Nr. 2 - Marts - Maj 2013 - Brabrand Kirkes

brabrandkirke.dk

Nr. 2 - Marts - Maj 2013 - Brabrand Kirkes

Sognebladet

xxx.

xxx

Tema •

Brabrand-Aarslev Nr. 2 · Marts · April · Maj 2013

Hvem er hvor?

Hvem er medlemmerne af vore

nye menighedsråd? Sammen med

en række frivillige er de også med

i vore udvalg. Men hvor mange

udvalg har vi, hvad er deres

opgaver, og hvem er udvalgsmedlemmer?

Tema: Oaser Side 3-10

Myldrende liv

I de 12 sognegårde, der findes her

i Vestre Provsti, holdes der i løbet

af et år rigtig mange møder og

arrangementer med stor deltagelse,

viser en ny undersøgelse, som

netop har været omtalt i presse

og TV.

Indsamling og forårsfest

Den 10. marts gennemføres den

årlige husstandsindsamling til

Folkekirkens Nødhjælp. Formålet

er at bekæmpe sult blandt verdens

fattigste.

Den 16. maj markeres afslutningen

på vore sæsonaktiviteter

med en spændende forårsfest i

Sognegården, hvor alle er velkomne.

Se side 14-15 Læs side 17

Læs bagsiden


2 • Praktiske oplysninger

Når et barn skal døbes

Forældrene henvender sig til kirkekontoret, hvor dåbstids ­

punktet aftales. De skal oplyse navn på barnet samt navne

og adresser på mindst 2 faddere. Når dåben har fundet

sted, udstedes der en fødsels­ og dåbsattest.

Når et barn skal navngives

Forældrene henvender sig til kirkekontoret, oplyser navnet

på barnet og får straks en fødsels­ og navneattest.

Når to skal giftes

I god tid før vielsen henvender parret sig på kirke kontoret.

Her medbringes prøvelsesattest (der udstedes af

Borgerservice), dåbs attester samt navne og adresser på 2

vidner (oftest fædrene).

Når der er dødsfald i familien

Anmeldelse sker senest 2 dage efter dødsfaldet til begravelsesmyndigheden,

d.v.s. sognepræst eller kirkekontor.

Dette sker dog almindeligvis gennem et bedemandsfirma,

som sørger for de nødvendige aftaler med præst og graver

m.v. Der er mulighed for begravelseskaffe i sognegården.

Præster Kirketjenere, besøgstjeneste og sognecafé

Kirkekontor

Organist

Esben Andersen

­ Kirkebogsførende og provst

Nordentoftsvej 1, 8220 Brabrand.

Privat 8626 0023, provstikontoret 8625 1861

eller kirkekontoret 8626 0645

esan@km.dk

Kirsten Stejner

Ørvadsvej 7A,

8220 Brabrand.

Tlf. 8626 3015.

stejner@stofanet.dk

Inger Birgitte Bruhn

Engdalsvej 1,

8220 Brabrand

Tlf. 8626 5520 eller 8616 4076

ibbruhn@gmail.com

Kordegn Carl Erik Villumsen

Sognegården, Engdalsvej 1,

mandag­fredag kl. 9­13,

torsdag endvidere kl. 15­17.

Tlf. 8626 0645, fax 8626 3810.

cev@km.dk

Michael Østergaard Jensen

Tlf. 8626 1755, ikke mandag.

organist@brabrandkirke.dk

Se også aktuelle adresser på side 19.

Forsidebilledet

Forsidebilledet: Brabrand sø er én af vore oaser.

Foto: Ove Paulsen

Børne- og pigekorleder

Kirkegårdskontor

Kirkesanger, Aarslev

Susanne Sørensen

Bedst tirsdag­fredag kl. 9­10.

Tlf. 8626 2204 (Privat 2869 6315).

Lene Kure

Besøgstjeneste og sognecafé

Telefon 8626 0520

Jytte Kusk

Tlf. 2044 2585

jytte.kusk@gmail.com

Kirkegårdsleder Anders Christensen

Engdalsvej 4,

mandag­torsdag kl. 12­13.

Tlf. 8626 2120, fax 8626 3810.

brabrandkirkegaard@forum.dk

Lea Iversen

Tlf. 4035 2023

liversen@hotmail.com

Hjertestarter

Uden for hovedindgangen til Sognegården, Engdalsvej 2.


Vore fristeder

Af redaktionen

En oase er, tænker vi, et fristed,

et åndehul. Se side 6 hvad ordet

oprindelig betød.

Lørdagsoasen

Af Inger Birgitte Bruhn

Det er lørdag morgen. Kaffen

damper i kruset. Krummerne fra

morgenmaden tørres væk, så

avisen kan få plads. Børnene ser

morgenfjernsyn med uglet hår.

Og vi tusser alle rundt i nattøj.

Mads og Monopolet tager fat på

danskernes hverdagsdilemmaer

i radioen og udenfor ser det lidt

gråt ud.

Efter ugens ørkenvandring

gennem forældremøder, madpakker,

nullermænd under sofaen

og for mange af de sædvanlige

arbejdsopgaver er det befriende

at nå frem til oasen. En fredelig

lørdag, hvor man bare kan tage

tingene som de kommer. Her er

ingen krav om at skulle præstere

noget eller være noget eller se

I nutidens krævende og travle,

måske endda stressede liv har

alle brug for indimellem at slappe

af og være sig selv. Heldigvis

er vi ikke ens, så de fristeder, vi

Familiehygge - en oase

ud som noget. Vi kan bare være

os selv som vi er. Slappe af. Der

er ingen kameler, der skal sluges

eller pukler, vi behøver at slå på.

Vi er fremme i lørdagsoasen med

alt hvad det indebærer af fristed

og frihed.

Men gode oaser er ikke blot

som heller i hverdagen, hvor der

kan slappes af. De gode oaser

er også optankningssteder, hvor

depoterne fyldes op, så der er

noget at stå imod med i hverdagens

trummerum. Derfor er vi

også nødt til at bevæge os væk

fra aviserne og radioen igen. For

den optankning, vi får fra dem,

er erfaringsmæssigt ikke nok til

at give energi til de mere trælse

dage. Der skal noget andet til:

Nærvær. Omsorg. Oplevelser.

Og nu bryder solen igennem.

En lille hånd trækker i mig. Vi

skal ud. ”Her er en dejlig skov, for

her er ingen røvere!” gjalder det;

og legen er i gang. Forpustede

kommer vi tilbage til huset. Der

kom farve i kinderne og ligefrem

lyst til støvsugningen. Min indre

Tema •

hver især finder, kan være meget

forskellige: Dejlig musik ved en

koncert, fællesskabet på stadion til

fodboldkampen, studier af fugle

i naturen, fotografering, familiehygge

om madlavning, besøg i

modeljernbaneklubben eller på en

kunstudstilling, vinterbadning, et

par timer foran TV, læsning af en

spændende bog, ild i pejsen eller

bålet i haven, et inciterende foredrag

eller noget ganske andet.

Hvad er din oase?

Med temaet i dette nummer

sætter vi mest fokus på nogle

af vore lokale oaser, så vi kan

berige vores tilværelse også med

andre end dem, vi er vant til.

tørstende kamel blev vandet og

fik ny energi. Og lørdagsoasen får

tankerne i gang. Det var syvendedagen,

hvor Gud hvilede. Hvilen

er både Gudvillet og Gudsskabt.

I morgen er det søndag. Ugens

første dag. Dagen for nye begyndelser.

Dagen for nyt liv.

Måske skulle man gå derhen.

Hen til den nye begyndelse.

Hen, hvor man får at høre, at

der også er en ny begyndelse

for mig. Hen, hvor jeg må finde

hvile i, at jeg hverken behøver at

præstere eller være nogen anden

end den jeg er. Jeg er elsket som

jeg er, morgenuglet og utilstrækkelig.

Kirkeklokkerne kalder. Jeg

tankes op!

3


4 • Tema

Deres egne oaser

Samlet af Ingelise Skole Christensen

”Hvad er din(e) oase(r)?” har

Sognebladet spurgt en række af

vore medborgere om.

Svarene er vidt forskellige. Måske

er det smittefarligt at nærme sig

nogle af oaserne?

Hallen

Mads, 8 år

Nå, Mads, Når

du skal have det

RIGTIGT rart,

hvad gør du så?

”Så er jeg sammen

med min

mor og far, eller spiller computer,

eller er henne i Brabrand Hallen.”

Hvad er det bedste ved at være i

hallen?

”Man laver noget... der er dejlig

meget plads til at løbe... til bare

at være der! Man kan drible lidt

rundt og træne!”

Er der noget, man ikke må?

”Ja, vi må ikke spille med deres

bolde, for tit så bliver de væk!”

Kan du godt lide, at der er mange

mennesker?

”Det er fint nok, for der er mange

børn og man lærer mange at

kende. De store er flinke og mere

hjælpsomme end henne i skolen.”

Det allerbedste?

”Det er stævner, for så sker der

noget, både hvis man taber eller

vinder. Man bliver glad når man

vinder, for så betyder det, at man

er blevet bedre.”

Hvad er bedst, skolen eller hallen?

”Hallen for der må man løbe, når

man har lyst... Der er alt for mange

regler alle steder, man bliver

helt skør!”

.

Musikken

Freja med

violine

Freja Mølvig Exner,

Gymnasieelev,

18 år

Mit personlige

åndehul er mit

værelse, hvor

jeg kan lukke af

fra verden ved

blot at lukke min

lydtætte dør som

fører op til resten

af huset. Herfra har jeg udsigt

over Brabrandsøen og byen. Jeg

bestemmer selv her og har frihed

til at vælge alt fra indretning til

mit rode­niveau. I min oase er

der plads til at være sig selv og

vigtigst af alt: her kan jeg øve

violin uden forstyrrelser. I min

oase kan jeg spille så højt og

længe jeg orker og dermed sættes

der ingen begrænsninger for

muligheden for kreativitet.

Uden et større formål kan musikken

bruges til at komme i en

fjern stemning, hvor alvor og forventninger

bliver lagt på hylden.

Her er der plads til at udtrykke

sig og plads til at udfordre sine

egne evner. På trods af mit indadvendte

værelse, kan jeg se

årstiderne skifte udenfor vinduet,

og åbner op om sommeren. Om

vinteren er det derimod min

hemmelige hule, hvor musikken

fylder alt.

Udfoldelse

Birgitte Frøhlich

er en af de flittige

brugere af stedet

”Victor’s” ved Det

gamle Gasværk

Konfirmander

Min kælder

Kalle

Min oase er på

stranden med

min familie, hvor

jeg ligger og

slapper helt af og

lader alting ude,

imens jeg sover

og når jeg ikke sover, så bader

jeg. Oase nummer to er i min

kælder, hvor jeg spiller på min

computer og hygger mig med

mine venner.

Sport

Nikoline

Mine oaser er når jeg laver sport

sammen med mine veninder.

Rideskolen

Lea Nkumah

Baiden Bendixen

13 år

Min oase er helt

sikkert rideskolen.

Jeg er ude

hos min hest tre

dage om ugen

og jeg nyder at være sammen

med den og de andre, som kommer

på rideskolen.

Når jeg er på rideskolen tænker

jeg ikke på alt muligt andet. Da

er jeg bare dér. Rider. Er i naturen.

Og mærker at jeg er glad for

min hest.

”Ja, Victor’s er ganske rigtigt ”en

oase” – det sted, hvor vi er sammen

og i fred og ro og harmoni

Birgitte Frøhlich,

kan være med al vores kreativi­

er en af de flittige brugere af stedet: ”Victor’s” ved Det gamle Gasværk:

tet og udfolde os på hver vores

måde.

”Ja, Victor’s er ganske rigtigt: en oase – det sted, hvor vi er sammen og i fred og ro

være med al vores kreativitet og udfolde os på hver vores måde


Teaterforeningen

Jørgen Sørensen,

Vester Gasværk

Ifølge mit leksikon

er en oase

et frugtbart sted

i en ørken. Her

er der livgivende

vand, skygge

mod den brændende sol og læ

for den bidende vind. Da jeg blev

spurgt, om teaterforeningen Vester

Gasværk var min oase, måtte svaret

være: Ja. Her kan jeg ­ og alle

de andre aktive ­ skabe vores eget

univers og glemme omverdenen

for en stund. Her kan vi lege,

være kreative, få snakket og hygget

os med andre mennesker i rare

og positive rammer. Og sammen

skabe nogle gode oplevelser for

os selv og for andre. Dette samvær

er en effektiv kur mod stress, muthed

og dårligt humør, fordi alle

kommer med en positiv holdning

og med lyst til skabe noget sjovt,

spændende og/eller vildt. Kuren

er så effektiv at ­ i hvert fald ­ jeg

ikke kan falde til ro, de første par

timer efter vore øveaftener og forestillinger.

Så kuren kan kun anbefales,

selv om den (heldigvis) er

smittefarlig. Nu har jeg har været

på kuren i over 20 år, og er blevet

afhængig. Så... ja, Vester Gasværk

er blevet min oase.

Jazzværket

Else Marie Jensen,

konsulent på

Velfærdsteknologi i

Silkeborg kommune

er også formand for

Jazzværket.

”Arbejdet fylder

meget og så er det rart med det

nære fællesskab. Her møder jeg

nye mennesker, i nye sammenhænge.

Da jeg samtidig ikke så tit

kommer til Århus p.g.a. sygdom

er det en sand oase for mig med

Jazzværket.”

Else Marie har været med i

Jazzværket i de 10 år, det har

eksisteret. De sidste 2½ år som

formand.

Fra Vester Gasværks forestilling ”Regn”

Tema •

Sognecafeen

Om det ugentlige

møde i sognecafeen

udtaler Julie

Riisbæk sig:

Det er for mig

ugens højdepunkt.

Julie fortæller,

at det er godt at mødes

og få talt sammen om stort og

småt, om det liv, hver især har

haft, og om livet her og nu. Jeg

glæder mig til hver onsdag, hvor

vi mødes og jeg går opløftet og

glad hjem – siger Julie. Når der

er program på, får man noget

med sig hjem, noget nyt at tænke

på, men også de onsdage, hvor

der ikke er program på, da er det

godt bare at sidde og få talt sammen

og på den måde være noget

for hinanden.

Legestuen

Mødrene i legestuen fortæller,

hvordan det at komme i legestuen

én gang om ugen kan være

en dejlig adspredelse. Det er godt

at møde andre børn, at synge og

lege, hvor der er god plads. Det

er godt at få nye ideer til, hvordan

man kan lege med sit barn

og stimulere det. Det sker bl.a.

når musikpædagogen kommer og

synger for og med børnene.

5


6 • Tema

Oaser er grønne

Af Ove Paulsen

Oase er et oldegyptisk ord, der

som så mange andre er kommet til

os gennem oldgræsk. Betydningen

er ”afgrænset frugtbart område

i en ørken”. Da det, med Anholt

som en gloriøs undtagelse, er lidt

småt med ørkner i Danmark, er vi

for længst gået over til at bruge

ordet i overført betydning som

noget, der har kraft til at rekreere

os, så vi, senere, tager fat på

hverdagens udfordringer med nye

kræfter.

Den slags kræfter er der helt

oplagt naturen. Nu er naturen

i Danmark ganske vist ikke så

vild som f.eks. i Norge. Det er

sjældent at se et dansk landskab,

hvor menneskene ikke i

det mindste har bestemt, hvor

alle planterne skulle gro, rettet

vandløb ud eller gjort dem krogede

igen, dæmmet søer op eller

drænet vådområder. Danmark er

en have, et kæmpemæssigt parkanlæg,

et kulturland, selv hvor

det mest ligner den vilde natur.

Landet er formet af menneskers

hænder, om vi kan lide det eller

ej. Derfor skal vi heller ikke

lade os putte blår i øjnene af

den smukke natur i og omkring

Brabrand.

Søen og bakkerne har deres

oprindelse i istiden, men Årslev

Engsø har først været drænet

og er derefter blevet fyldt igen.

Bakkerne var lyngklædte indtil

omkring sidste århundredeskifte,

og om Langdalen hedder det,

at den er opstået som en gravsænkning,

der er dannet ud fra

sætninger og kildeerosioner i

undergrunden for omkring 2.000

år siden. Altså en mindre naturkatastrofe

ved overgangen til

den romerske jernalder. Naturen

underminerede selv en stribe

land og frembragte dermed

noget, der ligner en tunneldal fra

istiden.

Menneskehånd eller ej er det

den store skønhed, der først

springer i øjnene, uanset om det

er Langdalen, genialt forsynet

med kulisser af høje træer til

begge sider, så man ikke ser hvor

tæt industrigrundene mod nord

og parcelhusene mod syd er ved

dalen, men også kirkegårdens

beliggenhed, så smuk i forhold

til søen, at man dårligt kan forestille

sig noget bedre sted at blive

oprejst på den yderste dag, og

søen nedenfor, hvis omgivelser i

Parti fra Langdalen. Foto: Ove Paulsen


hvert fald også er det rene menneskeværk.

Menneskehånd eller ej, så vokser

både plantede bøgetræer og

såede blomster som den natur

de er, grønnes og springer ud, så

selv om kulturen har hjulpet godt

med til at forme naturrammerne,

har terrænets former, planterne,

de store og små, vandløb, vandhuller

og søer fortsat det naturlige

liv, de var programmeret til,

og i overført betydning er de alle

Hovedgadens

GENBRUG

Brabrand Hovedgade 41

- et besøg værd!

Vedr. afhentning:

tlf. 86 26 21 13 eller

tlf. 86 26 02 09

oaser, der rekreerer os og giver

os nye kræfter til at tage itu med

livet.

Netop i disse forårsmåneder,

der overgår hinanden i at blive

lysere, grønnere og varmere, har

de små og store perler af skønhed

en særlig kraft som oaser

for sindet. Lad være, at vi næppe

havde haft evnen til at lade naturen

virke sådan på os, hvis ikke

1800­tallets romantiske digtere

havde lært os en lektie. Vi kan

HOVEDGADEN . TLF. 86 26 02 32

Tema •

dog stadig uden problemer glæde

os over den natur, kulturen har

iscenesat, og blive styrket af

den. Om det så er frugttræerne

i Hans Broges gamle have eller

det sjældne syn af en tennisbane

ovenfra, så er der gevinster at

hente.

Og sådan er der bare her, hvor

vi bor. Vi er omgivet af det på

alle sider, det der giver sindet

hvile og efterhånden kraft til at

give skønheden videre i aktivitet.

Fra Langdalen. Foto: Ove Paulsen

Brabrand Fysioterapi

v/ Lars Chr. Schmidt

J. P. Larsens Vej 2

8220 Brabrand

Tlf. 86 26 00 30

Overenskomst med Sygesikringen

Mulighed for akut behandling

Hjemmebehandling

7


8 • Tema

Kirken som oase

Af Kirsten Stejner

Anna Sophie Seidelin sagde

engang: Når himlens tid rører jordens

tid, så bliver det højtid. Det

er dét, vi oplever, når vi træder ind

i et kirkerum, hvad enten det er

på en ganske almindelig hverdag,

eller når der er gudstjeneste eller

koncert.

Selve kirkerummet sætter os i en

ganske bestemt stemning, nemlig

en stemning af højtidelighed.

Der er noget andet og større på

spil herinde i dette rum. Som en

skoleelev sagde det engang, han

Brabrand kirkes ældste del.

Foto: Erik Balle Poulsen

kom ind i Århus Domkirke: Nøj,

den er meget større indvendig

end udvendig. Vi oplever, at der

er noget stort på spil herinde i

kirkerummet, og vi bliver ganske

automatisk stille og lader rummet

tale til os. Det kan være selve

rummets udformning, der taler til

os. F.eks. kan kirken være bygget

som et kors, sådan som Brabrand

Kirke er det, og dermed forkynder

kirkerummet også, hvem det

er, vi tror på, den korsfæstede og

opstandne, Jesus Kristus. Det kan

også være alterudsmykningen, der

forkynder sin helt egen historie.

At komme ind i kirken på en

ganske almindelig hverdag kan

være som at komme til en oase.

Den verden, der møder én inde

i kirken, stilhedens verden, er så

helt anderledes end den verden,

der er udenfor, og som bare har

fart på. At sætte sig stille ned i

det tomme kirkerum og føle stilheden

og bestemt også storheden

kan være så ganske givende. Vi

oplever det, hvad enten vi besøger

en af vore egne kirker eller

det er en kirke i udlandet, vi

finder ind i. Det er den samme

stemning. Folk går stille rundt,

tænder måske et lys og lader

eftertænksomheden sætte sig i

sindet.

At komme til stillegudstjeneste

kan også være en fredfyldt stund,

hvor salmer, musik og det enkelte

bibelord kan tale stærkt til os,

og vi kan gå opladet derfra med

en forunderlig fred indeni.

At komme til koncert og lade

musikken tale til os, kan også

opleves som at være kommet

til en oase. Musikken gør noget

ved os, ­ den taler sit eget sprog,

fylder os med glæde, løfter os

ud af vores daglige trummerum

og sætter os i en ganske særlig

stemning af glæde og fred. Det

oplever vi, når vi bare sidder og

lytter. Vi oplever det også, når vi

selv synger med. Der sker noget

med os, ­ vi rammes af storhed

og højtid.

Søndagens højmesse er ganske

en særlig oase. Med dens

salmer, musik og tekstlæsninger

oplever vi netop, at himlens tid

rører vores jordiske tid, og vi

bliver højstemte. Vi bliver revet

ud af vores almindelige hverdag,

af travlheden og vore mange

bekymringer og får nyt livsmod

og fornyet livsglæde, så vi kan gå

opløftede hjem, klar til at tage fat

på en ny uge.

Døbefonten i Brabrand kirke

Foto: Erik Balle Poulsen

Kirkegården som oase

I må ikke løbe på kirkegården, I

skal gå stille og heller ikke råbe,

­ sådan har jeg lært mine konfirmander,

hvordan man opfører

sig på kirkegården og også forklaret

hvorfor. Der må ikke løbes

og ikke råbes, fordi der ofte går

mennesker rundt som har mistet

et elsket menneske. Det elskede

menneske savnes og får en

kærlig tanke. I jorden ligger de

kære afdøde, og dem skal vi vise

respekt ved at gå stille rundt.

Kirkegården er et ganske særligt

sted, hvor der netop skal

være fred, og hvor vi kan komme

og stå ved graven og lade tanker

og følelser få frit løb.

Kirkegården kan synes at være

et trist sted, fordi det har med

døden at gøre. Men kirkegården

er også et smukt sted, og det

på alle tider af året. Om sommeren

er gravstederne fyldt med

blomster, og om vinteren ligger

granen og dekorerer så smukt.


Gravstederne er som små haver,

Guds små haver kunne vi kalde

dem. Det er her, vi har lagt vore

kære, ­ det er her vi har overgivet

vore døde til Gud, og det er

her, vi venter på opstandelsen

fra de døde, når Kristus kommer

igen.

Af og til ser vi en fugl sidde på

en gravsten, en granitfugl eller en

lille bronzefugl. Den kan sidde

og se ned på afdødes navn, som

vil den sige: Sov nu godt og trygt

dernede. En anden fugle sidder

måske ved et lille fuglebad og

basker med vingerne, som vil

den sige: Her er dejligt i Guds

små haver. Alt i alt vidner de om

vores tro på, at også når vi er

døde er vi i Guds hænder. Fordi

det er vor tro, er kirkegården

også en oase, der kan fylde os

med fred og tro på livet, på det

evige liv, og derfor kan vi gå derfra

opløftet og beriget.

Kirke og kirkegård er ganske

særlige oaser, som er med til at

berige vort liv og give os det

mod og den glæde, der skal til,

for at vi kan se hverdagen i øjne­

Tema •

Stemningsbilleder fra kirkegården.

ne. Vi kan komme her igen og

igen og lade os fylde af det, der

sker, når himlens tid rører jordens

tid og det bliver højtid.

Hovedskibet i Brabrand kirke set mod nord. Foto: Erik Balle Poulsen

9


10 • Tema

Åndehul

Af Inger Birgitte Bruhn

Pinsen er et åndehul. Et pusterum

i en travl hverdag, hvor vi lige

får os en ekstra fridag. Åndehul

og pusterum. Det har noget med

luft og bevægelse at gøre. Det har

noget med liv at gøre. Vores liv

med hinanden og med Gud.

Vort rette element

Pinse er den højtid, som kan

være sværest at få greb om eller

at forholde sig til. Samtidig burde

det være den letteste. Det er lidt

ligesom at spørge en fisk, hvad

den mener om vand. Den kan

ikke forestille sig et liv uden,

for det findes ikke, eftersom det

er selve grundlaget for et liv

som fisk. Det er så selvfølgeligt,

at først når vandet ikke er der,

opdager fisken, hvor altafgørende

det er. På samme måde er det

med mennesker, Helligånd og

pinse. Det er tæt forbundet. Luft

og ånde ilter vores blod og giver

os glød i kinderne og levende

kroppe. Helligånden er det friske

pust; livets opretholder og fornyer,

kærlighedens gnist.

Fristed

Åndehul er et andet ord for oase,

står der i ordbogen. Et fristed.

Der står også, at det egentlig er

et zoologisk begreb: et hul, der

sikrer mulighed for at trække

vejret, og en åbning i kroppen

som dyr ånder igennem; (stigmates).

Da jeg læste det, tænkte

jeg, at det er utroligt, som alt

hænger sammen. Ikke bare kan

pinsen være det, der sikrer os

at trække vejret og få luft som

mennesker, men det latinske ord

stigmates trækker også linjen hen

til de stigmata, som kirken bedst

kender: hullerne i Jesu, hænder,

Forår i Langdalen Foto: Ove Paulsen

Jeg fangede engang en flodlampret

i en å. Med sine hele 7 åndehuller

kommer man til at tænke på

Helligåndens 7 gaver: Visdom,

indsigt, råd, styrke, kundskab,

fromhed og Gudsfrygt. Alle 7 gaver

under overskriften ”kærlighed”

fødder og side. At det, der sikrer

os at kunne ånde lettet op og

trække vejret frit, er forbundet

med Jesu død og opstandelse.

Grokraft og hjertelyd

I vores del af verden falder

pinsen sammen med forår,

hvor solen er længe på himlen

og alting grønnes af grokraft.

Vinterdepressionen fordamper

og man får mod på livet og synger

om kap med fuglene. Det

er lige underfuldt hvert år. Og

man kommer til at tænke på, at

alt det, som vi kan iagttage i det

små, er et tegn på det, som også

må gælde i det store for mit liv:

at det opstår igen i sol og sang.

Derfor er pinsen et åndehul og et

pusterum, hvor modet næres og

kræfterne fornys til livet, som det

er. Blodet iltes i pinsens under

og hjerterne banker, så vi oplever

hvordan kærligheden og glæden

kan deles med hinanden.

At leve og ånde

Når man lever og ånder for

noget, er man så optaget af det,

at man ikke kan lade være med

at dele sin begejstring med andre.

Det smitter. Man bliver glad. På

den måde skabes fællesskaber,

som rækker ud over de snævre

grænser, vi somme tider sætter

op for os selv. Det er pinse og

Helligånd.

Glædelig pinse!


Gudstjenester

Marts 2013 Prædiketekst Brabrand Kirke Sdr. Aarslev Kirke

Søndag d. 3. (3.s.i fasten) Jesus og Beelzebul Kl. 9.00 Bruhn Kl. 11.00 Bruhn

Kl. 17.00 Dåbstræf

Onsdag d. 6. Kl. 16.30 Stillegudstjeneste

Søndag d. 10. (Midfaste) Bespisningen af Kl. 11.00 Stejner Kl. 9.00 Stejner

de fem tusind Pigekoret medvirker

Søndag d. 17. (Mariæ Bebudelse) Bebudelsen af Jesu fødsel Kl. 11.00 Bruhn Kl. 9.00 Bruhn

Onsdag d. 20. Kl. 17.00 Stejner

Småbørnsgudstjeneste

Palmesøndag d. 24. Indtoget i Jerusalem Kl. 11.00 Andersen Kl. 9.00 Andersen

Skærtorsdag d. 28. Nadveren Kl. 19.00 Bruhn Kl. 11.00 Bruhn

Langfredag d. 29. Korsfæstelsen Kl. 11.00 Stejner Kl. 9.00 Stejner

Påskedag søndag d. 31. Jesu opstandelse Kl. 11.00 Bruhn Kl. 11.00 Stejner

April 2013 Prædiketekst Brabrand Kirke Sdr. Aarslev Kirke

Mandag d. 1. (Anden påskedag) Vandringen til Emmaus Kl. 11.00 Andersen

Onsdag d. 3. Kl. 16.30 Stillegudstjeneste

Søndag d. 7. (1.s.e.påske) Den opstandne Jesus Kl. 9.00 Stejner Kl. 11.00 Stejner

og disciplene

Søndag d. 14. (2.s.e.påske) Den gode hyrde Kl. 11.00 Andersen Kl. 9.00 Andersen

Pigekoret medvirker

Søndag d. 21. (3.s.e.påske) Jesu bortgang Kl. 11.00 Stejner Kl. 9.00 Stejner

Tirsdag d. 23. Kl. 17.00 Bruhn

Småbørnsgudstjeneste

Fredag d. 26. (Bededag) Johs. Døber i Judæas ørken Kl. 11.00 Bruhn Kl. 9.00 Bruhn

Søndag d. 28. (4.s.e.påske) Talsmandens gerning Kl. 11.00 Stejner Kl. 9.00 Stejner

Maj 2013 Prædiketekst Brabrand Kirke Sdr. Aarslev Kirke

Søndag d. 5. (5.s.e.påske) Bønnen i Jesu navn Kl. 11.00 Andersen Kl. 11.00 Stejner

(Konfirmation 7.A)

Torsdag d. 9. (Kristi Himmelfart) Jesu Himmelfart Kl. 11.00 Bruhn Kl. 9.00 Bruhn

Søndag d. 12. (6.s.e.påske) Talsmanden Kl. 9.00 Stejner Kl. 9.00 Andersen

(Konfirmation 7.C)

Kl. 11.00 Bruhn

(Konfirmation 7.B)

Søndag d. 19. (Pinsedag) Løftet om Helligånden Kl. 11.00 Andersen Kl. 11.00 Bruhn

Mandag d. 20. (2.pinsedag) Således elskede Gud verden Kl. 11.00 Friluftsgudstjeneste i Botanisk Have

for hele provstiet. Pigekoret medvirker

Søndag d. 26. (Trinitatis) Jesus og Nikodemus Kl. 11.00 Bruhn Kl. 9.00 Bruhn

I Brabrand Kirke er der før alle gudstjenester kl. 11 kaffe i våbenhuset fra kl. 10.30,

mens der ved gudstjenester kl. 9 er efterfølgende kaffe i sognegården.

I Aarslev Kirke er der kirkekaffe i våbenhuset efter gudstjenester markeret med .

Engsøgård Plejeboliger,

flg. onsdage kl. 14.30

13. marts Inger Birgitte Bruhn

27. marts Esben Andersen

10. april Kirsten Stejner

­ altergang

24. april Inger Birgitte Bruhn

8. maj Kirsten Stejner

22. maj Inger Birgitte Bruhn

Brabrand Lokalcenter,

flg. tirsdage kl. 14.00

26. marts Kirsten Stejner

­ altergang

30. april Inger Birgitte Bruhn

28. maj Esben Andersen

­ altergang

Indsamling i kirkerne

Marts: Folkekirkens Nødhjælp

April: KFUM & KFUK i Danmark

Maj: Folkekirkens

Ydre Mission

• 11


12 • Musik

Orgelkoncert

i Brabrand Kirke

Torsdag d. 30. maj kl. 19.30

er der orgelkoncert i Brabrand

Kirke med organist Marie­Louise

Reitberger. Marie­Louise er

oprindelig uddannet pianist fra

Det Jyske Musikkonservatorium,

men har siden uddannet sig

som organist, først på Vestervig

Kirkemusikskole, og hun er

nu, sideløbende med at hun er

organist ved Gjerlev og Enslev

kirker på Randers­egnen, studerende

på en nyoprettet videreuddannelse

på Det Jyske

Musikkonservatorium, hvorfra

hun forventes at aflægge

Kirkemusikalsk Diplomeksamen i

dette forår. Det er således hendes

Onsdag den 24. april 2013

kl. 19.30 afholder Brabrand

Sangkor igen i år koncert, og

traditionen tro vil programmet

eksamensprogram vi skal høre

ved koncerten, hvor der er musik

af J.S. Bach, Fr. Liszt, L. Vierne og

G. Litaize på programmet. Der er

gratis adgang.

omfatte korsang, fællessang og

solistoptræden under ledelse af

vores nye korleder Esben Kudsk

Skoffer og med medvirken af

Påske- og

forårskoncert

i Brabrand Kirke

Tirsdag d. 19. marts kl. 19.30 er der

påske­ og forårskoncert i Brabrand

Kirke med Brabrand Kirkekor v.

Michael Østergaard Jensen og

Børne­ og Pigekoret v. Jytte Kusk.

De to kor vil synge påsken og

det tidlige forår ind, med musik af

bl.a. Johs. Brahms, N.W. Gade og

F. Mendelssohn. Endvidere medvirker

sopran Charlotte Neumann.

Der er gratis adgang.

Forårskoncert med Brabrand Sangkor

i Brabrand Kirke

organist Michael Østergaard

Jensen. Fri entré.


Koret blomstrer og gror

Vores kor har fået nyt navn og

hedder nu Børne­ og Pigekoret.

I den anledning har vi fået

lavet en ny brochure, der fortæller

om koret. Brochuren kan hentes

i sognegården eller i kirkerne,

og på kirkernes hjemmeside kan

du læse mere om koret og korets

aktiviteter.

Koret har også fået nyt logo af

Aske Gramstrup Ander sen.

Aarhus Ældrekor

har fået lov til at afholde vores

25­års­jubilæums­koncert i

Brabrand Kirke. Det er vi

meget glade for. Koncerten er

søndag d. 28. april kl. 16.00.

Programmet vil være delt i to:

En klassisk del med værker af

bl.a. Händel, Mozart og uddrag

af en Haydn­messe med instrumenter

og to sopran­solister.

Og en del med de bedste danske

sange fra korets repertoire.

Musik

Der er gratis adgang og alle er

velkomne.

Med venlig hilsen

Ulla Brahms

musikpædagog, korleder

• 13


14 • De nye menighedsråd

Brabrand Menighedsråd 2013-2016

Udvalgenes opgaver

og medlemmer

Vore udvalg, der stort set er fælles

for begge sogne, består nu

af menighedsrådsmedlemmer

suppleret med eksterne medlemmer,

markeret med kursiv.

Udvalgsformandens navn er

fremhævet. Udvalgenes hovedopgaver

er anført. Udvalgene

hjælpes og støttes i deres arbejde

af en lang række frivillige, som

yder en stor og meget påskønnet

indsats.

Forretningsudvalget træffer evt.

presserende beslutninger og

forbereder sager for menighedsrådene:

Leif Kerstens, Lise Lotte

Andersen, Niels Holm­Nielsen,

Ernst Justsen, Klaus Ovesen,

Charlotte Nebel Pedersen.

Præstegårdsudvalget, har ansvar

for vedligeholdelse af præsteboligerne:

Ernst Justsen, Birte

Hayes, Bente Madsen, Bitten Vad

Nedergaard.

Sognegårdsudvalget, har ansvar

for vedligeholdelse af sognegården:

Ernst Justsen, Lise Lotte

Andersen, Gerda Jensen, Klaus

Ovesen.

Aktivitetsudvalget, arrangerer

aktiviteter i Sognegården: Anna

Marie Jensen, Esben Andersen,

Inger Birgitte Bruhn, Birte Hayes,

Gerda Jensen, Susanne Jørgensen,

Ove Paulsen, Charlotte Nebel

Pedersen, Kirsten Stejner.

Sognebladsudvalget, redigerer

og udsender Sognebladet:

Ingelise Skole Christensen, Esben

Andersen, Lise Lotte Andersen,

Inger Birgitte Bruhn, Jørgen

Hansen, Anna Marie Jensen, Leif

Kerstens, Ove Paulsen, Kirsten

Stejner.

Børne­ og pigekor­udvalget,

støtter korets aktiviteter: Kirsten

Stejner, Lene Lindegaard Jensen,

Jytte Kusk, Klaus Ovesen, Mette

Vadstrup.

Kunstudvalget, arrangerer

kunstudstillinger i Sognegården:

Bodil Munch, Ingelise Skole

Christensen, Birte Hayes, Gerda

Jensen, Birgit Jordansen Holm-

Rasmussen, Niels Holm­Nielsen.

Oplevelsesudvalget, arrangerer

lørdagshøjskoler, højskoleophold,

kulturugeaktiviteter og

evt. rejser: Ove Paulsen, Esben

Andersen, Inger Birgitte Bruhn,

Det nye menighedsråd består af

Forrest fra venstre til højre: Inger

Birgitte Bruhn (præst), Mette

Vadstrup, Klaus D. Ovesen,

Charlotte Nebel Pedersen (folkevalgt

kasserer), Ingelise Skole

Christensen (kontaktperson).

Bagest fra venstre til højre: Esben

Andersen (præst), Lise Lotte

Andersen (næstformand), Kirsten

Stejner (præst), Bente Madsen,

Anna Marie Jensen, Bitten Vad

Nedergaard, Ove Paulsen, Leif

Kerstens (formand).

Leif Kerstens, Charlotte Nebel

Pedersen, Lajla Rasmussen,

Kirsten Stejner, Inge Tougaard.

Diakoniudvalget, leder en række

frivillige aktiviteter, f.eks. legestue

og sangaftener: Karla

Gosvig, Anna Marie Jensen,

Gerda Jensen, Lene Kure, Bente

Madsen, Bente Martinsen, Anne

Mette Navne, Bodil Rosenmeyer,

Kirsten Stejner.

Mandecafeen, planlægger og

gennemfører gruppens aktiviteter:

Inger Birgitte Bruhn, John

Byg, Bjarne Gaur, Henning J.

Knudsen, Erik L. Kristensen, Egon

Nielsen, Verner Snog.

Kirke­ og kirkegårdsudvalg,

Brabrand: planlægning og vedligeholdelse

af Brabrand kirke

og kirkegård i samarbejde med

kirkegårdslederen: Lise Lotte

Andersen, Esben Andersen, Anna

Marie Jensen, Klaus Ovesen,

Mette Vadstrup.

Korudvalg, samarbejder med

organisten om Brabrand Kirkes

voksenkor: Charlotte Nebel

Pedersen, Esben Andersen,

Michael Østergaard Jensen,

Bente Madsen, Mette Vadstrup.


De nye menighedsråd

Sdr. Aarslev Menighedsråd 2013-2016

Valgbestyrelse, Brabrand: leder

og gennemfører menighedsrådsvalg:

Anna Marie Jensen, Lise

Lotte Andersen, Ove Paulsen.

Valgbestyrelse, Aarslev: leder og

gennemfører menighedsrådsvalg:

Henriette Linde, Birte Hayes,

Niels Holm­Nielsen.

Serviceudvalget: planlægger og

gennemfører servicefunktioner

i forbindelse med gudstjenester

m.v.: Anna Jørgensen, Lise

Lotte Andersen, Birgit Jordansen

Holm-Rasmussen, Else Marie Høy,

Bente Madsen.

Børne­ og ungdomsudvalg, styrker,

støtter, vedligeholder og

udbygger børne­ og ungdomsarbejdet

i sognene: Bitten Vad

Nedergaard, Lise Lotte Andersen,

Inger Birgitte Bruhn, Birgit

Jordansen Holm-Rasmussen.

Lokal Kirkeudviklings­gruppe,

deltager i og formidler projekt

Lokal Kirkeudvikling til menighedsrådene:

Kirsten Stejner,

Else Marie Høy, Anna Marie

Jensen, Michael Østergaard

Jensen, Leif Kerstens, Anna

Kathrine Mouridsen, Bodil

Rosenmeyer.

8220 Brabrand 8220 Brabrand tlf. 86 26 10 66

tlf. 86 26 10 66

Det nye menighedsråd har

følgende medlemmer

Forrest fra venstre til højre: Esben

Andersen (præst), Henriette

Linde, Ernst Justsen (næstformand

og kasserer).

Bagest fra venstre til højre: Inger

Birgitte Bruhn (præst), Kirsten

Stejner (præst), Randi Bendix

Sørensen (udtrådt februar 2013),

Gerda Jensen (indtrådt februar

2013), Birte Hayes, Niels Holm­

Nielsen (formand og kontaktperson).

Kirkeværger: Poul Christensen

(Brabrand), Ernst Justsen

(Aarslev).

IT­koordinator: Charlotte Nebel

Pedersen.

Indtastninger til Kirku.dk: Povl

Revsbech.

Repræsentanter i Skole­Kirke­

Samarbejdet I Aarhus: Inger

Birgitte Bruhn, Niels Holm­

Nielsen, Kirsten Stejner.

• 15

Leverer alt

i binderi

Bolettes

Blomster

Gratis udbringning

til kirkerne

i Brabrand/Aarslev.

Værksted ved faglært blomsterdek

Ann Tind Østrup

Tlf. 8628 2909

Hovedgaden 70

8220 Brabrand

LK


16 •

Kunstudstilling

i Sognegården

Søndag den 14. april 2013 kl.

12.15-14.00 er der fernisering

i Sognegården med malerier

af kunstneren Yrsa Dunvad.

Kunstudvalget byder på en lille

forfriskning.

Yrsa Dunvad har sin uddannelse

fra mange års kurser på

Aarhus Kunstakademi, kunstmaler

Eduardo Soza, Chile og kunstmaler

Kåri Svensson, Færøerne.

Yrsa Dunvad henter sin inspiration

fra bl.a. naturen, hvor

træer og skov fascinerer hende

Vi kan midt i vores hverdag

opleve, hvordan vort liv pludselig

rystes, når vi mister et menneske,

vi holder af. Hvad enten det sker

uventet og pludseligt – eller efter

en længere sygdom, så kan man

overrumples af en sådan modløshed

og tomhed, at man får brug

for at tale med nogen om det...

brug for at sætte ord på følelserne

i særlig grad. Det stærke møde

med lyset, træets egen fortælling,

dets livsvilje.

Udstillingen er åben mandag til

fredag kl. 9­13 indtil den 14. maj

2013.

Sorg- og livsmodsgruppe

eller måske bare lytte til andre

i samme situation. Vi reagerer

vidt forskelligt, nogle bliver indadvendte

og stille – andre udadvendte

og højlydte og i vores

sorg­ og livsmodsgruppe er der

plads til alle. Kontakt: Birte Hayes

tlf. 2694 2639 eller Ingelise Skole

Christensen tlf. 2625 1459 eller

email: byleddet6@Stofanet.dk

Hjælp, vi mangler besøgsvenner

Rundt i vore sogne sidder der

ældre borgere, der gerne vil have

nogle at tale med.

Derfor har vi for år tilbage

etableret en besøgstjeneste. Den

fungerer fint, men lige nu har vi

nogle borgere, som mangler en

besøgsven. Så har du en time om

ugen eller hver fjortende dag,

hvor du kan besøge en ældre

og ensom, vil du kunne gøre en

forskel. Lene Kure er koordinator

i besøgstjenesten. Hun tager

gerne imod henvendelser. Forud

for evt. besøg hos den ældre

borger, finder der en samtale sted

med Lene Kure, så besøgsven

og besøgsvært forhåbentlig kan

matche hinanden og have glæde

ud af hinanden. Det kan således

være givende at give lidt af sin

tid til et ældre menneske.

Du er velkommen til at rette

henvendelse til Lene Kure, tlf.

8626 0520.

Stillegudstjeneste

Vi fortsætter vore stillegudstjenester

her i foråret.

Den første onsdag i måneden

mødes vi i kirken kl. 16.30-

17.00.

Vi lytter til lidt musik, til korte

tekstlæsninger og refleksion

og er sammen i meditativ stilhed

5­10 minutter. Der er også

mulighed for en samtale bagefter,

hvis man ønsker det.

På gensyn onsdag den 6. marts

og onsdag den 3. april.

v/Birte Hayes

og Ingelise Skole Christensen

Kom og hør flere gode

historier til

Småbørnsgudstjenester

Dukkerne Vera og Victor

giver deres besyv med, når

børn og voksne samles til

gudstjeneste i Brabrand kirke.

Onsdag d. 20. marts kl. 17.00

Tirsdag d. 23. april kl. 17.00

I 2013 handler gudstjenesterne

om at bede Gud om hjælp

når man er bange, når nogen

driller, når man selv er dum,

når man bliver ked af det

eller når man ikke må være

med i legen. Gudstjenesten

varer ca. ½ time og er tilrettelagt

for børn fra 0­6 år.

Efter gudstjenesten er der

spisning i sognegården.

Maden koster 25 kr. for voksne,

børn spiser gratis.


Masser af liv

i sognegårdene

En ny undersøgelse viser, ar der

i årets løb er mange arrangementer

og et stort antal deltagere

i de aktiviteter, som foregår i

Sognegårdene her i Aarhus Vest.

I perioden 1. november 2011 –

31. oktober 2012 har i alt 141.000

været med til undervisning,

møder og andre aktiviteter som

f.eks. fastelavnsfejring. I tallene

er ikke medregnet deltagere i de

aktiviteter, som foregår i kirkerne.

Undersøgelsen har været omtalt i

flere dagblade og TV2 Østjylland

har haft et indslag om emnet.

Alle materialerne, incl. tallene,

som bl.a. viser, at der i sognegården

hos os alene er gennemsnitligt

23 arrangementer hver uge,

kan ses på www.aavp.dk under

”Download”.

ø34 mm

Folkekirkens

nye logo

Med det nye kirkeår fik

folkekirken sit eget logo.

Det er udformet af Jacob

Jensen Design, og det vakte

straks berettiget opsigt i vide

kredse. Bl.a. skrev Politikens

Nils Thorsen på forsiden af

kultursektionen søndag 2.

december: Wow! Tør vi det?

Kan vi det?

Se mere om folkekirkens

nye logo på www.folkekirken.dk

Gudstjeneste for ældre

i Brabrand Kirke onsdag d. 29. maj 2013 kl. 14.30

Gudstjenesten er tilrettelagt

og målrettet alle beboere på

Plejehjemmet Engsøgård og

Lokalcenter Brabrand

Voldbækvej samt alle ældre i

Brabrand og Sdr. Aarslev Sogne.

Gudstjenesten vil vare godt en

halv time. Efter gudstjenesten er

der kaffebord i Sognegården.

Der arrangeres særskilt transport

fra plejehjemmet og lokalcentret

til kirken. Alle, der ikke

bor på plejehjem og lokalcenter,

kan bestille transport ved at rette

henvendelse til kirkekontoret på

tlf. 8626 0645 (mandag­fredag kl.

9­13, torsdag tillige kl. 15­17).

Tilmelding ligeledes til kirkekontoret

­ se ovenfor ­ senest d.

mandag d. 27.maj 2013.

Lene Kure og

Kirsten Stejner

Sogneaften

i Sognegården

Torsdag den 7. marts kl. 19.30

Tro og magt i Det hellige Land

Lektor, dr. theol

Peter Lodberg

Aarhus Universitet

Når medierne rapporterer om

konflikten i Israel/Palæstina er

det sjældent, at de fortæller om

kristne palæstinenseres eksistens.

Men de findes. Der bor

ca. 50.000 kristne palæstinensere

bag Muren på Vestbredden i

Betlehem og Ramallah. I Israel

bor der ca. 10.000. De repræsenterer

mange forskellige kristne

kirkesamfund, der ofte har været

i konflikt med hinanden på

grund af teologiske og politiske

uenigheder. Men i de senere år

har der udviklet sig et samar­

bejde mellem kirkerne, fordi de

er nødt til at holde sammen, hvis

der skal være kristne i Betlehem

og Jerusalem om 25 år. På det

teologiske område er man ligefrem

begyndt at tale om palæstinensisk

teologi, der forholder sig

til emner som: land, udvælgelse,

Guds folk og forholdet mellem

nation, stat, religion og politik.

Kaffe m. kage koster 40 kr.

Konfirmationer 2014

4. maj: Brabrand Kirke

(A­klassen),

samt Sdr. Aarslev Kirke.

11. maj: Brabrand Kirke

(B­ og C­klassen).

• 17

Folkekirkens logo


18 • Arrangementer

Mandecaféen

Torsdag d. 7. marts kl. 10-12

Rådmand for Teknik og Miljø i

Aarhus Kommune, Bünyamin

Simsek kommer og fortæller om

bl.a. trafikale tiltag i Brabrandområdet,

planer for Jaka­grunden

og hvad der ellers kunne være

aktuelt at få belyst som borger i

Brabrand.

Torsdag d. 4. april kl. 10-12

Østerbyværket er mål for en

spændende formiddag, hvor vi

hører om grundvandsbeskyttelse

og vandindvinding på vandværket

i Tranbjerg. Østerbyværket

er tilmed med i bogen Top 50

Architecture Aarhus. Vi kører i

egne biler fra sognegården kl.

9.30 til Østerbyværket, Tingskov

Allé 72, 8310 Tranbjerg J.

Torsdag d. 2. maj kl. 19-21

Besøg på TV2 Østjylland,

Skejbyparken 1; 8200 Århus N,

hvor vi får en rundvisning og

hører om tilrettelæggelse af den

lokale nyhedsudsendelse. Vi

mødes i sognegården kl. 18.30 og

kører i private biler.

Pris: 50 kr. pr deltager.

Tilmelding nødvendig på liste

ophængt i sognegården. Sidste

frist: Onsdag d. 24. 4. kl. 12

Torsdag d. 6. juni kl. 9.45-15

Sommerudflugt til Vestermølle

ved Skanderborg Sø; Oddervej

80, 8660 Skanderborg, hvor både

fortidens og fremtidens fødevareproduktion

væves sammen i gammeldags

melfremstilling i sten­

kværnen og udviklingen i økologi

og gensplejsede afgrøder.

Vi får en rundvisning på møllen

og spiser derpå frokost i restauranten.

Efter frokosten er der

mulighed for at følge en 4 km.

afmærket rute til fods, i de naturskønne

omgivelser med en række

kulturhistoriske og idylliske stop

undervejs. Vi kører i egne biler

fra Sognegården. Frokost koster

125 kr + drikkevarer.

Tilmelding nødvendig på liste

ophængt i sognegården.

Sidste frist: 30. 5. kl. 12

Kontaktperson: Henning Juul

Knudsen; tlf: 8626 1665

Onsdagscafé

Hver onsdag kl. 14­16 i sognegården.

6. marts Fængselspræst Estrid

Holm fortæller om Selma Lagerlöf

20. marts Genbrugsland og

Fairtradebutikken ”Alverden” i

Bazar Vest – glimt fra dagligdagen

v. Anna Jørgensen

17. april Tidligere advokat Hanne

Jensbo:” Fra plovmuld til bonede

gulve”

1. maj Vi besøger Lene Kure i

Geding

15. maj ”Ørehængere fra 30’erne,

40’erne, 50’erne og 60’erne”.

Perler fra det sidste århundredes

populærmusik fremført af sangerinderne

Kirsten Berg og Lisbeth

Frandsen og pianist Pia Labohn.

Kontaktperson: Lene Kure,

tlf. 8626 0520.

Sangaftener i Sognegården

Der er sangaften i Sognegården

Den første torsdag i hver

måned kl. 19.30.

Vi synger efter

Højskolesangbogen.

Kom og syng med

14. marts, 4. april, 2. maj

(Bemærk: 2. torsdag i marts).

Kontaktperson:

Karla Gosvig, tlf. 8626 2113

Legestue i Sognegården

hver torsdag kl. 10.00­12.00.

Legestuen er for børn i alderen

0­3 år i følge med en voksen.

Vi leger og synger sammen og

laver små aktiviteter efter behov.

Der medvirker musikpædagog

hver anden gang.

Kontaktpersoner:

Bente Dahlgaard, tlf. 8626 3373

Karla Gosvig, tlf. 8626 2113

Bodil Rosenmeyer, tlf. 8625 2303

DMS-kredsen (Danmission)

Kontaktperson:

Henry Gosvig, tlf. 8626 2113

Åben familie

Et fællesskab for børnefamilier.

Vi mødes en fredag i måneden,

spiser sammen og en fælles aktivitet.

15. marts: Vi laver opstandelseshaver,

der kan pynte til påske.

Sidder der en engel på gravens

væltede sten?

19. april: Byg det højeste, flotteste

eller skøreste bygningsværk af

avispapir. Mon det bliver et nyt

Babelstårn?

24. maj: Vi cykler ud i det grønne

med madkurven og lægger

mærke til om det ”vifter hjemligt

gennem løvet og ånder himmelsk

over støvet.”

Vi mødes i sognegården kl. 17.30

og slutter ca. kl. 20.

Nye familier er meget velkomne.

Kontakt Ulrike Silze og få mere

at vide, tlf. 8626 5585.


Litteraturstudiekredsen

Vi mødes sidste torsdag (hverdag)

i måneden kl. 14.00­16.00.

Ved sidste møde i vintersæsonen

diskuterer vi:

21. marts: Thomas Berger,

”En god dag at dø”.

Alle interesserede er velkommen.

Litteraturstudiekredsen holder

pause indtil september.

Kontaktperson:

Bodil Dohm, tlf. 8626 0278.

Seniorfamilien

Seniorfamiliens medlemmer

mødes 1 gang om måneden,

oftest i Sognegården kl. 18.00 til

spisning og program.

Fredag den 22. marts kl. 18.00

Kirsten Stejner og Allan Vindfeldt

Jensen: ”Rejseoplevelser fra

Israel”.

Fredag den 3. maj kl. 18.00

Steffen Rasmussen: Foredrag

om stenhugning.

Kontaktpersoner: Elly og Bent

Pedersen, tlf. 9890 3585,

Karla og Henry Gosvig,

tlf. 8626 2113

Aktuelle adresser

De grønne pigespejdere

Bitten Vad Nedergaard

Viborgvej 43, St.th., 8000 Aarhus C

Tlf. 5121 2534

B_vad@hotmail.com

K-klubben

Ole Dines Jensen

Ingersvej 13, 3. th, 8220 Brabrand

Tlf: 6061 3066,

oledines@hotmail.com

KFUM-spejderne

Peter Henriksen, Lykkenshøj 15,

8220 Brabrand, Tlf. 8626 4005

peter.henriksen@kfumscout.dk

www.spejdernet.dk/brabrand

I hvert nummer af Sognebladet

omtales en lang række lokale

arrangementer; men der sker også

meget andet. Her en kort oversigt

over nogle interessante aktiviteter.

Folkekirkens liv omtales i

programmer, der produceres af

FolkekirkeInfo. De bringes dels i

TV2 Østjylland torsdag kl. 22.30,

fredag kl. 12.00 og søndag kl.

15.00, dels på om autenticitet Kanal eller om Østjylland

det at lykkes som

menneske.

fredag kl. 15.30. Foredraget bygger på nogle af bøgernes

centrale pointer om Kierkegaard og

autenticitet og lægger op til efterfølgende

Danske Kirkedage diskussion. i Aalborg

9.­12. maj har et sandt overflødig­

hedshorn af foredrag, debatter,

FDF

Gitte Jakobsen

Brabrand Skovvej 23,

8220 Brabrand

Tlf. 8626 0104

GitteJakobsen@fdf.dk

Menighedsrådenes formænd

Brabrand: Leif Kerstens

Tranebærvej 20E, 8220 Brabrand.

Tlf. 8626 2122.

lk@indidacto.dk

Sdr. Aarslev: Niels Holm­Nielsen

Åboulevarden 98, 4.th.,

8000 Aarhus C. Tlf. 8626 0816.

niels@holm­nielsen.dk

Arrangementer

Der sker meget andet

Lørdag d. 30. november kl. 10.00

Aaby Sognegård, C.A. Thyregodsvej 49,

8230 Aabyhøj

Kierkegaard som

p r o t e s t a n t i s k fi l o s o f

Hvorfra kommer vore forestillinger om det

sande selv og kravet om, at man sandt skal

være sig selv?

Lørdagshøjskolen 2013

Tilmelding og betaling

Søren Kierkegaard Se side 2. blev født i 1813.

Vi markerer hans 200­års­dag i lørdagshøjskolen

med 4 foredrag fra september.

Program er allerede fremlagt

i Sognegården, men omtales også i

Sognebladets næste nummer.

Matias Møl Dalsgaard, ph.d. i fi losofi , Aarhus

Universitet. Han har skrevet ”Det protestantiske

selv – Kravet om autenticitet i Kierkegaards tænkning”

og ”Du må ikke fortvivle – Breve til et moderne menneske”

samt en række artikler om Søren Kierkegaard.

Man skal være autentisk. Man skal ikke

lyve for sig selv. Man skal sandt være sig

selv. Det mener de fl este moderne mennesker.

Og det mener Søren Kierkegaard.

I bogen ”Det protestantiske selv – Kravet

om autenticitet i Kierkegaards tænkning”

undersøges det, hvordan Kierkegaards begreb

om det sande selv er bestemt af den

luthersk-protestantiske kristendom.

Samtidig undersøges i brevromanen ”Du

må ikke fortvivle – Breve til et moderne

menneske” hvad en kristen-protestantisk

forestilling om autenticitet (ægthed) har at

sige til nutidige, ikke-kristne forestillinger

Kierkegaard

musik, workshops og gudstjenester

for alle fra 3 år til 100+. Man

kan deltage én enkelt dag eller

være med til det hele.

Se det samlede program på

www.kirkedage.dk. Seneste til­

meldingsfrist er 30. marts.

Danmarks Grimmeste Festival

har 10 års jubilæum i år. Det

fejres den 1.­3. august på

Grimhøjgaard.

Brabrand-Aarslev sogne

Billetsalget er i gang. Billetter

Harlev-Framlev sogne

købes på www.billetlugen.dk.

Aaby sogn

Vore kirkers hjemmesider:

www.brabrandkirke.dk

Sognebladet

sogneblad@brabrandkirke.dk

60. årgang nr. 2.

Tryk: Fjerritslev Tryk A/S

Deadline for næste nr.:

20. april 2013

Redaktion: Ingelise Skole

Christensen, Anna Jørgensen,

Jørgen Hansen, Niels Holm­Nielsen,

Leif Kerstens, Inger Birgitte Bruhn,

Kirsten Stejner, Esben Andersen

(ansv.). Distribution ved Kjeld

Hedelund Jørgensen

• 19

om Folkekirkens lo

LØRDAGSHØJSKOLE

September – november 2013

Søren Kierkegaard

200 år efter

Folkekirkens logo | Folkekirkens Fælles visuelle identitet | dece

F

i

b

d

d

n

e

v

n


Festlig afslutning på vintersæsonens aktiviteter

Forårsfest

en viseaften for alle

Torsdag den 16. maj 2013 kl.

19.30 i Sognegården

Alle, som har deltaget i vinterens

mange møder og andre aktiviteter,

indbydes til forårsfesten,

der er tænkt som en festlig, fælles

sæsonafslutning.

Skuespiller Katja Holm fremfører

sammen med pianisten Mads

Strandgaard nogle af de viser og

sange, som Osvald Helmuth og

Lulu Ziegler blev kendt for.

Desuden fortæller hun lidt om

de forestillinger, hvor viserne

blev benyttet, og som hun har

optrådt i. Bl.a. nævnes den meget

anmelder­roste cabaret ”Osvald”,

… genvejen til dit lokalområde!

hvor hun for nogle år siden

op trådte alene på scenen først på

Svalegangen i Aarhus, derefter

på Bådteatret i København. Katja

Holm fik dengang årets Reumertpris

”fordi hun ganske enkelt var

fremragende som Osvald”, sagde

et jurymedlem til JPÅrhus.

Forestillingen genopføres i år.

Aftenen sluttes med et kort ”takfor­sæsonen”­indslag.

Der serveres kaffe og kage,

som koster 40 kr., mens deltagelse

i aftenen i øvrigt er gratis.

Aktivitetsudvalget byder velkommen!

Katja Holm, foto: Mik Aidt

brabrandfællesråd.dk

kontakt: info@brabrandfaellesraad.dk - tlf. 86 26 21 02

- meld dig ind og få indflydelse i dit lokalområde

Brabrand Kirke

Folkekirkens

Nødhjælp 2013

Tak fordi du / I samlede ind

sidste år, eller gerne ville

spørges i år.

Har du igen i år lyst til at

hjælpe med at samle ind til

sultne børn og voksne i den

tredje verden, så meld dig

som indsamler. Rundt i verden

er der mange steder sket

forbedringer, men der er lang

vej igen.

Vi samler ind søndag den

10. marts 2013 fra klokken

9.00 til 15.00, ­ det nøjagtige

tidspunkt bestemmer du selv.

Indsamlingen starter i

Sognegården med morgenkaffe

og brød fra 9.00, samt

en brik juice til at tage med

ud på ruten. Efter endt indsamling

og optælling er der

varm suppe med flutes, samt

en kop kaffe. Har du lyst til at

være med, så mail eller ring

til mig. Du vil så senere få

mail med de aktuelle navne

og ruter i år. Reglen er at

man automatisk får samme

rute som sidste år, hvis man

ønsker det.

Deltog du ikke sidste år,

så finder jeg en rute til dig. I

håb om at du vil hjælpe igen

i år, ønsker jeg jer alle et godt

nytår, og forhåbentlig på gensyn

den 10. marts.

Preben Østergaard,

indsamlingsleder

e-mail: proest.mail.dk

tlf: 8626 0391

More magazines by this user
Similar magazines