@c.net

TSUNAMI-PROJEKTET

Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1 · 8600 Silkeborg

Tlf. 86 80 49 62 · ad.kristensen@mail.dk

Træffes bedst efter kl. 20.00

CHITIA-PROJEKTET

Susanne Odderskjer Johansen

Drosselvej 18, 9270 Klarup

Tlf. 96344103 · mail soj@finansnord.dk

KHETwADI

Birthe Schmidt · Sensommervej 164

8600 Silkeborg · Tlf. 86 80 02 19

terp@schmidt.mail.dk

MUMBAI, DELHI

Heidi Jørgensen · Taffelbays Allé 2 C

2900 Hellerup · Tlf. 39 62 75 79

heidi-joergensen@hotmail.com

NEw DELHI, CALCUTTA

Mogens Pedersen · Havrevænget 17, Thorsager

8410 Rønde · Tlf. 25 18 43 66 · lenmog9@gmail.com

PUNE

Heidi Jørgensen · Taffelbays Allé 2 C

2900 Hellerup · Tlf. 39 62 75 79

heidi-joergensen@hotmail.com

TEREwAyANGANI

Doris Dalsgaard Petersen · Enggårdsvej 45

4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72 · dorislydia@ka-net.dk

TIHAR JAIL

Dorte Stenbryggen · Vægtervej 7 · 9320 Hjallerup

Tlf. 98 28 17 03 / 22 90 13 45 · findot@mail.dk

TRANKEBAR

Gerda og Leo Steffensen · Baunevej 22

8361 Hasselager · Tlf. 86 28 23 20 · gsleo@mail.dk

TIBETANSKE FLyGTNINGE

Anne Marie Harrsen · Bredetvedvej 24

4300 Holdbæk · Tlf. 59 18 28 03

skovhoej@post.tele.dk

bHutan

Torben Moltke-Leth · Knudsvej 8 · 2960 Rungsted

Kyst · Tlf. 22 43 22 44 · tml@moltke-leth.dk

Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25, Stadilø

6950 Ringkøbing · Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk

cambodia

Anders Moltke-Leth · Cort Adelergade 1, 3. tv.

1053 København K · Tlf. 40 45 22 54

andersml@post10.tele.dk

Haiti

Grete Kvist · Hundshøjvej 5 · 3660 Stenløse

Tlf. 48 18 44 49 · kvist@mail.dk

indonEsiEn

Anders Blokager Olsen

Borup Byvej 87 · 8920 Randers NV

Tlf. 20843494 · anders_blokager@hotmail.com

kEnya

Jessie Rosenmeier · Højmarksvej 3 · 9000 Aalborg

Tlf. 98 13 07 12 · jessierosenmeier@me.com

rumÆniEn

Doris Dalgaard Petersen · Enggårdsvej 45

4490 Jerslev · Tlf. 59 52 12 72

dorislydia@ka-net.dk

tanzania

ENDULEN

Jørn Verner Stendorf · Stadiløvej 25, Stadilø

6950 Ringkøbing · Tlf. 64 43 11 34 · jvsj@os.dk

ARUSHA OG MERERANI

Dorthe Kristensen · Kirsebærvej 1

8600 Silkeborg · Tlf. 86 80 49 62

ad.kristensen@mail.dk

Træffes bedst efter kl. 20.00

tHailand

Torben Enevoldsen · Hejrevænget 24

5610 Assens · Tlf. 64 71 39 96

torben.enevoldsen@mail.dk

Husk at FÅ dinE Fradrag For

FaddErskabsindbEtalingEr og gavEr For 2011.

i den forbindelse skal vi have dit cpr.nr. for at indberette til skat.

kontakt lrJ revision tlf. 56 65 98 98 eller på mail lmj@lrj.dk

18 | Det er så lidt der skal til ... terredeshommes.dk | 19


Vi mangler faddere

– bl.a. i bhutan, Cambodja, Haiti, indien, indonesien, kenya

rumænien, sri lanka, tanzania og thailand.

Terre Des Hommes kan tilbyde fadderskaber

fra 35 til 150 kr. om måneden. Beløbet går ubeskåret til barnet.

Din støtte sikrer et barn skolegang, mad og uddannelse i et af de 51 projekter,

som Terre Des Hommes støtter.

En til to gange om året får du en rapport om, hvordan det går ”dit” barn.

Det er så lidt, der skal til, for at sikre, at også fattige børn får en chance i dette liv!

sådan bliver du fadder til et barn i den tredje verden

Udfyld talonen og aflever den til en repræsentant for Terre Des Hommes

eller send den til sekretariatet:

v/ Jørn Verner stendorf · stadiløvej 25 · 6950 ringkøbing · tlf. 64 43 11 34

Det er også muligt at tilmelde dig via vores hjemmeside

www.terredeshommes.dk

undertegnede vil gerne tegne et fadderskab i:

Navn:

Gade:

Postnr. / By:

Tlf.:

E-mail:

land

More magazines by this user
Similar magazines